Skärpa regler för snabblån 2016

2 minuter

Regeringen har tillsatt en utredning vars syfte är att minska skuldsättningen i Sverige och då ska man även titta på hur reglerna för smslån/snabblån ska kunna skärpas. Det är ju så att smslån, vid sidan av obetalda mobiltelefonräkningar, är en av de största anledningar till att folk bli skuldsatta så därför tycker vi på Financer.com att det här är ett utmärkt initiativ. Vi, precis som alla andra, vill  såklart att folk ska ha kunna att betala tillbaka på sina lån.

Räntetak för smslån

Det har länge talats om att riksdagen bör lagstifta om ett räntetak när det gäller smslån och det är något som utredningen också tittar på nu. Idag finns det snabblån som har långt över 1000 % i effektiv ränta medan andra långivare erbjuder lån som har en effektiv ränta på ”bara” 100 – 200 %. Financer.com tycker att ett räntetak är välkommet för det finns ingen anledning att vissa långivare tar typ 1000 – 2000 % i effektiv ränta när det bevisligen går att ta en tiondel av det och ändå göra en tillräckligt bra vinst.

Däremot är det viktigt att lånetaket inte sätts för alltför lågt för annars kommer inte lönsamheten blir god nog för att kunna driva en sån här verksamhet. Vivus, till exempel, tar 100 kr för ett lån på 1000 kr som läggs upp på en månad och det tycker vi är rimligt trots att deras effektiva ränta är tresiffrig.

Kostnadstak

Utredningen ska också titta på om man kan införa en regel som innebär att lånekostnaden aldrig får överstiga det belopp man har lånat. Om du t ex lånar 10000 kr får räntan och avgifterna tillsammans aldrig överstiga 10000 kr. Det här är också en vettig tanke, att betala mer för lånet än vad man har lånat är absurt.

Krav på skriftliga avtal?

Utredningsgruppen tittar också på om man skulle kunna införa krav på skriftliga avtal när det gäller snabblån. Om ”skriftligt avtal” innebär att låntagaren måste skriva på ett pappersavtal som måste skickas in till kreditbolaget innan lånet kan betalas ut är Financer.com inte med på noterna, dels för att införande av pappersavtal vore som att dra tiden tillbaka, dels för att det skulle innebära slutet för snabba utbetalningar av lån. Okej, förmodligen skulle det vara okej att scanna in ett underskrivet pappersavtal och sedan skicka det per mail, men det är bra mycket krångligare. Det här gillas inte, men vi kan inte tänka oss att denna bakåtsträvande tanke kommer att bli verklighet. Det vore horribelt.

Andra förändringar

  • Lånföretag som är slarviga eller för generösa i sin kreditbedömning ska kunna förbjudas. Ett bra förslag.
  • Marknadsföringen för smslån förväntas skärpas ytterligare, men utredningsgruppen har ännu inte redogjort för hur det ska gå till.

Inte första gången reglerna skärps

Reglerna för s.k. snabblån eller smslån har skärpts flera gånger för att företagen i snabblånebranschen ska förbättra sina rutiner och oseriösa aktörer ska rensas bort. Så sent som i januari infördes de senaste reglerna som innebar att smslångivarna blev tvungna att ansöka om tillstånd för sin verksamhet innan de kunde sätta igång. Tidigare var det bara att registrera verksamhet utan att någon granskning skedde, men så är det alltså inte längre. Nu kontrolleras den planerade verksamheten och om den inte verkar tillräckligt seriös får företaget inget tillstånd.