Page Icon

Porovnanie: Podielové a ETF fondy

Napísal*a:  Daniel Fekete
|
Naposledy aktualizované: 26. januára 2023

Aké sú rozdiely medzi aktívne a pasívne riadenými fondami a do ktorých sa oplatí investovať viac? Pozrite si naše porovnanie výnosnosti podielových a ETF fondov.

Page Icon
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Investičné platformy

Vybrané 4341 krát
 • Viac ako 3 500 obchodovateľných aktív
 • Možnosť kopírovať úspešných investorov
 • Minimálny vklad 100 $
 • Demo účet bez rizika straty
ÁnoDemo účet
0 EURZádržný poplatok
1 menaDostupné meny
2 dniTrvanie výberu
4.7
Čítať viac 3 recenzií
*76 % všetkých CFD kontraktov prichádza pri investovaní cez eToro o svoje finančné prostriedky. Zvážte riziko straty vášho kapitálu.

Investovanie do fondov v roku 2023

Podielové a ETF fondy patria k najpopulárnejším investičným nástrojom. Medzi ich hlavné výhody patrí predovšetkým jednoduchosť v ich obchodovaní a pomerne stabilné výnosy.

Podstata fondu spočíva v zhromažďovaní verejných peňažných prostriedkov od viacerých menších investorov. Takto zhromaždené peniaze sa následne investujú do zákonom určeného majetku s cieľom produkovať zisk.

 

Porovnanie

Skôr, než začneme porovnávať rozdiely medzi podielovými a ETF fondami, je vhodné na začiatok vysvetliť, čo majú spoločné.

V prvom rade ide o investície, ktoré sú menej rizikové ako akcie alebo dlhopisy. Predovšetkým kvôli tomu, že pri investíciách do akýchkoľvek fondov sa stávate investorom spolu s inými investormi. Dostatočne tak diverzifikujete svoje portfólio.

Navyše, v prospech fondov hovorí široká škála investičných prístupov. Niektoré sú zamerané na kapitálovo silné akcie, niektoré zas na akcie stredných a malých firiem, alebo konkrétny celý sektor.

Podielové a ETF fondy sú odlišné najmä v oblasti riadenia, poplatkov, zhodnodenia a zdanenia.

 Podielové fondyETF fondy
Riadenieaktívne (vyššie poplatky)pasívne
Poplatkyvyššie poplatky za správunižšie poplatky
Zhodnotenienižší percentuálny výnosvyšší percentuálny výnos
Zdanenieánonie
Porovnanie podielových a ETF fondov

Riadenie

Podielové fondy sú riadené aktívne. To znamená, že za nich zodpovedá ich manažér a aktívne riadi portfólio s cieľom dostatočne diverzifikovať a dosahovať zisk. Náklady na správu podielových fondov sú tak vysoké.

ETF fondy sú riadené pasívne. To znamená, že prakticky kopírujú vývoj trhov a pre ich správu nie je potrebný taký ľudský kapitál, ako v prípade klasických podielových fondov. To sa prejavuje na oveľa nižších poplatkoch za správu portfólia a výbery.

Poplatky

Aktívna správa podielových fondov si vyžaduje viac pozornosti, aj kapitálu. To sa odráža na výške vstupných a výstupných poplatkov pri investovaní.

Nakoľko ETF fondy nevyžadujú aktívnu správu a pasívne kopírujú trhový vývoj, ich poplatky sú oveľa nižšie. Investovaním do ETF fondov tak dokážete ušetriť viac a zabezpečiť si vyšší výnos.

Zhodnotenie

Aj napriek aktívnej správe podielových fondov, drvivá väčšina z nich nedokáže prekonať pasívne riadené ETF fondy. Tie tak zabezpečujú svojim investorom vyšší výnos, ako vo väčšine podielových fondov.

ETF fondy, v porovnaní s inými investičnými trhami (napríklad akciové) aj napriek svojej nenáročnosti dosahujú dlhodobo podobné ročné výnosy na úrovni 7,8% za posledných 10 rokov.

Investori sú ochotní „oželieť“ nižší výnos, pretože ak od neho odrátajú nízke vstupné a výstupné poplatky, stále dosahujú výnos, ktorý je z dlhodobého hľadiska zaujímavý.

Zdanenie

Pre slovenských investorov sú z hľadiska zdanenia výnosov výhodnejšie ETF fondy. Tie sú na rozdiel od podielových fondov, ako verejne obchodovateľné cenné papiere.

Vzťahuje sa na nich oslobodenie od dane z kapitálových výnosov pre fyzické osoby a to v prípade, ak tieto cenné papiere držia viac ako jeden rok.

Ak držíte ako fyzická osoba vo svojom investičnom portfóliu ETF fondy vo forme „cenných papierov“ a nie ako podielový fond, ktorý využíva ETF, ste oslobodení od dane z kapitálových a dividendových výnosov.

V praxi to znamená, že k výnosom z ETF fondov si môžete prirátať 20%, ktoré by ste inak museli odviesť na daniach.

Investovanie do podielových fondov

Podielové fondy sú aktívne riadené fondy spravované profesionálnymi správcovskými spoločnosťami, ktorým sa niekedy hovorí aj asset management. 

Tímy skúsených investičných manažérov sa aktívne starajú o zverené finančné prostriedky väčšieho množstva menších investorov s cieľom maximalizovať ich zisk a diverzifikáciu.

Ich výhodou je, že sú dostupné. Vy ako malý investor dokážete spolu s ostatnými podielovými investormi akumulovať dostatočný kapitál na skladbu vyváženého portfólia.

Výhody a nevýhody

 • Dostupnosť pre širšiu verejnosť

 • Vysoká likvidita

 • Profesionálna správa portfólia

 • Dostatočná diverzifikácia

 • Vysoké vstupné a výstupné poplatky

 • V porovnaní s ETF fondami nižšie výnosy

 • Pri konzervatívnych fondoch neistý výnos na hranici inflácie

Investovanie do ETF fondov

Sú riadené pasívne. Kopírujú vývoj zvoleného trhu a rovnako ako ich náprotivok majú širokú mieru diverzifikácie. Najväčšou výhodou ETF fondov pre slovenských investorov je oslobodenie od dane v prípade, že výnos držíte vo svojom portfóliu dlhšie, ako jeden rok.

Vďaka tomu, že sú riadené pasívne, na ich správu nie sú potrebné finančné prostriedky v takej výške, ako v prípade podielových fondov, čím môžu investorom ponúknuť nízke vstupné a výstupné poplatky.

Výhody a nevýhody

 • Dostupnosť pre širokú verejnosť

 • Nízke vstupné a výstupné poplatky

 • Veľká miera diverzifikácie

 • Vyšší výnos ako podielové fondy

 • Oslobodenie od dane z výnosov a dividend

 • Pomerne neznámy investičný inštrument

Ako začať investovať do fondov?

Investovanie do fondov je jednoduché a zvládne ho aj začiatočník. Pred začiatkom máte v podstate na výber z dvoch hlavných možností.

Môžete svoje investície zveriť niektorej zo správcovských spoločností. Pamätajte si, že správcovské spoločnosti si budú určite budú účtovať pomerne vysoké vstupné a výstupné poplatky, rovnako aj poplatky za správu portfólia, čo môže značne znížiť vaše očakávané výnosy.

Na druhej strane sú ETF fondy, do ktorých môžete investovať aj samostatne, využitím známych investičných platforiem. Jednou z nich je napríklad eToro, kde si môžete vyskúšať DEMO investičný účet s virtuálnymi finančnými prostriedkami až vo výške 100 000 $.

Okrem nej ponúka investovanie do ETF fondov aj platforma Capital.com, ktorá sa vyznačuje nízkymi poplatkami a možnosťou investovať už od 20 EUR.

Investovanie do fondov na Slovensku

Najnovšie investičné trendy ukazujú postupný presun finančných prostriedkov investorov z podielových do ETF fondov. Podľa dostupných údajov, za posledných 10 rokov bolo do celkového objemu ETF fondov presunutých viac ako 700 miliárd dolárov. 

Hlavným dôvodom tohto masívneho presunu sú predovšetkým nízke poplatky a percenuálne vyššie ročné výnosy. Navyše, tie môžu byť podľa slovenského právneho poriadku za určitých okolností oslobodené od dane z výnosov a dividend.

Môžeme povedať, že aj na Slovensku záujem o tento nový investičný model medziročne rastie, aj keď je to stále pomerne neznámy investičný nástroj.

Napísali o nás

teraz-sk.jpg
trend-logo
dobre-noviny-logo
tyzden-logo.jpg
ta3-logo
pravda-logo

Často kladené otázky

Ako fungujú podielové fondy?
Podielové fondy fungujú na princípe kolektívneho investovania, kedy viacero malých investorov vloží svoj kapitál v prospech správcovskej spoločnosti. Jej úlohou je kapitál investorov hromadiť a zabezpečiť im tak stály výnos. V najlepšom prípade vyšší, než ponúkajú banky a termínované vklady.
Ako zrušiť podielové fondy?

Žiadosť o vyplatenie a zrušenie podielových fondov môžete spísať priamo u správcovskej spoločnosti, cez ktorú investujete do podielových fondov. Odporúčame vopred sa informovať o prípadných poplatkoch a zmluvných pokutách v prípade predčasného výberu.

Ako fungujú ETF fondy?

Zatiaľ čo podielové fondy sú aktívne riadené, ETF fondy, respektíve tiež indexové fondy sú pasívne riadené a kopírujú vývoj trhu. Vyznačujú sa nižšími vstupnými poplatkami a vyššími výnosmi. V posledných rokoch sledujeme prelievanie finančných prostriedkov z klasických podielových fondov do ETF fondov.

Ako kúpiť ETF fondy?

ETF fondy sú verejne obchodovateľné na burze. Môžete sa k nim dostať jednoducho prostredníctvom investovania na jednej z popredných investičných platforiem, napríklad eToro. Viac o tom, ako kúpiť ETF fondy sa dočítate v našom článku.

Aký je hlavný rozdiel medzi podielovými a ETF fondami?

Rozdiel spočíva predovšetkým v tom, že podielové fondy sú aktívne riadené. To znamená, že aj náklady na ich správu sú vyššie. Na rozdiel od nich ETF fondy sú riadené pasívne, teda nie sú potrebné tak vysoké prostriedky na ľudský kapitál a teda aj náklady na správu sú nižšie. 

Je výhodnejšie investovať do podielových alebo ETF fondov?

Z hľadiska poplatkov je určite výhodnejšie investovať do ETF fondov. Navyše je tento druh fondov zároveň oslobodený od dane z kapitálových a dividendových výnosov. 

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac