WIKI

Mladomanželská pôžička

Táto pôžička je určená na financovanie obstarania bytu, rodinného domu a stavebných úprav bytu pre manželov. Pozrite sa, ako a za akých podmienok o ňu môžete požiadať.

Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú povedať si áno, pravdepodobne majú jasno v tom, že chcú žiť spolu aspoň do konca života. Ideálne by bolo, keby mali jasno aj v tom, kde budú spolu žiť.  

Pri riešení tejto otázky po novom vstupuje do hry štát so staronovým prostriedkom, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a jeho mladomanželská pôžička.

Fungovanie tohto fondu, na ktorý sa od 90. rokov minulého storočia takmer zabudlo, získalo svoju najnovšiu podobu od 1. júla 2019.

Od tohto dátumu novela zákona rozširuje druhy financovania ponúkaného ŠFRB o niekoľko bodov, pre ktoré sa ujal súhrnný názov mladomanželská pôžička. 

Čo to je mladomanželská pôžička?

Ako sme už spomínali, táto pôžička je určená na financovanie obstarania bytu, rodinného domu a stavebných úprav bytu pre manželov.

V minulom režime sa pod týmto názvom skrýval úver pre mladomanželov vo veku do 30 rokov vo výške až do 50 tisíc korún československých. 

Bola poskytnutá s výhodným úrokom a za tieto peniaze si žiadatelia mohli zaobstarať bývanie či zariadenie domácnosti. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vyzerá novomanželská pôžička poskytovaná Štátnym fondom rozvoja bývania po novele zákona.

Podporný program Štátneho fondu rozvoja bývania sa v súčasnosti zakladá na šiestich pilieroch:

  • Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby

  • Financovanie obnovy bytovej budovy (najmä bytové a rodinné domy)

  • Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov

  • Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb

  • Financovanie technickej vybavenosti a kúpy pozemku k nájomným bytom

  • Financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome

Novinkou je možnosť financovať kúpu bytu/bytu v rodinnom dome staršieho ako tri roky a zavedenie miernejších úverových podmienok pre mladomanželov.

Ako vidíte, novomanželská pôžička nie je pôžičkou v pravom zmysle slova, ale iba určitým zvýhodnením kritérií pri jej poskytovaní.

Úľavu dostanete pri obstaraní (t.j. kúpe, stavbe) nehnuteľnosti v podobe bytu alebo rodinného domu a taktiež pri jej rekonštrukcii.

Finančná podpora zo Štátneho fondu vám však bude poskytnutá len jednorazovo.

Kto môže žiadať o mladomanželskú pôžičku?

Požiadať o mladomanželskú pôžičku môžu mladomanželia, ktorí v deň podania žiadosti majú obaja menej ako 35 rokov a žiadosť podávajú do roka od uzavretia manželstva.

Popri týchto podmienkach sa taktiež predpokladá, že ste občan Slovenskej republiky, máte minimálne osemnásť rokov, nemáte nedoplatky na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a podobne.

Dôležitý je taktiež stabilný príjem, respektíve jeho výška.

Ak chcete žiadať o novomanželskú pôžičku, celkový čistý príjem žiadateľa, resp. žiadateľov nesmie za uplynulý kalendárny rok presiahnuť päťnásobok životného minima na domácnosť. 

Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

Príklad

Pre príklad – životné minimum pre dve plnoleté osoby na domácnosť je 370,18 EUR mesačne. Táto suma je platná do 30. júna 2022, čo v tomto prípade znamená, že mesačný príjem dvoch žiadateľov o mladomanželskú pôžičku za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť dohromady vyšší ako 1850,90 EUR.

Kedy a ako žiadať o pôžičku?

Podľa zákona ste mohli podať žiadosť od 1. apríla do 31. októbra 2021.

Termíny podávania žiadosti pre rok 2022 ešte neboli zverejnené.

Ak ste sa rozhodli požiadať o tento príspevok, zájdite na mestský úrad príslušného okresného mesta s vyplneným potrebným formulárom, ktorého vzor nájdete na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania

Vaša žiadosť bude najprv overená a do 10 dní zaslaná na schválenie ŠFRB, ktorý ju posúdi a oznámi vám jej schválenie/zamietnutie v danej lehote.

Pripravte sa však na byrokraciu a buďte trpezliví – schvaľovací proces môže trvať celé týždne.

Mladomanželská pôžička – podmienky

Mladomanželská pôžička má samozrejme aj svoje podmienky. Pozrite sa na ich jednoduchý prehľad v tabuľke.

Celková výška čerpaných finančných prostriedkov závisí od druhu nehnuteľnosti.

Druh nehnuteľnostiForma podpory
Výstavba alebo kúpa bytu (v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome)Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 € najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 % (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)
Stavebná úprava bytu (v bytovom alebo rodinnom dome)Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 € najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %

Vaše bývanie pre udelenie tohto príspevku musí spĺňať dve základné podmienky:

  1. Kolaudačné rozhodnutie ako dôkaz, že bytová budova sa v čase podania žiadosti minimálne desať rokov užíva
  2. Na adrese daného bytu nie je zapísané sídlo žiadnej obchodnej spoločnosti ani prevádzkovateľ živnosti

Pozor!

Ak plánujete využiť finančnú podporu Štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu bytu či vlastného domu, nezabúdajte dodržiavať limity týkajúce sa rozlohy.

Podlahová plocha bytu nesmie presiahnuť 80 m2 vrátane balkónu, loggie alebo terasy.

Pri rodinnom dome rátajte maximálne so 120 m2, pričom balkóny, loggie a terasy sa do celkovej výmery nerátajú. Ak je súčasťou domu garáž, jej rozloha sa neráta do 25 m2.

Pokiaľ sa chystáte rekonštruovať, dodržiavajte podmienky čerpania poskytnutého úveru. Prvých 30 percent môžete použiť s tým, že do šiestich mesiacov vydokladujete použitie peňazí prostredníctvom faktúr.

Až po ich doložení môžete čerpať zvyšných 70% úveru. slúži ideálne na to, aby ste zaplatili a zakúpili najnevyhnutnejšie veci k rekonštrukcii.

Na ich dokladovanie máte šesť mesiacov od poskytnutia peňazí, no určite si bločky a faktúry odložte, aby ste mohli čerpať aj zvyšných 70% úveru.

Upozornenie

Tak ako bežná hypotéka, aj tento úver musí byť zaručený. Konkrétne nehnuteľnosťou poistenou proti živelným pohromám (táto nehnuteľnosť musí mať o 30% vyššiu hodnotu ako úver samotný). Preštudujte si preto podmienky ručenia nehnuteľnosťou, prípadne sa informujte v banke.

Štátny fond rozvoja bývania okrem slušných úrokových sadzieb ponúka aj ďalšiu výhodu. Je ním, podobne ako za minulého režimu, odpustenie časti úveru za každé narodené dieťa.

V tomto prípade ide o 2 000 eur, túto čiastku vám však môžu spustiť najviac na narodenie troch potomkov. 

Záver

Ako vidíme, štát sa prostredníctvom takzvaných mladomanželských pôžičiek venuje podpore mladých rodín a snaží sa riešiť otázku bývania v čase, keď banky sprísňujú kritériá pre poskytovanie hypoték.

Avšak stále nie je jasné, aký objem finančných prostriedkov bude pre tento účel uvoľnený, respektíve koľko žiadateľov podporu reálne získa. 

Ich počet sa bude odvíjať nielen od rozpočtu Štátneho fondu pre rozvoj bývania, ale aj od priemernej sumy poskytovanej jednému žiadateľovi.

Prekážkou môže byť taktiež zdĺhavý proces schvaľovania a množstvo kladených podmienok.

To, že o takýto finančný príspevok požiadate automaticky neznamená, že ho aj získate. Určite však odporúčame to aspoň skúsiť a zabojovať za vlastné bývanie do budúcnosti.

Často kladené otázky

Kto môže žiadať o mladomanželskú pôžičku?

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorí majú v deň podania žiadosti menej ako 35 rokov a pritom je ich žiadosť podávaná do roka od uzavretia manželstva.

Ako požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Stačí zájsť na mestský úrad vo vašom okresnom meste aj s vyplneným formulárom, ktorý nájdete aj na webstránke Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kedy požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Termíny na podávanie žiadostí o mladomanželskú pôžičku boli od 1. apríla do 31. októbra 2021. Termíny na podávanie žiadostí pre rok 2022 ešte neboli zverejnené.

Čo je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)?

Je to fond, ktorého hlavným cieľom je financovanie výstavby a obnovy bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory. Prostredníctvom tohto fondu môžete žiadať o mladomanželskú pôžičku.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon2390 prečítaní
Naposledy aktualizované: 26. novembra 2021
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac