Allmänna villkor

Hej! Financer.com tycker det är viktigt att våra besökare är införstådda på vad för typ av tjänst som vi tillahandahåller, samt vilket ansvar vi har. Vi tänkte därför, med en ganska snäll text, hjälpa er att förstå dessa punkter.

Observera att dessa Allmänna Villkor kan ändras, kika därför in här någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad.

§1 Hantering av personuppgifter och ansökningar

 • Financer.com handlägger inte ansökningar utan de hanteras av tredje part, det vill säga det kreditbolag som du valt att låna hos.
 • Financer.com tar inga kreditupplysningar och gör inga bedömningar när det gäller ansökandens betalningsförmåga och kreditvärdighet. Det är kreditbolagets uppgift.
 • De personuppgifter Financer.com hanterar vid önskemål om nyhetsbrev lämnas inte ut till tredje part under några omständigheter. De personuppgifter vi förfogar över lagras enbart i vår egen databas.
 • Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få en specifikation över den information Financer.com sparat i sin databas minst en gång om året. Om du önskar en sådan specifikation kontaktar du oss här.
 • Financer.com följer Datainspektionens regler, föreskrifter och rekommendationer när det gäller hantering av personuppgifter.

§2 Vårt ansvar

 • Financer.com ansvarar ej för tvister angående avtal, överenskommelser och andra lånrelaterade konflikter mellan låntagare och kreditgivare. Alla klagomål angående utbetalt lån eller avslag hanteras av det berörda kreditbolaget.
 • Vi tar varken ställning för låntagaren eller kreditgivaren vid en konflikt utan står utanför all inblandning.
 • Financer.com är inte under några omständigheter ersättningsskyldig för eventuella skador och avtalsbrott, vare sig det är låntagaren eller långivaren som tillfogat skadan eller avtalsbrottet. Vi är inte överhuvudtaget involverade i avtalet som är en uppgörelse mellan låntagare och långivare.
 • Vi ansvarar endast för publicerat innehåll och information på vår webbplats.
 • Vi reserverar oss för förändringar som långivare har gjort och som inte har hunnit uppdateras på vår webbplats. Normalt korrigerar vi emellertid förändringar redan samma dag.
 • Vi förespråkar att man ska låna ansvarsfullt, vilket inte nödvändigtvis innebär att man inte kan låna pengar för att man har en låg inkomst eller en betalningsanmärkning. Däremot bör din nuvarande ekonomi vara tillräckligt god för att du ska klara av att betala tillbaka ditt lån. Det är ditt ansvar att låna ansvarsfullt medan det är vårt ansvar att informera dig om hur du gör detta.

Bli mer finansvis - håll dig uppdaterad

Följ oss på Facebook

Financer sekretessinställningar

Genom att använda Financer.com bekräftar du våra användarvillkor samt vår integritetspolicy. Vi använder cookies för att analysera och spåra användningen av vår webbplats för att förbättra våra tjänster. Vissa kakor kräver ditt aktiva samtycke för att vi ska kunna samla in dessa uppgifter. Du kan läsa mer om de tredjepartstjänster vi använder samt återkalla ditt samtycke när som helst under våra Cookie-inställningar.

Facebook marknadsföring

SEO Solutions Ltd. (Vi) som tillhandahåller sidan Financer.com använder Facebook-Pixel för att marknadsföra vårt innehåll och våra tjänster till våra besökare på Facebook och även för att analysera vår trafik. Denna data är anonym för oss och används bara i statiskt syfte. Facebook kan koppla samman datan insamlat ifrån Facebooks Pixel med din Facebook-profil (Namn, Email, etc) och använda detta i eget marknadsföringssyfte. Du kan se och kontrollera datan som Facebook samlar in via dina sekretessinställningar som du hittar på Facebook.