Så kan Brexit påverka din plånbok

1 minut

Dagen före midsommarafton röstar britterna

Dagen före midsommarafton nästa vecka röstar britterna om ett utträde ur EU. I de senaste opinionsmätningarna leder Brexit-sidan som vill lämna den Europeiska Unionen. Om nu Storbritannien tar beslutet att lämna unionen kan det bli turbulent på marknaderna, förutom att detta får politiska konsekvenser kan det även slå mot din plånbok, detta varnar ekonomer för.

– Det är negativt för Sverige om de väljer att lämna, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. Hon menar att en Brexit skulle försämra den brittiska tillväxten vilket är dåligt för hela Europa. Om tillväxten sjunker kommer pundet göra det samma vilket stärker kronan mot pundet. Hon tror även att kronan kommer förstärkas gentemot euron.

Plånboken kan drabbas

Om det inträffar är det inte bra för Sveriges export då det slår mot de svenska företagen som får det svårare att konkurrera. Detta skulle du inte påverkas av direkt men den svenska handeln är sammanknuten med svenska jobb. Därmed kan det påverka din plånbok på längre sikt då jobben och lönerna riskerar att minska.

Samtidigt finns det ekonomer som inte tror på samma utfall. Det enda som alla är överens om är att framtiden är oviss. Andra ekonomer varnar för spridningseffekter från en Brexit, att marknadsräntorna sannolikt kommer tryckas ned, när vi redan är på botten. Gällande makroekonomi så finns det många bollar i luften vilket gör det svårt att veta hur det egentligen kommer påverka oss och våra plånböcker.

Ingen som riktigt vet vad det här innebär

– Det är ingen som riktigt vet vad det här innebär. Man vet inte hur allvarligt det här är för världsekonomin, för Europa och vad följdeffekterna för det europeiska samarbetet blir. Det är ju inte så att EU har en massa ork och politiskt kapital att ta tag i det här. Det blir ytterligare en smäll, säger Anna Breman på Swedbank.

Om det europeiska samarbetet ska överleva kommer det behöva motstå stora påfrestningar från missnöjet som just nu växer sig starkare i Europa. När arbetslösheten ökar och löner inte stiger i samma takt som förut, ökar missnöjet. Marknaden i Europa står och stampar, hur vi ska få fart på ekonomin är vi oense om. Oavsett om det blir en Brexit eller inte är marknadsläget osäkert, likväl som din plånbok.

×

Vänligen betygsätt Så kan Brexit påverka din plånbok