WIKI

Čo je bonita klienta?

Bonita klienta je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka získať úver alebo pôžičku. Inak povedané je výrazom jeho finančnej stability a schopnosti splácať svoje záväzky včas.

V prípade, že ste už niekedy žiadali o úver je pravdepodobné, že ste sa s pojmom bonita klienta už stretli. Veritelia majú averziu k riziku. Zapožičané peniaze chcú vrátiť späť. Čím pravdepodobnejšie je, že klient tieto peniaze aj s úrokom veriteľovi vráti, tým je veriteľ ochotnejší požičať.

Zároveň však chce veriteľ zarobiť peniaze, a tie zarobí iba v prípade, že peniaze požičia. Pokiaľ je bezrizikových príležitostí málo, začne veriteľ požičiavať aj rizikovejším prípadom, a to aj napriek svojej averzii k riziku. Teda najskôr požičia tým menej rizikovým, a potom prídu na rad úvery, ktoré sú rizikovejšie.

Ale ako sme už načrtli, veriteľ nemá riziko rád, a preto si veritelia vypracovali systém, ako určiť bonitu klienta, vďaka nej odhadnú riziko nesplatenia úveru klientom, prípadne istotu splatenia.

Tento článok bude o tom, čo je bonita klienta, ako sa určuje a aký význam má pre poskytovateľov úverov. Taktiež sa dozviete, ako môžete zlepšiť svoju bonitu a prečo je dôležité mať na nej dobrý dohľad.

Bonita klienta význam

Bonita klienta je prevrátená hodnota úverového rizika a vyjadruje dôveryhodnosť ekonomického subjektu, teda jeho schopnosť a ochotu splácať. Často býva stotožňovaná s ratingom, ktorý predstavuje schopnosť splácať svoje dlhy, no bonita má širší rozsah a rating je len jednou z jej zložiek.

Pokiaľ je vaša bonita dobrá, otvorí vám nové úverové možnosti. V opačnom prípade vám bonita skríži vaše veľké plány.

Podľa toho, či budete schopní daný úver splácať, sa teda rozhodne, či vám ho banka vôbec dá. Zároveň si na základe vašej bonity stanovuje výšku rizika, ktoré podstupuje, čo sa zase odrazí vo výške úrokovej sadzby.

Bonita klienta zahŕňa niekoľko faktorov, ako sú príjmy, aktíva a záväzky, história úverov a schopnosť splácať. Príjmy sú kľúčovým faktorom, pretože poskytujú informácie o tom, aký finančný príjem má klient a či má dostatočné prostriedky na splácanie úveru.

Aktíva a záväzky ukazujú, koľko peňazí má klient k dispozícii a koľko peňazí má požičaných. História úverov poskytuje informácie o tom, ako klient splácal svoje záväzky v minulosti. Schopnosť splácať zahŕňa informácie o tom, ako klient plánuje splácať úver v budúcnosti.

Prečo je bonita klienta dôležitá?

Bonita klienta je pre poskytovateľov úverov ukazovateľom rizika. Čím lepšia je bonita klienta, tým menšie je riziko nesplácania úveru. Poskytovatelia úverov teda vyžadujú dobrú bonitu ako garanciu, že daný klient bude schopný splácať úver. V opačnom prípade by mohli prísť o svoje peniaze.

Okrem toho má dobrá bonita aj pozitívny vplyv na úrokové sadzby, ktoré za úver zaplatíte. Čím lepšia je vaša bonita, tým nižšie úrokové sadzby, a celkovo RPMN budete platiť. Toto vám umožní ušetriť peniaze a znížiť náklady na úver.

Bonita klienta má tiež význam pre samotných klientov. Zlepšenie bonity môže zlepšiť ich šance na získanie úveru alebo pôžičky a tiež im umožní získať lepšie podmienky, ako sú nižšie úrokové sadzby a lepšie splátkové možnosti.

Ak ste podnikateľ je dôležité plánovať dopredu, a to najmä v prípade, že si vyplácate minimálnu mzdu kvôli daňovej optimalizácií.

Pokiaľ si pred žiadosťou o úver mzdu nezreálnite, koledujete si buď o zamietnutie, poprípade o schválení úveru za nevýhodných podmienok.

