WIKI

Om skulder

Undvik skulder till varje pris

Likväl som ett akut lånebehov kan uppstå helt oväntat så kan det även en akut skuldsituation uppstå. Att hamna i skuld kan många gånger ses som väldigt skamligt och tabu att diskutera. Det är en av anledningarna till att ett stort antal personer inte hanterar en skuldsituation lika effektivt som man skulle kunna göra.

En skuld kan få stora och långsiktiga konsekvenser för din privatekonomi. Detta gäller även kortfristiga skulder eller om skulden i sig är av mindre storlek. Givetvis är det optimala att kunna klara sig ifrån att hamna i en sits där du blir skuldsatt.

Detta kan undvikas på flera sätt, bland annat med hjälp av en bra budget. Statistiken visar dock tyvärr tydligt på att många svenskar idag är skuldsatta. 

tecknad man bär på tunga skulderOförutsedda händelser som arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa hör till de vanligaste anledningarna till att en skuld uppstår. Dessa situationer kan snabbt leda till problem för din privatekonomi, vilket i sin tur gör att risken för skulder ökar.

Om du känner på dig att din ekonomi vacklar är det ytterst viktigt att du direkt gör allt du kan för att snabbt åtgärda problemet. I dessa situationer finns det flera saker du kan göra:

  • Kontakta fordringsägare och förklara situationen. Många gånger behöver inte en obetald räkning gå till inkasso, om du bara pratar med fordringsägaren och ber om uppskov. Tänk på att det ofta är smidigare för dem att ge dig uppskov på återbetalningen än att skicka skulden vidare för indrivning.
  • Be om hjälp. Något av det kanske svåraste när det gäller skulder. Det lönar sig dock ofta att svälja stoltheten och be om hjälp. Handlar skulden om mindre summor kan det vara värt att be vänner eller familj om hjälp.
  • Överväg ett samlingslån. Har du möjlighet kan det vara värt att överväga ett lån för att betala av akuta skulder. Var dock noga med att hitta ett passande lån med fördelaktiga villkor och en återbetalningsplan som du kan hantera.

Hantering av skulder

Om du hamnat i en situation där du blivit skuldsatt så finns det flera saker du kan göra för att reda ut situationen på bästa sätt. Financer ger dig även goda råd för hur du kan bli skuldfri.

Det är viktigt att inte sluta bry sig bara för att en skuld gått vidare till inkasso eller Kronofogden, trots att det kan kännas hopplöst.

Här ger vi dig några allmänna tips för hur du kan hantera dina skulder:

  • Stoppa inte huvudet i sanden. Det absolut viktigaste är att ta tag i situationen direkt när den uppstår. En skuld för med sig räntor och avgifter som i många fall kan göra att beloppet för skulden ökar mångfalt.
  • Analysera och hantera problemet. En skuld är ett problem, oavsett belopp. Du behöver snabbt analysera varför skulden uppstått och hantera situationen därefter. Något som också är viktigt är att våga erkänna att skulden finns där och behöver regleras. Skulder försvinner aldrig automatiskt.
  • Ta tjuren vid hornen. Även om du inte kontaktat fordringsägaren i ett tidigare skede så är det alltid värt ett försök oavsett. Förklara situationen och försök förhandla fram en lösning som passar båda parter.
  • Skuldsanering. Skuldsaneringslagen i Sverige är till för att hjälpa personer att minska sin personliga skuldsättning. Läs mer i vår utförliga guide om skuldsanering.
  • Ge inte upp. Ibland kan det tyvärr gå så långt att din skuld hamnar hos Kronofogden för indrivning. Det för med sig stora konsekvenser för din ekonomi, men ge inte upp. Många känner hopplöshet när en skuld gått vidare till Kronofogden och slutar därför bry sig om sina skulder.

Trots att en skuld hamnat hos Kronofogden så kan det gå att förhandla sig fram till en rimlig avbetalningsplan.

Skuldprocessen

En ekonomisk skuld är per definition när en gäldenär skall återbetala en summa till fordringsägaren, även kallat borgenär. Detta innefattar också lån, böter, abonnemang eller kreditköp som inte återbetalas enligt villkor.

En återbetalning skall alltid göras innan förfallodatumet, vilket kan skilja sig åt beroende på vilken typ av köp du gjort. Oftast är det 15 till 30 dagar innan en räkning förfaller. Märker du att du inte kommer kunna betala skulden innan förfallodatumet är det viktigt att du kontaktar fordringsägaren och förklarar detta.

1. Påminnelse

Skulle du inte betala innan dessa 15-30 dagar får du vanligtvis en påminnelse. Det kan även gälla en privat skuld med helt andra villkor. När det gäller räkningar, abonnemang och dylikt kommer också fordringsägaren att ta ut en påminnelseavgift.

Återigen, har du inte möjlighet att betala skulden så kontakta fordringsägaren och försök komma fram till en lösning.

2. Inkasso

Nästa steg i processen om du inte betalat skulden trots påminnelsen är att skulden kan skickas vidare till ett inkassoföretag. Även i det här skedet är det viktigt att du kontaktar den som hanterar skulden.

I det här läget äger inkassoföretaget skulden. Du kan då förhandla direkt med dem om exempelvis lägre ränta eller längre återbetalningstid.

3. Kronofogden

Har du inte reglerat skulden i det här skedet så kan inkassoföretaget skicka skulden vidare till Kronofogden för indrivning. Du kommer då få ett brev ifrån Kronofogden där du har chans att bestrida betalningskravet. Notera dock att du alltid måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Detta innebär inte att du godkänt kravet, utan endast att du mottagit ett betalningsföreläggande från Kronofogden.

Du ska läsa igenom detta brev noggrant, och har sedan 10 dagar på dig från att du blivit delgiven att bestrida kravet om du anser att något är felaktigt.

4. Beslut

Sedan kommer Kronofogden med ett utslag, dvs ett beslut som betyder att skulden skall återbetalas till fordringsägaren. Om du däremot återbetalat hela skulden eller bestrider kravet så fördröjs utslaget från Kronofogden tills dess att den processen är avklarad.

5. Betalningsanmärkning

När Kronofogden lämnat sitt beslut angående skuldkravet så kommer detta registreras som en betalningsanmärkning. Detta innebär också att kreditupplysningsföretagens register uppdateras. I det skedet går det inte att häva beslutet från Kronofogden, mer än i undantagsfall.

Konsekvenserna av en betalningsanmärkning blir att du under tre års tid kommer ha den markeringen hos kreditupplysningsföretagen, även om skulden nu återbetalas. Anmärkningen är i grova drag en prick i registret som visar att du inte hanterat din ekonomi väl.

Det är också ytterst svårt att låna pengar med en aktiv skuld hos Kronofogden. Det gäller också om du under dessa tre år vill hyra lägenhet, teckna abbonnemang eller köpa varor på avbetalning.

6. Utmätning

Sista steget i skuldprocessen är utmätning. Detta kan bli aktuellt när skulden blivit fastställd, och om fordringsägaren väljer att ansöka om utmätning av skulden.

Utmätning är en sista utväg för att en skuld ska återbetalas och är en otroligt kraftfull åtgärd som får ytterligare konsekvenser för dig och din ekonomi om du trots allt inte återbetalat skulden i det skedet.

Denna sista utväg innebär att det görs en utredning av hela din ekonomiska situation av Kronofogden. Syftet är att bedöma om du har tillgångar som kan användas för att återbetala skulden. Tillgångar som tas med i bedömningen är allt ifrån eventuella förmögenheter, fordon och värdesaker till möbler, hemelektronik och besparingar.

Kronofogden kan också besluta om utmätning av din lön. Löneutmätningen innebär att det görs en beräkning på din lön. Utifrån detta framgår sedan ett förbehållsbelopp, dvs vad du behöver för ditt uppehälle. Detta kallas även existensminimum. Resterande del av din lön går till att återbetala skulden.

Notera att hela skuldprocessen kan pågå under en lång tid. Under hela denna process har du möjlighet att lösa skulden helt eller delvis, samt möjlighet att kontakta fordringsägaren för att diskutera en lösning.

Tyckte du den här texten var intressant?

Be the first one to give feedback

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Icon502 antal läsningar
Senast uppdaterad: 25 juni, 2021
Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer