Orolig bostadsmarknad

Bostadsmarknaden fortfarande inte i balans

Storbanken Danske Bank har i en färsk analys sett över bostadsmarknaden och spår ett nytt boprisfall under 2019. Under November pekade Danske Banks boprisindikator på en nedgång på 0,5 procent jämfört med föregående månad. Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank säger i en k...