Posúdenie bonity klienta

Tiež ste si všimli, že banky od vás často chcú vyplniť krátky dotazník, kde sa pýtajú na rôzne aspekty z vášho života? Už týmto dotazníkom sa začína zisťovať vaša bonita.

Posudzovanie bonity klienta je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o poskytnutí úveru, kreditných kariet alebo iných finančných produktov. Existuje niekoľko kritérií, ktoré sa používajú na posúdenie bonity klienta.

 • Výška príjmov. Započítavané sú všetky príjmy. Čím vyššie príjmy tým lepšie.

 • Výška výdavkov. Započítavané sú všetky výdavky. Čím menšie výdavky tým lepšie.

 • Vek žiadateľa. Bonita klesá s vyšším vekom žiadateľa. U mladých sa totiž počíta s tým, že ich príjmy do budúcnosti porastú.

 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Čím je dosiahnuté vzdelanie vyššie, tým je vyššia aj bonita.

 • Platobná história. Pokiaľ ste mali v minulosti problém so splácaním, negatívne sa to premietne aj do vašej bonity.

 • Ďalšie pôžičky. Môže ísť o pôžičky, kreditné karty alebo kontokorenty. Veritelia samozrejme kontrolujú registre dlžníkov.

 • Typ pracovného úväzku a profesie. Najvyššiu bonitu dosiahnu zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na dobu neurčitú.

 • Rodinný stav a ďalšie. Manželia majú lepšiu bonitu ako slobodní. Deti naopak bonitu znižujú.

Na základe týchto informácií banka zistí, či naozaj ste bonitní alebo nie. Hovorí sa tomu aj „scoring“ a je ním vlastne vyčíslené riziko, ktoré vy ako žiadateľ o úver predstavujete pre banku.

Ako sme už viackrát spomenuli nízka bonita klienta môže mať vážne dôsledky na jeho finančnú situáciu a schopnosť získať úver alebo iný finančný produkt. Najčastejšou príčinou nízkej bonity klienta je všetko, čo zvyšuje mieru zadlženosti, napríklad:

 • Existujúce úvery. V prípade, že klient už má nejaké existujúce úvery, kreditné karty, kontokorenty alebo pôžičky, môže to spôsobiť zníženie jeho bonity.
 • Zvýšenie dlhu. Zvýšenie dlhu klienta, či už z nových úverov alebo kreditných kariet, môže znižovať jeho bonitu, pretože zvyšuje jeho záväzky.
 • Neplatenie úverových splátok. Ak klient neplatí úverové splátky včas alebo ich vôbec neplatí, môže to negatívne ovplyvniť jeho bonitu.
 • Strata zamestnania alebo iného príjmu. Strata zamestnania alebo iného príjmu, prípadne jeho zníženie príjmu môže viesť k znižovaniu bonity klienta, pretože znižuje jeho schopnosť splácať svoje záväzky.
 • Zlé správanie v oblasti platieb. Klient, ktorý má zlé správanie v oblasti platieb, ako napríklad neplatenie faktúr alebo nedodržiavanie dohodnutých splátok, môže tiež znižovať svoju bonitu.
 • Existencia negatívnych informácií v registri dlžníkov. Ak má klient negatívne informácie v registri dlžníkov, ako napríklad výpis zo súdu alebo neplatenie úverových splátok, môže to významne ovplyvniť jeho bonitu.

Je dôležité si uvedomiť, že znižovanie bonity klienta má dlhodobé dôsledky na jeho finančnú situáciu a môže mu znemožniť získať úvery v budúcnosti. Preto je dôležité, aby klienti dodržiavali svoje záväzky a udržiavali si dobrú platobnú históriu.

Ako zvýšiť bonitu?

V prípade, že vaša bonita klesne pod vopred stanovenú hranicu, banky vám nepožičajú. Na výber máte z dvoch možností. Obrátiť sa so žiadosťou o úver na nebankové spoločnosti alebo si svoju bonitu zvýšiť.

Áno, bonitu je možné správnym postupom navýšiť a tým zvýšiť pravdepodobnosť získania bankovej pôžičky. Ako zvýšiť bonitu? Vo Financer.com sme pre vás zhrnuli niekoľko typov.

Eliminujte svoje záväzky

Vašu bonitu negatívne ovplyvňujú všetky záväzky v podobe ďalších pôžičiek, kontokorentov alebo kreditných kariet. Ak chcete zvýšiť vašu bonitu, budete musieť vaše dlhy splatiť, prípadne aspoň konsolidovať.

Kontokorent na bežnom účte a kreditnej karte zrušte úplne, hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, aj tie znižujú váš úverový rating.

Záznam v registroch dlžníkov

Pred bankou sa nesnažte nič utajiť, ani vaše predchádzajúce pôžičky, na všetko totiž prídu. V prípade, že ste mali v minulosti problémy so splácaním, negatívne sa to premietne do vašej úverovej histórie.

Naopak, ak ste v minulosti mali pôžičky a splácali ste ich poctivo, banka vás bude vnímať ako zodpovedného klienta a radi vám požičia, aj za lepších podmienok.

Zvýšte svoj príjem

Asi si poviete, že tento bod sa ľahšie povie ako vykoná, ale nemusí to byť úplne tak. Svoje príjmy môžete zvýšiť nielen nájdením ďalšieho zdroja príjmov, napríklad vo forme zamestnania alebo brigád.

Ide o to, že pri príjmoch sa berú do úvahy aj jednorazové odmeny a bonusy v zamestnaní, oplatí sa teda žiadať o pôžičku alebo hypotéku po tom, čo obdržíte plánované odmeny. Pozrite si našich 18 tipov, ako zarobiť peniaze.

Pozvite si spolužiadateľa

Nie je zakázané si do svojho úveru prizvať aj spolužiadateľov. Právok naopak je to úplne bežná prax. Rodičia sú bežne spoludlžníci na hypotékach svojich detí a podobne.

Všeobecne platí, čím viac ľudí tým väčšia pravdepodobnosť, že úver dostanete. Avšak pozor, na spolužiadateľov sa v prípade bonity vzťahujú úplne rovnaké kritériá.

Zaujímavosťou je, že vyššiu bonitu dosiahnete napríklad aj v prípade, že budete o pôžičku žiadať ako manželia. Vaše príjmy sa totiž sčítajú. Zároveň ak žijete spoločne v jednej domácnosti môžete dosiahnuť nižšie životné minimum, a teda aj vyššiu bonitu.

Nájdite si ručiteľa

V porovnaní so spolužiadateľom, u ručiteľa banka neskúma jeho úveruschopnosť. Ako už pomenovanie naznačuje, úlohou ručiteľa je iba zaručiť si za to, že budete váš úver splácať.

Banka má s ručiteľom väčšiu istotu, že dostane svoje peniaze späť, pokiaľ by ste náhodou prestali splácať. Preto je nielen viac naklonená tomu, že vám úver schváli, ale vo väčšine prípadov je tiež ochotná poskytnúť vám lepšie podmienky.

Často kladené otázky

Čo je to bonita klienta?

Bonita klienta je metóda hodnotenia finančnej stability a schopnosti splácania dlhu zo strany fyzickej osoby alebo spoločnosti.

Akým spôsobom sa vyhodnocuje bonita klienta?

Bonita klienta sa vyhodnocuje na základe analýzy finančných údajov, ako sú príjmy, výdavky, dlhy a aktíva.

Prečo je dôležité vedieť bonitu klienta?

Bonita klienta je dôležitá pre poskytovateľov úverov a iných finančných služieb, pretože im umožňuje lepšie rozhodnúť o tom, či môžu klientovi poskytnúť úver alebo nie.

Ako môžem zlepšiť svoju bonitu?

Bonitu je možné zlepšiť tým, že sa zbavíte dlhov, zlepšíte svoje príjmy a znížite výdavky. Môžete tiež zvýšiť svoje aktíva, ako sú napríklad investície do akcií alebo nehnuteľností.

Je možné získať úver, ak mám zlú bonitu?

Nie je to výlučené, aj ked pravdepodobnosť získania úveru je výrazne nižšia. Ak máte zlú bonitu, pomôcť môže spolužiadateľ alebo ručiteľ.

Zdroj

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon137 prečítaní
Naposledy aktualizované: 3. marca 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac