WIKI

Vad är en personlig konkurs?

Konkurs är ofta något man förknippar med företag men man kan även gå i personlig konkurs. Om du under en lång tid inte kan betala dina skulder kan man gå i personlig konkurs. Här går vi igenom de grundläggande begreppen och hur du bäst undviker att hamna i ekonomiska problem.

Juridiska begrepp

Du som har skulder kallas för gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas det borgenärer.

Både du och borgenärerna kan ansöka om att du ska försättas i konkurs. Detta görs vid tingsrätten i din hemkommun via en ansökan. Därefter tas ett beslut utifrån ansökan om tingsrätten ska gå vidare med ansökan om att försätta dig i personlig konkurs.

Om man får en stor skatteskuld som man inte kan betala kan även staten göra en ansökan om personlig konkurs. Då bevakar Skatteverket ärendet för att se om du har betalat in fordringar till staten som till exempel skatt.

Hur går en personlig konkurs till?

Beslutet om en personlig konkurs fattas i tingsrätten och då utses även en konkursförvaltare som tar hand om all din egendom. Konkursförvaltaren säljer sedan din egendom så borgenärerna får de pengar som du är skyldig dem. Egendomen kallas för konkursboet och en bouppteckning upprättas över alla dina tillgångar och skulder.

Alla dina tillgångar och utgifter gås igenom och du får behålla det som behövs för dig och din familjs uppehälle och vardagliga kostnader. Detta räknas ut med hjälp av ett schablonbelopp för att få fram din existensminimum, dvs det minsta beloppet du behöver för att täcka nödvändiga utgifter.

Du förlorar rätten att själv hantera dina tillgångar under konkursen.

Om man är missnöjd med sin konkursförvaltare ska man vända sig till Kronofogden som övervakar konkursförvaltningen.

När en privatperson går i personlig konkurs finns skulderna kvar och även betalningsskyldigheten för dem även när konkursen är avslutad.

Om man går i personlig konkurs har man vissa skyldigheter som man måste fullfölja:

  • Inte dra på sig fler skulder
  • Hjälpa konkursförvaltaren med uppgifter för att genomföra konkursen
  • Vara behjälplig med all bokföring
  • Informera om flytt och kontaktuppgifter
  • Om det anses att det finns en flyktrisk kan personens pass dras in

Ge inte upp!

Du kan fortfarande få hjälp.

Nystart Finans hjälper dig lösa dina skulder hos Kronofogden upp till 500 000 kr.
Ränta: Från 9,9%, men om du skött dina återbetalningar efter 12 månader så sänks din ränta.
Krav: Fast anställning. Har du inte det måste du ansöka med medsökande (som är fastanställd). Inkomstkrav på 22 000 kr / mån.
Vill du veta mer? Läs vår intervju med Nystart Finans om hur du löser dina skulder hos Kronofogden

Gå till Nystart Finans här

Enskild firma – personlig konkurs

Om en enskild firma går i konkurs är det du som ansvarig för den enskilda firman som är ansvarig för firmans skulder. Det innebär att de skulder som firman har vid konkursen blir dina personliga som du är ansvarig att betala.

Du går inte i personlig konkurs om din enskilda firma gör det men om du inte kan betala firmans skulder kan du själv eller någon fordringsägare ansöka om personlig konkurs för dig.

Om du går i personlig konkurs får du näringsförbud och det innebär att du inte får starta någon ny näringsverksamhet. Ett näringsförbud är oftast på 3-10 år.

Se även: Företagslån för enskild firma

Personlig konkurs eller skuldsanering?

Då skulderna kvarstår och även betalningsskyldigheten efter en personlig konkurs så är en  ansökan om personlig konkurs inte ett sätt att bli kvitt sina skulder och bli skuldfri.

Det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som blir upplösta vid en konkurs och därmed finns inte möjligheten att kräva in skulder från dem efter en konkurs.

Det som kan vara ett bättre alternativ om skuldbördan är för stor och man inte kan hitta en väg ut ur sina ekonomiska problem är att ansöka om en skuldsanering hos Kronofogden.

En skuldsanering innebär att man får leva på existensminimum under 5 år och alla inkomster över existensminimum går till att betala personens skulder.

När de 5 år gått och man har skött sina betalningar har borgenärerna inte rätt att kräva dig på pengar längre. Du kan läsa mer om skuldsanering här.

Andra möjligheter till att undvika personlig konkurs

Kommunens budget och skuldrådgivare

Du kan alltid vända dig till din kommuns budget och skuldrådgivare för hjälp och att se över din ekonomi innan du väljer att gå i personlig konkurs eller ansöka om skuldsanering.

Många kommuner har ett verktyg för att göra en ansökan då du får fylla i hur din ekonomiska situation ser ut för att sedan bli kontaktad för ett möte. Men du kan även ringa på deras telefontider eller skicka brev per post för att boka möte.

All rådgivning hos kommunen är kostnadsfri och sekretessbelagd. De kan hjälpa dig att bland annat lägga upp betalningsplaner och förbereda en ansökan för skuldsanering.

Samlingslån

Om din ekonomi är sådan att du har goda inkomster men många mindre lån som kostar mycket varje månad i räntor och avgifter kan det vara värt att se över om du kan få ett samlingslån för att minska dina kostnader.

Att välja ett omstartslån eller samlingslån kan absolut vara ett bra alternativ för att få en bra överblick på sin ekonomi och samtidigt sänka sina kostnader.

Det man ska tänka på är att bankerna gör en kreditprövning innan de beviljar ett lån. Anser de att man inte inte godkänns för ett samlingslån kan man självklart söka hos fler banker där kriterierna kan vara annorlunda.

Här på Financer kan du jämföra olika långivare och även hitta ett bra omstartslån. Du kan även läsa mer om vad ett samlingslån innebär.

Preskription av skulder

Om man ser över sin ekonomi och det finns obetalda skulder sedan långt tillbaka kan man se över om de faller under preskription och kan bli avskrivna. 

En fordran avskrivs normalt efter 10 år men ett undantag görs för konsumentfordringar som preskriberas redan efter 3 år. Efter preskriptionstidens utgång kan inte fordringsägaren göra fordringen gällande gentemot gäldenären.

Om gäldenären under dessa år skickar en påminnelse eller väcker talan vid domstol sker ett preskriptionsavbrott och preskriptionstiden börjar om och räknas från dagen då avbrottet skedde.

Om man hävdar preskription och en tvist uppstår måste gäldenären bevisa att preskriptionsavbrott gjorts och kunna bevisa detta. Man ska heller inte glömma att om man betalar en del av skulden så räknas även det som att man erkänt skulden och räknas som ett avbrott i preskriptionen.

Börja i tid

Det finns många olika möjligheter att jobba sig ur en dålig ekonomisk sits. Beroende på när man tar tag i sin ekonomi så finns det olika möjligheter. Vi rekommenderar självklart att att man alltid tar sitt ekonomiska ansvar från början och har en budget.

En budget kan man skapa själv men det finns många sätt att ta hjälp av någon kunnig inom ekonomi eller hos kommunen. Det finns många verktyg på internet eller med appar som man kan ta hjälp av för att ha kontroll över sina inkomster och utgifter. Du kan även läsa mer om hur du gör upp en bra budget för din privatekonomi här.

Börja alltid med att ta tag i att prata med alla fordringsägare, många kan gå med på en avbetalningsplan. Se över möjligheterna för ett samlingslån och lös skulderna.

Det är alltid ett bättre alternativ att ta tag i eventuella problem som uppstår i tid och be om hjälp. Många skäms över att ha hamnat i en dålig situation eller dragit på sig skulder som man inte kan betala.

Att ta tag i sin ekonomiska situation är alltid något som anses positivt och både banker och andra instanser som arbetar med människors ekonomi hjälper gärna till om man bara ber om hjälp.

Något annat man ska tänka på är att alla processer tar ganska lång tid beroende på hur komplicerade de är. Det kan i sin tur innebära att man kan ha en mycket begränsad ekonomi under lång tid och inga möjligheter att ta nya lån eller ens styra över sin egen ekonomi.   

Se även:
Börja Spara pengar
Investera Pengar 2020 [11 bra tips]

Tyckte du den här texten var intressant?

2 av 2 tyckte texten var intressant

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon32875 antal läsningar
Senast uppdaterad: 15 maj, 2022

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer