Amorteringskrav på 1 – 2 % för bolån i juni

1 minut

Finansinspektionen ville som bekant införa nya amorteringskrav för bolån redan i augusti 2015 men deras förslag stoppades lite snöpligt av Kammarrätten. Nu verkar det i alla fall som att ett nytt amorteringskrav kommer att införas tillslut, ett krav som är mycket likt det Finansinspektionen föreslog förra året. 1 maj förväntas riksdagen godkänna förslaget och om så blir fallet kommer de nya amorteringsreglerna börja gälla från och med 1 juni 2016.

Kommer du påverkas av det nya amorteringskravet?

  • Det nya amorteringskravet kommer endast att gälla för bolån som tas från och med den 1 juni och kravet kommer inte att gälla om man köper en nyproducerad bostad. Orsaken till att nyproducerade bostäder undantas är att man vill stimulera bostadsbyggandet i Sverige, så om du köper en ny bostad påverkas du alltså
  • Skulle du redan ha ett bolån och för över det till en annan bank efter 1 juni påverkas du inte heller av det nya amorteringskravet. Man vill ju inte hämma konkurrensen mellan bankerna och göra så att bostadsägarna inte kan lägga om sina lån på grund av det nya kravet, men om du höjer ditt bolån påverkas du.

Så kommer kravet se ut

  1. Om du köper en bostad och får en belåningsgrad över 70 % måste du amortera minst 2 % av lånets ursprungsbelopp varje år tills belåningsgraden understiger 70 %.
  2. När belåningsgraden är mellan 50 – 70 % måste du amortera minst 1 % av lånets ursprungliga belopp årligen till lånets belåningsgrad understiger 50 %.
  3. Vid en belåningsgrad under 50 % upphör amorteringskravet.
  4. En värdering av din bostad kommer att göras var femte år så att banken kan se hur din belåningsgrad ser ut. Om din bostad går upp i värde minskar din belåningsgrad och vice versa. I praktiken innebär det här att du kan sluta amortera tidigare om bostaden ökar i värde eller amortera längre än tänkt om bostaden sjunker i värde.

Bloomberg Riksbank - Stefan Ingves about RMBS

×

Vänligen betygsätt Amorteringskrav på 1 – 2 % för bolån i juni