figur med dyrt hus på väg till banken

Rekord för antalet nya bostadsrätter

  • 1 juni, 2020
  • 5 minuters läsning
  • Read Icon537 antal läsningar

Antalet nya bostadsrätter till salu i Sverige har stigit med hela 57 procent under det senaste året. Vad är anledningen till detta och gynnar det dig om du vill köpa bostadsrätt idag? Financer har analyserat situationen utifrån en rad faktorer med hushållen i fokus.

Det produceras bostadsrätter som aldrig förr, framför allt i Stockholmsområdet. I mitten av juni fanns det nästan 13 000 nya bostadsrätter ute till försäljning. Det är en toppnotering jämfört med de senaste fem åren, vilket är positivt för dig som letar bostad.

Rent generellt så kan man tro att det rekordstora antalet nyproducerade bostadsrätter är enbart positivt. Om du överväger att köpa bostadsrätt så stämmer det självklart till stor del. Kort sagt för att utbudet är rekordstort. Men utifrån ett annat perspektiv är det inte odelat positivt.

En dyster framtid?

sök bostad med förstoringsglasSedan januari 2018 har de svenska hushållen optimistiska syn på bostadsmarknaden sjunkit. Enligt Konjunkturinstitutets barometer är hushållens syn på bostadsmarknaden nu nere på 96,8. Det är inte en alarmerande låg siffra, då 100 är neutralläget i barometern men visar på en tydlig trend. Det är även en indikator på att hushållen är försiktiga med att se positivt på utvecklingen.

I rak motsats till denna pessimistiska syn på utvecklingen så är glädjen fortsatt stor inom tillverkningsindustrin. Detta trots att det även här finns faktorer som påverkar tillverkningsindustrin i båda riktningarna.

Antalet säljstarter minskar, priserna på nyproduktioner sjunker och flera bostadsbolag har försatts i konkurs. Utöver det så påverkar även lånetak och nya amorteringskrav situationen, både på kort och lång sikt.

Trenden håller i sig

Det finns med andra ord mycket som talar för att en förändring kan komma att ske på bostadsmarknaden. Men byggbolagen har i dagsläget inte gott om alternativ. Marknaden översvämmas av nyproducerade bostadsrätter. Detta på grund av att ett stort antal nybyggnationer nu är färdigställda och därför måste säljas.

Utbudet av nyproducerade bostadsrätter för två år sedan var 30 procent av den totala marknaden för bostadsrätter. Idag är närmare hälften av alla bostadsrätter som är ute till försäljning nyproduktioner.

Hemnets talesperson Staffan Tell tror att denna utvecklingen och de pressade priserna på nyproduktioner kan komma att fortsätta.

– Många av de här projekten sattes i gång förra året och de färdigställs i år eller kommande år. Det har kommit många nyheter om att bolagen drar ner på byggtakten eller dröjer med säljstarterna, men det kommer att bli många tillträden under hösten.

Hösten 2017 ökade utbudet kraftigt, vilket i sin tur pressade bostadspriserna. Alla dessa faktorer kanske känns förvirrande och hur de kan påverka hushållen i förlängningen. Trots analyser och spekulationer så är det svårt att säga exakt hur utvecklingen kommer bli. 

Klart och tydligt är dock att produktionen av nya bostadsrätter är något som tar tid att få stopp på. Även det faktum att detta till största del rör Stockholmsområdet, där det i juni fanns 4 823 bostadsrätter till salu. För Västra Götaland och Skåne län så var siffran 1 515 respektive 1 131.

Prisbilden för marknaden

Priserna på bostadsrätter har under den senaste månaden sjunkit, dock inte med mer än -1%. Samtidigt fortsätter villapriserna vårens positiva trend och steg med +1%. Detta visar mätningar ifrån Svensk Mäklarstatistik.

statistik maj 2018 bostadsrättspriser

Som statistiken visar så spelar prisbilden i Stockholm stor roll för statistiken. Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, påpekar också effekten Stor-Stockholm har på statistiken:

– I Stor-Stockholm, där 4 av 10 bostadsrätter säljs, gick priserna ned vilket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna i centrala Stockholm oförändrade medan de var positiva i övriga områden, där centrala Göteborg överraskar med en uppgång på +2% senaste månaden. Priserna på årsbasis är fortsatt negativa och där backar riket från -7% till -8%.

Du som äger bostad idag kan alltid göra ditt bästa för att sänka din bolåneränta. Prisutvecklingen och bostadsmarknaden kan man sällan direkt påverka, men ditt bolån kan du alltid ha god kontroll över och hur du väljer att amortera.

Effekter på bolånemarknaden

Situationen på bostadsmarknaden ger även indirekta effekter på bolånemarknaden, vilket är högintressant för dig som äger hus eller bostadsrätt. Detta påverkar även dig som letar efter ett bättre bolån eller överväger att köpa bostadsrätt.

För att skapa en mer stabil bostadsmarknad finns det idag flera förslag som är uppe för diskussion, bland annat ett förslag om tvång att binda bolån. Samtidigt har Sverige idag redan flera regleringar för hur bolånemarknaden ska fungera. Tidigare har det funnits relativt få regleringar för bolånemarknaden. Idag har vi framför allt dessa tre viktiga regleringar:

  • Amorteringskrav
  • Skuldkvotstak
  • Bolånetak

Tvång att binda bolån

Riksbankens chef Stefan Ingve har nyligen uttalat sig angående en eventuell lagstiftning att binda bolån. Enligt honom kan en sådan lagstiftning skapa en mer stabil bostadsmarknad. Uttalandet anses dock vara aningen kontroversiellt, trots att flera andra också uttalat sitt stöd för en sådan lagstiftning.

Om detta förslag lanseras och eventuellt klubbas igenom så är det troligt att det inte kommer tas emot med varm famn hos merparten. Många kommer förmodligen känna sig lurade samt att det kan bli en dyr lagstiftning för många hushåll.

Av alla bolånetagarna idag så har hela 70% rörliga bolån. Det ger en tydlig fingervisning i vad hushållen föredrar. Historiskt sett så är det billigare än att ha bundet bolån. Bindningstiderna kan också vara ytterst svåra att träffa rätt med, och kan därför bli en mycket dyr historia för hushållen.

Tuffare krav

Trots allt detta så anser en majoritet av fastighetsmäklare i Sverige att bostadsmarknaden går trögare idag än för ett år sedan. En anledning till detta anses vara att bankernas kreditgivning blivit mer restriktiv. Om du ska söka bolån eller försöker hitta bättre bolån kan det vara bra att veta om detta.

Enligt undersökningen som Hemnet gjort så visar den på ytterligare en intressant faktor. Enligt den undersökningen så är alltså den restriktiva kreditgivningen anledningen till att det är svårare att sälja bostäder idag. Det nya amorteringskravet har alltså förmodligen inte lika stor inverkan på detta som många kanske hade förväntat sig.

Slutsats

Även om bostadsmarknaden idag ligger relativt stabilt så sker det förändringar på flera håll. Dessa förändringar, vare sig det är nya amorteringskrav, regleringar eller prognosen för nyproduktioner, så påverkar allt hushållen i slutänden. Därför är det av yttersta vikt att hålla sig á jour med utvecklingen, för såväl dig som äger din bostad som för dig som planerar att sälja eller köpa bostadsrätt eller villa.

illustration prisutveckling för bostäder

Hur utvecklingen kommer bli exakt vet vi alltså inte med säkerhet idag, men vi på Financer kommer fortsätta att följa trender och prognoser för bostadsmarknaden. Allt för att kunna ge dig så bra information och vägledning som möjligt.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon537 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer