Hur USA:s presidentval påverkar Sverige

2 minuter

USA är en ekonomisk jätte och i höst väljs en ny president för landet. De finansiella effekterna av valet har en avsevärt betydande roll för världsekonomin.

I nuläget är den amerikanska ekonomin stabil och har i princip återhämtat sig helt sedan den stora börskraschen 2008. Tillväxten på marknaden har ökat och siffror visade nyligen att arbetslösheten i landet sjönk nyligen under 4 %, den minsta siffran sedan åtta år tillbaka. Dock handlar detta inte enbart om att det skapats fler jobbmöjligheter, utan att många har gett upp i sitt sökande efter arbete. Detta innebär att de inte längre kan räknas in i statistiken om arbetslöshet.

Trots återhämtningen sedan 2008 är det ändå många som menar att USA:s ekonomi fortfarande har betydande brister. Även om bankerna har stabiliserats så har kostnaderna för universitetsstudier blivit högre och de genomsnittliga hushållsinkomsterna har sjunkit. Detta har resulterat i att landets konsumtion och inflation har bromsats något.

Kandidaternas ekonomiska förslag

De två kandidaterna som återstår inför presidentvalet, Hillary Clinton och Donald Trump, har båda vitt skilda syner på vad som är mest gynnande för USA:s finanser. Här ska Financer.com visa dig hur de skiljer sig åt.

Hillary Clinton

När det gäller marknadens intresse så är Hillary Clinton kandidaten att föredra eftersom hon vill fokusera på en mer stabil och växande ekonomi. Några av Clintons förslag är att:

  • Skatterna för medelklassen ska sänkas medan de förmögna, vars lön uppgår till mer än 400 000 dollar årligen, ska betala en högre skatteprocent.
  • Sänka bolagsskatten för mindre företag samt för företag vars vinst fördelas bland de anställda.
  • Höja minimilönen.
  • Öka investeringarna inom infrastrukturen.

Det främsta syftet med dessa ekonomiska förslag är att skapa fler jobbmöjligheter. För att hålla igång konsumtionen bland en så stor procent som möjligt av befolkningen sänks skatterna för de mindre förmögna. Samtidigt ska större skatteintäkter från de välbärgade finansiera investeringar inom områden där fler arbeten kan skapas. Man förutspår att om Clinton står som vinnare skulle inte några drastiska förändringar ske jämfört med nuläget.

Donald Trump

Trump förespråkar mer radikala förändringar i landets ekonomi. Hans förslag är bland annat att:

  • Införa drastiska skattesänkningar för alla grupper, oavsett förmögenhet. Dessutom vill han helt ta bort beskattning för de som tjänar under 25 000 dollar per år.
  • En sänkt skatt för företag ska locka tillbaka bolag som har sin bas utomlands och motivera tillväxten.
  • Handelshinder mot länder, främst Kina, ska införas och invandring från till exempel Mexiko, ska stoppas med syfte att behålla jobben inom USA:s gränser.

Skatteintäkterna förväntas minska med omkring 950 miljarder per år men Trump menar att detta tas igen bland annat genom att avskaffa energi- och utbildningsdepartementen och minska utgifterna inom försvaret.

Trump ses av många som en pålitlig kandidat på grund av hans egna ekonomiska framgång. Dock menar många att en så stor förändring i näringslivet kommer skapa en slags chock i den amerikanska ekonomin och att stabilitet är det bästa verktyget för en välfungerande ekonomi.

Hur påverkas Sverige av valet?

Man kan konstatera att presidentvalets två kandidater har väldigt olika åsikter om det optimala sättet att stimulera USA:s ekonomi. Clinton satsar i större utsträckning på investeringar som ska stimulera tillväxten av jobb, medan Trump förespråkar en sänkt skatt för alla.

Ungefär 8 procent av Sveriges export går till USA och importen uppnår omkring 3 procent i dagsläget. Svenska exportföretag gynnas av en större amerikansk köplust och en stark dollar. Skulle Trump stå som president och välja att begränsa frihandeln kan detta bli ett problem för de svenska bolagen. Clinton har dock inga kända planer på att införa handelshinder. Men vad det gäller Sverige kommer vår ekonomi säkerligen påverkas av slutresultatet oavsett vem som segrar.

 

×

Vänligen betygsätt Hur USA:s presidentval påverkar Sverige