bilkö stockholm bonus malus

Den nya bilskatten 2018

 • 5 december, 2023
 • 6 minuters läsning
 • Read Icon2348 antal läsningar
Vårt engagemang gällande transparens
Vi på Financer.com har som mål att hjälpa dig med din ekonomi, lån, investeringar och sparande. Allt vårat innehåll följer våra Redaktionella Riktlinjer. Vi är alltid transparenta kring hur vi recenserar produkter och tjänster vilket du kan läsa om i vår Granskningsprocess och hur vi tjänar pengar i avsnittet Om affiliatesamarbeten.

Den 1e Juli sker en stor förändring för dig som vill köpa ny bil. För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt. Vilken?
Bonus Malus är namnet på en ny fordonsskatt för nya fordon som alltså träder i kraft 1 juli 2018.

Syftet med Bonus/Malus är i korta drag att förbättra vår miljö på ett effektivt och motiverande sätt. Financer guidar dig genom den kommande förändringen och hur du kan ha nytta av den nya bilskatten.

Vad är Bonus/Malus?

Bonus Malus är den nya bilskatten 2018, avseende nya fordon. Som namnet antyder så innebär det att man antingen beläggs med en högre skatt (malus) eller premieras med en bonus (bonus). Detta beroende på hur miljövänlig din nya bil är enligt en uträkningstabell.

De fordon som berörs av Bonus Malus är personbilar och lätta lastbilar upp till 3500 kg. Viktigt att veta är att det alltså endast gäller nya fordon som är tillverkade 2018 och registrerade från 1 juli 2018. Bilar som tagits i trafik innan 1 juli 2018 berörs alltså inte av Bonus Malus.

bonus malus 2018 fordonsskatt

Enligt det nya systemet som snart träder i kraft så kommer nya bilar med lägre utsläpp av koldioxid att belönas med en bonus. Nya bilar som har högre nivåer av utsläpp kommer istället belastas med en höjd fordonsskatt 2018.

Effekter på miljön

I och med den nya fordonsskatten kommer förhoppningsvis andelen miljöanpassade fordon att öka i Sverige. Man förväntar sig även att utsläppen från nya bilar kommer minska snabbare som en indirekt effekt av Bonus Malus. Detta i sin tur har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

I Sverige har vi även som mål att en dag ha en helt fossilfri fordonsflotta. Med den nya fordonsskatten 2018 kommer vi ta ett litet kliv närmare detta väldigt miljövänliga mål. Systemet kommer även hjälpa till att bidra till en minskning av klimatpåverkan och oljeberoende inom transportsektorn.

Bonus

Om du väljer att köpa bil efter den 1 juli 2018 så kan du ha stor fördel av det nya Bonus Malus systemet. Dagens supermiljöpremie ersätts av en bonus enligt följande riktlinjer:

 • Bonusen ges för fordon som har ett CO2-utsläpp mellan 0 – 60 g/km.
 • Bonusen är som mest 60 000 kr. Maxbonusen gäller vätgasbilar och rena elbilar.
 • Bonusen minskar med 833 kronor per gram CO2/km.
 • Bonusen kan aldrig vara mer än 25% av bilens nypris.
 • Bonusen är alltid minst 10 000 kr, även om din nya bil kan köras på fordonsgas.

För att ta del av denna bonus när du köpt din nya bil så behöver du först göra en ansökan tidigast 6 månader efter bilköpet. Bonusen betalas sedan ut i efterhand.

Vad gäller för företagsbil?

Om ditt nya fordon är registrerat på ett företag gäller också bonussystemet, men med vissa förändringar i uträkningen. Istället för ett tak på 25% av nypriset så kan du istället få en bonus på 35% av bilens nypris.

Med en företagsbil kan du alltså få ut det maximala bonusbeloppet på 60 000 kronor för en miljöbil som kostar 171 500 kronor.

Malus

Den höjda fordonsskatten (Malus) gäller under de första 3 åren som fordonet är i trafik. För att avgöra om din nya bil beläggs med höjd skatt eller belönas med en bonus så används följande tabell för att räkna ut nya bilskatt 2018:

 • Grundavgift: 360 kr/år
 • CO2-utsläpp mellan 60 – 95 gram/km: Ingen CO2 avgift.
 • CO2-utsläpp mellan 95 och 140 gram/km: 82 kr/gram
 • CO2-utsläpp över 140 gram/km: 107 kr/gram

Bilar som kan köras på alternativa drivmedel (t ex Etanol) får ingen Malus, men heller ingen Bonus om de håller sig inom 60 – 95 gram/km i CO2-utsläpp. Dessa fordon betalar då endast grundavgiften på 360 kronor. Om du överväger att köpa ny bil så kan det med andra ord vara väldigt lönsamt att kontrollera bilens miljöpåverkan innan du bestämmer dig.

Se även: Jämför billiga billån

Räkneexempel

En Nissan Qashqai som drar 5,6 l/100 km har ett CO2-utsläpp på 129 g/km. Den överskrider alltså det första gränsvärdet 95 gram med 34 gram men håller sig under det andra gränsvärdet på 140 gram. Du skall då beräkna fordonsskatt enligt följande:

Grundavgift = 360 kr/år
CO2 avgift 1: – 34 gram x 82 kr = 2 788 kr
CO2 avgift 2: – 0 gram x 107 kr = 0 kr
Summa: 3 148 kr/år

Dieselskatt

Även dieselbilar som tas i trafik efter 1 juli 2018 berörs av Bonus Malus. Du använder då samma tabell som ovan för att beräkna bilskatt, med skillnaden att dieselbilar även får ett extra miljötillägg samt ett bränsletillägg som är rörligt. Detta bränsletillägg ersätter den tidigare bränslefaktorn.

Nya tillägg för dieselbilar är:

 • 250 kr i fast miljötillägg för dieselbilar
 • Bränsletillägg för dieselbilar med 13,52 kr/gram

Räkneexempel

En Volvo XC40 D4 drar 5,1 l/100 km och har ett CO2-utsläpp på 133 g/km. Detta betyder att den överskrider första gränsvärdet 95 gram med 38 gram.  Det resulterar i följande uträkning:

Grundavgift = 360 kr
CO2 avgift 1: – 38 gram x 82 kr = 3 116 kr
CO2 avgift 2: – 0 gram x 107 kr = 0 kr
Miljötillägg diesel = 250 kr
Bränsletillägg diesel = 133 gram x 13,52 kr = 1 798 kr
Summa: 5 524 kr/år

Förmånsvärdet

Även förmånsvärdet för tjänstebilar kommer förändras i och med Bonus Malus. Tjänstebilar som registreras efter den 1 juli 2018 kommer bland annat få ett sänkt basbelopp.

Ditt förmånsvärde förändras bland annat genom att bilens Malus läggs på förmånsvärdet, samtidigt som basbeloppsdelen sänks. De nya reglerna gällande förmånsvärdet är följande:

 • Basbeloppsdelen sänks till 29% från tidigare 31,7%
 • Malus för bilen

Sedan 1 januari 2018 gäller även förmånsbeskattning av trängselavgifter och infrastrukturavgifter vid privat körning. Detta förändras inte 1 juli 2018 men värt att nämna som en relativt ny förändring.

Miljöbilar

Den så kallade supermiljöbilspremien kommer ersättas av en bonus. Denna bonus gäller för klimatbonusbilar med låga CO2-utsläpp.

Tidigare har det funnits en femårig fordonsskattebefrielse för miljöbilar. Den tas bort i samband med att Bonus Malus träder i kraft. De fordon som idag har skattebefrielsen påverkas inte, men inga nya fordon kommer skattebefrias efter den 1 juli 2018.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

FörfattareTobias Ahlqvist

Tobias Ahlqvist är Country Manager på Financer.com Sverige sedan 2020. I bagaget har han studier i ekonomi vid universitet i Umeå och Uppsala samt har arbetat som egen företagare inom ekonomisk rådgivning. Hans artiklar på Financer.com läses av över 30 000 svenskar varje månad och ger insikter om lån, ekonomi och finans. Han har även publicerat texter på driva-eget.se, di.se och andra finanssidor.

Dela på
Read Icon2348 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer