WIKI

Čo je DeFi?

DeFi (decentralizované financie) umožňuje bezprostredné a decentralizované finančné transakcie a služby pomocou technológie blockchain a smart kontraktov.

Má potenciál zmeniť spôsob, akým tradičné finančné inštitúcie fungujú a poskytujú finančné služby.

DeFi platformy sú otvorené pre každého a nie sú obmedzené na konkrétne skupiny ľudí alebo regióny.

V dnešnej dobe sa tradičné finančné služby zväčša poskytujú cez centrálne inštitúcie, ako sú banky či poisťovne, ktoré sú zodpovedné za správu a spracovanie finančných transakcií.

DeFi, teda decentralizované financie, predstavujú nový prístup k finančným službám, ktorý sa zakladá na využívaní blockchain technológie.

Ide o aplikácie založené na blockchaine vykonávajúce transakcie, ktoré boli doteraz vykonávané klasickými bankami alebo maklérmi.

Na druhej strane DeFi umožňuje používateľom poskytovať a využívať finančné služby priamo a decentralizovane, bez potreby prostredníkov.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo presne je DeFi, ako funguje a aké sú jeho výhody a riziká.

DeFi (Decentralizované financie) – význam

Decentralizované financie predstavujú nový ekosystém finančných služieb, ktoré sú založené na využívaní blockchain technológie.

Umožňujú používateľom poskytovať a využívať finančné služby priamo a decentralizovane, bez potreby tradičných finančných inštitúcií ako sú banky, poisťovne či investičné spoločnosti.

V tomto ekosystéme sa finančné transakcie uskutočňujú prostredníctvom decentralizovaných aplikácií, tzv. DApps, ktoré bežia na blockchain technológii.

Vďaka tomu, že DeFi je decentralizovaný a otvorený systém, umožňuje svojim používateľom získať väčšiu kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami a zvýšiť transparentnosť a bezpečnosť finančných transakcií.

DeFi má tiež potenciál zlepšiť prístup k finančným službám pre ľudí, ktorí nemajú prístup k tradičným finančným inštitúciám, napríklad pre tých, ktorí žijú v rozvojových krajinách alebo pre osoby bez bankového účtu.

DeFi v 5 minútach | Bitcoinovej kanál

DeFi vs tradičné financie

Existuje niekoľko významných rozdielov medzi DeFi a tradičnými, centralizovanými financiami (CeFi)

ParameterDeFiCeFi
DefiníciaDeFi je systém finančných služieb založených na blockchain technológii a decentralizovaných protokoloch.CeFi je tradičný finančný systém založený na centralizovanej kontrole a správe finančných inštitúcií.
CentralizáciaDecentralizovaný, žiadna centrálna autorita.Centralizovaný, centrálne finančné inštitúcie a autority.
Povaha transakciíVerejná a transparentnáPrivátna a obmedzene transparentná
AutonómiaUžívatelia majú úplnú kontrolu nad svojimi financiami.Užívatelia musia dôverovať tretím stranám na správu finančných prostriedkov.
Prieskum úverovDeFi platformy často ponúkajú otvorené a transparentné možnosti prieskumu úverov.CeFi platformy obvykle vyžadujú vysoké úrokové sadzby a môžu mať obmedzený prístup k úverovým informáciám.
LikviditaLikvidita v DeFi môže byť obmedzená na menšiu skupinu používateľov.CeFi má často vyššiu likviditu, pretože je pripojené k centrálnej infraštruktúre.
BezpečnosťRiziko hackingu smart kontraktov a kódu.Riziko centrálneho útoku a zlyhania systému.
ReguláciaMenej regulácie a dohľadu.Vyššia regulácia a dohľad zo strany vlád a finančných inštitúcií.
Finančný prístupPonúka prístup k finančným službám pre jednotlivcov, ktorí inak nemajú prístup k tradičným finančným systémom.Môže vyžadovať bankové účty, verifikáciu a obmedzený prístup pre niektoré populácie.
InováciaRýchly vývoj a nové finančné nástroje a možnosti.Inovácie sú závislé od tradičných finančných inštitúcií a ich schopnosti adaptovať sa na nové technológie.

Ako funguje DeFi?

DeFi funguje na princípe decentralizácie a automatizácie finančných transakcií pomocou blockchainu a smart kontraktov. V DeFi sa nevyžaduje centrálne riadenie alebo správa, ako je to v tradičných finančných systémoch.

Namiesto toho, DeFi využíva decentralizované aplikácie (DApps) postavené na blockchainovej sieti, ktoré umožňujú užívateľom využívať rôzne finančné služby a produkty.

V DeFi sa väčšinou používa Ethereum blockchain, pretože umožňuje tvorbu smart kontraktov. Smart kontrakty sú programy napísané v programovacom jazyku, ktoré sa vykonávajú automaticky na blockchainovej sieti, keď sú splnené určité podmienky.

Jednou z kľúčových výhod DeFi je, že umožňuje ľuďom mať úplnú kontrolu nad svojimi financiami a dáva im možnosť bezproblémovo využívať finančné služby bez potreby prechádzať cez centrálne autority alebo finančné inštitúcie.

DeFi umožňuje aj vysokú transparentnosť a dôveru v transakcie, pretože všetky transakcie sú zaznamenané na blockchainovej sieti, ktorá je verejne prístupná. To umožňuje ľuďom sledovať svoje transakcie a kontrolovať, kam sú ich peniaze presúvané.

Celkovo, DeFi prináša nové možnosti pre finančné služby a produkty, ktoré sú rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie a bez centrálneho riadenia.

Aká je úloha blockchainu v DeFi?

Technológia blockchain zohráva kľúčovú úlohu v decentralizovaných financiách (DeFi). Blockchain predstavuje nezávislú a dôveruhodnú úložiskovú infraštruktúru, ktorá umožňuje bezpečne a transparentne uchovávať a overovať finančné transakcie.

Jedným z najdôležitejších aspektov blockchainu v DeFi je jeho distribuovaný charakter.

V decentralizovaných finančných aplikáciách sa transakcie spracovávajú na viacerých uzloch v sieti, čo zaručuje transparentnosť a zabraňuje jednotlivým uzlom v sieti manipulovať s finančnými transakciami.

Ďalšou výhodou blockchainu v DeFi je jeho možnosť overovania identity pomocou kryptografie. DeFi aplikácie môžu použiť blockchain na overenie identity užívateľov bez potreby ukladania citlivých informácií na centrálne servery.

Okrem toho, blockchain umožňuje programovateľné finančné služby v DeFi aplikáciách. Tým, že sa finančné operácie vykonávajú automaticky na základe prednastavených pravidiel a podmienok, môžu sa eliminovať potreby finančných prostredníkov, ktorí by inak spracovávali a overovali finančné transakcie.

Vďaka svojej decentralizovanej a dôvernej povahy, blockchain technológia je pre DeFi kľúčová, pretože umožňuje užívateľom realizovať rôzne finančné operácie bez potreby centrálnej autority alebo finančného prostredníka.

Aká je úloha smart kontraktov v DeFi?

Smart kontrakty sú jedným z najdôležitejších komponentov DeFi ekosystému. V DeFi aplikáciách slúžia ako programovateľné finančné zmluvy, ktoré umožňujú automatizované a bezpečné vykonávanie finančných operácií bez potreby tradičných finančných inštitúcií alebo finančných prostredníkov.

Smart kontrakty sú naprogramované na vykonávanie konkrétnych finančných operácií podľa predom definovaných pravidiel a podmienok.

Napríklad, smart kontrakt na DeFi platforme pre požičiavanie môže automaticky poskytnúť pôžičku užívateľovi na základe jeho úverovej hodnoty a záruky.

Ak užívateľ splní všetky podmienky pôžičky v stanovenom termíne, smart kontrakt vráti požičané finančné prostriedky a prípadne vygeneruje úroky.

Smart kontrakty teda umožňujú automatické vykonávanie finančných operácií bez potreby ľudskej intervencie a zabezpečujú ich bezpečnosť a transparentnosť.

Zároveň poskytujú užívateľom možnosť mať úplnú kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami a transakciami.

Sú tak dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje DeFi aplikáciám ponúkať rôzne finančné služby, ako napríklad sporenie, pôžičky, zabezpečenie finančných prostriedkov alebo zasielanie platobných tokenov.

Aká je úloha DApps v DeFi?

Decentralizované aplikácie (DApps) sú kľúčovým komponentom DeFi ekosystému. V DeFi slúžia ako nástroj na poskytovanie finančných služieb bez centrálnej autority a medzičloveka.

