Testbild SVT

Ny TV-skatt 2019 – är du en vinnare eller förlorare?

  • 25 juni, 2021
  • 4 minuters läsning
  • Read Icon2920 antal läsningar

Att betala tv-licens eller inte har länge varit en het fråga i Sverige. Nu ser det ut som att den omdebatterade avgiften för att ha tv- och radiomottagare hemma kommer att avskaffas. Istället kommer en ny skatt införas vid årskiftet.

Idag, onsdagen den 14 november 2018 är en viktig dag för många svenskar. Det är datumet för debatt och beslut om regeringens nya förslag att ta bort tv-avgiften. Förslaget har stor enighet bland riksdagens partier, förutom hos Sverigedemokraterna, och syftar till att omvandla avgiften för innehav av TV till en ren skatt.

TV-licens eller public service-skatt?

SVT SR logoIdag betalar varje hushåll 2 400 kronor per år i TV-avgift, oftast kallat tv-licens. Denna avgift ska endast betalas om man har en TV eller radio hemma, vilket de flesta har. Däremot väljer många att avstå från att betala licensen under förevändning att de inte har TV i hemmet.

Skillnaden med den nya avgiften är att den inte är beroende på om du äger en TV eller inte, utan bygger istället på beskattningsbar inkomst. Detta har lett till att motståndarna till den nya varianten av TV-avgift även kallats för tvångsskatt.

Enligt lagförslaget om den nya skatten 2019 så kommer det innebära en halvering av nuvarande kostnader för TV-licens. Men det är inte riktigt så enkelt och positivt för alla skattebetalare.

Den nya kostnaden för dig

För många kan tyvärr den nya tv-skatten bli en avsevärt mycket dyrare historia än idag för att ha tillgång till Sveriges Televisions och Sveriges Radios tjänster. Även för dig som väljer att hämta nyheter och underhållning från digitala och sociala plattformar som YouTube och Facebook så kan denna nya avgift kännas tung.

Enligt det nya förslaget att byta ut tv avgiften mot allmän skatt så kommer den nuvarande kostnaden nästan halveras. Detta under förutsättning att man tidigare inte struntat i att betala tv-licensen givetvis. Avgiften blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten, dock med ett maxtak på 1 300 kr/år och reduceringar för låginkomsttagare.

Viktigt att förstå också om den nya avgiften är att påståendet att det kommer bli billigare endast gäller för dig som är ensam i hushållet, är låginkomsttagare eller inte har några myndiga barn boendes hemma. Om ni är flera i hushållet kan det istället bli en markant ökad kostnad per hushåll.

Räkneexempel

Hushåll med 2 vuxna och 2 barn
(ett barn över 18 år)
TV-avgift 2018
2 400 kr per år
TV-skatt 2019
1 300 kr per år och person
SUMMA: 3 900 kr/år
Höjning med 1 500 kr/år
Hushåll med 1 vuxen och
inga myndiga barn
TV-avgift 2018
2 400 kr per år
TV-skatt 2019
1 300 kr per år och person
SUMMA: 1 300 kr/år
Sänkning med 1 100 kr/år

Chockhöjning för vissa hushåll

Som ovanstående räkneexempel visar så är det en väldigt betydande förändring som kommer ske i hushållens utgifter, i positiv eller negativ bemärkelse. Trots detta har det inte fler än Sverigedemokraterna som motsatt sig denna skattefinansiering och förväntas rösta nej till förslaget.

Idag är det inte ovanligt att myndiga barn bor hemma på grund av den rådande bostadsbristen i landet. Därför är också sannolikheten större att den nya skatten blir en tyngre skattebörda för många hushåll i jämförelse med den TV avgift vi har idag. Med ökade utgifter som denna så ökar då behovet av att ha full kontroll på hushållsekonomin och har en bra budget.

Idag finns det ett stort antal hushåll som inte betalar licensavgiften på grund av ekonomiska skäl eller aktivt valt att inte ha någon tv. För dessa så kommer den nya tv-skatten att bli en chockhöjning av hushållets utgifter oavsett storlek på hushållet.

Kriterier för betalningsskyldighet

För att behöva betala den nya tv-skatten så görs en bedömning utifrån den enskildes beskattningsbara förvärvsinkomst och ålder. Om du tjänar mer än 13 600 kr/månad och är över 18 år så är berörs du av den nya avgiften som blir ca 1 300 kr/år.

Detta gäller som sagt oavsett innehav av TV-apparat eller inte. För dig som tjänar mindre än 13 600 kr per månad så kommer avgiften reduceras något.

SVT kontor stockholm

Äldreboendens och pensionärers TV-skatt

Med den nya avgiften så kommer även pensionärer beröras i stor utsträckning. För de som bor på äldreboende så kommer den nya skatten 2019 innebära att varje pensionär tvingas betala avgiften. Detta trots att de på äldreboenden ofta nyttjar och delar på en gemensam tv i dagrum eller dylikt.

Att man lagt fram det som att pensionärer är de stora vinnarna på den nya skatten beror på att du som pensionär har ett högre grundavdrag. Detta avdrag styr hur hög den beskattningsbara inkomsten är. Så för en person med en pension på exempelvis 10 000 kr per år så blir avgiften cirka 500 kr per år i TV-skatt.
Det beror på att pensionärer har ett högre grundavdrag, som styr hur hög den beskattningsbara inkomsten är. Den med en pension på cirka 10.000 får en avgift på drygt 500 kronor per år, enligt Skatteverkets beräkningar.

Debatt och omröstning

Idag kommer alltså lagförslaget tas upp i riksdagen för debatt och beslut, och i nuläget ser det ut som att TV-avgiften skrotas och förslaget kommer gå igenom. Den nya public service-avgiften kommer sedan träda i kraft vid årsskiftet. Vi på Financer kommer givetvis följa debatten som sänds live på webb-TV här.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon2920 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer