Så planerar du ditt sparande 2017

2 minuter

Nytt år innebär nya möjligheter, inte minst när det gäller sparande. Kanske planerar du att åka iväg på din drömsemester under 2017 eller kanske ska du påbörja ett långsiktigt sparande till dina barn. Oavsett hur ditt sparande ser ut är det viktigt att hålla sig uppdaterad om det ekonomiska läget i landet för att kunna spara på bästa sätt.

Nedan ska vi titta lite närmare på hur styrräntan och börsen kommer att se ut 2017 och vilken strategi som är den bästa när det gäller just din sparform.

Stockholmsbörsen har stigit – i fem år

Stockholmsbörsen visar inga tecken på att bryta sitt stigande mönster under 2017. Samtidigt är det väldigt ovanligt att kurserna endast pekar uppåt under sex års tid. Anledningen till dessa uppgångar på börsen är eftersom Sveriges reporänta ligger på minus. Detta har som resultat att det inte lönar sig särskilt väl att spara på till exempel ett sparkonto eftersom avkastningen blir så pass låg.

Sparare har istället valt att vända sig till börsen och påbörjat ett sparande genom investeringar i aktier och fonder vilket har gjort att börsen hållits i schack de senaste åren.

Risk för en skakig börs framöver

År 2017 drar in över oss och för med sig en hel del moment som kan skapa oroligheter på börsen. Till exempel står både Frankrike och Tyskland inför val detta år, vi har Brexit vars följder vi ännu inte märkt av och sist men verkligen inte minst har vi Donald Trump som tar över rollen som USA:s president den 20 januari. Alla dessa moment kan mycket väl skapa negativa effekter på börsen.

Samtidigt planerar Riksbanken att hålla kvar en minusränta genom hela 2017 samt 2018, vilket pekar på att börsen kommer hållas stadig även detta år. Att investera i aktier och fonder kommer vara minst lika aktuellt, eftersom avkastningen på olika former av räntesparande fortsatt kommer vara låg.

Planera din sparstrategi inför 2017

Det går alltså inte att med säkerhet säga hur läget på börsen kommer se ut framöver, då det förutspås att börsen både kan bli skakig och fortsatt uppåtgående. Därför kan det vara bra att vara lite extra försiktig framöver och eventuellt se över sina sparstrategier. Nedan ska vi ge några tips för hur du kan tänka då du planerar din aktie – och fondsparande, beroende på vilken sparform du har.

Du som sparar månadsvis i aktiefonder

  • Fortsätt med dina regelbundna insättningar. De jämnar ut börsens eventuella upp- samt nedgångar.
  • Se gärna över hur fonden du sparar i presterar.

Du som har ett sparmål

  • Om dina sparmål ligger längre fram i tiden, du kanske sparar till dina barn som ska få tillgång till pengarna på sin 18-årsdag, är det ingen större fara att fortsätta sparandet i aktiefonder. Minska gärna aktieandelen ju närmare du kommer målet för att vara på den säkra sidan.
  • Sparar du pengar inför en kommande semester i den nära framtiden bör dina pengar förmodligen inte ligga på börsen alls med tanke på de risker som finns. Ett sparkonto är ett mycket säkrare alternativ, trots att avkastningen är lägre.

Du som sparar i fonder

  • Sparar du i fonder är det bara ditt eget beslut som avgör vilken strategi som är den bästa. Du väljer själv hur du vill fördela dina aktiefonder på marknaderna.
  • Titta gärna över hur dina aktie- och räntefonder är fördelade på marknaden. En långvarig uppgång på börsen kan nämligen ha skapat vissa förändringar i fördelningen.

Du som sparar till pension

  • För den aktive pensionsspararen gäller samma taktik som för fondspararen. Se över aktie- och räntefondernas fördelning och vilka risker som finns. Är du nära pensionen bör du fundera över om du bör minska andelen aktiefonder för att minska eventuella risker.
  • Är du en passiv pensionssparare kan du lägga ditt kapital i statliga AP7 Såfa, vilket är ett alternativ till din premiepension.

Du som jagar ”rätt” aktier

  • Eftersom du letar upp specifika aktier med hög potential som du sedan tjänar pengar på vid en uppgång på börsen, spelar det ingen större roll om börsen är lite orolig. Det är den enskilda aktien som är den viktiga delen och vart du ska investera kan endast du själv avgöra.
×

Vänligen betygsätt Så planerar du ditt sparande 2017