Uppsägning av lån

I vissa situationer kan långivaren ha rätt att säga upp ditt lån. Här kan du läsa mer om när ditt lån kan bli uppsagt och hur det fungerar.

Du vet väl om att långivaren kan säga upp ditt lån?

I ditt låneavtal står det tydligt angivet under hur lång tid du ska betala tillbaka på ditt lån men skulle du missköta dina avbetalningar finns det risk för att långivaren säger upp lånet. Uppsägning av lån kan emellertid inte ske hur som helst utan banken eller kreditbolaget måste följa Konsumentkreditlagens riktlinjer som Financer.com nu ska titta närmare på.

Observera att denna artikel inte handlar om hur du själv säger upp ditt lån i förtid, om du vill veta mer om det ska du läsa vår artikel om att lösa lån i förtid.

Då kan långivaren säga upp ditt lån

Enligt Konsumentkreditlagen måste något av följande krav uppfyllas innan långivaren har rätt att säga upp ditt lån:

  1. Du måste varit minst en månad försenad med en avbetalning och beloppet måste vara större än 10 % av hela lånet, alltså 10 % av lånets ursprungsstorlek. Om du till exempel har lånat 10 000 kr och bara har 6 000 kr kvar att betala och du inte har betalat den senaste avbetalningen på 700 kr har långivaren inte rätt att säga upp lånet eftersom det är mindre än 10 % av hela lånet.
  2. Skulle du vid minst två tillfällen varit försenad med dina avbetalningar i minst en månad kan långivaren säga upp lånet om beloppet överstiger 5 % av hela lånet. Om du i vårt ovanstående exempel hade varit två försenad två gånger skulle långivaren har rätt att säga upp lånet eftersom 700 kr är mer än 5 % av lånets ursprungsbelopp.
  3. Om du det har gått en riktigt lång tid sedan du skulle ha gjort din avbetalning kan lånet också sägas upp. I konsumentkreditlagen står det: ”om konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning”. Det här är såklart lite luddigt och öppnar för olika tolkningar.
  4. Om du har tagit ett lån som kräver en säkerhet kan banken säga upp ditt lån om din säkerhet avsevärt har försämrats i värde, till exempel om din bostad av någon anledning sjunkit rejält i marknadsvärde. Observera att bolån sällan sägs upp och om du har betalt av en stor del av ditt bolån är risken för uppsägning ytterst liten eftersom din bostad då förmodligen är värd mer än den resterande skulden.
  5. Om du aktivt gör allt för att inte betala av på ditt lån, till exempel genom att flytta utomlands utan att informera långivaren om det, kan uppsägning av lån såklart ske.

Du kan lösa ditt lån när du vill

Att säga upp sitt lån är inte att blanda ihop med att lösa sitt lån. Du kan i praktiken inte säga upp ditt lån (om du inte gör det under lånets två första veckor eftersom du då utnyttjar ångerrätten) utan det är bara långivaren som kan göra det. Lösa lånet kan du däremot göra när som helst.

Långivaren har alltså inte rätt att säga upp ditt lån innan den avtalade löptiden gått ut men du kan alltid betala tillbaka resterande lånebelopp när som helst. Du behöver alltså inte låna 10 000 kr i 5 år, utan du kan betala tillbaka pengarna redan inom ett halvår om du vill och kan. Dessutom har du rätt att amortera extra varje månad för att lösa ditt lån i en snabbare takt.

Om skribenten

Bli mer finansvis - håll dig uppdaterad

Följ oss på Facebook

×

Vänligen betygsätt Uppsägning av lån