Investeringssparkonto - så fungerar det

Ett investeringssparkonto passar dig som vill investera men som är ute efter ett lite enklare alternativ. Här lär vi dig allt du behöver veta om investeringssparkonton och vilka fördelar de har.

Öppna investeringssparkonto här

Sortera företag
 • Gratis courtage upp till 80 000 SEK, (max 500 affärer per år)
 • Tillgång till sociala sparnätverket Shareville
 • Direktinsättning via Swish
 • Täckt utav investerarskydd upp till 250 000 SEK
 • Gratis courtage upp till 50 000 SEK, (max 500 affärer per år)
 • Sveriges bästa aktiemäklare enligt Financer.com
 • Direktinsättning via Trustly
 • Täckt utav investerarskydd upp till 250 000 SEK
 • Gratis courtage upp till 1 000 000 SEK, (max 1265 affärer per år)
 • Tillgång till många globala börser
 • Direktinsättning via Trustly eller BankGiro
 • Täckt av holländskt investerarskydd upp till 20 000 EUR
 • Courtage från 1 kr
 • Förmånligt ungdomserbjudande
 • Courtage från 8 kr
 • Fria uttag & inga avgifter
 • Courtage från 0,09 %
 • Spara på mobil- eller internetbank
 • Avigft på 500 kr/år
 • Förmånligt bonusprogram
 • Courtage från 1 kr
 • Utbetalning inom 2 arbetsdagar efter försäljning

Investeringssparkonto – för dig som vill investera enklare

Den 1 januari 2011 introducerades en nytt slags sparkonto i Sverige, nämligen investeringssparkontot (ISK). Syftet med kontot var att göra det enklare för småsparare och andra privatpersoner att spara i fonder, aktier, räntepapper, obligationer och andra värdepapper.

Det skulle inte bara vara smidigt att köpa värdepapper via investeringssparkontot utan huvudpoängen var snarare att det skulle bli mycket enklare för folk att redogöra för sina värdepappersvinster vid deklarationen och så blev det verkligen också. Faktum är att du som har ett investeringssparkonto inte alls behöver deklarera för dina vinster, istället betalar du en låg schablonskatt på ditt innehav vilket du normalt tjänar på.

ISK – Ej lämpligt för vanligt sparande

Du kan även spara pengar på ett investeringssparkonto, precis som på ett vanligt sparkonto, men det är inget Financer.com rekommenderar att du gör eftersom du inte får en högre sparränta där än på ett vanligt lönekonto/transaktionskonto.

Vill du förränta dina pengar bör du göra det på ett vanligt sparkonto, eller ännu hellre på ett högräntekonto, då får du en betydligt bättre avkastning. Du bör enbart sätta in pengar på investeringssparkontot när du ska köpa värdepapper för dem och när du får in pengar efter en värdepappersförsäljning bör du placera dem i nya värdepapper eller föra över dem till ett sparkonto.

Extremt låg schablonskatt

I normala fall måste du betala 30 % i kapitalvinstskatt på alla dina vinster när du säljer dina aktier och andra värdepapper men det behöver du inte göra om du har ett investeringssparkonto. Då betalar du bara en extremt låg schablonskatt (som räknas ut med hjälp av landets rådande statelåneränta) på hela ditt innehav istället, som för närvarande ligger på endast 0,375 % (2017). Den kommer dock höjas till 0,45% år 2018.

Nedan ska vi ge dig ett exempel på hur du räknar ut din ISK-skatt.

 • Summera de insättningar och värden du har. Låt säga att det totala beloppet blir 209 ooo kr.
 • Dela 209 ooo kr med fyra. Du får då summan 52 250 kr. Man räknar nämligen ut ISK-skatten utifrån de fyra kvartal som ett år består av för att få fram en genomsnitt.
 • Multiplicera 52 250 kr med den gällande shablonskatten som 2017 kommer ligga på 0,375 %. Ekvationen kommer alltså se ut på följande vis: 52 520 kr x 0,00375. Resultatet blir 195 kr, vilket är den summa du kommer betala i skatt.

Enklare deklaration

Eftersom du inte betalar någon kapitalvinstskatt när du har ett investeringssparkonto behöver du såklart inte redogöra för varje liten vinst du har gjort när det är dags att deklarera, något som ofta är både tids- och energikrävande. Istället skickar den bank där du har ditt investeringssparkonto in dina kontrolluppgifter till skatteverket så du behöver inte ens räkna ut ditt beskattningsbara underlag själv.

Investeringssparkontot är skyddat

Alla investeringssparkonton skyddas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet, vilket innebär att du får ersättning från staten för det du förlorar om banken skulle försättas i konkurs. Insättningsgarantin ger dig en maximal ersättning motsvarande 100 000 euro för dina likvida medel och investerarskyddet högst 250 000 kr för dina värdepapper.

Den maximala ersättningen för värdepapper kan kanske tyckas låg men du ska du ha i åtanke att du egentligen inte förlorar dina värdepapper om banken går i konkurs eftersom banken ska skilja på sina egna och sina kunders tillgångar. Investerarskyddet är bara en extra säkerhet för dig som kund utifall banken har misskött sig.