WIKI

Vad är en personlig konkurs?

 • Om du inte återbetalar dina skulder kan du bli försatt i personlig konkurs
 • Beslut om personlig konkurs fattas av domstol i din kommun
 • En konkursförvaltare tar hand om din egendom och säljer den för att återbetala dina skulder
 • Du förlorar rätten att styra över din egen ekonomi tills skulderna är återbetalda
 • Det finns långivare som är fokuserade på att hjälpa privatpersoner som är satta i konkurs

Om du som privatperson under en lång tid inte betalat tillbaka dina skulder kan man i Sverige försättas i en personlig konkurs. Då tar en utomstående person (utsedd av domstol) kontrollen över din ekonomi och ser till att dina skulder blir återbetalda.

I denna text går vi igenom de grundläggande begreppen kopplade till personlig konkurs i Sverige, hur du hamnar i personlig konkurs och hur du bäst gör för att undvika det.

Vanliga frågor om personlig konkurs för privatpersoner

Vem beslutar om personlig konkurs?

Tingsrätten i din hemkommun fattar beslut om att sätta privatpersoner i personlig konkurs.

Vad innebär personlig konkurs?

När en privatpersoner försätts i personlig konkurs (av en domstol) tas samtliga tillgångar om hand av en konkursförvaltare som förvaltar personens tillgångar.

Tillgångar kan vara kontanter, fastigheter, bil och annat som har ett värde. Det enda undantaget är ägodelar personen i fråga behöver för att kunna försörja sig själv.

Vad händer med skulder i en personlig konkurs?

Skulderna och betalningsskyldigheten finns kvar när en person går i personlig konkurs vilket också gäller efter att konkursen är avslutad.

Man har vissa skyldigheter som man måste fullfölja som att man inte får dra på sig fler skulder och man måste hjälpa konkursförvaltaren med rätt uppgifter för att genomföra konkursen.

Vad är skillnaden mellan en personlig konkurs och skuldsanering?

Om en privatperson får skuldsanering av Kronofogden måste personen leva på existensminimum i fem år (i de flesta fall). Personens inkomster, förutom de som behövs för att leva, används för att återbetala skulderna.

Om en person försätts i personlig konkurs tar en konkursförvaltare över tillgångarna helt tills skulderna är återbetalda. Skuldsanering är oftast bättre än att försättas i personlig konkurs.

Hur länge varar en personlig konkurs?

Hur länge en personlig konkurs varar är olika från fall till fall och beror på hur många och hur stora skulder du har.

En enklare personlig konkurs för privatpersoner kan vara klar inom 6 månader men det kan ta betydligt längre tid om ärendet är krångligare.

Vem kan ansöka om personlig konkurs i Sverige?

Du som har skulder kallas för en gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Både gäldenärer och borgenärer kan ansöka om personlig konkurs

Både du och borgenärerna kan ansöka om att du ska försättas i konkurs. Detta görs vid tingsrätten i din hemkommun via en ansökan. Därefter tas ett beslut utifrån ansökan om tingsrätten ska gå vidare med ansökan.

Också staten kan ansöka om personlig konkurs i Sverige

Om man får en stor skatteskuld som man inte kan betala kan även staten göra en ansökan om personlig konkurs. Då bevakar Skatteverket ärendet för att se om du har betalat in fordringar till staten som till exempel skatt.

Jag gick i personlig konkurs. Hur gick det till och vad händer nu?

Om du inte betalat dina skulder under en längre tid och inte har möjlighet att göra det heller riskerar du att försättas i personlig konkurs.

Beslutet om en personlig konkurs fattas i tingsrätten och då utses även en konkursförvaltare som tar hand om all din egendom.

Konkursförvaltaren säljer din egendom så borgenärerna får de pengar som du är skyldig. Egendomen kallas för ”konkursbo” och en bouppteckning upprättas över alla dina tillgångar och skulder.

 • Alla dina tillgångar och utgifter gås igenom
 • Du får behålla det som behövs för dig och din familjs uppehälle och vardagliga kostnader
 • Beloppet räknas ut med hjälp av ett schablonbelopp för att få fram ett existensminimum, dvs det minsta beloppet du behöver för att täcka nödvändiga utgifter

Du förlorar rätten att själv hantera dina tillgångar under konkursen.

Om man är missnöjd med sin konkursförvaltare

Om man är missnöjd med sin konkursförvaltare ska man vända sig till Kronofogden som övervakar konkursförvaltningen.

Skyldigheter vid en personlig konkurs

Om man går i personlig konkurs har man vissa skyldigheter som man måste fullfölja:

 • Inte dra på sig fler skulder
 • Hjälpa konkursförvaltaren med uppgifter för att genomföra konkursen
 • Vara behjälplig med all bokföring
 • Informera om flytt och kontaktuppgifter
 • Om det anses att det finns en flyktrisk kan personens pass dras in

När en privatperson går i personlig konkurs finns skulderna kvar och även betalningsskyldigheten för dem även när konkursen är avslutad.

3 sätt att undvika en konkurs som privatperson

Försök på alla sätt att undvika att gå i en personlig konkurs. Det är en tuff process som kan ta lång tid och vara mycket påfrestande.

1. Kommunens budget och skuldrådgivare

Vänd dig till din kommuns budget och skuldrådgivare för hjälp. De kan se över din ekonomi innan du väljer att gå i personlig konkurs eller ansöka om skuldsanering.

Många kommuner har ett formulär för att göra en ansökan om personlig konkurs. I formuläret får du fylla i hur din ekonomiska situation ser ut för att sedan bli kontaktad för ett möte.

All rådgivning hos kommunen är kostnadsfri och sekretessbelagd. De kan hjälpa dig att bland annat lägga upp betalningsplaner och förbereda en ansökan för skuldsanering.

2. Samlingslån

Om du har goda inkomster men många mindre lån som du måste återbetala varje månad kan det vara bättre att ansöka om ett samlingslån.

Att baka ihop sina lån i ett samlingslån och återbetala sin gamla lån är nästan alltid ett bättre alternativ av främst två anledningar:

 • Du får en bättre överblick över din ekonomi
 • Du får en lägre månadskostnad

Tänk på att banken gör en kreditprövning också för ett samlingslån.

Läs mer om samlingslån och vilka låneföretag som erbjuder dem

Även om du hamnat i personlig konkurs kan du fortfarande få hjälp.

Nstart – låneföretag för privatpersoner som hamnat i personlig konkurs

Nstart (tidigare Nystart Finans) är ett låneföretag som är fokuserade på att erbjuda samlingslån till personer som behöver en ekonomisk nystart.

 • Accepterar betalningsanmärkningar
 • Lägre månadskostnad om du sköter dina återbetalningar
 • Accepterar låneansökan med en medsökande

Missa inte att läsa vår intervju med Nstart.

3. Preskription av skulder

Om man har obetalda skulder sen en lång tid tillbaka kan man se över om de faller under preskription och kan bli avskrivna. 

Konsumentfordringar kan avskrivas efter 3 år

En fordran avskrivs normalt efter 10 år men ett undantag görs för konsumentfordringar som preskriberas redan efter 3 år. Efter preskriptionstidens utgång kan inte fordringsägaren göra fordringen gällande gentemot gäldenären.

Om gäldenären under dessa år skickar en påminnelse eller väcker talan vid domstol sker ett preskriptionsavbrott och preskriptionstiden börjar om och räknas från dagen då avbrottet skedde.

Om man hävdar preskription och en tvist uppstår måste gäldenären bevisa att preskriptionsavbrott gjorts och kunna bevisa detta. Man ska heller inte glömma att om man betalar en del av skulden så räknas även det som att man erkänt skulden och räknas som ett avbrott i preskriptionen.

Personlig konkurs eller skuldsanering?

Då skulderna kvarstår och även betalningsskyldigheten efter en personlig konkurs så är en ansökan om personlig konkurs inte ett sätt att bli kvitt sina skulder och bli skuldfri.

Det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som blir upplösta vid en konkurs och därmed finns inte möjligheten att kräva in skulder från dem efter en konkurs.

Skuldsanering är oftast bättre än personlig konkurs

Det är ofta ett bättre alternativ om skuldbördan är för stor och man inte kan hitta en väg ut ur sina ekonomiska problem är att ansöka om en skuldsanering hos Kronofogden.

En skuldsanering innebär att man får leva på existensminimum under 5 år och alla inkomster över existensminimum går till att betala personens skulder.

När de 5 år gått och man har skött sina betalningar har borgenärerna inte rätt att kräva dig på pengar längre. Du kan läsa mer om skuldsanering här.

Enskild firma – personlig konkurs

Om en enskild firma går i konkurs är det du som ansvarig för den enskilda firman som är ansvarig för firmans skulder. Det innebär att de skulder som firman har vid konkursen blir dina personliga som du är ansvarig att betala.

Du går inte i personlig konkurs om din enskilda firma gör det men om du inte kan betala firmans skulder kan du själv eller någon fordringsägare ansöka om personlig konkurs för dig.

Om du går i personlig konkurs får du näringsförbud och det innebär att du inte får starta någon ny näringsverksamhet. Ett näringsförbud är oftast på 3-10 år.

2 tips om du hamnat i personlig konkurs

Bästa sättet att undvika en personlig konkurs är att få kontroll över ens ekonomi.

Ett första steg är att skapa en budget. En budget kan man skapa själv eller med hjälp av någon kunnig inom ekonomi eller hos kommunen. Dessutom finns idag många smarta appar och verktyg som hjälper till att få koll på ens inkomster och utgifter.

Läs gärna vår förklaring om hur du gör upp en bra budget för din privatekonomi.

Ta kontakt med fordringsägarna

Börja alltid med att ta tag i att prata med alla fordringsägare, många kan gå med på en avbetalningsplan. Se över möjligheterna för ett samlingslån och lös skulderna.

Det är alltid ett bättre alternativ att ta tag i eventuella problem som uppstår i tid och be om hjälp. Många skäms över att ha hamnat i en dålig situation eller dragit på sig skulder som man inte kan betala.

Att ta tag i sin ekonomiska situation är alltid något som anses positivt och både banker och andra instanser som arbetar med människors ekonomi hjälper gärna till om man bara ber om hjälp.

Räkna med att det tar tid

Något annat man ska tänka på är att alla processer tar ganska lång tid beroende på hur komplicerade de är. Det kan i sin tur innebära att man kan ha en mycket begränsad ekonomi under lång tid och inga möjligheter att ta nya lån eller ens styra över sin egen ekonomi.

Quiz: testa dina kunskaper om ”Personlig konkurs”

Quiz: Personlig konkurs

Tyckte du texten var intressant?

2 out of 2 found this helpful

Externa källor
FörfattareTobias Ahlqvist

Tobias är Country Manager för Financer Sverige sedan hösten 2020. Han är en erfaren skribent som brinner för ekonomi, investeringar, sparande och lån.

Dela på
Read Icon2692 antal läsningar
Senast uppdaterad: 22 maj, 2023

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer