Delad eller gemensam ekonomi?

Vilket är egentligen bäst – en delad eller en gemensam ekonomi? Det ska vi titta närmare på i denna artikel. Vi ger dig även våra bästa tips på hur du undviker konflikter om pengar.

Vad är bäst – delad eller gemensam ekonomi?

En fråga som många ställer sig är hur man bör lägga upp sin gemensamma ekonomi i sitt hushåll. Det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst när man delar hushåll med någon.

Ska man dela upp ekonomin, ha gemensam ekonomi eller ska man kanske välja något mellanting? Om man går in mer på djupet dyker frågor upp om hur mycket var och en ska bidra med och ha för sin egen del. Ska den andre få lägga sig i vad du gör med dina pengar?

Undvik konflikter om pengar

Att bråka om pengar är något som är mycket vanligt i hushållen men samtidigt är väldigt onödigt. Det ser annorlunda ut idag genomfört med förr, allt fler gifta och sambor delar idag upp sin ekonomi och färre har helt gemensam ekonomi.

Om man vill dela upp sin ekonomi finns det flera olika sätt man kan göra det på. Oftast talar man om fyra olika modeller när det gäller att planera ekonomin i ett delat hushåll. Dessa ska vi titta lite närmare på nedan.

Lästips: spara mer pengar med dessa 191 bra spartips för vardagen

Fyra olika modeller

  1. Helt genensam ekonomi. Detta innebär helt enkelt att man disponerar alla pengar gemensamt. Din sambos pengar är lika mycket dina pengar och tvärtom.
  2. Delvis gemensam ekonomi. Att ni slår ihop era pengar och betalar alla fasta räkningar och löpande utgifter och därefter delar lika på resten av pengarna.
  3. Delad ekonomi. Det kan innebära att man har helt delad ekonomi eller att man har endast har gemensam ekonomi för vissa fasta utgifter såsom hyra, räkningar mat eller lån.
  4. Proportionerligt delad ekonomi. Att ni betalar för alla gemensamma utgifter tillsammans men den som tjänar mer betalar mer.

Testa er fram

Att välja vilket alternativ som passar ditt hushåll bäst kan vara svårt och det finns ju inget rätt eller fel. Ett vanligt råd är att se till att var och en har egna pengar att röra sig med och inte ha synpunkter på vad partnern använder sin del av pengarna till.

För att hitta det som passar er bäst rekommenderar vi därför att ni testar någon av de fyra modellerna ovan i 2-3 månader och justerar det tills ni båda är nöjda. Kanske märker ni att det alternativ ni valt inte alls fungerar och då är det bara att testa ett annat. Att hitta ett sätt som fungerar för alla kan ta tid men i längden kan det minska risken för onödiga pengabråk.

Antalet med gemensam ekonomi har minskat

Nordea har gjort två undersökningar om hur ekonomin ser ut för gifta och sambor år 2010 och 2014. Undersökningarna visar att antalet med helt gemensam ekonomi har minskat från 58 procent år 2010 till 48 procent år 2014. Detta inkluderar alla inkomster och även alla personliga utgifter inom hushållen. I den senaste undersökningen var det också 45 procent som angav att de hade en kombination av gemensam och uppdelad ekonomi.

Gemensamt konto för gemensamma utgifter

Det är vanligt att sambos har ett gemensamt konto för alla gemensamma utgifter men ett separat konto för sina personliga utgifter. Detta är en bra utveckling, tycker Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Hon tycker detta är positivt eftersom man lär sig ta eget ansvar och även skapa sitt eget sparande.

Ingela Gabrielsson menar att en anledning till att uppdelningen av ekonomin har ökat kan vara att reallönerna har ökat vilket har gett fler mer pengar. Hon tror att detta har gjort det lättare och möjligen mer lustfyllt att se över familjens ekonomi. Undersökningen visar också att det är en tydlig skillnad på paren som är gifta och sambor, det är mycket vanligare att gifta har helt gemensam ekonomi jämfört med sambor.

Så undviker ni konflikter om pengar

  • Använd er av Konsumentverkets budgetkalkyl för att bilda er en uppfattning om era gemensamma utgifter för hushållet. Det går snabbt genom att bara knappa in antal personer i ert hushåll, gå till fliken ”övrigt” och sedan trycka på knappen ”hämta budgetsiffror”.
  • När ni ser över era hushållsutgifter bör ni även skapa ett gemensamt sparande som kan vara bra för större inköp i framtiden eller oförutsedda utgifter i hushållet. Att starta ett automatiskt månadssparande hos banken är dessutom busenkelt.
  • Försök att inte ha synpunkter och åsikter på vad den ena köper för sina personliga pengar. Det är helt okej att man har olika prioriteringar även om man lever tillsammans och så länge prioriteringarna inte påverkar din sambos betalningsförmåga när det gäller gemensamma räkningar är det trots allt ingen fara. Lägg fokus på din egen ekonomi istället.
  • Tänk på att om ni är sambor ärver ni inte av varandra utan det är endast bostad och gemensamt anskaffats bruk som delas lika vid en eventuell separation. Om ni vill att era tillgångar ska fördelas annorlunda kan ni skriva avtal om det, likadant gäller för äktenskap där kallas ett sådant avtal för äktenskapsförord. Om ni inte har något avtal och är gifta kommer alla tillgångar att fördelas lika om något skulle inträffa.

Vad passar i ert förhållande?

Vad passar då er bäst? Att dela lika passar bra för sambor med lika inkomst medan en proportionerlig fördelning passar bättre för andra. Skulle en av er tjäna avsevärt mer än den andra kan det trots allt kännas mer rättvist att den med en högre inkomst betalar mer, i alla fall under en period.

Om man är gifta eller levt ihop länge passar vanligtvis en helt gemensam ekonomi bättre. Oavsett hur ni väljer att göra är det viktigaste att ni sätter er ner och pratar om det för att undvika konflikter i förhållandet. Lycka till önskar Financer.com.

Bli mer finansvis - håll dig uppdaterad

Följ oss på Facebook

Financer sekretessinställningar

Genom att använda Financer.com bekräftar du våra användarvillkor samt vår integritetspolicy. Vi använder cookies för att analysera och spåra användningen av vår webbplats för att förbättra våra tjänster. Vissa kakor kräver ditt aktiva samtycke för att vi ska kunna samla in dessa uppgifter. Du kan läsa mer om de tredjepartstjänster vi använder samt återkalla ditt samtycke när som helst under våra Cookie-inställningar.

Facebook marknadsföring

SEO Solutions Ltd. (Vi) som tillhandahåller sidan Financer.com använder Facebook-Pixel för att marknadsföra vårt innehåll och våra tjänster till våra besökare på Facebook och även för att analysera vår trafik. Denna data är anonym för oss och används bara i statiskt syfte. Facebook kan koppla samman datan insamlat ifrån Facebooks Pixel med din Facebook-profil (Namn, Email, etc) och använda detta i eget marknadsföringssyfte. Du kan se och kontrollera datan som Facebook samlar in via dina sekretessinställningar som du hittar på Facebook.