Jämför villaförsäkring

En villaförsäkring ger dig villa ett bra skydd. I denna artikel kan du läsa mer om vad en villaförsäkring täcker och du kan även hitta villaförsäkringar ifrån flera olika försäkringsbolag.

Jämför villaförsäkring

Valdes 2094 gånger
 • Erbjuder pluspaket för omfattande skydd
 • 60 dagars reseskydd
 • Presentkort upp till 5 000 kr vid trasig kyl/frys
 • ICA-bonus om du har ett ICA-kort
Valdes 392 gånger
 • Hittar rätt villaförsäkring för dig
 • Kostnadsfritt & enkelt att använda
 • Gratis rådgivning via telefon
 • Sparar dig tusenlappar per år
Valdes 742 gånger
 • Helt digital villaförsäkring
 • Ditt hus är försäkrat till fullvärde
 • Drulleförsäkring (allrisk) ingår alltid!
 • Toppbetyg på Trustpilot
villaförsäkring

Villaförsäkring – komplett skydd för hus och tomt

Att investera i en villa innebär ett stort ansvar och därmed ett behov av ekonomiskt skydd. En villaförsäkring skyddar både ditt hus och din tomt, vilket inte ska förväxlas med en hemförsäkring eftersom en hemförsäkring inte skyddar själva huset vid skadegörelse, brand eller naturkatastrofer. Oftast ingår dock hemförsäkring i en villaförsäkring vilket innebär att villaförsäkringen täcker det mesta som en husägare kan råka ut för.

Ibland ett krav vid husköp

När du ska köpa hus och låna pengar brukar banken kräva att du tecknar en villaförsäkring eftersom banken har huset som säkerhet för lånet. Hemförsäkringen täcker bara förluster för det du har i ditt hem men om huset skulle brinna ner och du står utan villaförsäkring kan du bli ruinerad. Om du ska köpa eller har en villa bör därmed prioritera att ha en villaförsäkring.

Vad ingår i en villaförsäkring?

En villaförsäkring skyddar ditt hus, din tomt och andra byggnader såsom extrahus eller garage, medan en hemförsäkring främst skyddar dina ägodelar, dig och din familj. Det är viktigt att veta skillnaderna mellan en villaförsäkring och hemförsäkring då många blandar ihop dem. Det finns nämligen vanliga villaförsäkringar men även villaförsäkringar som inkluderar hemförsäkring och andra tillägg.

De flesta väljer en villaförsäkring där det ingår hemförsäkring och dessa försäkringar brukar även kallas för villahemförsäkring. Vad som ingår i en villaförsäkring och villahemförsäkring kan skilja sig mellan försäkringsbolagen, så se till att jämföra innehållet innan du tecknar en försäkring.

Följande situtationer täcks av en villaförsäkring

 • Skadegörelse.
 • Vattenskador.
 • Brand.
 • Skadedjur och angrepp.
 • Ersättning för andra skador.

Skadegörelse

Om någon skulle skada ditt hus eller någon annan av de byggnader som finns på din tomt exempelvis vid inbrott eller liknande får du ersättning. Detta är ett bra skydd som och det brukar dessutom vara ett av skydden som fastighetsägarna har mest användning av i sin villaförsäkring.

Vattenskador

Skulle din villa utsättas för olika typer av vattenskador såsom läckage från vatten- eller avloppsledningar blir du ersatt för skadorna. Detta gäller även för läckage i badrummet om det är byggt utefter gällande normer och med en viss kvalitet.

Brand

Om en brand skadar ditt hus, din tomt eller andra byggnader såsom extrahus eller garage får du ersättning för de skador branden har orsakat. Det är viktigt att veta att villaförsäkringen endast täcker skadorna på själva huset, din tomt och andra byggnader som skadas. Om du vill bli ersatt för de ägodelar som finns i din bostad måste du alltså teckna en hemförsäkring eller en villahemsförsäkring.

Skadedjur och angrepp

Om ditt hus skull drabbas av ohyra såsom svampangrepp, husbock och andra förstörande angrepp får du ersättning för alla skador detta orsakat. Denna risk finns alltid och om det skulle inträffa brukar försäkringsbolaget skicka en skadedjursbekämpare som sanerar din villa.

Ersättning för andra skador

En villaförsäkring ersätter också andra skador som kan ske på din bostad, till exempel om fönsterrutor eller fönstren på dina dörrar går sönder. Du brukar också få ersättning om ett avloppsrör eller någon installerad hushållsmaskin går sönder, såsom kylskåpet eller tvättmaskinen. Dessutom får du ersättning om mat eller kläder förstörs i samband med att vitvaran gick sönder.

Villaförsäkring med hemförsäkring

Det ingår en hel del bra skydd i en renodlad villaförsäkring men nästan alla väljer en villaförsäkring där det ingår en hemförsäkring. Då får du nämligen ett heltäckande skydd som i princip gäller för alla typer av skador som kan uppstå på din bostad men även andra bra skydd som täcker dig och din familj, som till exempel en reseförsäkring, överfallsskydd och ersättning vid rättstvister.

Detta innehåller en villahemsförsäkring

 • Samma skydd som en villaförsäkring.
 • Egendomsskydd.
 • Rättsskydd och ansvarsskydd.
 • Reseskydd.
 • Överfallsskydd.

Egendomsskydd

Om du blir utsatt för inbrott får du ersättning för de skador som skett i samband med inbrottet men du ersätts också för allt det som har stulits. Dessutom får du ersättning om du blir bestulen utanför ditt hem eller i din sommarstuga samt om någon egendom skadas när du flyttar. Det är ett brett skydd för din egendom som även gäller vid naturkatastrofer såsom storm och översvämningar.

Rättsskydd och ansvarsskydd

Om du skulle hamna i en rättvist kommer du få hjälp med advokatkostnader av ditt försäkringsbolag. Vid ansvarstvist, låt oss säga att du har råkat haft sönder någon annans egendom, så kontaktar ditt försäkringsbolag motparten för att kontrollera om du är skadeståndsskyldig. Ett underskattat skydd som kan spara mycket pengar om du skulle hämna i rätten, då företräder försäkringsbolaget dig och om du skulle förlora betalas ditt skadestånd.

Reseskydd

Om du skadas när du är ute och reser täcker villahemförsäkringens reseskydd kostnader för vård på sjukhus, akut tandvård, mediciner och ger även ersättning om du blir bestulen på något. Reseförsäkringen som ingår i en villahemförsäkring brukar gälla i 45 dagar och om du eller någon i familjen blir plötsligt sjuk och inte kan åka på resan som planerat får ni också ersättning.

Överfallsskydd

Om du skulle bli överfallen och personen skadar dig med våld får du ersättning om gärningsmannen inte grips eller kan betala dig. Observera att detta skydd inte gäller om det är du själv som startar ett slagsmål.

Vad ingår inte i en villaförsäkring?

Försäkringsbolagen har egna villkor för sina villaförsäkringar men vi tänkte gå igenom vanliga undantag som inte ger dig ersättning. Några vanliga situationer som du sällan får ersättning för kan se ut på följande vis:

 • Du får ingen ersättning vid inbrott efter att du tappat bort din nyckel. Samma sak gäller om du har lånat ut nyckeln och sedan får inbrott i ditt hem med hjälp av nyckeln.
 • Om du inte underhållit din bostad ordentligt får du sällan ersättning vid olika skador som uppstått som följd.
 • Du får sällan ersättning om du haft stora summor kontanter gömda i bostaden.

Detta är generella undantag och villkoren kan variera en hel del mellan olika försäkringsbolag, därför rekommenderar vi att du alltid bör jämföra villkoren innan du tecknar din villaförsäkring.

Pris för villaförsäkring

Som med alla försäkringar kan priserna variera mycket mellan försäkringsbolag och det lönar sig att jämföra flera villaförsäkringar. Innan du tecknar en villaförsäkring bördu väga priset mot innehållet, det är inte helt säkert att priset avspeglar innehållet i försäkringen.

Det som huvudsakligen avgör priset på villaförsäkringen är husets värde, storlek, antal våtutrymmen och hur många övriga byggnader som finns på din tomt. Du brukar också kunna få en lägre premie om du har godkända brandlarm och inbrottslarm installerade samt speciella säkerhetslås och dörrar. Om du dessutom väljer att samla alla dina försäkringar, till exempel bilförsäkring och villaförsäkring, hos ett och samma försäkringsbolag kan du få fördelaktiga rabatter.

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på

Var den här texten intressant?

Var först med att ge feedback

Hur kan vi förbättra den här artikeln?

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer