барометр

Фінансовий Барометр 2021 – глобальний рівень оптимізму позичальників

 • 19.10.2021
 • 9 хвилин на читання
 • Read Icon278 прочитали

Протягом шести місяців, а саме з 1 січня по 30 червня 2021 року ми проводили ринкові дослідження у 26 країнах, у яких доступний Financer.com. Нашою метою було зібрати дані про те, як люди оцінюють свої шанси отримати кредит,” і оцінити зміни їх настроїв з часом. Для цього ми розмістили опитування і зібрали 9469 голосів від наших користувачів у різних країнах.

Висновки за результатами дослідження

 • Глобальний середній бал настроїв позичальників у 2021 році знизився на 8,9% в порівнянні з минулим роком.
 • Глобальна кількість песимістів зросла з 38,8% до 45,2%, в той час як глобальна кількість оптимістів знизилась з 40% до 32,2%.
 • Другий рік поспіль найбільш песимістичною групою були українські респонденти. 66% українців песимістично оцінюють свої шанси отримати кредит.
 • Найбільше падіння оптимізму показала Швеція (-26,5%). Зараз вона займає 3 місце серед найбільш песимістичних країн у нашому дослідженні.
 • Стандартне відхилення (СВ) залишається на високому рівні і це говорить про те, що настрої позичальників неоднорідні.
 • Найбільш контрастні голоси (найвищий показник СВ) спостерігалися в Казахстані, Індонезії і Мексиці (так само як і минулого року).
 • Найбільш оптимістичні відповіді ми отримали з Індонезії, Казахстану, Грузії, Естонії, США, Нідерландів і Германії.
 • Найбільш песимістичні відповіді були зафіксовані від респондентів з Угорщини, Швеції, Польщі, Словаччини, Латвії, Бразилії і Чехії.

Як ми збирали дані

Щоб зібрати дані про те, наскільки оптимістично чи песимістично налаштовані люди щодо шансів отримати кредит, для кожної з країн-учасниць дослідження ми розмістили на нашому вебсайті наступне опитування:

ЗАПИТАННЯ: Як ви оцінюєте ваші шанси отримати кредит у цьому році у порівнянні з минулим роком?

Варіанти відповідей і присвоєні бали:

Всім варіантам відповідей були присвоєні бали, починаючи від 1 – (Значно нижчі), до 5 (Значно вищі).

У нашому фінансовому статистичному аналізі ми розраховували всі середні значення, як Середні зважені, а не Середні арифметичні.

Представлене опитування проводилось з 1 червня 2020 року до 30 листопада 2020 року, та з 1 січня 2021 року по 30 червня 2021 року.

Всі опитування були розміщені на сторінках для порівняння кредитів у 26 країнах, в яких представлений наш сервіс: США(US), Бразилія (BR), Мексика (MX), Грузія (GE), Росія (RU), Індонезія (ID), Казахстан (KZ), Швеція(SE), Фінляндія(FI), Польща (PL), Іспанія(ES), Данія(DK), Естонія (EE), Нідерланди (NL), Чехія (CZ), Норвегія (NO), Німеччина (DE), Франція (FR), Литва (LT), Болгарія (BG), Угорщина (HU), Україна (UA), Італія (IT), Румунія (RO), Латвія (LV), Словаччина (SK).

Що показав глобальний барометр

З початку створення наш фінансовий барометр зібрав 16530 голосів і став найбільшим дослідженням настроїв позичальників у світі. У 2020 ми отримали 7061 голос, а в 2021 році додаткові 9469 голосів.

На карті нижче показані середні показники оптимізму позичальників для кожної з країн, громадяни яких взяли участь у нашому опитуванні.

Оптимізм позичальників 2021


Карта настроїв позичальників показує, що у 2021 році найбільш оптимістично налаштованими щодо кредитів були у жителі Індонезії, Грузії і Болгарії. Жителі США з першого місця перемістились на шосту позицію.

Найменше оптимізму щодо шансів отримати кредит відчували жителі України, Угорщини і Швеції. Україна фактично займає найбільш песимістичну позицію вже другий рік поспіль.

Глобальний середній бал оптимізму для всіх країн у 2021 році був 2,74, що на -8,9% нижче, ніж минулого року. Помітне зниження може вказувати на період соціально-економічної нестабільності.

Зміни рівня оптимізму позичальників 2020 – 2021

Якщо порівняти зміни кредитних настроїв окремо для кожної країни, можна побачити ще суттєвіші зміни у громадській думці.

Найпомітніше падіння оптимізму позичальників зафіксовано у Швеції (-21,9%) та в Угорщині (-21,5%).

Швеція, яка мала середній показник оптимізму в 2020 році (3.18), перейшла у групу найбільш песимістичних (2.34) серед всіх країн, які брали участь у дослідженні.

Незважаючи на зниження позицій, жителі США з показником 3.14 залишаються відносно оптимістично налаштованими щодо шансів взяти кредит. Ще рік тому їх бал був найвищий 4,01.

Різниця помітна, і невідомо, як зміниться ситуація у 2022 році.
Україна, хоч і показала найбільше зростання оптимізму за рік (+31,2%), але все ще має найнижчий середній бал оптимізму 2,10. У минулому році в Україні середня оцінка шансів отримати кредит була зафіксована на рівні 1,60.

Покращення настроїв також спостерігається в Естонії (+27,1%), Словаччині (+20,4%) та Нідерландах (+11,8%).

Конгруентність настроїв позичальників 2020 – 2021


Оцінка Стандартного Відхилення (SD) для результатів опитування у різних країнах допомагає визначити, чи існує консенсус або контраст у настроях позичальників. Вищі значення SD вказують на більшу полярність (неоднорідність) у відповідях респондентів з кожної країни.

Найвищі показники стандартного відхилення були зафіксовані у Казахстані, Мексиці та Грузії, що свідчить про контрасти у настроях серед жителів цих країн.

Респонденти з Росії, Угорщини, Фінляндії, України і США показали найбільшу одностайність у своїх відповідях. Серед них тільки Україна показала песимістичні настрої (результат нижче середнього), всі інші продемонстрували відносний оптимізм щодо отримання кредитів.

Якщо порівняти стандартне відхилення в 2021 році з минулим роком, можна побачити, що Фінляндія, Угорщина та Росія показали більшу одностайність у відповідях, тоді як в Іспанії, Грузії, Казахстані, Нідерландах і в Україні відповіді стали менш однорідними.

Зміни рівня оптимізму і конгруентності 2020 – 2021

Цей графік дає нам змогу порівняти обидва параметри – процентні зміни середніх оцінок та зміни стандартного відхилення.

Проценти показують, наскільки помітні зміни відбулись у громадській думці і наскільки однорідні чи контрастні настрої щодо кредитів у широкої громадськості.

Маючи на увазі дану інтерпретацію, можемо зробити висновки, що значне зниження середніх показників оптимізму позичальників у Швеції, Мексиці, Угорщині, Румунії та Бразилії помічене серед всіх вікових категорій населення.

Наведена нижче діаграма показує розбивку голосів для кожної країни за оцінками шансів отримати кредит, які були отримані від респондентів. Вона допомагає краще зрозуміти, наскільки контрастними були оцінки, та як вони вплинули на загальний середній бал.

Оптимізм позичальників – розподіл голосів 2020 – 2021 у країнах


Глобальний розподіл голосів показав цікаві результати. Країни, в яких рік тому голоси були найбільш полярними (Україна і США), у 2021 році наблизились до середніх глобальних результатів. США стали набагато менш оптимістичними, але мають порівняно вищі бали, а Україна стала більш оптимістичною, але в цілому кредитні настрої залишаються нижче глобального показника.

5 країн, які продемонстрували найбільше зростання песимістичних голосів – США (+124%), Швеція (+109%), Мексика (+59%), Бразилія (+58%), Іспанія (+54%).

5 країн, які показали найбільше зростання абсолютно позитивних відповідей «Значно вищі» – Нідерланди (+128%), Україна (+105%), Словаччина (+48%), Естонія (+46%), Іспанія (+43%).

Іспанія стала єдиною країною, у якій було зафіксовано зростання кількості двох протилежних варіантів відповідей «Значно вищі» і «Значно нижчі». Це означає, що фінансовий стан населення дуже полярний.

Глобальний оптимізм – розподіл голосів 2020 – 2021

Більшість країн показали падіння оптимістичних настроїв і зростання нейтральних або песимістичних оцінок. Загальний результат -8,9% падіння глобального оптимізму у 2021 році з середнього значення 3,01 до 2,74.

Відносна кількість респондентів, які дали відповідь «Значно нижчі», помітно зросла з 25,9% до 32,7%, в той час, як кількість тих, хто відповів «Трохи нижчі», майже не змінилась.

Кількість нейтральних відповідей теж трохи зросла з 21,1% до 22,4%, а кількість відповідей «Трохи вищі» знизилась з 14,6% до 12,3%.

Кількість відповідей «Значно вищі» стрімкого впала з 25,5% до 19,9%, що на 40% менше, ніж песимістичних відповідей «Значно нижчі». Такий результат контрастує з минулим роком, коли кількість найвищих та найнижчих оцінок була приблизно однаковою.

Високий рівень розбіжностей разом з ознаками зростання загального песимізму щодо кредитів є тривожними показниками зростання суспільного розшарування та нестабільності.

Середні бали і Стандартні Відхилення 2020 – 2021

таблиця з даними

У таблиці наведені позиції всіх досліджуваних країн за найнижчими і найвищими показниками середніх балів кредитних настроїв і за показниками стандартного відхилення.

Найбільші оптимісти у 2021 (топ 30 у процентному відношенні) проживали в Індонезії, Грузії, Болгарії, Росії, Естонії, США, Нідерландах та Германії.

Найбільше песимістичних голосів (останні 30 у процентному відношенні) ми отримали з Угорщини, Швеції, Польщі, Іспанії, Словакії, Латвії, Бразилії і Чехії.

Найбільш контрастні настрої були зафіксовані у Казахстані, Іспанії, Мексиці, Грузії і Латвії, в той час як найбільш однорідні відповіді зафіксовані в Фінляндії, Україні, США, Угорщині, Данії, Румунії та Польщі.

Висновки

У 2021 році ми зафіксували статистично значуще глобальне зниження оптимізму позичальників щодо своїх шансів отримати кредит. Майже половина респондентів вважають, що їх шанси на схвалення кредиту за останній рік знизились. Ми отримали такі дані, незважаючи на нещодавні повідомлення про глобальне відновлення економіки.

Поляризація голосів залишається характерною і в 2021 році, стандартне відхилення оцінок власних шансів взяти кредит на високому рівні. Також відмітимо значні контрасти настроїв як глобально, так і в окремих країнах. Подальше зростання песимізму викликає занепокоєння щодо стабільності у сучасному досить нестабільному соціально-економічному середовищі.

Наш Фінансовий Барометр продовжуватиме фіксувати і досліджувати думки громадськості у 2022 році. Також ми плануємо провести нові опитування, які будуть охоплювати ще більший спектр фінансової статистики та аналізу даних.

Цей звіт буде оновлюватись щороку, розкриваючи нові дані про останні кредитні настрої та ринкові тенденції.

Якщо ви хочете отримати більше інформації про наше дослідження, або доступ до основних даних, будь ласка, зв’яжіться з нами.

Ця стаття була корисною?

Станьте першим, хто залишив відгук

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Read Icon278 прочитали

Переглянути наші теми

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше