Orolig bostadsmarknad

Bostadsmarknaden fortfarande inte i balans

Storbanken Danske Bank har i en färsk analys sett över bostadsmarknaden och spår ett nytt boprisfall under 2019. Under November pekade Danske Banks boprisindikator på en nedgång på 0,5 procent jämfört med föregående månad. Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank säger i en k...

Nya regler för bolån 2015

  1 augusti 2015 kommer de nya reglerna för bolån börja gälla. Det har länge talats om amorteringskrav för bolån