WIKI

Čo je úverový register?

Úverový register je vlastne zoznam všetkých finančných záväzkov fyzických a právnických osôb. Cieľom úverového registra je zhromažďovať údaje o schopnosti konkrétnej osoby splácať úver alebo iný finančný produkt. Využívajú ho banky, nebankové spoločnosti, leasingové spoločnosti a energetické spoločnosti.

Ak ste sa niekedy ocitli v pozícii žiadateľa o pôžičku, určite banku zaujímal váš úverový register. Pokiaľ vaše záznamy v tomto registri boli z väčšej časti pozitívne, pôžičku ste dostali. Ak nie, udial sa pravý opak a žiadosť o pôžičku vám neschválili.

Úverový register je totiž jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré berú banky do úvahy pri posudzovaní vašej žiadosti.

Neraz sa stalo, že práve úverový register spôsobil neschválenie pôžičky. Tento register totiž pozná vaše finančné návyky, vie o vašich termínoch splátok a predošlých finančných záväzkoch starých aj niekoľko rokov úplne všetko.

Na prvý pohľad to vyzerá tak, že úverový register je pre svoje záznamy postrachom mnohých ľudí, no zdanie môže klamať. Vie aj pomôcť a okrem vašich negatívnych finančných záznamov sa v ňom ukrývajú aj všetky splátky a záväzky uhradené včas.

Vysvetlíme vám, čo vlastne úverový register znamená, čo všetko v ňom nájdeme, aké rôzne druhy úverových registrov poznáme a aj to, ako sa z neho dostať a zbytočne si nevytvárať negatívne záznamy.

Čo je to úverový register?

Úverový register predstavuje zoznam všetkých finančných záväzkov pre fyzické a právnické osoby. Slúžia na rýchlu výmenu informácií medzi poskytovateľmi finančných produktov ako sú banky, nebankové spoločnosti, leasingové spoločnosti a energetické spoločnosti.

Jeho cieľom je schopnosti konkrétneho človeka splácať úver alebo iný finančný produkt nahliadnutím do jeho finančnej histórie.

Úverový ručiteľ

Platí to nie len v prípade samotného žiadateľa, ale aj v prípadoch spolužiadateľa a ručiteľa. Zjednodušene povedané, úverové registre, niekedy tiež aj registre dlžníkov, slúžia na posúdenie schopnosti splácať úver pre kohokoľvek.

Platí to nie len v prípade samotného žiadateľa, ale aj v prípadoch spolužiadateľa a ručiteľa. Zjednodušene povedané, úverové registre, niekedy tiež aj registre dlžníkov, slúžia na posúdenie schopnosti splácať úver pre kohokoľvek.

Ak ste niekedy nezvládali splácať vašu pôžičku alebo ste jednoducho zabudli na jednu splátku, či neskoro platíte vaše účty za telefón, určite ste sa ocitli v úverovom registri.

Ak je pri danom človeku negatívnych záznamom viac, nečudo, že sa mu snažia banky a nebankovky vyhnúť. Je pre nich priveľmi rizikový a riskujú, že človek nebude riadne splácať svoj záväzok. Všetky tieto informácie obsahuje výpis z úverového registra.

Aké registre poznáme?

Možno to vyzerá, že celý čas hovoríme o jednom centrálnom registri, no na Slovensku je ich v súčasnosti fungujúcich oveľa viac. Toto je ich kompletný prehľad:

 • SRBI (Spoločný register bankových informácií) Teda bankový úverový register, o ktorom sme písali aj vyššie. Zabezpečuje ukladanie a zdieľanie informácií medzi bankami o bonite klienta, jeho dôveryhodnosti a platobnej disciplíne. Využívajú ho všetky väčšie banky pôsobiace na Slovensku.

 • NRKI (Nebankový register klientskych informácií) Alebo aj úverový register nebankoviek, bol založený záujmovým združením fyzických osôb, Non Banking Credit Bureau, ktoré vzniklo na konci roku 2006. Zakladajúcimi členmi združenia bolo 8 významných nebankových inštitúcií, ktoré v tom čase pôsobili v oblasti splátkového predaja a leasingu. Dnes má už 25 členov, zbiera negatívne ale aj pozitívne údaje o fyzických aj právnických osobách. Na ich základe vás posudzujú nebankové spoločnosti.

 • CERD (Centrálny register dlžníkov) Informačný systém, ktorý vyhľadáva všetky nesplatené záväzky fyzických osôb a iných ekonomických subjektov.

 • SOLUS (Záujmové združenie právnických osôb) je nebankový register fyzických osôb a pomáha pri prevencii zadlžovania, čím zvyšuje možnosť vymáhať dlhy a znižovať finančné straty.

 • CRIF (Univerzálny register) Združuje bankový a nebankový register v oblasti obchodných a spotrebiteľských informácií o klientoch.

 • RBUZ (Register bankových úverov a záruk) Je zameraný na informácie o právnických osobách a podnikateľoch. Prevádzkuje ho Národná banka Slovenska.

Čo sa týka týchto registrov, je potrebné podotknúť, že voľne nie je prístupný žiaden centrálny úverový register online. Nahliadnuť do neho môžete požiadaním o výpis z úverového registra, o ktorý môžete požiadať viacerými spôsobmi. Viac sa dozviete ďalej v našom článku.

Poznáme aj iné registre, ktoré nie sú zamerané na monitorovanie našej finančnej disciplíny, ale zbierajú informácie o našich dlhoch voči Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni, ale aj dlhy na daniach.

 Register Zdravotnej poisťovneRegister Sociálnej poisťovneRegister dlžníkov na daniach
Ste v registri, ak mátedlh väčší ako 100 €akúkoľvek výšku dlhudlh väčší ako 170 €
Aktualizáciaraz za mesiacraz za týždeňraz za mesiac
PrevádzkovateľVŠZPSociálna poisťovnaFinančná správa
Okamžité vymazanie po uhradení dlhuánoánoáno

Okrem týchto troch registrov sa na Slovensku používa aj register účtovných závierok zameraný primárne na podnikateľov a živnostníkov.

V rámci tohto registra môžete vyhľadávať dostupné účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Jeho cieľom je zjednodušenie podnikateľského prostredia a zníženie samotnej administratívnej náročnosti podnikania.

Aké údaje sa nachádzajú v úverovom registri?

V úverovom registri nájdete viaceré inforácie, medzi nimi sú napríklad:

 • Názov finančnej inštitúcie
 • Typ a výška úveru aj jeho zostatok
 • Splátka
 • Omeškané splátky, ako aj počet omeškaní
 • Výška limitov kreditných kariet a povolených prečerpaní aj čerpaní

Ako sa dostať z registra?

Ak ste zistili, že máte negatívny záznam v registri, ktorý môže vážne ohroziť vašu žiadosť o pôžičku, existuje viacero spôsobov, ako sa dostať z registra dlžníkov. 

vypis-z-uveroveho-registra

Skúste najprv využiť vyššie uvedené kroky. So žiadosťou o pôžičku chvíľu počkať a následne o ňu požiadať s čistým štítom už bez záznamu v úverovom registri.

Požiadať o výpis z úverového registra môžete viacerými spôsobmi, či už online, osobne alebo poštou. Záleží len na vás, koľko ste ochotný čakať a zaplatiť.

Vypis-z-uveroveho-registra-min
Úverový register výpis

Úverový register vymazanie

Úverové registre zvyčajne uchovávajú vaše informácie počas celej doby platnosti zmluvy a zároveň aj 5 rokov od jej ukončenia. Vymazať dostupné údaje skôr, žiaľ nie je možné. 

Môžete však dosiahnuť, aby sa o nich pri najbližšej príležitosti nedozvedeli a to tak, že pri podpise zmluvy nepodpíšete súhlas s overením svojej osoby pri žiadosti o nový úverový produkt. Musíte však rátať s tým, že to v praxi znamená automatické zamietnutie žiadosti.

Komunikujte

To, že nemáte peniaze na zaplatenie svojej najbližšej splátky je rozhodne nepríjemné. No ešte viac nepríjemné je, ak to pred bankou zamlčíte a dúfate, že dlh zmizne sám od seba.

Takto sa to ale nevyrieši. Komunikujte so svojím veriteľom zakaždým, keď viete, že sa môžete v otázke splátky ocitnúť v problémoch. Niekedy možno stačí správne komunikovať, vysvetliť situáciu a spolu s bankou dokážete nájsť najvýhodnejšie riešenie.

Konsolidujte úvery

Dobrým rozložením splátok na dlhšie obdobie a ich zozbieraním do jednej väčšej s lepšími podmienkami dokážete skutočne ušetriť a zredukovať tak svoje starosti. Nemusíte mať plnú hlavu dátumov vašich najbližších splátok a platiť štyrikrát mesačne.

Po konsolidácii stačí jeden dátum, jedna splátka a ušetrené peniaze. Aj takto sa v dlhodobom horizonte dokážete vyhnúť úverovému registru.

Vyhláste osobný bankrot

Aj keď to znie ako riešenie v krajnej núdzi, stáva sa bežne využívanou možnosťou, ako „stratiť“ časť svojich dlhov. Len minulý rok u nás vyhlásilo osobný bankrot takmer 5500 ľudí. Osobný bankrot v súčasnosti predstavuje jediné riešenie, ako splatiť dlhy tak, že ich časť vám bude odpustená, no vôbec nie je jednoduchý. 

Ukončenie procesu osobného bankrotu môže bez problémov trvať aj viac ako 3 roky, vyžaduje pevnú disciplínu a striktné dodržiavanie stanovených pravidiel.

Znížte svoje životné nároky

Jedným zo spôsobov, ako už viac nevytvárať dlhy, je znížiť svoje nároky a komfort. Úverový register sa pre vás aj touto cestou môže stať iba formalitou.

Ak je to nutné a dlhy vám prerastajú cez hlavu, uvažujte nad menším bytom, lacnejším autom, alebo predajom nepotrebných vecí. Je lepšie to urobiť skôr, ako by to mala neskôr urobiť neželaná exekúcia, nemyslíte?

Nepodávajte viacero žiadostí

Základné pravidlo, ktoré musíte dodržiavať. Istotne sa medzi nami nájdu takí, ktorí si požiadajú o viacero pôžičiek a stane sa, že viaceré z nich budú schválené. Začnú však čerpať iba jednu z nich a na ostatné žiadosti zabudnú.

Podaná a následne schválená žiadosť o pôžičku, ktorú nečerpáte zostáva v úverovom registri a býva vyhodnocovaná ako negatívny záznam.

Ak sa vám podarilo uspieť u viacerých bánk, ale rozhodli ste sa čerpať iba jednu pôžičku, požiadajte o storno ostatných schválených žiadostí. Väčšina z nás na tento krok veľmi ľahko zabúda.

Splácajte včas

Alfa a omega toho, ako sa vyhnúť záznamom v úverovom registri. Ak už máte existujúce finančné záväzky, zo všetkých síl sa snažte splácať ich riadne a včas.

Pokiaľ banka vidí, že patríte do skupiny zodpovedných a vždy riadne platiacich klientov, nemá dôvod zaznamenávať negatívne záznamy v registri. Ak ich už predsa len máte, stále máte možnosť požiadať o pôžičku bez registra.

Skontrolujte si svoj register

Svoj register si ale môžete samostatne skontrolovať. Ak máte podozrenie, že sa v ňom nachádzajú chyby a pri kontrole ich nájdete, prevádzkovateľ registra je povinný po komunikovaní s príslušnou bankou vám ich odstrániť. Stačí dodržať tento postup.

 1. Požiadajte o úverovú správu online

 2. Skontrolujte všetky vaše údaje

 3. Nájdite prípadné chyby a nezrovnalosti

 4. Kontaktujte prevádzkovateľa registra

 5. Prevádzkovateľ vám chybné údaje vymaže

Záver

Čo povedať na záver? Sú registre v dnešnej dobe užitočné, alebo nie? Veď omeškanie so splácaním sa môže z vážnych dôvodov „podariť“ každému. Vyrobiť si kvôli jednému záznamu v budúcnosti problémy je dosť nespravodlivé.

Treba však dodať, že určitá kontrola na našom trhu existovať musí a v podstate sa týmto krokom nedostanú k peniazom ľudia, ktorí by takmer s istotou mali problémy so splácaním. V tomto prípade ide o pomyselnú brzdu, keďže úverový register je úplným zrkadlom vašej finančnej kondície.

Jeho pravidelná kontrola vám ukáže, čo robíte zle a pomôže vám lepšie rozumieť vašim osobným financiám.

Často kladené otázky

Ako sa dostanem do registra?

V bankovom registri sa nachádzate, aj keď žiadnu dlžobu voči banke alebo nebankovej spoločnosti nemáte.

Nachádza sa tam totiž každá fyzická osoba, ktorá má s niektorou členskou bankou uzavretú zmluvu k úverovému produktu, akou je spotrebiteľský úver, hypotéka, stavebné sporenie, kreditná karta, kontokorentný úver alebo bežný účet s povoleným prečerpaním.

Platí ale, že zmluvu nemusíte mať uzavretú priamo. Stačí, ak ste o niektorý z vyššie spomenutých produktov niekedy požiadali. Túto skutočnosť si mnoho ľudí neuvedomuje a v prípade, že súčasne požiadali o viacero úverov, ktoré im boli schválené, no rozhodnú sa čerpať iba jeden z nich, nastane problém.

Banka totiž takéto zamrznuté žiadosti často vyhodnocuje ako negatívne a vy získate negatívny záznam v registri, ani netušíte ako. V podobnom prípade odporúčame požiadať banku o jednoduché storno žiadosti. Vyhnete sa tak zbytočným záznamom, ktoré vám môžu v budúcnosti skomplikovať život.

Kto prevádzkuje úverový register?

Aj keby sa to tak mohlo zdať, úverový register nie je na Slovensku iba jeden. Je ich hneď niekoľko a každý z nich má iného prevádzkovateľa. Najvyužívanejší a slovenskými  bankami najvyhľadávanejší je Spoločný register bankových informácií (SRBI).

Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorá bola založená troma poprednými slovenskými bankami, konkrétne Slovenskou Sporiteľňou, VÚB bankou a Tatra Bankou.

Aký je prínos úverového registra?

Dnes je pri množstve žiadostí o pôžičku už nevyhnutné a samozrejmé, že banka sa snaží zistiť všetky dostupné a detailné informácie o žiadateľovi.

Snaží sa tak vyhnúť možným budúcim nepríjemnostiam. Pre zaistenie úplnosti týchto informácií sa využívajú práve registre dlžníkov, ktoré sú pravidelne aktualizované a vždy tak dokážu prinášať čerstvé informácie.

Nezameriavajú sa iba na zbieranie negatívnych záznamov, no zhromažďujú aj informácie o klientoch platiacich svoje pôžičky a finančné záväzky včas. Práve títo dôveryhodnejší zákazníci majú oveľa väčšiu šancu a pravdepodobnosť, že so žiadosťou uspejú a úver získajú.

Pre tých ľudí, ktorých záznamy v registri sú väčšinou negatívne slúži úverový register pomyselnú ochrannú ruku ochraňujúcu ich pred zvyšovaním svojej zadlženosti, preúverovania a prehlbovania problémov s plnením finančných záväzkov, ktoré neraz končia exekúciami a osobnými bankrotmi.

Pre banky predstavuje úverový register zároveň efektívny nástroj na získanie konkrétnych a vždy aktuálnych údajov, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní a znižovaní celkového rizika.

Ako overiť záznamy v registri?

Všetky údaje, ktoré sú uložené v registroch, môžete požiadať priamo u ich prevádzkovateľa. Tie vám budú poskytnuté v podobe takzvanej úverovej správy. Dá sa získať buď osobne, ale poštou, no jej vystavenie je spravidla spoplatnené.

Úverovú správu z registrov SRBI a NRKI môžete dnes dostať aj online. Ako na to sa dozviete v našom článku.

Ako banka posudzuje záznamy v registri?

V tomto prípade záleží na konkrétnej banke. Každá z nich využíva svoje vlastné metódy a postupy. Platí však, že postupujú veľmi obozretne a vaše záznamy posudzujú veľmi prísne a podrobne. V úverovej správe sa nachádzajú záznamy, aj keď ste v omeškaní so splátkou hoci len 1 deň.

V praxi to znamená, že už dve-tri takéto jednodňové a na prvý pohľad bezvýznamné omeškania môžu veľmi vážne ohroziť poskytnutie vami požadovanej pôžičky, alebo úveru.

Aj takéto omeškanie môže mať niekoľkoročný negatívny dopad na klienta.

K finančným záväzkom sa ráta aj nepovolené prečerpanie na bežnom účte, ktoré vám môže vzniknúť napríklad tak, že na konci mesiaca máte vyčerpaný celý limit povoleného prečerpania (napríklad 200 EUR) a banka vám strhne poplatok za vedenie bežného účtu v sume 5,50 EUR. Takto sa dostanete do nepovoleného prečerpania, ktoré je považované za veľmi negatívne správanie, kedy ste neboli schopní ustrážiť si svoje financie.

Ako postupovať, keď zistím chybu v registri?

Ak nájdete v úverovej správe informáciu alebo údaje, o ktorých ste presvedčení, že sú nepresné, alebo chybné, obráťte sa na klientske centrum daného registra. V spolupráci s bankou, ktorej sa dané údaje týkajú, zabezpečí nápravu.

V takomto prípade máte nárok na preverenie všetkých údajov, ktoré o vás register spracováva a uchováva. V prípade, že sa nezrovnalosti ukážu ako opodstatnené a pravdivé, registre v spolupráci s danou bankou alebo príslušnou finančnou inštitúciou vykonajú nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií a o jej výsledku vás budú písomne informovať.

Existuje úverový register online?

Žiaden voľne prístupný úverový register online neexistuje. Nahliadnuť do vášho úverového registra môžete iba tak, že požiadate o výpis z úverového registra, to môžete urobiť troma spôsobmi:

 • Online
 • Osobne
 • Poštou
Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon218 prečítaní
Naposledy aktualizované: 30. novembra 2022
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac