• Hem
 • Bostad
 • Grönt bolån – Nordea och miljön

Grönt bolån – Nordea och miljön

Det har under senaste åren och framförallt under sommaren lyfts en fråga om vårt klimat. Vad händer med vårt klimat och vad kan vi göra för att rädda vårt samhälle och värld? Vi pratar idag om att arbeta på olika nivåer och det innebär som individer, som ett samhälle och på en global nivå.

När vi pratar om klimatet och klimatförändringar så är det något som är helt normalt. Men det som sker på grund av våra utsläpp bidrar till den globala uppvärmningen som i sin tur kan få katastrofala följder för klimatet och vår jord. Den mänskliga påverkan av utsläppen är då något som alla kan bidra till att minska.
Vår bostad bidrar med att ta en stor del av energiförbrukningen från våra energikällor.

Nordeas miljövänliga bolån

Idag är kolkraft det som står för 40% av den globala elproduktionen men samtidigt den största boven som är skyldig till 70% av alla utsläpp från elproduktion. Det här gör att man tittar på förnyelsebar elproduktion och försöker få konsumenter att välja klimatsmarta alternativ.

Nordea lanserade nyligen ett grönt bolån som ger dig som ska köpa ett klimatsmart hus en extra rabatt på upp till 0,10 procentenheter. Nordea satsar på att tillsammans med sina kunder arbeta för ett mer hållbart samhälle. 

Kriterierna för att teckna ett grönt bolån är att din villa, fritidshus eller bostadsrätt uppfyller något av följande grundkrav:

 • Bostaden ska ha energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014.
 • Svanenmärkning.
 • Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council, med guld eller silver certifiering.

Vi ser en trend för allt fler bostadslån där miljövänliga alternativ premieras av olika långivare, vilket är minst sagt positivt.

Ändra ditt befintliga bolån

Du kan även ansöka om att ändra befintliga bolån till grönt alternativ om man uppfyller kraven för grönt bolån. Du får då en rabatt på 0,10 procentenheter på din aktuella boränta på samtliga bostadslån med bostaden som säkerhet. Den här rabatten gäller både för  dig med lån med 3-månadersränta och bundna räntor. Övriga villkoren i ditt bolån förblir oförändrade.

”Det här är bara början. Nordea erbjuder i dag sina kunder många olika hållbara alternativ inom investeringar, finansiering och rådgivning. Vi vill hjälpa till i omställningen till en hållbar framtid i hela vår affär.”
Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea

Energideklaration

Grönt bolån ikon2006 infördes krav på energideklaration i Sverige genom en lag. Syftet med den är att hjälpa fastighetsägaren att använda energi på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Processen för energideklarationen görs genom att certifierade experter besiktigar bostaden och upprättar en deklaration över din fastighet.

Det finns idag 7 olika energiklasser, från A-G. Där A är den högsta och F den lägsta, dvs F har högst förbrukning och A är den bästa energiklassen. När ett hus har en energiprestanda som är hälften eller mindre än kravet för ett nybyggt hus hamnar det i klass A. Värt att nämna är dock att även om ditt hus har energiklass A så bör du alltid eftersträva att förminska energiförbrukningen.

Man kan även söka uppgifter om en energideklaration hos Boverket. De har alla registrerade energideklarationer som gjorts arkiverade hos sig. Om man inte hittar en energideklaration hos dem kan det bero på att det aldrig gjorts någon på fastigheten eller att man inte har rätt uppgifter. Det man behöver för att göra en sökning är fastighetsbeteckning, kommun och adress. Alternativt är om man har energideklarations-ID.

Att försöka spara energi kan göras både i stor och liten skala. Här följer några olika exempel på hur du kan sänka energiförbrukningen:

 • Sänka inomhustemperaturen 1 grad. När det gäller sovrummet till exempel så ger det även bättre nattsömn.
 • Utnyttja den värme man har. Låt ugnen stå öppen efter matlagning. Dra upp persiennerna när solen skiner så värmen kommer in. Tänd ljus under höst och vinter som både ger en mysig stämning och fungerar som värmekällor.
 • Byt ut glödlampor till LED lampor. LED lampor har lägre förbrukning och mycket längre livslängd.
 • Duscha kortare tid. Du kan också ta en dusch istället för ett bad, vilket sparar mycket energi och vatten.
 • Använd inte standby läget på maskiner. Dessa funktioner på elektroniska apparater fortsätter dra ström när de står i standby läge. Använd den fysiska strömbrytaren för att helt stänga av förbrukningen.
 • Byta blandare och munstycken för vatten. Bara 3 stycken ger upp till 40 % mindre förbrukning av varmvatten och är därför avsevärt mycket snålare.

Att börja med små saker kanske inte leder till att din bostad får en högre klassificering men det märks i plånboken. För att börja arbeta med att få din fastighet A eller B klassificerad kan man självklart be om hjälp av experter som ger dig specifika råd om vad som behöver göras.

Genom att installera en luft/vattenvärmepump kan du spara upp till 4000 kr per år på. Gör man detta tillsammans med att installera solceller, tilläggsisolera vindsbjälklaget och snålspolande armaturer så kan du snabbt gå från klass C till A till en kostnad av investeringar på ca 145 000 kr.

Det man måste tänka på är att offerter kan variera och att detta är en kostnad som kan bli både lägre och högre.

I Sverige idag står byggnader för 40% av all energiförbrukning och att välja att köpa bostad som är energideklarerade högt kan alltså bli ett lönsamt alternativ när man väljer ett Grönt Bolån hos Nordea. Dels så har man mycket lägre omkostnader eftersom förbrukningen är lägre och man kan nu även få rabatt på lånen.

Står man inför en renovering av sin bostad är det alltså smart att titta över alternativ som kan höja din klassificering och samtidigt göra vår miljö och vårt klimat en stor tjänst samtidigt som det lönar sig ekonomiskt.

Svanenmärkning

Svanen svanmärkning logoI Sverige har många vuxit upp med Svanen, den lilla grön och vita loggan med en svan på. Svanen “föddes” 1989 av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter att kunna köpa miljövänliga produkter. Man kan man vara trygg och säker när man väljer svanenmärkta produkter då de har tuffa krav för att få bli godkända.

Det började med papper och batterier och har utvecklats i dag finns det på över tiotusen produkter och tjänster. Du kan även hitta svanenmärkta boenden som har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, själva byggnaden och hur den används och förvaltas. Bostäderna är energieffektiva och kraven är högre än myndigheternas.

I Sverige byggs det idag för fullt, ända från Luleå och ner till Malmö. Det byggs även på flera ställen i Danmark, Norge och Finland då efterfrågan är mycket stor. Det är allt från småhus, flerbostadshus, förskolor och skolbyggnader. I skrivande stund så finns det 47 stycken bostäder till salu på Hemnet som är Svanenmärkta. Så funderar man idag på att köpa sig en bostad kan det vara värt att kika på dessa alternativ som då skulle ge lägre ränta hos Nordea.

Att bo i ett svanenmärkt hus innebär att huset har en lägre klimatpåverkan och lägre energiförbrukning. Minst 15 % bättre än kraven för nybyggda hus. Detta beror på att de har extra bra isolering och vitvaror i de högsta energiklasserna. Det finns enkel sopsortering och automatiskt belysning i trapphusen.

Eftersom efterfrågan har ökat de senaste 10 åren på klimat och energivänliga hus så ökade produktionen mellan 2015-2016 med drygt 40 % till 1550 stycken bostadsenheter. Detta innefattar då småhus, flerbostadshus och skolbyggnader. Under 2016-2017 ökade produktionen till 5000 enheter från 1600 som det tidigare var.

Miljöbyggnad

Sweden Green Building Council är en av Sveriges ledande organisationer för hållbart samhällsbyggande. Deras mål som organisation är att utveckla och skapa en hållbar bebyggelse. De arbetar för att ge människor en sund och trygg miljö i byggnader och olika platser inom deras område. De grundades 2009 och är öppen för alla företag och organisationer inom bygg och fastighetssektorn.

De har utvecklat ett certifieringssystem som heter Miljöbyggnad. Systemet har tre olika graderingar:

 • Guld
 • Silver
 • Brons

Av dessa tre är det de som har en klassificering med Guld och Silver som är godkända för Gröna Bolån.

Klassificeringen görs på 16 olika indikatorer för att avgöra energianvändning, innemiljö och material. Alla byggnader kan granskas i den här certifieringen och certifieras av en tredje part. Det säkerställer att varje ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att Miljöbyggnads krav uppfylls. När en granskning och certifiering är klar gäller den i upp till 10 år eller tills en ombyggnation eller liknande genomförs. Då behöver det granskas och bedömas på nytt.

Den certifiering de använder idag heter Miljöbyggnad 3.0 och gäller från 1 januari 2018.

Vid nyproduktion verifieras byggnaden efter 2 år för att kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer efter att ha varit i drift. På Sweden Green Buildings hemsida kan man se att de har 1223 byggnader som certifierats av Miljöbyggnad i dag.

Sammanfattning

Att det har skett en ökning hos Sveriges befolkning att tänka klimatsmart är tydligt. Det har de senaste 10 åren visat en tydlig uppgång och att konsumenter idag är beredda att betala för att ha en bra boende. Ett bra boende som gynnar dem med en bra inomhusmiljö, samtidigt som det är ett snällt alternativ för vårt bidrag till att spara energi. Det gör även att vi bidrar till i den mån det är möjligt för att bromsa den globala uppvärmningen. Många byggföretag satsar på att jobba med att ge nyproducerat boende det bästa alternativen. Det här är positivt ur både hälsosynpunkt och för slutprodukten.

Något som verkar vara en väldigt positiv aspekt är att konsumenter inte tvekar lika mycket för att investera i ett bättre boende då man kan se både ekonomisk och energisparande resultat fort. Att Nordea nu erbjuder Grönt Bolån är ett tydligt tecken på att konsumenter och banker arbetar tillsammans för att vara extra klimatsmarta.

Financer sekretessinställningar

Genom att använda Financer.com bekräftar du våra användarvillkor samt vår integritetspolicy. Vi använder cookies för att analysera och spåra användningen av vår webbplats för att förbättra våra tjänster. Vissa kakor kräver ditt aktiva samtycke för att vi ska kunna samla in dessa uppgifter. Du kan läsa mer om de tredjepartstjänster vi använder samt återkalla ditt samtycke när som helst under våra Cookie-inställningar.

Facebook marknadsföring

SEO Solutions Ltd. (Vi) som tillhandahåller sidan Financer.com använder Facebook-Pixel för att marknadsföra vårt innehåll och våra tjänster till våra besökare på Facebook och även för att analysera vår trafik. Denna data är anonym för oss och används bara i statiskt syfte. Facebook kan koppla samman datan insamlat ifrån Facebooks Pixel med din Facebook-profil (Namn, Email, etc) och använda detta i eget marknadsföringssyfte. Du kan se och kontrollera datan som Facebook samlar in via dina sekretessinställningar som du hittar på Facebook.