världens rikaste länder

Vilket är världens rikaste land 2023?

  • 5 december, 2023
  • 11 minuters läsning
  • Read Icon18370 antal läsningar
Vårt engagemang gällande transparens
Vi på Financer.com har som mål att hjälpa dig med din ekonomi, lån, investeringar och sparande. Allt vårat innehåll följer våra Redaktionella Riktlinjer. Vi är alltid transparenta kring hur vi recenserar produkter och tjänster vilket du kan läsa om i vår Granskningsprocess och hur vi tjänar pengar i avsnittet Om affiliatesamarbeten.

Vilket är världens rikaste land 2023 räknat i BNP/Capita? Financer.com ger dig en färsk uppdaterad lista för år 2023 med de 10 rikaste länderna.

Längre ner på sidan ser du vilket land som är rikast!

Vad är BNP och BNP/capita?

För att mäta vilket land som är världens rikaste brukar man använda sig av två olika mått:

  • BNP
  • BNP/capita

BNP är den totala summan av varor och tjänster som produceras av ett land under ett år. BNP/capita är denna summa delat med antalet invånare som landet har.

Även om alla invånare i ett land såklart inte har exakt samma lön kan BNP per capita avslöja mycket om hur landets välfärd och levnadsstandard ser ut.

En högre BNP visar förenklat på ett högre välmående och en högre levnadsstandard medan en låg BNP visar på det motsatta.

BNP/Capita är ett mått som har begränsningar

Även om måttet BNP/Capita är bra för att mäta hur rikt ett land är har måttet också begränsningar. Flera av länderna på listan över de rikaste länderna har också en stor andel befolkning som är fattig (tex. USA och Qatar).

Dessa länder har stora klyftor mellan fattiga och rika, något som BNP/capita inte tar hänsyn till. Dessutom har Qatar en stor andel gästarbetare som inte är medborgare i landet men bidrar till dess totala BNP.

Därför bör man inte blint titta på BNP/Capita när man vill veta vilka länder som har en rik befolkning.

Lista: Topp 10 rikaste länder 2023

Nedan hittar du en lista över de 10 rikaste länderna 2023 efter BNP/Capita. Datan är hämtad från IMF som varje år jämför länders BNP och BNP/capita. Hela listan hittar du på IMF:s hemsida.

Observera att länderna på listan bara är självständiga länder som är medlemmar i FN.

Det finns vissa regioner/halvautonoma stater som tex. Hongkong, Macau, Caymanöarna mfl. som skulle ta sig in på listan men som inte finns med här eftersom de inte fullt ut klassas som egna länder.

10. Australien

BNP per capita: 63 490 USD

Antal invånare: 26,00 miljoner

Australien är ett stort land till ytan med en relativt liten befolkning. Tack vare sina enorma naturtillgångar har landet visat på en ekonomisk tillväxt varje år ända sedan 1980-talet. 

Även om man drabbades hårt av finanskrisen 2007 och av Coronapandemin har man en stabil ekonomi som gör att landet hamnar på en 10:e plats över världens rikaste länder.

Visste du att… 

Ett annat vanligt sätt att mäta hur rikt ett land är genom “Human Development Index”. Där tar man in andra parametrar som demokrati, mänskliga rättigheter, medellivslängd etc. På denna listan hamnar Australien ännu högre, på en 2a plats för 2023.

9. Danmark

BNP per capita: 71 400 USD

Antal invånare: 5,93 miljoner

Vår kära granne Danmark tar sig in på listan för 2023 på en 9:e plats. Landets höga BNP kommer från en stor tillverkningsindustri av tex. kemiska produkter, elektronik, designvaror, möbler och textilvaror.

Dessutom har danmark betydande naturresurser från olja och gas samt stora inkomster från fiske och jordbruk.

Visste du att… 

Danmark toppar ofta listan över “Världens lyckligaste befolkning”. Kronor och ören i all ära: att vara lycklig är ju trots allt ännu viktigare vilket gör Danmark till ett än mer fantastiskt land!

8. Island

BNP per capita: 78 840 USD

Antal invånare: 0,37 miljoner

Island drabbades hårt av finanskrisen 2007 men har sedan dess återhämtat sig och kommer år 2023 åter in på listan över de rikaste länderna i världen.

En stor del av landets inkomster kommer från fiske, vattenkraft och tillverkning av aluminium. Även turismen ger detta lilla land stora inkomster.

Visste du att… 

Island må vara kallt på vintern och svalt på sommaren, men trots det finns inga irriterande myggor i landet. Detta beror på landets speciella klimat och det faktum att det är en ö mitt i Atlanten.

7. USA

BNP per capita: 80 410 USD

Antal invånare: 331,89 miljoner

USA är det enda landet på listan som ligger på topp 10 både när det gäller BNP per capita och total BNP och är fortfarande år 2023 världens största ekonomi även om Kina närmar sig.

Klyftan mellan rika och fattiga är däremot mycket stor i USA där en förhållandevis stor del av befolkningen anses vara fattig.

USA är ett enormt land med en diversifierad ekonomi. Man är rika på både naturresurser men också avancerad teknik, finans, militär och industri.

Visste du att… 

1 av 8 amerikaner har någon gång i livet jobbat på McDonald’s

6. Qatar

BNP per capita: 81 970 USD

Antal invånare: 2,79 miljoner

Qatar har i många år toppat listan över rikaste landet i världen – men inte för 2023.

Qatar har olja och naturgas att tacka för den höga levnadsstandarden – innan oljan upptäcktes på 1940-talet var landet ett av de fattigaste i världen.

Qatar är väl medvetet om långsiktig planering för att fortsätta leva gott. I nuläget förlitar de sig mycket på naturgas medans de utvecklar den privata sektorn och utvecklar både teknik och vetenskap. Målet är att dra till sig utländska företag men även lokala är välkomna.

Få har säkert missat att 2022 års fotbolls-VM spelas i Qatar – något som väckt mycket kritik pga. landets bristande demokrati.

Visste du att… 

Bara 1 av 5 invånare i Qatar är födda i landet. De allra flesta invånarna är utländska gästarbetare. 

5. Singapore

BNP per capita: 87 880 USD

Antal invånare: 5,94 miljoner

Singapore har länge satsat på industrialisering och utländska investeringar vilket har lett till en stadig utveckling av ekonomin.

Multinationella företag har genom åren etablerat sig i Singapore som har utvecklats till ett internationellt bank- och finanscentrum. Singapores hamn är också en av de största i världen.

Det finns stora möjligheter för Singapore att utvecklas till världens rikaste land eftersom de satsar stort på hållbarhet och innovativa lösningar och de jobbar kontinuerligt med att locka till sig utländska företag.

Visste du att… 

Namnet Singapore kommer av två olika ord på sanskrit, simah som betyder lejon och pura som betyder stad. 

4. Norge

BNP per capita: 99 270 USD

Antal invånare; 5, 48 miljoner

Norge är känt för sina många vackra fjordar men är också ett ett mycket rikt land. Den stora tillgången till naturgas och olja har hjälp Norge att utvecklas från att främst bestå av fiskesamhällen till att vara ett av världens rikaste länder 2023. 

1995 bildade Norges regering en fond där man placerar vinsterna från oljan. Pengarna investeras till stor del utomlands för att förhindra stora svängningar i den ekonomiska utvecklingen. Fonden kallas Statens pensjonsfond utland och är världens största investeringsfond med ett värde på ungefär 1,2 biljoner USD.

Utöver olja och naturgas exporterar landet fisk och skaldjur som föds upp i fjordarna. I Norge är invånarna dessutom mycket lyckliga och de hamnar likt Danmark och Australien ofta högt på listan över globalt lyckoindex

Visste du att…

Norge är ett av västeuropas mest glesbefolkade länder. 

3. Schweiz

BNP per capita: 102 870 USD

Antal invånare: 8,64 miljoner

Schweiz är ett neutralt land som är kända för sina banker som utgör en stor del av landets BNP.

Man har inte mycket naturtillgångar vilket skiljer sig från många andra länder på listan. Istället importerar man en stor del av dessa och utvecklar färdiga produkter och varor.

Visste du att…

Schweiz är det enda landet som har en helt kvadratisk flagga istället för en rektangulär.

2. Irland

BNP per capita: 112 250 USD

Antal invånare: 5,02 miljoner

Irland har under historien plågats av fattigdom och arbetslöshet som lett till en stor utvandring.

Sedan 1970 har Irland utvecklad en starkare ekonomi och på 1990-talet kallades det lilla landet för den keltiska tigern. Namnet uppkom eftersom Irland då hade en ekonomisk tillväxt på hela 8%, det dubbla jämfört med andra länder. 

Genom att locka investerare och utöka exporten av framförallt elektronik och kemikaliska produkter har landet lyckats stadga upp ekonomin och kan numera räknas som ett mycket rikt land.

Irland har fördelaktiga skatteregler för stora multinationella företag vilket lett till att IT-jättar som Google och Facebook är registrerade på Irland.

Visste du att…

Det har observerats hela 450 olika fågelarter på Irland. 

1. Luxemburg – Världens rikaste land 2023

BNP per capita: 135 610 USD

Antal invånare: 0,64 miljoner

Luxemburg tar under 2023 förstaplatsen på listan över det rikaste landet i världen. 

Luxemburg har länge räknats som ett mycket rikt land med hög levnadsstandard och låg arbetslöshet. Basen för de ekonomiska framgångarna ligger i stål- och järnindustrin. På senare år har det lagts till kemikalier, gummi samt högteknologisk industri. 

Luxemburg är ett av Europas och världens viktigaste finanscentrum. Finanssektorn är dock en känslig sektor som är sårbar för internationella trender vilket gör att många experter menar att Luxemburg kommer att tappa förstaplatsen inom kort. 

Visste du att…

Luxemburg var ett av de sex länder som grundade organisationen som senare utvecklades till EU. 

Var på listan över rikaste länder 2023 hamnar Sverige?

Sverige är vissa år med på listan över de 10 rikaste länderna i världen, men under 2023 hamnar Sverige strax utanför på en hedrande 13:e plats (55 200 USD BNP/Capita).

Tyckte du texten var intressant?

36 av 46 tyckte texten var intressant

FörfattareTobias Ahlqvist

Tobias Ahlqvist är Country Manager på Financer.com Sverige sedan 2020. I bagaget har han studier i ekonomi vid universitet i Umeå och Uppsala samt har arbetat som egen företagare inom ekonomisk rådgivning. Hans artiklar på Financer.com läses av över 30 000 svenskar varje månad och ger insikter om lån, ekonomi och finans. Han har även publicerat texter på driva-eget.se, di.se och andra finanssidor.

Granskad avJohannes Larsson
Dela på
Read Icon18370 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer