Räntetak på snabblån kan införas

1 minut

I slutet av September presenteras en utredning innehållande förslag som ska skärpa reglerna för smslångivare. Dessa förslag gäller bland annat:

  • Maxränta på snabblån
  • Straffåtgärder för bristande kreditprövningar
  • Striktare riktlinjer för låneverksamheternas marknadsföring
  • En begränsning på hur mycket snabblånen får förlängas
  • Eventuell återinföran av skriftliga låneavtal

Regler skärptes tidigare i år

Eftersom den effektiva räntan på ett snabblån kan uppstiga till flera hundra procent om inte lånet återbetalas i tid, är risken för att samla på sig skulder stor. Många låntagare, främst ungdomar, räknar inte mer hur dyrt ett smslån faktiskt kan bli och därför började reglerna för snabblånsverksamheterna skärpas redan i början av sommaren.

Den 1 juli i år infördes en regel som tvingar långivarna att upphöra sin verksamhet omgående om konsumentverket stoppar dem. Dock får utlåningen återupptas om kreditbolaget skulle överklaga och få sin överklagan godkänd. Tidigare fick företagen fortsätta sin verksamhet tills det att domstolen mottagit och noterat deras överklagan.

Balans på kreditmarknaden och minskade skulder

Nu lutar det alltså åt att kreditgivarnas regler skärps återigen, ca två år efter att lagen om viss kreditgivning till konsumenter infördes. Målet är att få kreditmarknaden att fungera på ett bättre sätt och minska på de stora skuldbergen.

Man talar inte endast efter möjligheten att införa räntetak och gränser för avgifter, utan även om regler för sanktion. Dessa kan, vid en bristfällig kredithantering, få smslångivaren att ensam stå för hela lånekostnaden, även den utlånade summan.

Kreditprövningarna är de största bovarna

Dessa regelförändringar ses som mycket positiva, eftersom de tillsammans med det arbete som Kronofogden och Konsumentverket utför mot förvirrande marknadsföring och skuldsaneringar, kan bidra till minskade skulder hos invånarna.

Det är främst hanteringen av kreditprövningarna som ställer till det för konsumenterna, menar Finansinspektionen, som just nu genomför en undersökning med syfte att få en bättre förståelse för konsumentkrediternas marknad. Man menar att man inte borde få låna ut pengar till en kund som inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka i tid, vilket är ett vettigt resonemang.

Dock har du som står utan inkomster (från en anställning) fortfarande möjlighet att ta lån, och då främst snabblån. Ofta räcker det med att du mottar någon form av inkomst ifrån A-kassa, pension eller studiemedel för att bli beviljad.

Ta eget ansvar – för din egen skull

Det allra viktigaste när du planerar att ta ett lån är att vara realistisk och ifrågasätta huruvida du har de ekonomiska förutsättningarna för att betala tillbaka i tid. Skulle du inte ha det kommer ditt lån garanterat bli mycket dyrare än planerat, eftersom det tillkommer räntor, avgifter och amorteringar. Är du däremot noggrann med din återbetalning, kan ditt smslån istället bli näst intill kostnadsfritt.

 

×

Vänligen betygsätt Räntetak på snabblån kan införas