• Domov
 • Stavebné sporenie v roku 2019

Zmeny v stavebnom sporení v roku 2019

Stavebné sporenie prešlo od nového roku výraznými zmenami. Pripravili sme pre vás ich veľké zhrnutie.

Ešte v septembri 2018 boli po desiatkach rokov rovnakého fungovania schválené zmeny v nastavení stavebného sporenia, ktoré nadobudli platnosť od 1. januára 2019. Slovenský Financer sa bližšie pozrel na všetky najzásadnejšie zmeny a teraz vám prináša ich prehľad.

Čo je to stavebné sporenie?

Skôr, než sa pustíme do analýzy najdôležitejších zmien a noviniek v stavebnom sporení, vysvetlíme čo vlastne stavebné sporenie znamená. Jednoducho povedané, stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého základnou úlohou je financovanie bytových potrieb. Môže ho viesť len taká banka, ktorej hlavnou činnosťou je stavebné sporenie na základe bankového povolenia. Takéto banky sú familiárne známe ako stavebné sporiteľne.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Pred samotným schválením navrhovaných zmien bolo viacero zamýšľaných zmien napokon vyradených.

vyvoj-stavebneho-sporenia-min

Pred samotným schválením navrhovaných zmien bolo viacero zamýšľaných zmien napokon vyradených. Do záverečného schváleného návrhu sa napríklad nedostalo zrušenie štátnej prémie pre všetkých klientov do 18 rokov. Dôvodom bol argument stavebných sporiteľní o potrebe sporenia mladých na ich budúce bývanie.

Aj naďalej je tak možné sporiť nie len pre seba ale aj pre svoje deti a dostať plnú štátnu prémiu pre viacerých členov vašej rodiny. Od nového znenia novely zákona o stavebnom sporení sa očakáva, že bude viesť predovšetkým mladých k zodpovednejšiemu zadlžovaniu sa a získajú tak väčšiu motiváciu k dlhodobému sporeniu, ktorého hodnota je zvýšená práve štátnou prémiou.

Ak vezmeme do úvahy, že podmienky poskytovania hypoték nie len pre mladých sa neustále sprísňujú, stavebné sporenie naďalej zostáva platným nástrojom na vhodné financovanie kúpy alebo stavby vašej vysnívanej nehnuteľnosti, no predpokladáme, že jeho skutočný význam bude postupne zanikať.

Základné zmeny

Pozrite sa na prehľad najdôležitejších zmien platných od 1. januára 2019.

Štátna prémia

Najzásadnejšia zmena sa dotýka poskytnutia štátnej prémie. Budete mať na ňu nárok iba vtedy, ak váš príjem nepresiahne viac ako 1,3-násobok slovenskej priemernej mzdy. V praxi to znamená, že ak chcete štátnu prémiu, nesmiete zarobiť priemerne viac ako 1300 € na mesiac. Dodávame, že táto zmena sa dotýka aj starých zmlúv uzavretých pred rokom 2019 okrem tých, ktoré sa dotýkajú detí do veku 18 rokov.

Ďalšou zmenou v porovnaní s rokom 2018 je samotná zmena výšky štátnej prémie. Ako uvádza náš graf, v roku 2018 predstavovala výška štátnej prémie 5% z vašich ročných vkladov s maximálnou výškou 66,39 EUR. V roku 2019 sa ale výška štátnej prémie ráta ako 2,5% z ročných vkladov, maximálne však 70 EUR. Aj táto zmena sa dotýka zmlúv uzavretých pred rokom 2019.

Ak si túto zmenu premietneme do praxe, prídeme na to, že:

RokMaximálna výška štátnej prémieVáš príjemPotrebný vklad
201866,39 €Bez obmedzenia1327,80 €
201970 €Priemerne maximálne 1300 €2800 €

Pri podrobnejšom pohľade na túto tabuľku vzniká paradox. Ako sporiteľ musíte súčasne zarábať dostatočne málo na to, aby ste vôbec získali nárok na štátnu prémiu, ale zároveň musíte vložiť dvakrát viac financií ako minulý rok.

Koniec dlhodobého zhodnocovania

Novela zákona od nového roka zrušila takzvaných priateľských sporiteľovToto označenie sa používalo pre takých klientov, ktorí vkladali svoje peniaze na stavebné sporenie len pre zhodnotenie bez úmyslu použiť ich na neskoršie financovanie bývania.

Podľa starých pravidiel bolo možné po 6 rokoch od začiatku sporenia požiadať o vyplatenie nahromadených úspor bez dokladovania účelu. Podľa najnovších zmien sa ale takáto možnosť ruší a ak sporitelia budú chcieť mať vyplatenú štátnu prémiu aj po 6 rokoch, budú povinní doložiť účel finančných prostriedkov na bývanie.

V prípade, že nebudete vedieť preukázať využitie financií na bývanie, stratíte nárok na štátnu prémiu. Ak však potrebné doklady predložíte do 1 roka, stavebná sporiteľňa vám prémiu dodatočne vyplatí.

Táto zmena sa dotýka iba nových zmlúv, uzavretých po novom roku.

Štátna prémia v prvom roku sporenia

Ďalšou zmenou je zmena výšky štátnej prémie v prvom roku sporenia závislá od počtu mesiacov platnosti zmluvy. Ak si založíte stavebné sporenie v prvej polovici roka 2019, stále máte nárok na štátnu prémiu v plnej výške. Ak tak urobíte v druhej polovici roka, budete mať nárok na štátnu prémiu taktiež, ale už len v polovičnej výške.

Ešte do konca minulého roka platilo, že pre získanie celej štátnej prémie stačilo založiť stavebné sporenie hocikedy a vložiť na sporiaci účet potrebnú sumu peňazí.

Otázka medziúveru

Takzvaný medziúver využívajú tí z nás, ktorí ešte nemajú nasporený dostatok finančných prostriedkov a potrebujú úver. Zvyčajne slúži na preklenutie časového obdobia, kým dosiahnete cieľovú sumu. Vy sporíte peniaze prostredníctvom stavebného sporenia a z medziúveru pritom splácate úroky z celej poskytnutej čiastky.

Ale od 1. januára 2019 v prípade čerpania medziúveru automaticky strácate nárok na štátnu prémiu. Táto zmena nastala z dôvodu, že až 90 % úverov stavebných sporiteľní tvorili práve medziúvery. Štát tak nadobudol pocit, že prostredníctvom štátnej prémie podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie, a nie zvýhodnených stavebných úverov.

Zásadné zmeny v skratke

 • Výška štátnej prémie je 70 €
 • Ak založíte stavebné sporenie v druhej polovici roka 2019, máte nárok iba na polovicu zo štátnej prémie
 • Pre získanie štátnej prémie nemôže váš príjem presiahnuť približne 1300 € na mesiac
 • Plnú štátnu prémiu získate iba v prípade, ak na stavebné sporenie vložíte minimálne 2 800 € za rok
 • Po šiestich rokoch sporenia vám zaniká nárok na štátnu prémiu ak nezdokladujete využitie peňazí
 • Ak čerpáte medziúver, automaticky strácate nárok na štátnu prémiu

Čo robiť so starými zmluvami?

Ak patríte k skupine ľudí, ktorá už má uzavreté stavebné sporenie, určite vás zaujíma, čo robiť s vašimi starými zmluvami. Najdôležitejším faktorom je vo vašom prípade čas. Pre všetky zmluvy uzavreté v roku 2015 a neskôr odporúčame nasledujúce kroky.

 1. Zistite výšku vášho vkladu za rok 2018.
 2. Počkajte na pripočítanie štátnej prémie a úrokov na zmluve v januári 2019.
 3. Obráťte sa na finančného poradcu alebo navštívte pobočku vašej sporiteľne a informujte sa o podmienkach zrušenia zmluvy.
 4. Ak sú vaše podmienky v poriadku a vy neplánujete zatiaľ zmluvu používať na úver, môžete začať uvažovať o zrušení zmluvy a presune peňazí do vhodnejšieho produktu.
 5. Ak naopak, je odchod drahý alebo chystáte použitie zmluvy, ponechajte sporenie aktívne minimálne na 6 rokov trvania zmluvy.

Budúcnosť stavebného sporenia

Je veľmi skoro a ťažko predpokladať, aký vplyv budú mať odsúhlasené zmeny na budúcnosť stavebného sporenia. Po novom sa však ráta s tým, že stavebné sporenie vám zabezpečí výnos približne na úrovni 1,5% ročne, čo nie je veľa a súčasný trh ponúka viacero výnosnejších spôsobov zhodnotenia vašich finančných prostriedkov.

O autorovi

Ostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás na Facebooku

×

Ohodnotiť Stavebné sporenie v roku 2019

 • Hodnotenie
 • Recenzia
 • Odoslanie

Hodnotenie

Ako by ste ohodnotili služby a produkty?

Späť

Recenzia

Splnila spoločnosť vaše očakávania?

Odoslanie

Od odoslania hodnotenia vás delí posledný krok

Prihlásiť sa cez e-mail
Vytvoriť nové konto
 Vaše hodnotenie je na ceste. Skontrolujte si svoj e-mail a kliknite na konfirmačný link.