DApps využívajú blockchain technológiu a smart kontrakty na poskytovanie finančných služieb priamo medzi užívateľmi. Vďaka tomu sú DeFi aplikácie oveľa transparentnejšie a bezpečnejšie ako tradičné finančné inštitúcie.

Navyše, DApps umožňujú užívateľom mať úplnú kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami a transakciami, čo zvyšuje ich slobodu a nezávislosť.

Medzi najčastejšie využívané DeFi DApps patria:

 • Decentralizované burzy (DEX). Umožňujú užívateľom vymieňať kryptomeny medzi sebou bez centrálnej autority. Užívatelia môžu vymieňať kryptomeny s minimálnymi poplatkami, ako aj bez nutnosti registrácie.
 • Platformy pre požičiavanie a vypožičiavanie kryptomien. Umožňujú užívateľom poskytovať alebo získať pôžičky v kryptomenách bez potreby tradičnej banky. Užívatelia môžu získať pôžičky za nižšie úrokové sadzby a s menšími poplatkami.
 • Protokoly pre zaisťovanie finančných prostriedkov. Umožňujú užívateľom zabezpečiť svoje kryptomeny a získať pasívny príjem. Užívatelia môžu uložiť svoje kryptomeny do protokolu a získať z nich pasívne príjmy v podobe úrokov alebo tokenov.

DApps teda umožňujú užívateľom využívať rôzne finančné služby bez potreby centrálnej autority a sprostredkovateľa. To zvyšuje transparentnosť a bezpečnosť finančných transakcií a zvyšuje slobodu a nezávislosť užívateľov.

  Konkrétne príklady decentralizovaných aplikácií

 • Uniswap. Ide o decentralizovanú burzu na Ethereum blockchaine, ktorá umožňuje používateľom obchodovať s kryptomenami a tokenmi. Uniswap je založený na automatizovanom trhovom modeli (AMM), ktorý umožňuje používateľom obchodovať bez potreby tradičných sprostredkovateľov. Používatelia môžu zároveň poskytnúť likviditu protokolu a za odmenu získať pasívne príjmy za poskytnutie likvidity.

 • Aave. Je decentralizovaný protokol na pôžičky a úvery. Umožňuje používateľom požičať si alebo poskytnúť pôžičku na Ethereum blockchaine. Aave používa tzv. flash pôžičky, ktoré umožňujú používateľom požičať si kryptomenu na krátku dobu bez potreby kolaterálu.

 • Compound. Je ďalší decentralizovaný protokol na pôžičky a úvery na Ethereum blockchaine. Používatelia môžu niekomu požičať, prípadni si sami požičať kryptomeny. Požičaním samozrejme máte možnosť získať pasívny príjem z úrokov.

 • MakerDAO. Je protokol na tvorbu stabilnej kryptomeny DAI, ktorá je viazaná na hodnotu dolára. Používatelia môžu získať DAI tým, že poskytnú zálohu v podobe Etheru, prípadne iných kryptomien.

 • Yearn Finance. Je platforma, ktorá sa zameriava na optimalizáciu výnosov z DeFi investícií. Yearn Finance používa automatizovaný proces, ktorý hľadá najlepšie výnosy z rôznych DeFi protokolov a investuje do nich na základe údajov o výnose.

Využitie DeFi v praxi

DeFi má mnoho využití v praxi a môže poskytnúť rôzne výhody pre používateľov.

Niektoré z najdôležitejších využití DeFi sú:

 • Pôžičky a úvery. DeFi umožňuje používateľom požičať si alebo poskytnúť úver v decentralizovanom prostredí bez zásahu centrálnej banky alebo iných finančných inštitúcií. Tento proces je obvykle rýchlejší a menej nákladný ako v tradičnom finančnom systéme.

 • Obchodovanie a investovanie. DeFi poskytuje používateľom možnosť obchodovať s digitálnymi aktívami, ako sú kryptomeny, bez potreby finančného sprostredkovateľa alebo burzy. Používatelia môžu investovať do rôznych DeFi projektov a tokenov, ktoré sa obchodujú na decentralizovaných burzách.

 • Zabezpečenie a zarábanie peňazí. Používatelia DeFi môžu uzamknúť svoje kryptomeny ako zálohu a získať prístup k pôžičkám v rámci tohto zálohového procesu. Používatelia tiež môžu získať pasívny príjem vďaka DeFi protokolom, ktoré umožňujú vlastníkom tokenov zarobiť dividendy za poskytovanie likvidity na decentralizovaných burzách.

 • Platby a prevody. DeFi poskytuje používateľom možnosť uskutočňovať platby a prevody cez blockchainy bez potreby bankových alebo iných finančných inštitúcií. Tieto transakcie sú rýchlejšie a lacnejšie ako v tradičnom finančnom systéme.

Budúcnosť DeFi

DeFi sektor je stále relatívne nový a dynamický. Jeho rýchly nárast a popularita ale ukazujú, že má potenciál pre zásadnú zmenu v finančnom svete.

Tu sú niektoré z možností a trendov, ktoré môžu určiť budúcnosť DeFi:

 1. Väčšia masová adopcia. S rastúcim povědomím o DeFi a jeho výhodách môže byť väčšina ľudí motivovaná, aby využívali tieto decentralizované finančné produkty a služby.
 2. Širšie spektrum finančných produktov. V DeFi existuje obrovská príležitosť pre vývoj a uvádzanie nových finančných produktov, ktoré sa sústreďujú na konkrétne potreby používateľov, napríklad spojené s poistením, úvermi a investíciami.
 3. Integrácia s tradičnými finančnými službami. Integrácia medzi DeFi a tradičnými finančnými službami by mohla priniesť ďalšie príležitosti pre vývoj a rast DeFi.
 4. Rozšírenie použitia DeFi do odvetvia podnikových financií. DeFi môže poskytnúť nové možnosti pre podnikové financie, ako napríklad zlepšenie platebných procesov a získanie prístupu k likvidite.
 5. Riešenie problémov týkajúcich sa finančnej inklúzie. DeFi by mohlo pomôcť riešiť problémy týkajúce sa finančnej inklúzie, ktoré sú stále rozšírené v rôznych krajinách a regiónoch.
 6. Nové inovačné možnosti. DeFi môže priniesť nové možnosti v oblasti financovania projektov, ktoré sú zamerané na sociálne, environmentálne a zdravotné výzvy.

Vzhľadom na vyššie spomínané faktory, môže DeFi priniesť radikálnu zmenu v spôsobe, akým ľudia pristupujú k finančným produktom a službám.

Výhody a nevýhody DeFi

 • Pre niektorých používateľov môžu byť DeFi systémy príliš komplikované na používanie a správu

 • DeFi systémy nie sú imúnne voči kybernetickým útokom a hackerským útokom

Často kladené otázky

Aký má význam termín DeFi?

DeFi znamená Decentralized Finance, teda po slovensky decentralizované financie. Je to termín, ktorý sa používa na popis nového trhu finančných produktov a služieb, ktoré sú postavené na technológií blockchain.

Aký je hlavný rozdiel medzi DeFi a tradičnými financiami?

Hlavným rozdielom medzi DeFi a tradičnými financiami je, že DeFi umožňuje bezprostredný prístup k finančným produktom a službám bez nutnosti prostredníkov, ako sú banky a iné finančné inštitúcie. 

Ako funguje DeFi?

DeFi funguje pomocou blockchain technológie a smart kontraktov, ktoré umožňujú bezprostredné a decentralizované finančné transakcie a služby. DeFi platformy sú otvorené pre každého a nemajú centrálne riadenie alebo kontrolu.

Ako bezpečné sú DeFi platformy?

Bezpečnosť DeFi platformy závisí od viacerých faktorov, vrátane použitých smart kontraktov, architektúry platformy a bezpečnostných opatrení. Väčšin platforiem však neustále pracuje na zlepšení bezpečnosti a neustále sa zavádzajú nové opatrenia. 

Aký je vplyv DeFi na tradičné finančné inštitúcie?

DeFi má potenciál zmeniť spôsob, akým tradičné finančné inštitúcie fungujú a poskytujú finančné služby. Niektoré inštitúcie už investujú do DeFi projektov a snažia sa využiť ich výhody, zatiaľ čo iné sa obávajú konkurencie a rizika, ktoré sú spojené s novými technológiami.

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon44 prečítaní
Naposledy aktualizované: 28. júna 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac