Sporiaci účet

 • Porovnajte sporiace účty a bezpečne uložte svoje peniaze
 • Vyberte si medzi termínovaným a bežným účtom
 • Výnosy až 1,25% ročne
 • Záruka vkladu do 100 000 EUR

Koľko chcete ušetriť?

Výbery našich návštevníkov

Odporúčané

Vybrané 774 krát

0.00% (fixný)

Úrok na sporiacom účte

Áno

Bezplatné výbery

0,00 €

Usporená čiastka\

Vybrané 109 krát

0.00% (fixný)

Úrok na sporiacom účte

Nie

Bezplatné výbery

0,00 €

Usporená čiastka\

Vybrané 109 krát

0.00% (fixný)

Úrok na sporiacom účte

Nie

Bezplatné výbery

0,00 €

Usporená čiastka\

Zobraziť všetky 8 ponúk

Často kladené otázky

Najčastejšie sa zákazníci pýtajú

Sporiaci účet (7)

Môžem si založiť sporiaci účet aj bez bežného účtu?

V súčasnosti platí, že by ste mali mať otvorený bežný účet v banke ešte pred tým, než si otvoríte ten sporiaci. Je tomu tak preto, že s peniazmi na sporiacom účte môžete okamžite disponovať a presúvať si ich tak na bežný účet každodenného použitia a naopak.

Takýto účet nemusí byť nutne vedený v tej istej banke ako sporiaci. Ide len o to, aby ste mali k dispozícii účet, s ktorým prepojíte svoj budúci sporiaci účet.

 

 

Berie sa pri sporiacich účtoch do úvahy úverový register?

Závisí to od vybraného poskytovateľa. Aj dnes sú na slovenskom trhu banky, ktoré pri otváraní sporiaceho účtu nazerajú do úverového registra. Nie je však problém nájsť taký sporiaci účet, ktorý sa dá otvoriť aj bez nahliadania do úverového registra.

Ako sú moje peniaze na sporiacom účte chránené?

Slovenskí spotrebitelia sú ako súčasť Európskej únie chránení zákonným poistením vkladov vo výške 100 000 EUR.

Kedy môžem disponovať so svojimi peniazmi?

Tu je potrebné rozlišovať medzi viacerými druhmi sporiacich produktov

Vkladná knižka

Ak máte založenú vkladnú knižku bez viazanosti, k peniazom sa môžete dostať kedykoľvek, často však na úkor nižšej úrokovej sadzby, než akú by ste dostali pri vkladnej knižke s výpovednou lehotou.

Vkladná knižka s výpovednou lehotou, ktorá je najčastejšie od 1 až do 24 mesiacov (2 roky) ponúka zvyčajne vyšší úrok než vkladná knižka bez viazanosti, no svoje výbery musíte banke hlásiť vopred podľa zmluvne dohodnutých podmienok. Svoje peniaze môžete vybrať aj predčasne, pripravte sa ale na sankčné poplatky.

Klasický sporiaci účet

Je vhodný predovšetkým pre ľudí, ktorí si chcú sporiť peniaze a zároveň ich mať kedykoľvek k dispozícii. Vloženými peniazmi tak môžete okamžite disponovať a prevádzať si ich na iné bežné účty. Tieto transakcie sú zvyčajne bezplatné.

Termínovaný vklad

V porovnaní so sporiacim účtom sa vyznačuje vyššou úrokovou mierou. Nevýhodou je, že peniaze na ňom musíte mať vložené počas celej vopred dohodnutej doby sporenia a môžete nimi opätovne disponovať až po jej uplynutí.

Ako si môžem otvoriť sporiaci účet?

Dnes si môžete otvoriť sporiaci účet aj online v takmer každej banke. Využívané sú predovšetkým online banky ako mBank. Pomocou nášho porovnania sporiacich účtov získate rýchly prehľad o úrokoch, ktoré poskytujú a otvoríte si sporiaci účet aj z pohodlia domova.

 

 

 

Prečo sú úrokové sadzby sporiacich účtov také nízke?

Ich výška vo veľkej miere závisí od aktuálnej ekonomickej situácie.

V súčasnosti sú úrokové miery na historicky najnižších číslach. Dôvodom je pomalý ekonomický rast a pokračujúca inflácia. Banky investujú svoj kapitál do bezpečných investícií s nízkymi výnosmi, čoho dôsledkom sú aj primerane nízke úrokové sadzby na sporiacich účtoch.

Kde môžem zarobiť viac ako na sporiacom účte?

Ak chcete zarobiť zo svojich investícií viac peňazí, odporúčame porozhliadať sa po investíciách s vyššou mierou rizika ako dlhopisy, akcie alebo fondy, ktoré prinesú vyššie výnosy, než sporiace účty.

Ak hľadáte bezpečnú investíciu, alebo si potrebujete svoje peniaze niekde odkladať a mierne ich zhodnotiť, sporiaci účet je vhodné riešenie.

sporiaci-ucet

stavebne-sporenieSporiaci účet je jednou z najobľúbenejších investičných foriem väčšiny z nás. Viac ako polovica Slovákov má sporiaci účet, vkladnú knižku alebo termínované vklady v komerčných bankách. Podľa posledných dostupných údajov od Národnej banky Slovenska sú medzi nami dlhodobo obľúbené sporiace účty, na ktorých máme nasporené v priemere 4108 EUR.

Aj napriek tomu, že patríme medzi národy s najvyšším dlhom, vieme si odkladať. Takmer tretina z nás si na svoje sporiace účty každý mesiac len prihadzuje peniaze. Približne 65% z nás ich aj vyberá. Viaceré ukazovatele potvrdzujú, že Slováci investujú svoje peniaze radšej konzervatívnejšie a sporenie v komerčných bankách uprednostňujú pred investíciami do akcií a dlhopisov, ktoré v sebe nesú vyššiu mieru rizika.

Bohužiaľ, priemerné ročné úrokové sadzby pri sporiacich účtoch sú v súčasnosti výrazne pod úrovňou inflácie. Všetci, ktorí sa spoliehajú práve na sporiace účty, tak každý rok svoje peniaze znehodnocujú. Dnes rozlišujeme tri základné druhy sporiacich účtov. Sú nimi vkladné knižky, klasické sporiace účty a termínované vklady. Vysvetlíme si, aké sú rozdiely medzi týmito formami investícií a aké výhody či nevýhody z nich plynú.

Vkladná knižka

Vkladná knižka síce dnes patrí medzi zastaralejšie bankové produkty, no stále sa teší obľube najmä v spojitosti so sporením pre deti. Má formu cenného papiera, ktorým banka potvrdí, že od vás prijala vklad, či už v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky alebo bezhotovostným prevodom na vopred stanovený účet.

Rozlišujeme dva základné druhy. Prvým je vkladná knižka bez viazanosti. Výhodou je, že vloženými peniazmi môžete disponovať kedykoľvek a nemusíte čakať na uplynutie výpovednej lehoty. Nevýhodou je nižší úrok ako daň za to, že s peniazmi môžete hýbať.

Druhou alternatívou je vkladná knižka s výpovednou lehotou. V súčasnosti banky ponúkajú vkladné knižky s výpovednou lehotou na 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Dostanete pri nich vyšší úrok, no ak chcete peniaze vybrať predčasne, zaplatíte zmluvnú pokutu.

Výhody a nevýhody vkladnej knižky

 • Nízke úroky
 • Existencia modernejších a výhodnejších spôsobov sporenia

Otvorenie a zrušenie vkladnej knižky

Založenie vkladnej knižky je jednoduché. Stačí mať minimálne 18 rokov a vkladnú knižku si môžete otvoriť buď priamo na pobočke vybranej banky alebo online.

V oboch prípadoch budete potrebovať občiansky preukaz. Ak sa rozhodnete pre založenie vkladnej knižky online, zmluva vám príde domov poštou a vy ju musíte vrátiť podpísanú banke späť.

Zrušenie vkladnej knižky odporúčame urobiť vždy písomne prostredníctvom príslušných bankových formulárov alebo listom s údajmi uvedenými v zmluve. Výpovedná lehota sú zvyčajne 3 mesiace. Pri starších vkladných knižkách odporúčame ešte pred samotným zrušením vkladnej knižky prehodnotiť zmluvné podmienky, aby ste predišli prípadným poplatkom. Prvotný vklad bude následné vyplatený prevodom na váš bežný účet alebo vyplatený v hotovosti na pobočke konkrétnej banky.

Sporiaci účet

Ak chceme charakterizovať sporiaci účet, musíme povedať, že je to bankový produkt nachádzajúci sa presne v strede medzi klasickým bankovým účtom a termínovaným vkladom. Jeho otvorenie, vedenie a takisto všetky transakcie s ním spojené bývajú bezplatné a odporúčame ho tým, ktorí si chcú peniaze sporiť, ale zároveň nimi aj hneď disponovať.

Úroky na klasických sporiacich účtoch nie sú vysoké, neodporúčame na nich držať vysoké finančné obnosy. Rovnako ako vkladná knižka, aj klasický sporiaci účet podlieha ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Využite naše porovnanie a vyberte si ten najvýhodnejší sporiaci účet.

Výhody a nevýhody sporiaceho účtu

 • Nižšie úroky ako termínované vklady a iné spôsoby investovania
 • V budúcnosti sa nepredpokladá nárast úrokov na sporiacich účtoch

Termínovaný vklad

Predstavuje strednodobú alternatívu sporenia v trvaní 1 až 5 rokov s vopred dohodnutou úrokovou sadzbou. Tá býva najvyššia spomedzi všetkých tu uvedených sporiacich možností. Vaše peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane do výšky 100 000 EUR. Platí, že čím dlhšie necháte peniaze ležať na termínovanom vklade, tým vyšší úrok dostanete, ale nemôžete nimi počas celej doby sporenia disponovať.

Nevýhodou je, že váš maximálny vklad je vzhľadom na vyššie úroky relatívne nízky. Dajte si pozor na to, aby sa po uplynutí lehoty nestalo, že vám bude termínovaný vklad automaticky obnovený a radšej sa vždy dopredu informujte.

Výhody a nevýhody termínovaného vkladu

 • Maximálne vklady sú nízke
 • Peniazmi nemôžete počas doby sporenia disponovať

Tip: Ak viete, že momentálne sa trh nachádza vo fáze nízkych úrokových sadzieb, odporúčame vybrať si čo najkratšiu dobu sporenia na termínovanom vklade.  Viacerí odborníci odporúčajú maximálne 2 roky. Je totiž predpoklad, že úrokové sadzby sa budú dvíhať smerom hore a vy tak budete môcť po dvoch rokoch investovať vaše peniaze s lepšími podmienkami.

Otvorenie a ukončenie sporiacich účtov

Podobne ako pri vkladnej knižke, aj tu je proces otvorenia sporiacich účtov jedoduchý. Musíte mať viac ako 18 rokov, žiadne ďalšie dokumenty okrem občianskeho preukazu zvyčajne nie sú potrebné.

Svoj sporiaci účet si môžete otvoriť buď priamo na pobočke vašej banky alebo online z pohodlia domova. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý sporiaci účet alebo termínovaný vklad je pre vás ten najvýhodnejší, využite naše porovnanie.

Ak sa rozhodnete zrušiť svoj sporiaci účet, odporúčame tak urobiť buď priamo na pobočke banky, alebo písomne využitím bankového formulára. Sporiaci účet môže byť uzatvorený bez udania dôvodu. Nezabudnite, že váš termínovaný vklad môže byť automaticky predĺžený o ďalší rok, ak o jeho zrušenie nepožiadate vopred.

Sporiace účty – porovnanie

Pripravili sme pre vás prehľadné grafické spracovanie základných rozdielov medzi troma alternatívami v sporení.

sporiaci-ucet-porovnanie-min

Sporenie pre deti

Nie je nič nezvyčajné, že deti majú svoj vlastný sporiaci účet. Väčšinou rodičia takto svojim ratolestiam šetria na budúcnosť alebo lepšie vzdelanie. Pri sporení pre deti nejde len o výber správneho bankového produktu. Ešte pred tým, než vôbec začnete sporiť, mali by ste zvážiť tieto veci:

 • Či vás sporenie pre deti príliš nezaťaží a môžete si ho dovoliť
 • Uvedomte si, ako dlho a aké čiastky chcete vašim deťom šetriť
 • Vyberte si takú banku, s ktorou máte dobré skúsenosti a dôverujete jej

Súčasné možnosti dávajú rodičom na výber z klasickej vkladnej knižky pre deti alebo sporiaceho účtu. Sporiace účty zvyknú banky priamo deliť podľa účelu sporenia. Buď sú špeciálne zamerané na zabezpečenie budúceho vzdelania alebo na zabezpečenie istejšej budúcnosti.

Ako rodičia by sme ale okrem šetrenia nemali zabúdať ani na vzdelávanie našich detí v oblasti finančnej gramotnosti.

Ako vyzerá dobrý sporiaci účet?

Dobrý a moderný sporiaci účet by mal spĺňať niekoľko nevyhnutných požiadaviek.

 1. Vklady a výbery dostupné kedykoľvek bezplatne
 2. Zriadenie a vedenie účtu zadarmo
 3. Dostatočná ochrana nasporených peňazí
 4. Možnosť vkladať aj nízke sumy (napr. 10 EUR)
 5. Garantovaný úrok počas celej doby sporenia
 6. Prístup k účtu prostredníctvom internetu, mobilu alebo karty
Autor Daniel

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Publikované 30. marca 2019
(Aktualizované 9. júla 2020)