WIKI

Čo je staking?

Staking je proces ukladania kryptomien v sieti blockchain s cieľom zabezpečenia siete a získavania odmien v podobe ďalších kryptomien.

Dá sa realizovať prostredníctvom rôznych kryptomien a blockchain sietí, vrátane Ether (ETH) na sieti Ethereum, Cardano (ADA) a Polkadot (DOT).

Pre staking sa zvyčajne vyžaduje minimálna investícia a technická znalos, a preto by mali byť investori pri stakingu opatrní a informovaní.

Kryptomeny vo všeobecnosti predstavili nový spôsob pasívneho zarábania peňazí, ktorý pred ich vznikom neexistoval.

Jednou z možností ako dosiahnuť pasívny príjem z kryptomien je aj staking. Ten, najmä v poslednom období naberá na popularite.

Vznikol po tom, čo bol vytvorený nový mechanizmus konsenzu, takzvaný Proof of Stake.

Staking ako taký predstavuje akékoľvek uzamknutie určitého počtu tokenov, prípadne mincí, ktoré sa vám ďalej úročia a umožňujú vám získať rozličné výhody.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo staking je, ako funguje, aké sú jeho výhody, riziká a problémy a ako sa dá využiť v praxi.

Staking – význam

Staking je proces uzamknutia jednotiek vlastnenej kryptomeny na podporu bezpečnosti a prevádzky blockchainovej siete, pričom za svoje úsilie je užívateľ odmeňovaný.

Vo väčšine prípadov ide o uzamknutie natívnych mincí protokolu, ktorého mechanizmus je Proof of Stake.

Robí sa to tak, že sa uzamkne určité množstvo kryptomeny ako zábezpeka, a zároveň sa užívateľ zúčastňuje na činnostiach siete. Môže napríklad overovať transakcie alebo validovať bloky.

Hlavnou motiváciou pre užívateľov je samozrejme zisk vo forme percentuálneho zhodnotenia. Tu platí, že čím viacej mincí užívateľ uzamkne, tým viac odmien sa dočká.

Vo väčšine prípadov sa odmeny pohybujú od 2 – 15 % ročne. Takéto zhodnotenie dosiahnete najmä pri stakingu veľkých kryptomien, ako je Avalanche, Solana, Cardano alebo Polkadot.

Na rozdiel od ťažby, pri ktorej sa vytvárajú nové mince ako odmena za overovanie transakcií, však staking nezahŕňa vytváranie nových mincí.

Namiesto toho staking odmeňuje používateľov časťou transakčných poplatkov generovaných sieťou, čo ich motivuje držať a stakovať svoju kryptomenu.

Proof of Stake čo to je?

Proof of Stake (PoS) je konsenzusový algoritmus, ktorý sa používa v blockchain technológii na overovanie transakcií a dosiahnutie konsenzu v sieti.

Pri PoS algoritme nie sú potrebné ťažobné zariadenia, ako pri algoritme Proof of Work (PoW), namiesto toho bloky v sieti overujú stavitelia (tzv. validators), ktorí svoje kryptomeny (tzv. stake) vkladajú ako zálohu.

Pri PoS algoritme každý, kto vkladá svoje kryptomeny ako zálohu, má možnosť byť vybraný na overenie transakcií a tvorbu nového bloku v sieti.

Druhy stakingu

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že existujú štyri základné druhy stakingu:

 • Centralizovaný staking
 • Decentralizovaný staking
 • On-chain staking
 • Off-chain staking

Centralizovaný staking znamená, že užívateľ uzamkne svoje kryptomeny na kryptomenovej burze alebo u poskytovateľa stakingových služieb.

V tomto prípade bude týmto poskytovateľom delegovať svoje mince, aby sa podieľali na overovaní transakcií a za tento proces získava odmenu.

Kryptomenová burza alebo poskytovateľ stakingu sa stará o technickú stránku overovania a udržiavanie uzlov.

Na druhej strane, decentralizovaný staking znamená, že užívateľ uzamkne svoje mince v sieti kryptomien, napríklad v uzle alebo staking pooli.

V tomto prípade sa užívateľ stáva validátorom alebo delegátom, ktorý sa podieľa na overovaní transakcií a získava odmenu za tento proces.

Decentralizovaný staking poskytuje vyššiu mieru bezpečnosti, pretože decentralizácia znižuje riziko centrálnych bodov zlyhania.

Kde môžem robiť staking?

Vybrané 240 krát
 • Najväčšie portfólio kryptomien
 • Nízke transakčné poplatky
 • Veľmi dobré zabezpečenie platformy
 • Rýchle transakcie
Vybrané 16 krát
 • Platforma vhodná pre začiatočníkov
 • Online nákup debetnou kartou
 • Široké portfólio kryptomien
 • Vysoké poplatky

Čo je staking pool?

Staking pool, alebo tiež stake pool, je spôsob, ako umožniť viacerým stakerom spolupracovať a zdieľať svoje staking prostriedky a odmeny pri stakingu kryptomien.

V podstate ide o kolektívne stakovanie, kde viacerí jednotlivci zoskupia svoje kryptomeny do jedného veľkého staking poolu a využívajú zdieľanú infraštruktúru na validáciu transakcií a ťaženie blokov.

Ako funguje Proof of Stake | Bitcoinovej kanál

Ďalšie dva druhy stakingu sú on-chain a off-chain staking.

On-chain staking znamená, že uzamykanie mincí a overovanie transakcií prebieha na blockchainovej sieti.

Na druhej strane, off-chain staking znamená, že uzamykanie mincí a overovanie transakcií prebieha mimo blockchainovej siete, často prostredníctvom inteligentných zmluv (smart contracts).

Kombinácia týchto typov stakingu vytvára rozličné stakingové možnosti pre používateľov kryptomien. Každá z týchto metód má svoje výhody a nevýhody, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od projektu a preferencií používateľa.

Staking môžete vyskúšať napríklad na burze Binance.

Ako funguje staking?

Staking je proces, ktorý umožňuje držiteľom kryptomien získať pasívny príjem. Pri stakingu sa kryptomeny držia na tzv. stakingovom účte, kde slúžia ako záloha na validáciu transakcií v rámci blockchainu.

Stakeri (tj. ľudia, ktorí držia kryptomeny na stakingovom účte) dostávajú za tento proces odmenu v podobe nových tokenov danej kryptomeny.

Fungovanie stakingu závisí od konkrétnej kryptomeny. Pre každú kryptomenu môže byť nastavená iná metóda stakingu, rôzna doba blokovania kryptomien na stakingovom účte, rozdielna výška odmien a podobne.

V zásade však platí, že stakeri musia mať na stakingovom účte určitý minimálny počet kryptomien a musia byť schopní poskytovať validáciu transakcií. Ak splnia tieto podmienky, získavajú percentuálnu odmenu.

Pri stakingu je dôležité mať na pamäti, že držba kryptomien na stakingovom účte prináša určitý stupeň rizika.

Napríklad v prípade, že staker nedodrží pravidlá stakingu alebo blockchain utrpí útok, môže dôjsť k strate kryptomien alebo znehodnoteniu ich hodnoty.

Z tohto dôvodu je dôležité si pred začatím stakingu preštudovať podmienky a riziká a zvážiť, či je staking pre Vašu situáciu vhodnou možnosťou.

Staking v protokoloch Proof of Stake môže byť realizovaný dvoma spôsobmi:

 • Užívateľ v úlohe validátora
 • Užívateľ v úlohe delegátora

Validátorom sa však môže stať iba niekto s vysokým počtom mincí, s pokročilými technickými znalosťami, počiatočnou investíciou a výkonným hardwarom.

Delegátorom sa zase stávate tým, že svoje kryptomeny vložíte do existujúceho validačného uzla a nárokujete si podiel na jeho odmenách za staking. Táto možnosť je jednoduchšia a dostupná pre bežného užívateľa.

Delegovať môžete na centralizovaných burzách, v kryptomenových peněženkách alebo na rôznych decentralizovaných protokoloch.

Ako sa vypočítavajú odmeny za staking?

Každá blockchainová sieť môže mať odlišný spôsob výpočtu odmien za stakovanie. Z tohto dôvodu nie je tak jednoduché odpovedať na to, ako sa tieto odmeny vypočítavajú.

Niektoré siete používajú zložitejšie metódy, ktoré zahŕňajú množstvo faktorov, ako je napríklad: množstvo mincí, ktoré validátor stakuje, dĺžka času, po ktorý validátor aktívne stakuje, celkové množstvo mincí, ktoré sú v stakingu, miera inflácie a ďalšie.

Na druhej strane niektoré siete používajú jednoduchšie modely a stanovujú pevné percento odmien za stakovanie. Tieto odmeny sú potom distribuované medzi validátormi ako kompenzácia za infláciu.

Vďaka predvídateľnému harmonogramu odmien môžu validátori presne vypočítať, akú odmenu za stakovanie môžu očakávať. Tento prístup môže motivovať viacerých účastníkov k zapojeniu sa do stakovania, pretože ide o verejnú informáciu.

Stakujú sa všetky kryptomeny?

Bohužiaľ, nie všetky kryptomeny je možné stakovať. Staking je k dispozícii pre kryptomeny, ktoré používajú už spomínaný algoritmus Proof of stake, ktorý umožňuje stakerom overovať transakcie a zabezpečovať sieť pomocou ukladania kryptomien v sieti blockchain.

Kryptomeny, ktoré používajú algoritmus Proof of work, napríklad Bitcoin (BTC), sa nedajú stakovať. Pretože v týchto sieťach sa overovanie transakcií a zabezpečenie siete dosahuje ťažbou.

To znamená, že zapojené zariadenia musia vyriešiť matematické úlohy, aby mohli byť odmenení novými kryptomenami.

Medzi kryptomeny, ktoré podporujú staking, patrí napríklad Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL) a mnoho ďalších. Každá z týchto kryptomien má však svoje vlastné pravidlá a nároky na staking.

Čo je cold staking?

Cold staking je bezpečnejší spôsob stakingu kryptomien, ktorý sa líši od tradičného (tzv. hot) stakingu. Pri hot stakingu sa kryptomeny ukladajú na online pripojenom zariadení, čo môže prinášať riziko kybernetických útokov a krádeže.

Cold staking na druhej strane umožňuje stakerom ukladať svoje kryptomeny offline, na zariadení, ktoré nie je pripojené k internetu. Tým sa minimalizuje riziko straty kryptomien v dôsledku kybernetických útokov.c

Zvyčajne sa na to využíva hardvérová krypto peňaženka, ktorá umožňuje offline ukladanie kryptomien.

Stakeri potom odosielajú svoje overovacie podpisy na blockchain sieti, aby mohli získať staking odmenu.

Cold staking si zvyčajne vyžaduje aspoň základnú technickú znalosť, a taktiež väčšiu investíciu do hardvérovej peňaženky, avšak prináša zvýšenú úroveň bezpečnosti a znižuje riziko straty kryptomien v dôsledku kybernetických útokov.

Výhody a nevýhody stakingu

 • Ak staker nesplní určité požiadavky, môže prísť o svoje stakované kryptomeny

 • Väčšina sietí vyžaduje určité množstvo kryptomien ako zálohu pre staking

 • Kryptomeny v stakingu sú zväčša zablokované počas určitého času

Ďalšie metódy zarábania na kryptomenách

Okrem stakingu existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako zarobiť na kryptomenách. Niektoré z nich vám teraz opíšeme:

 • Ťažba kryptomien. Ťažba kryptomien je proces, ktorým sa vytvárajú nové jednotky kryptomien prostredníctvom výpočtového procesu. Ťažba môže byť zisková, ak sú náklady na elektrinu a hardvér nižšie ako hodnota vytvorených jednotiek kryptomien.

 • Obchodovanie s kryptomenami. Obchodovanie s kryptomenami je spôsob, ako zarobiť na fluktuáciách ich cien. Používatelia ich môžu nakupovať a predávať kryptomeny na kryptomenových burzách.

 • Participácia v initial coin offerings (ICO). ICO je spôsob, ako získať nové kryptomeny za predpokladu, že podporíte nový projekt určitej kryptomeny. Ak sa projekt ukáže byť úspešným, hodnota kryptomien vzrastie a vy získavate zisk.

 • Yield farming. Yield farming je proces, ktorý umožňuje používateľom zarábať na ich kryptomenách prostredníctvom zapojenia sa do rôznych finančných protokolov a získavania odmien v kryptomenách.

 • Mining pooly. Mining pooly sú skupiny ťažiarov kryptomien, ktorí zdieľajú svoju výpočtovú silu a odmenu za ťažbu. Týmto spôsobom sa znižujú náklady na ťažbu a zvyšuje sa šanca na získanie odmien.

Často kladené otázky

Čo je staking?

Staking je proces, pri ktorom používatelia držia kryptomenu v špeciálnej peňaženke a poskytujú svoju kryptomenu na podporu siete a prevádzku blockchainu. Za tento proces získavajú používatelia odmenu v kryptomene.

Aké kryptomeny môžem stakovať?

Existuje mnoho kryptomien, ktoré sú vhodné na staking. Sú to napríklad: Avalanche, Cardano, Polkadot a Solana. 

Aký je rozdiel medzi stakingom a ťažbou kryptomien?

Pri ťažbe kryptomien sa vytvárajú nové kryptomeny prostredníctvom výpočtového procesu. Pri stakingu sa však používajú už existujúce kryptomeny na podporu siete a používatelia za tento proces získavajú odmenu.

Aký je rozdiel medzi stakingom a DeFi?

Staking sa zameriava na zisk pasívneho príjmu prostredníctvom podpory siete. DeFi (decentralizované financie) sa zameriava na vytváranie finančných nástrojov a aplikácií prostredníctvom kryptomien.

Je staking bezpečný?

Staking môže byť bezpečný, ak sú použité správne bezpečnostné opatrenia, ako napríklad použitie hardvérovej peňaženky (tzv. cold staking). Zároveň je pri stakingu dôležité dôkladne preskúmať kryptomenu, do ktorej sa chce používateľ zapojiť.

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon65 prečítaní
Naposledy aktualizované: 28. júna 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac