skärpta amorteringskrav för bolån 2018

Kommer amorteringskraven skärpas under 2018?

  • 1 juni, 2020
  • 3 minuters läsning
  • Read Icon1624 antal läsningar

Du är säkert medveten om att olika banker har olika krav när det gäller beviljande av bolån. Detta är knappast något nytt. Dock kommer kraven på de kunder som är på jakt efter ett bolån att bli allt striktare under 2018. Detta eftersom Finansinspektionen under våren lagt fram förslag på att skärpa amorteringskravet. Skärps kravet på amortering kommer även kravet på låntagarna att skärpas eftersom det kommer bli allt svårare att klara de kalkyler som bankerna har för sina bolån.

Hur de nya kraven kommer att se ut kommer vi emellertid inte få veta förrän nu i höst. Det förslag som FI lämnat ligger nämligen ute på remiss fram till början av september. Därefter kommer det slutliga förslaget lämnas in till regeringen som i sin tur fattar det slutliga beslutet.

Oroligt bland potentiella bostadsköpare

Under högsommaren saktar bostadsförsäljningen ner avsevärt, men nu när vi närmar oss sensommaren och början på hösten tar bostadsmarknaden fart igen. Därmed finns det fler bostäder att välja mellan och allt fler börjar intressera sig för bostadsköp. Dock oroar sig en mängd potentiella bostadsköpare för de förslag angående att skärpa amorteringskravet som Finansinspektionen la fram under våren.

Finansinspektionen vill helt enkelt att kravet när det gäller amortering ska skärpas under nästa år, dock finns ännu ingen exakt tidpunkt för när detta eventuella krav kommer att träda i kraft. Detta skapar en del oroligheter bland de bostadsköparna, vilket inte är särskilt konstigt. Ett nytt, striktare amorteringskrav kommer nämligen göra det svårare att klara de kalkyler som bankerna har för sina bolån. Man räknar med att hela 14 % av de som planerar att ta ett nytt bolån kommer att drabbas av det nya amorteringskravet.

Här kan du lära dig mer om amortering.

Så kommer det nya amorteringskravet att se ut

Finansinspektionens förslag angående det nya amorteringskravet går ut på att låntagare som har lån som överstiger 4,5 gånger deras inkomst före skatt ska bli tvungna att amortera mer än vad de gör i dagsläget. Så här ser förslaget ut:

  • Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska amorteras med 3 % per år.
  • Bolån som överstiger 50 % av bostadens värde ska amorteras med 2 % per år.
  • Bolån som understiger 50 % av bostadens värde ska amorteras med 1 % per år.

Olika krav hos olika banker

Många tror att det är enkelt att låna till en bostad, men detta är tyvärr inte helt sant. Bankerna ställer nämligen en del strikta krav på den som vill ta ett bolån. Vissa krav måste låntagaren uppfylla enligt svensk lag, medan andra krav är framtagna av bankerna själva.

Det är alltså detta som är anledningen till varför du kan bli nekad ett lån hos en bank med beviljad hos en annan. Nedan ska vi titta lite närmare på vilka faktorer som bankerna tar hänsyn till när det gäller ansökningar om bolån.

1.”Kvar att leva på-kalkyl”

Innan bankerna beviljar ett bolån måste de alltid titta på en så kallad ”kvar att leva på-kalkyl”. Detta är alltså en kalkyl som fokuserar på det belopp som finns har kvar efter att hushållets fasta utgifter har summerats. Det belopp som finns kvar ska gå till levnadsomkostnader och det är kravet på detta schablonbelopp som kan variera en hel del mellan olika banker.

Finansinspektionen har framtagit ett schablonbelopp som är baserat på genomsnittet av bankernas schabloner. Enligt FI ligger detta belopp på ca 23 000 kr i månaden för en familj bestående av två barn och två vuxna. Här räknas bland annat kostnader för kollektivresor in för de vuxna och förskolavgifter för barnen.

2. Bolånetaket

Du är säkert redan medveten om att bankerna inte får bevilja ett bolån som överstiger 85 % av bostadens pris. Resterande 15 % måste du betala ut egen ficka. Detta eftersom banken vill försäkra sig  mot eventuella värdeminskningar. Du kan emellertid ansöka om ett privatlån för att täcka handpenningen eller delar av den.

Tänk dock på att du inte kan låna mer än 500 000 kr, då detta är maxtaket för privatlån, och att din ränta kommer att bli mycket högre. Privatlån har även en mycket kortare löptid än ett bolån.

3. Bolåneränta

En bolåneränta idag ligger ofta på runt 1,6 %. Detta innebär att månadskostnaden ligger på ca 930 kr (efter ränteavdrag) för varje miljon som du lånar. Dock räknar bankerna vanligtvis med en ränta som kommer ligga mellan 6 – 7 % när de funderar på att bevilja ett bolån till en kund. Då stiger plötsligt räntekostnaden efter skatteavdraget till ca 4 000 kr i månaden per lånad miljon.

4. Amorteringskravet

Nya bolån måste amorteras med minst 2 % ned till minst 70 % av värdet på bostaden. Därefter måste man amortera minst 1 % till det att bostadens värde är nere på 50 %. För varje månad miljon blir alltså kostnaden per månad ca 1 700 kr/mån eller 20 000 kr/år för en amortering med 2 %.

5. Skuldkvotstak

Hos bankerna finns det i praktiken redan ett tak för hur stort bolån ett hushåll får ta i förhållande till dess inkomst. Dessa tak kan såklart variera beroende på bank, men beräkningarna ser oftast ut så här:

  • 5 x hushållets årsinkomst (före skatt).

Dock har FI nu talat om att införa ett skuldkvotstak. Idag finns inget sådant förslag men om det skulle införas ett sådant beslut skulle bankerna bli bundna till det enligt lag.

Vill du läsa mer om bolån och jämföra bolåneräntor? Då kan du klicka här.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon1624 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer