WIKI

Čo je to RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov, alebo aj RPMN predstavuje súhrn všetkých poplatkov a úrokov, ktoré si banka či iná inštitúcia účtuje za to, že nám poskytne pôžičku alebo úver.

Hoci zo všetkých reklamám na úverové produkty sa nás smeje úroková sadzba, existuje ešte jeden omnoho dôležitejší ukazovateľ, ktorý nám hovorí o výhodnosti daného produktu.

Viete, čo sa skrýva za tajomnou skratkou RPMN a prečo by ste si ju mali všímať viac ako úrokovú sadzbu?

Čo je RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov je definovaná v zákone č. 264/2006. RPMN, ako sa v skratke označuje, predstavuje súhrn všetkých poplatkov a úrokov, ktoré si banka či iná inštitúcia účtuje za to, že nám poskytne pôžičku alebo úver. Určuje celkové náklady na úver prepočítané na jeden kalendárny rok.

Rovnako ako úrok, aj ročná percentuálna miera nákladov, sa uvádza v percentách.

Všetky inštitúcie poskytujúce úvery a pôžičky sú povinné uvádzať v zmluve výšku RPNM. V prípade, ak v zmluve nie je uvedená jej výška, úver je považovaný za bezúročný.

Znamená to, že v tomto prípade nie ste povinní platiť žiadne poplatky spojené s poskytnutím úveru.

Výpočet RPMN

Do výpočtu RPMN sú zahrnuté všetky náklady spojené s úverom. Spadajú sem:

 • Jednorázové poplatky – napríklad poplatok za poskytnutie úveru, administratívny poplatok.

 • Opakujúce sa poplatky – napríklad poistenie úveru, poplatok za vedenie úverového účtu

 • Úroková sadzba

Vzorec na výpočet RPMN presne upravuje zákon. Pri určovaní miery ročnej percentuálnej miery nákladov sa preto všetky inštitúcie riadia nasledujúcim vzorcom:

Zdroj: NBS

Význam symbolov:

 • K – je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, …, m},
 • – je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, …, m´},
 • AK – je výška K-teho spotrebiteľského úveru, A´K´ – je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru, ∑ – je suma,
 • m – je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
 • – je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru,
 •  tK – je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
 •  tK´ – je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru,
 • i – je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou aproximáciou).

Čo nie je zahrnuté v RPMN?

Zákon o spotrebiteľských úveroch jasne prikazuje finančným inštitúciám zahrnúť do výšky RPMN všetky náklady spojené s úverom.

Nerátajú sa len sankcie za nesplácanie úveru, poplatky za prevod finančných prostriedkov spojených so splácaním úveru a poplatky za nepovinné poistenie úveru.

Keďže RPMN sa prepočítava na rok, čím je dlhšia doba splácania úveru, tým je výška RPMN nižšia.

Ďalej ovplyvňuje výšku RPMN výška poskytnutého úveru aj lehota splatnosti jednotlivých splátok.

Prečo sa pozerať na hodnotu RPMN?

Kým percento úroku znázorňuje len cenu požičaných peňazí, RPMN zahŕňa všetky reálne náklady. Zistiť, koľko bude pôžička skutočne stáť a koľko za ňu zaplatíme navyše, je preto možné len pri výpočte s RPMN.

Čím je hodnota RPMN nižšia, tým je úver či pôžička lacnejší.

Predstavte si, že máte na výber z nasledujúcich dvoch pôžičiek:

ParametrePôžička 1Pôžička 2
Výška pôžičky3000 €3000 €
Doba splatnosti84 mesiacov84 mesiacov
Mesačná splátka50 €50 €
Ročný úrok9,9%8,9%
RPMN10,36%11,05%
Celkovo zaplatíme4170 €4192 €

Ktorú z uvedených pôžičiek by ste si vybrali? Tú s nižším úrokom?

Áno, na prvý pohľad sa môže zdať byť výhodnejšia, ale zdanie klame.

Keď sa pozrieme na ročnú percentuálnu mieru nákladov, tá je vyššia pri pôžičke s nižším úrokom. Znamená to, že táto pôžička je spojená s vyššími poplatkami a ďalšími nákladmi a aj napriek nižšiemu úroku za ňu nakoniec zaplatíme viac.

Kým za prvú pôžičku celkovo zaplatíme 4170 €, druhá pôžička nás vyjde 4192 €. Rozdiel predstavuje 22 €. To možno nie je až tak veľa, no predstavte si, že by ste si namiesto 3000 €, požičali 10 000.

ParametrePôžička 1Pôžička 2
Výška pôžičky10 000 €10 000 €
Doba splatnosti84 mesiacov84 mesiacov
Ročný úrok7,99%9,4%
RPMN10,46%10,17%
Celkovo zaplatíme13 938,96 €13 786,12 €

Ak by sme sa opäť riadili len úrokom, výhodnejšia sa nám bude zdať prvá pôžička. 

No keď sa pozrieme na celkové preplatenie zistíme, že za prvú pôžičku zaplatíme 13 938,96 € a za druhú pôžičku 13 786,12 €.

Pôžička s nižším RPMN tak vychádza približne o 150 € lacnejšie. A to už je rozdiel, ktorý môže byť pre rodinný rozpočet naozaj zaujímavý.

Ako správne porovnať RPMN?

Ako sme už spomínali, výšku RPMN ovplyvňujú aj doba splácania úveru či doba splatnosti splátok.

Porovnať si výhodnosť úverov a pôžičiek na základe RPMN je preto možné len pri produktoch s rovnakými parametrami (výška úveru, doba splatnosti).

V tomto prípade môžeme jednoznačne povedať, že výhodnejší bude ten produkt, ktorý má nižšiu RPMN.

Problém nastáva v prípade, ak pôžičky, ktoré si potrebujeme porovnať, nemajú rovnaké vstupné údaje:

ParametrePôžička 1Pôžička 2
Výška pôžičky10 000 €10 000 €
Doba splatnosti60 mesiacov96 mesiacov
Ročný úrok9,4%7,99%
RPMN10,29%10,21%
Celkovo zaplatíme12 671,80 €14 448 €

Druhá pôžička má nižšie RPMN. Zaplatíme teda za ňu menej? Nie.

Pôžičky majú rozdielnu dobu splácania. Druhú pôžičku budeme splácať až o 2 roky dlhšie. Logicky preto musíme za ňu zaplatiť viac.

Kým pri prvej pôžičke celkovo zaplatíme 12 671,80 €, pri druhej pôžičke až 14 448 €.

Hodnota RPMN nám v tomto prípade preto neurčuje, za ktorú pôžičku zaplatíme menej, nakoľko porovnávané pôžičky nemajú rovnaké parametre. Nezabudnite dávať pozor, či porovnávate pôžičky s rovnakou výškou a rovnakou dobou splatnosti.

V prípade pôžičiek s rozdielnymi parametrami sa pri porovnávaní namiesto RPMN riaďte sumou, ktorú je potrebné celkovo za pôžičku zaplatiť.

V našom prípade budeme porovnávať 12 671,80 € a 14 448 €. Logicky bude výhodnejšia prvá pôžička, pri ktorej zaplatíme o takmer 1800 € menej.

Ale to len v prípade, ak nebude kratšia doba splácania pre nás znamenať mesačnú splátku, ktorá bude nezvládnuteľná záťaž pre rodinný rozpočet.

V takejto situácii bude výhodnejšie rozložiť si splácanie na dlhšie a uprednostniť možnosť s dlhšou dobou splatnosti aj napriek vyššiemu preplateniu.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon1884 prečítaní
Naposledy aktualizované: 26. novembra 2021

Jozef Plavy
👌👌👌
Odpovedať
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac