Zmeny v stavebnom sporení v roku 2020

Stavebné sporenie prešlo od roku 2019 výraznými zmenami, ktoré platia aj v roku 2020. Pripravili sme pre vás ich zhrnutie.

stavebne-sporenie-2019-zmeny

Ešte v septembri 2018 boli po desiatkach rokov rovnakého fungovania schválené zmeny v nastavení stavebného sporenia, ktoré nadobudli platnosť od 1. januára 2019. Financer.com Slovensko sa bližšie pozrel na všetky najzásadnejšie zmeny platiace aj v roku 2020 a prináša vám ich prehľad.

Čo je to stavebné sporenie?

Skôr, než sa pustíme do analýzy najdôležitejších zmien a noviniek v stavebnom sporení, vysvetlíme čo vlastne stavebné sporenie znamená.

Jednoducho povedané, stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého základnou úlohou je financovanie bytových potrieb.

Môže ho viesť len taká banka, ktorej hlavnou činnosťou je stavebné sporenie na základe bankového povolenia. Takéto banky sú familiárne známe ako stavebné sporiteľne.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Pred samotným schválením navrhovaných zmien bolo viacero zamýšľaných zmien napokon vyradených.

Pred samotným schválením navrhovaných zmien bolo viacero zamýšľaných zmien napokon vyradených. Do záverečného schváleného návrhu sa napríklad nedostalo zrušenie štátnej prémie pre všetkých klientov do 18 rokov.

Dôvodom bol argument stavebných sporiteľní o potrebe sporenia mladých na ich budúce bývanie.

Aj naďalej je tak možné sporiť nie len pre seba ale aj pre svoje deti a dostať plnú štátnu prémiu pre viacerých členov vašej rodiny.

Od nového znenia novely zákona o stavebnom sporení sa očakáva, že bude viesť predovšetkým mladých k zodpovednejšiemu zadlžovaniu sa a získajú tak väčšiu motiváciu k dlhodobému sporeniu, ktorého hodnota je zvýšená práve štátnou prémiou.

Ak vezmeme do úvahy, že podmienky poskytovania hypoték nie len pre mladých sa neustále sprísňujú, stavebné sporenie naďalej zostáva platným nástrojom na vhodné financovanie kúpy alebo stavby vašej vysnívanej nehnuteľnosti, no predpokladáme, že jeho skutočný význam bude postupne zanikať.

Základné zmeny

Pozrite sa na prehľad najdôležitejších zmien platných od 1. januára 2019 aj pre rok 2020.

  • Výška štátnej prémie je 70 EUR
  • Vklad pre plnú štátnu prémiu je 2 800 EUR
  • V druhej polovici roka je štátna prémia maximálne 35 EUR
  • Pre získanie štátnej prémie nesmiete zarábať viac ako 1 500 EUR mesačne
  • Nárok na štátnu prémiu zaniká medziúverom
  • Po 6 rokoch sporenia zaniká nárok na štátnu prémiu ak nezdokladujete využitie peňazí

Štátna prémia

Najzásadnejšia zmena sa dotýka poskytnutia štátnej prémie. Budete mať na ňu nárok iba vtedy, ak váš príjem nepresiahne viac ako 1,3-násobok slovenskej priemernej mzdy.

V praxi to znamená, že ak chcete štátnu prémiu, nesmiete zarobiť priemerne viac ako 1500 EUR na mesiac. Dodávame, že táto zmena sa dotýka aj starých zmlúv uzavretých pred rokom 2019 okrem tých, ktoré sa dotýkajú detí do veku 18 rokov.

Ďalšou zmenou v porovnaní s rokom 2018 je samotná zmena výšky štátnej prémie. Ako uvádza náš graf, v roku 2018 predstavovala výška štátnej prémie 5% z vašich ročných vkladov s maximálnou výškou 66,39 EUR.

V roku 2020 sa ale výška štátnej prémie ráta ako 2,5% z ročných vkladov, maximálne však 70 EUR. Aj táto zmena sa dotýka zmlúv uzavretých pred rokom 2019.

Ak si túto zmenu premietneme do praxe, prídeme na to, že:

RokMaximálna výška štátnej prémieVáš príjemPotrebný vklad
201866,39 €Bez obmedzenia1327,80 €
202070 €Priemerne maximálne 1500 €2800 €

Pri podrobnejšom pohľade na túto tabuľku vzniká paradox.

Ako sporiteľ musíte súčasne zarábať dostatočne málo na to, aby ste vôbec získali nárok na štátnu prémiu, ale zároveň musíte vložiť dvakrát viac financií ako minulý rok.

Koniec dlhodobého zhodnocovania

Novela zákona od nového roka zrušila takzvaných priateľských sporiteľovToto označenie sa používalo pre takých klientov, ktorí vkladali svoje peniaze na stavebné sporenie len pre zhodnotenie bez úmyslu použiť ich na neskoršie financovanie bývania.

Podľa starých pravidiel bolo možné po 6 rokoch od začiatku sporenia požiadať o vyplatenie nahromadených úspor bez dokladovania účelu. Podľa najnovších zmien sa ale takáto možnosť ruší a ak sporitelia budú chcieť mať vyplatenú štátnu prémiu aj po 6 rokoch, budú povinní doložiť účel finančných prostriedkov na bývanie.

V prípade, že nebudete vedieť preukázať využitie financií na bývanie, stratíte nárok na štátnu prémiu. Ak však potrebné doklady predložíte do 1 roka, stavebná sporiteľňa vám prémiu dodatočne vyplatí.

Táto zmena sa dotýka iba nových zmlúv,uzavretých po 1. januári 2019.

Štátna prémia v prvom roku sporenia

Ďalšou zmenou je zmena výšky štátnej prémie v prvom roku sporenia závislá od počtu mesiacov platnosti zmluvy. Ak si založíte stavebné sporenie v prvej polovici roka 2020, stále máte nárok na štátnu prémiu v plnej výške.

Ak tak urobíte v druhej polovici roka, budete mať nárok na štátnu prémiu taktiež, ale už len v polovičnej výške.

Ešte v roku 2018 ale platilo, že pre získanie celej štátnej prémie stačilo založiť stavebné sporenie hocikedy a vložiť na sporiaci účet potrebnú sumu peňazí.

Otázka medziúveru

Takzvaný medziúver využívajú tí z nás, ktorí ešte nemajú nasporený dostatok finančných prostriedkov a potrebujú úver. Zvyčajne slúži na preklenutie časového obdobia, kým dosiahnete cieľovú sumu. Vy sporíte peniaze prostredníctvom stavebného sporenia a z medziúveru pritom splácate úroky z celej poskytnutej čiastky.

Ale od 1. januára 2019 v prípade čerpania medziúveru automaticky strácate nárok na štátnu prémiu. Táto zmena nastala z dôvodu, že až 90 % úverov stavebných sporiteľní tvorili práve medziúvery. Štát tak nadobudol pocit, že prostredníctvom štátnej prémie podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie, a nie zvýhodnených stavebných úverov. Tieto zmeny pri medziúvere platia aj v roku 2020.

Často kladené otázky

Čo je to stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého základnou úlohou je financovanie bytových potrieb prostredníctvom stavebnej sporiteľne.

Čo robiť so starými zmluvami?

Ak patríte k skupine ľudí, ktorá už má uzavreté stavebné sporenie, určite vás zaujíma, čo robiť s vašimi starými zmluvami. Najdôležitejším faktorom je vo vašom prípade čas. Pre všetky zmluvy uzavreté v roku 2015 a neskôr odporúčame nasledujúce kroky: Najskôr zistite výšku vášho vkladu za rok 2019. Potom počkajte na pripočítanie štátnej prémie a úrokov na zmluve v januári 2020. Odporúčame obrátiť sa na finančného poradcu alebo navštíviť pobočku vašej sporiteľne a informovať sa o podmienkach zrušenia zmluvy. Ak sú vaše podmienky v poriadku a vy neplánujete zatiaľ zmluvu používať na úver, môžete začať uvažovať o zrušení zmluvy a presune peňazí do vhodnejšieho produktu. Ak naopak, je odchod drahý alebo chystáte použitie zmluvy, ponechajte sporenie aktívne minimálne na 6 rokov trvania zmluvy.

Aká je budúcnosť stavebného sporenia?

Je veľmi skoro a ťažko predpokladať, aký vplyv budú mať odsúhlasené zmeny na budúcnosť stavebného sporenia. Po novom sa však ráta s tým, že stavebné sporenie vám zabezpečí výnos približne na úrovni 1,5% ročne, čo nie je veľa a súčasný trh ponúka viacero výnosnejších spôsobov zhodnotenia vašich finančných prostriedkov.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na