скарбничка і калькулятор

Багаті ми, чи бідні – як оцінити фінансовий стан?

  • 31.05.2021
  • 11 хвилин на читання
  • Read Icon 341 читачі
гроші

Для аналізу фінансового стану підприємства, чи навіть звичайної людини, зручно використовувати фінансовий баланс. Він являється основою фінансової звітності, дає змогу проаналізувати ресурси, якими користується підприємство, оцінити їх співвідношення та ефективність використання.

Вміння складати фінансовий баланс та розуміння його основних складових допоможе не тільки підприємцям, але й окремим людям розумно розпоряджатись власними фінансами й отримувати прибуток. Давайте розглянемо, що саме включають до фінансового балансу та як його правильно скласти.

Активи та пасиви

Фінансовий баланс показує, як співвідносяться між собою активи та пасиви певного суб’єкта. В таблиці наведені основні категорії, які включають до балансу, нижче ми розглянемо їх більш детально.

Фінансовий баланс

Активи Пасиви
Основні засоби Власний капітал
Нематеріальні активи Довгострокові кредити
Запаси Короткострокові кредити
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

Що таке активи?

Активи – це всі ресурси, якими підприємство чи людина користуються для виробництва продукції або певної діяльності з метою отримання прибутку.

Вартість активів може складатись з двох частин:

  • Власний капітал
  • Зобов’язання

Тобто все, чим ми володіємо, можна розділити на нашу власність та позичені кошти, які ми зобов’язані віддати.

Основні засоби – це все, що необхідно мати для початку виробництва або праці. До них відносяться приміщення, меблі, обладнання, оргтехніка, інструменти, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, без яких виробничий процес неможливий.

Нематеріальні активи – бренд, авторські права, репутація. Ця складова стала особливо актуальною в час розвинутих інформаційних технологій. Вартість деяких підприємств навіть може у більшій мірі складатись саме з нематеріальних активів.

Запаси – всі матеріали, сировина, що закуповуються й використовуються для виготовлення кінцевого продукту.

Дебіторська заборгованість – виникає після реалізації продукції (товарів чи послуг) коли гроші ще не перераховані.

Перші дві складові активів у фінансовому балансі називають необоротними, тому що вони залишаються незмінними під час виробничого процесу. Всі інші – постійно «рухаються», тому відносяться до оборотних. Гроші йдуть на закупівлю сировини, потім сировина перетворюється в готовий продукт й далі знову на гроші.

Що таке пасиви?

Пасиви у фінансовому балансі відображають походження коштів, які використовуються на придбання активів. До пасивів також можна віднести все, що належить підприємству чи людині, має певну ринкову вартість, але не використовується для забезпечення життєдіяльності чи отримання прибутку.

Пасиви – всі фінансові ресурси, які є у розпорядженні підприємства чи людини. До пасивів відносять власний капітал та позичені (залучені) кошти.

У фінансовому балансі пасиви відображають походження коштів, які використовуються на придбання активів. До пасивів можна віднести все, що належить підприємству чи людині, має певну ринкову вартість, але не використовується для забезпечення життєдіяльності чи отримання прибутку.

Пасиви відображаються в другій колонці балансу й дорівнюють активам. Капітал відносять до пасивів, тому що він не приносить користі самі по собі, поки не почне працювати. Щоб зробити капітал активом для отримання прибутку його потрібно інвестувати.

Одні й ті ж самі речі можливо придбати за власні кошти, чи за рахунок кредиту. Позичити гроші можна на довгий чи короткий термін. В залежності від строку повернення боргу зобов’язання перед кредиторами називаються короткостроковими (до 1 року), або довгостроковими (більше ніж на рік).

Кредиторська заборгованість у балансі виникає, коли підприємство отримує товари чи послуги від іншої компанії з відстроченням їх оплати. Вона відноситься до кредитів, тому що кошти тимчасово залишаються доступними, позитивно впливають на баланс, обертаються й дають змогу збільшити прибуток.

Основні засоби повинні фінансуватись з довгострокових джерел – власного капіталу чи кредиту для бізнесу на 5-10 років, тому що мають служити довго. Вартість необоротних активів у балансі не повинна перевищувати власні кошти та довгострокові кредити. В іншому випадку для погашення короткострокових боргів доведеться продавати нерухомість, меблі чи обладнання.

Управління фінансами

Немає чіткого стандарту в розподіленні фінансів, складаючи фінансовий баланс кожний керується власними пріоритетами. При бажанні максимально задовольнити потреби клієнтів підприємство збільшує запаси продукції на складі. Використання ресурсів при цьому буде надмірно зростати.

Занадто дорогі основні засоби у відношенні до запасів теж неефективні. Наприклад, починаючи бізнес, не завжди варто відразу купувати великий офіс та витрачати капітал на дорогі меблі. Доцільніше використати гроші на покращення якості продукції чи послуг.

Якщо вкласти у бізнес менше власних грошей, взявши більше кредитів, рентабельність виробництва буде вищою. Але збільшення загальної суми кредитних коштів занадто ризикове. Виплати за процентами обтяжливі й знижують прибуток.

Щоб отримати прибуток й збільшити капітал важливо знайти оптимальний баланс між бажанням заробити та ризиком все втратити через банкрутство.

Прибуток

Ціль підприємницької діяльності – отримання прибутку, зростання доходів. Підприємства досить часто ростуть не за рахунок отриманого прибутку. Те ж саме можна сказати й про звичайних людей. Коли хтось купує нерухомість, чи інше майно, його активи зростають. Але досить часто вони куплені у кредит, тому разом з ними зростають зобов’язання, а не капітал.

Прибуток – це збільшення власного капіталу в результаті економічної діяльності.

будинок і автомобіль


Отримуючи прибуток підприємці, як правило, починають збільшувати активи – додають нові виробничі лінії, відкривають додаткові точки реалізації. Це дає змогу підприємству рости й збільшувати прибутки, але розширення має бути ефективним. Вкладені гроші повинні обертатись – чим швидше вони знову стають грошима, тим краще.

Зростаюче підприємство при детальному аналізі фінансового балансу може виявитись збитковим. Якщо ви збільшили активи тільки за рахунок власних грошей, а не кредитів – ваша діяльність прибуткова. З підприємствами все аналогічно.

Як оцінюється прибуток?

Одна й та ж сума прибутку для різних за розміром підприємств – це зовсім різні речі. Щоб оцінити прибуток, його порівнюють з вкладеними інвестиціями, визначаючи рентабельність власного капіталу.

Рентабельність – фінансовий показник, що характеризує ефективність використання капіталу. Інтегральний показник ефективності ROE (return on equity) – це відношення суми прибутку до інвестицій.

ROE = Прибуток/Інвестиції

Збільшити капітал в одній з Європейських країн на 15%-20% вважається високою рентабельністю, в Україні такі показники не вважаються високими, тому що отримання прибутку пов’язане з більшим ризиком для інвесторів. Саме тому ставки за кредитами відрізняються в різних країнах, в Україні вони одні з самих високих.

Перед тим, як вкласти гроші в ваш проект, ви маєте скласти фінансовий баланс, розрахувати  ROE й зважити ризики. Якщо ROE говорить про те, що на вкладені інвестиції очікується досить велика віддача, реалізувати проект можливо навіть не маючи грошей, бо такі показники завжди цікаві для інвесторів.

Скільки потрібно грошей?

Щоб зрозуміти, скільки необхідно вкласти грошей для реалізації певної ідеї й отримання прибутку, складають фінансовий баланс. В колонку активів записують все, що необхідно придбати. До пасивів включають наявний капітал та можливі запозичення.

Чим менше ресурсів у балансі буде залучено для придбання активів та отримання прибутку, тим ефективніше буде працювати підприємство. Щоб не переплачувати за користування кредитами, завжди порівнюйте умови фінансування.

Фінансовий баланс допомагає зрозуміти, чи вистачить капіталу на втілення планів у життя.

Чи можливо обійтись без боргів?

Людині насправді краще обходитись без боргів. Для бізнесу брати в борг для отримання прибутку – це нормальне явище. Але, кредити приводять до певного ризику, чим більше зобов’язань, тим важче їх обслуговувати – вчасно виплачувати відсотки за кредитами. Коли у фінансовому балансі збільшується вартість активів відносно власного капіталу, ризик банкрутства зростає.

Знаходити оптимальний баланс та досягати результату з найменшим залученням ресурсів – задача фінансового менеджменту. Якщо взяти короткострокові кредити на придбання нерухомісті чи обладнання, доведеться постійно залучати нові позики щоб повернути борги. Ми сподіваємось, що знання про складові фінансового балансу й розуміння їх суті допоможуть вам правильно управляти персональними фінансами, одержувати прибутки, заощаджувати й багатіти.

Інші статті:

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Read Icon 341 читачі

Переглянути наші теми