WIKI

Čo je kontokorentný úver?

Kontokorentný úver je typ úveru, ktorý sa často poskytuje v spojení s bankovým účtom. Umožňuje klientovi čerpať peniaze, ktoré nie sú k dispozícii na jeho účte, s tým, že poskytovateľ úveru si účtuje úroky za poskytnuté peniaze.

Ide o formu úveru, ktorá poskytuje rýchle finančné prostriedky v prípade potreby, ale môže byť pomerne drahá a spôsobiť finančné ťažkosti pre tých, ktorí ju využívajú neuvážene.

Kontokorentný úver, kontokorent alebo povolené prečerpanie. Ide o jeden a ten istý finančný produkt. Ponúkne vám ho takmer každá banka, ako doplnok k vášmu bežnému bankovému účtu. 

Umožní vám získať určitý limit peňazí, s ktorými budete môcť ísť pomyselne “do mínusu”, najmä vo chvíľach, keď vás postretnú nečakané výdavky, ktoré ohrozia vaše osobné financie a rodinný rozpočet

Inak povedané, s kontokorentom môžete zo svojho účtu ďalej čerpať peniaze, aj keď na ňom už nemáte dostatočnú vlastnú hotovosť.

Koľko si týmto spôsobom môžete požičať, o tom rozhodne váš úverový limit. Ten vám banka ponúkne pri zakladaní zmluvy o bežnom účte, prípadne pri zakladaní kontokorentu pri tom súčasnom.

Kontokorentný úver čo to je?

Kontokorent je vlastne špecifický druh bankového úveru, ktorý umožňuje klientovi prečerpať peniaze na jeho bežnom účte aj do mínusu. Je to jedna z podôb neúčelovej a nezaistenej pôžičky. Kontokorent funguje tak, že máte možnosť kedykoľvek čerpať viac peňazí, než ich máte v danej chvíli na účte.

Kontokorentný úver je možné považovať aj za dodatočnú finančnú rezervu k vášmu bežnému bankovému účtu. Po prečerpaní sa následne zakaždým vyrovná, napríklad vtedy, keď vám na účet príde výplata, prípadne dôchodok, materská, sociálne dávky a podobne. Po vyrovnaní môžete čerpať peniaze znova.

Ako funguje kontokorentný úver?

To čo je to kontorent sme si už vysvetlili. Ako ale kontokorent funguje? V podstate je založený na dohode s bankou, že zo svojho účtu môžete v prípade potreby čerpať aj finančné prostriedky, ktoré tam nemáte.

Z tohto dôvodu sa mu zvykne hovoriť aj povolené prečerpanie. Kontokorentný úver teda vzniká na základe písomnej zmluvy s bankou. V zmluve sú obvykle uvedené všetky podmienky kontokorentu, ako aj výška povoleného prečerpania.

Pre používaním kontokorent je dôležité si uvedomiť, že nič nie je zadarmo, a že za požičané peniaze si poskytovateľ účtuje úroky, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch pomerne vysoké.

Úroková sadzba môže byť stanovená ako pevná alebo variabilná a môže sa líšiť v závislosti od poskytovateľa úveru a od trhu. Okrem toho zvykne byť klientovi účtovaný aj poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru, pričom môže byť stanovený ako ročný alebo mesačný poplatok.

V praxi sa kontokorentný úver používa najmä ako krátkodobá forma financovania, pretože je pomerne drahý, a teda nie je výhodné ho používať ako dlhodobé riešenie finančných problémov.

Klienti by mali byť opatrní a používať kontokorentný úver iba v prípade, ak majú istotu, že budú schopní splatiť poskytnuté peniaze včas a bez zbytočných problémov.

Ako si založiť kontokorentný úver?

Ako sme už načrtli, kontokorent je možné založiť takmer ku každému bežnému účtu. Môžete to urobiť hneď pri zakladaní účtu, ale aj neskôr. Každopádne bude jeho schváleniu predchádzať dôkladné overovanie vašich príjmov a úverovej histórie zo strany banky.

Najlogickejšou variantou je požiadať o povolené prečerpanie v banke, v ktorej máte zriadený svoj bežný účet, prípadne aj iné finančné produkty. Nikdy však nie je na škodu porovnať si aj ponuky konkurenčných poskytovateľov. 

Konkrétny postup žiadosti o povolené prečerpanie sa môže líšiť v závislosti od daného poskytovateľa. My sme ho zovšeobecnili a zhrnuli do nasledujúcich krokov:

Krok 1

Vyberte si poskytovateľa kontokorentného úveru

Existuje mnoho bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú kontokorentné úvery. Predtým, než si vyberiete poskytovateľa, porovnajte si ich ponuky a úrokové sadzby. 

Krok 2

Zistite podmienky úveru

Pred tým, než požiadate o kontokorentný úver, zistite všetky podmienky, ktoré sú s ním spojené. Napríklad jeho úverový limit, akú úrokovú sadzbu si účtuje poskytovateľ, a aké poplatky sú s úverom spojené.

Krok 3

Uistite sa, že spĺňate podmienky

Ak sa rozhodnete pre konkrétneho poskytovateľa kontokorentného úveru, budete musieť splniť jeho podmienky. Obvykle ide o splnenie kritérií na úverovú spôsobilosť, ako je dostatočný príjem a dobrá úverová história.

Krok 4

Vyplňte žiadosť

Ak splníte požiadavky, môžete vyplniť žiadosť o kontokorentný úver. Väčšina poskytovateľov umožňuje podanie žiadosti na pobočke alebo aj online.

Krok 5

Počkajte na schválenie

Po podaní žiadosti o kontokorentný úver bude potrebné počkať na schválenie. Ak je vaša žiadosť schválená, môžete čerpať finančné prostriedky.

Porovnanie kontokorentných úverov

Ako sme už v úvode spomenuli, nikdy nie je na škodu porovnať si ponuky viacerých poskytovateľov. Samozrejme najjednoduchšie je zriadiť si povolené prečerpanie v banke, kde máte vedený bežný účet, no porovnaním viacerých poskytovateľov môžete ušetriť nemalé peniaze

BankaÚverový rámecPoplatok za vedenie
mBank0 – 12 000 €Zadarmo
Slovenská sporiteľňa50 -5 000 €Zadarmo
VÚB300 – 3 400 €Zadarmo
ČSOB150 – 6 000 €Zadarmo
Prima banka100 – 1 500 €Zadarmo
Fio banka150 – 6 000 €Zadarmo

Riziká kontokorentného úveru

Najdôležitejšie pri kontokorentnom úvere je si dať pozor na včasné splatenie. Niektoré banky ponúkajú automatické strhávanie požičanej čiastky, ale nie je to pravidlom. Bankové inštitúcie potom zarábajú na tom, že zabudnete a peniaze nepošlete včas. V takom prípade sa vám čerpané peniaze predražia. 

Pred aktiváciou samotného kontokorentu si treba overiť existenciu poplatkov spojených s používaním kontokorentu. Poplatkov môže byť viacero. Mesačný paušálny poplatok, poplatok za prečerpanie zostatku, atď.

Treba si uvedomiť, že kontokorent, ako aj ďalšie predschválené pôžičky sa vám vpisujú do vašej úverovej histórie a môžu spôsobiť, že pre niektorých poskytovateľov budete pôsobiť príliš zadĺžene. Táto zadĺženosť môže v budúcnosti spôsobiť zamietnutie žiadosti o iný úver.

Bonitu klienta totiž ovplyvňujú nasledujúce faktory:

 • Výška príjmov – započítavané sú všetky príjmy
 • Výška výdavkov – započítavané sú všetky výdavky
 • Vek žiadateľa – bonita klesá s vyšším vekom žiadateľa
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie – čím je dosiahnuté vzdelanie vyššie, tým je vyššia aj bonita
 • Platobná história – pôžičky, kontokorenty a samozrejme záznamy v registroch
 • Rodinný stav, profesia a ďalšie

Alternatívy kontokorentného úveru

Kontokorentný úver môže byť užitočným nástrojom na krátkodobé prekrytie finančnej tiesne, ale vzhľadom na vysoké úrokové sadzby a ďalšie poplatky sa neodporúča ako dlhodobé riešenie.

Tu je niekoľko alternatívnych možností, ktoré môžu byť pre niektorých ľudí lepšie:

 1. Spotrebný úver. Spotrebný úver je peňažná pôžička, ktorá sa vypláca na účet žiadateľa a potom sa spláca počas určitého časového obdobia v pravidelných mesačných splátkach. Úrokové sadzby pre spotrebné úvery môžu byť nižšie ako pre kontokorentné úvery, a preto by mohli byť pre niektorých ľudí lepšou voľbou.
 2. Kreditná karta. Kreditná karta môže byť tiež užitočná ako alternatíva k kontokorentnému úveru, v prípade, že sa používa správne. Niektoré kreditné karty ponúkajú zvýhodnené úrokové sadzby pre prenesené zostatky až na niekoľko mesiacov, takže by ste mohli prekryť svoju finančnú tieseň s nižšími úrokovými nákladmi.
 3. Pôžička od rodiny alebo priateľov. Ak by ste potrebovali krátkodobú finančnú pomoc, môže byť pôžička od rodiny alebo priateľov lepšou alternatívou k kontokorentnému úveru. Tieto pôžičky sú zvyčajne bezúročné a nemusíte sa obávať vysokých poplatkov alebo prísnych podmienok.

Je dôležité si uvedomiť, že každý finančný produkt má svoje výhody a nevýhody. Predtým, než sa rozhodnete pre akúkoľvek alternatívu kontokorentnému úveru, uistite sa, že ste si pozorne preštudovali všetky podmienky a zvážili všetky možnosti.

Výhody a nevýhody

 • Viaceré poplatky

 • Vysoké úrokové sadzby

Často kladené otázky

Čo je kontokorent?

Kontokorentný úver je špecifický druh bankového úveru, ktorý vám umožňuje prečerpať aj tie prostriedky na vašom bežnom účte, ktoré nemáte. Môže sa považovať za dodatočnú finančnú rezervu k vášmu bankovému účtu.

Ako funguje kontokorentný úver?

Kontokorentný úver je založený na písomnej dohode medzi vami a bankou, ktorá potvrdzuje, že zo svojho bežného účtu môžete v prípade potreby čerpať aj finančné prostriedky, ktoré tam aktuálne nemáte. V spomínanej dohode sú obvykle uvedené všetky podmienky kontokorentu, úroková sadzba, poplatky, ako aj výška povoleného prečerpania. 

Ako si založiť kontokorentný úver?

Kontokorentný úver si môžete založiť hneď pri zriaďovaní bežného účtu, ale aj neskôr. V niektorých prípadoch dokonca aj zriadenie kontokorentu vybavíte online z pohodlia vášho domova. Jeho schváleniu však bude predchádzať overovanie vašich príjmov a úverovej histórie zo strany banky. 

Aké sú riziká kontokorentného úveru?

Najväčším rizikom pri kontokorentnom úvere je fakt, či budete schopní daný úver splácať včas. V opačnom prípade by sa vám totiž mohol značne predražiť. Nie je na škodu sa vopred oboznámiť so všetkými poplatkami, ktoré si banka pri kontokorentnom úvere účtuje. Samozrejme by ste mali poznať aj výšku úrokovej sadzby. 

Aké sú vhodné alternatívy kontokorentného úveru?

Kontokorentný úver je vhodný predovšetkým na krátkodobé prekrytie finančnej tiesne. Z dlhodobého hľadiska už ale taký výhodný nie je, a preto sú jeho lepšími alternatívami napríklad kreditné karty alebo spotrebné úvery. 

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon50 prečítaní
Naposledy aktualizované: 3. marca 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac