скарбничка і калькулятор

Активи, пасиви та фінансовий баланс, або як оцінити фінансовий стан

  • 15.02.2023
  • 10 хвилин на читання
  • Read Icon23720 прочитали
гроші

Щоб оцінити фінансовий стан підприємства, чи навіть звичайної людини, зручно використовувати фінансовий баланс. Він являється основою фінансової звітності, дає змогу проаналізувати ресурси, якими користується підприємство, чи фізична особа, оцінити їх співвідношення та ефективність використання.

Вміння складати фінансовий баланс та розуміння його основних складових допоможе не тільки підприємцям, але й окремим людям розумно розпоряджатись власними фінансами.

Фінансовий баланс

Про пасиви та активи чули майже всі, але що насправді означають ці поняття для нашого особистого бюджету? Давайте розглянемо, що розуміють під фінансовими активами та пасивами, що саме включають до фінансового балансу та як можна самостійно оцінити свій фінансовий стан.

Баланс  – це звіт про фінансовий стан підприємства, який дає можливість оцінити розмір його активів по відношенню до власних коштів і зобов’язань.

Фінансовий баланс (звіт про фінансовий стан) показує, якими фінансовими активами володіє певний суб’єкт, і за які кошти він їх придбав. Тому у балансі підприємства активи і пасиви повинні бути рівними.

Коли у фінансовому балансі збільшується вартість активів відносно власного капіталу – ризик банкрутства зростає.

Цей принцип можна використати для аналізу фінансового стану звичайних людей. Адже все, чим ми володіємо, має певну вартість. Придбати матеріальні чи нематеріальні цінності ми можемо або за власні, або за позичені (кредитні) кошти.

Фінансовий баланс у бухгалтерії

АктивиПасиви
Основні засобиВласний капітал
Нематеріальні активиЗалучені кошити
Запаси продукціїЗапозичені кошти
Дебіторська заборгованістьКредиторська заборгованість

Основні засоби – це все, що необхідно для початку виробництва або праці (приміщення, обладнання, тощо), без чого виробничий процес неможливий.

Нематеріальні активи – бренд, авторські права, репутація. Вартість деяких підприємств навіть може у більшій мірі складатись саме з нематеріальних активів.

Запаси – всі матеріали, сировина, що закуповуються і використовуються для виготовлення кінцевого продукту.

Дебіторська заборгованість – виникає після реалізації продукції (товарів чи послуг) коли гроші ще не надійшли на рахунок.

Власний капітал – кошти власників та акціонерів компанії, які вони вкладають у підприємство.

Залучені кошти – кошти від замовників, резервні фонди, авансові платежі, тимчасово вільні кошти без процентних нарахувань.

Запозичені кошти – кредити від фінансових установ (довгострокові і короткострокові).

Кредиторська заборгованість у балансі виникає, коли підприємство отримує товари чи послуги від іншої компанії з відстроченням їх оплати.

Що таке активи?

Активи – це всі ресурси, якими підприємство чи людина користуються для виробництва продукції або певної діяльності з метою отримання доходу.

Для фізичної особи активом може бути все, що може приносити їй дохід. Освіта, яка дає право отримати роботу, або знання та вміння, які допомагають заробляти гроші. Найкращі активи приносять їх власнику пасивний дохід без необхідності докладати значні зусилля.

Щоб отримати освіту чи знання, які принесуть дохід, потрібно витратити свій час та гроші. Щоб отримувати пасивний дохід, потрібно вкласти гроші в активи, які можуть генерувати дохід без участі їх власника.

Тому, з погляду на фінансовий баланс, гроші (час), які ми витрачаємо на купівлю речей, чи на отримання знань, потрібно віднести до пасивів, а саме майно чи роботу (дипломи, сертифікати, досвід, навички, вміння) – до активів.

Що таке пасиви?

Пасиви – це всі фінансові ресурси, які є у розпорядженні підприємства. Ці ресурси можуть складатись з власного капіталу і позичених (залучених) коштів.

Тобто, у фінансовому балансі пасиви показують ту суму, за яка була витрачена на придбання активів. Все, чим ми володіємо, ми придбали за власні та позичені кошти (які ми зобов’язані віддати).

Пасиви складаються з двох основних частин:

  • Власний капітал
  • Зобов’язання (борги)

Людина може здаватися багатою, володіти великим будинком і їздити на дорогій машині, але насправді бути бідною – мати боргові зобов’язання, які перевищують вартість її майна.

Для оцінки фінансового стану підприємства, чи людини, потрібно дізнатись, яку частку в її пасивах займає власний капітал, а яка припадає на зобов’язання.

Застосуємо правило фінансового балансу до звичайної людини. В колонку активів занесемо все, чим людина володіє, а в колонку пасивів – ринкову вартість майна, гроші на депозитах і загальну суму всіх боргів (кредитів).

АктивиПасиви
Будинок 50000$Власні кошти 30000$
Борг за іпотечним кредитом 20000$
Автомобіль 9000$Кредит 9000$
Земельна ділянка 5000$Власні кошти 5000$
Комп’ютер 500$Виплачений споживчий кредит 400$
Залишок боргу залишок боргу 100$
Гроші на депозиті 1000$Власні кошти 1000$
65500$65500$

Оцінимо фінансовий стан:

  • Активи 65500$
  • Власний капітал 35400$
  • Зобов’язання 25100$

Така ситуація є дуже ризиковою, зважаючи на те, що кредитні борги можуть зростати через відсотки та штрафи. У випадку втрати постійного доходу така людина буде змушена продати все своє майно, щоб розрахуватись з кредиторами.

Наш будинок, це актив, чи пасив?

Деяку плутанину в поняття активів та пасивів вніс Роберт Кійосакі. Він запропонував інше визначення активів та пасивів, без прив’язки до фінансового балансу, який традиційно використовують у бухгалтерії.

Роберт Кійосакі порадив відносити до особистих активів тільки ті цінності у власності, які приносять дохід, а до пасивів все інше майно, яке не приносить доходу і вимагає додаткових витрат.

Такий розподіл допомагає людям зрозуміти, що потрібно шукати правильний фінансовий баланс у своєму житті і не витрачати бездумно гроші на дорогі речі, від яких немає ніякої користі.

За Кіосакі, будинок, яким ми володіємо і в якому проживаємо, не відноситься до наших активів, тому що не приносить нам ніякого доходу, а вимагає витрат на утримання.

Але з іншого боку, проживаючи у власному будинку ми отримуємо дохід завдяки економії на платі за оренду житла. Для людей, які заробляють гроші щоденною працею, власне житло знижує фінансові ризики у випадку втрати працездатності.

Ніякого протиріччя не виникає, якщо подивитись на будинок, як на капітал, яким ми володіємо, але не використовуємо для отримання прибутку. Адже гроші у бухгалтерському фінансовому балансі завжди відносяться до пасивів.

Грошові заощадження відносять до пасивів, тому що вони не приносить користі самі по собі, поки не почнуть працювати. Щоб зробити фінансовий капітал активом його потрібно інвестувати.

Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете змушені працювати до самої смерті.

Роберт Кійосакі

Люди, які вкладають свої заощадження не в працюючі активи, а у величезні будинки і дорогі автомобілі, насправді не покращують свій фінансовий стан. Таке майно поступово втрачатиме свою цінність.

Автомобілі дешевшають надто швидко. За перший рік експлуатації вони дешевшають на 20%, далі в середньому на 5% щороку. Нерухомість втрачає свою вартість повільніше, але теж потребує витрат на ремонт.

Як правильно оцінити прибуток

Ціль підприємницької діяльності – отримання прибутку, зростання доходів. Але підприємства досить часто ростуть не завдяки отриманому прибутку.

Те ж саме можна сказати й про звичайних людей. Коли хтось купує нерухомість, чи інше майно, стороннім здається, що його активи зростають. Але досить часто активи куплені в кредит, тому разом з ними зростають зобов’язання.

Прибуток – це збільшення власного капіталу в результаті економічної діяльності. Діяльність є прибутковою тільки тоді, коли активи зростають за рахунок власних грошей, а не кредитів.

Отримуючи прибуток підприємці, як правило, починають збільшувати активи – додають нові виробничі лінії, відкривають додаткові точки реалізації. Це дає змогу підприємству рости, але таке зростання має бути ефективним. Вкладені гроші повинні обертатись – чим швидше вони знову стають грошима, тим краще.

Зростаюче підприємство при детальному аналізі фінансового балансу може виявитись збитковим, так само і з людьми.

інфографіка

Як оцінити результати діяльності?

Одна й та ж сума прибутку для різних за розміром підприємств – це зовсім різні речі. Щоб оцінити прибуток, його порівнюють з вкладеними інвестиціями, визначаючи рентабельність власного капіталу.

Рентабельність – фінансовий показник, що характеризує ефективність використання капіталу. Інтегральний показник ефективності ROE (return on equity) – це відношення суми прибутку до інвестицій.

ROE = Прибуток / Інвестиції

 

Збільшити інвестований капітал в одній з Європейських країн на 15%-20% вважається високою рентабельністю. В Україні такі показники не вважаються високими, тому що отримання прибутку пов’язане з більшим ризиком для інвесторів.

Перед тим, як вкласти гроші в певний проект, ви маєте скласти фінансовий баланс, розрахувати  ROE і зважити ризики. Якщо ROE говорить про те, що на вкладені інвестиції очікується досить велика віддача.

Оцінка ідеї для бізнесу

Фінансовий баланс допомагає зрозуміти, чи вистачить капіталу на втілення планів у життя. Чим менше ресурсів у балансі буде залучено для придбання активів та отримання прибутку, тим ефективніше буде працювати підприємство.

Скільки потрібно грошей для початку бізнесу?

Щоб зрозуміти, скільки грошей потрібно для реалізації певної бізнес-ідеї, складають фінансовий баланс. В колонку активів записують все, за що доведеться заплатити. До пасивів включають наявний капітал та можливі запозичення.

Чи можливо обійтись без кредитів? Людині насправді краще обходитись без кредитів. Для бізнесу брати кредити – це нормальне явище. Але борги пов’язані з ризиком, чим більше зобов’язань, тим важче їх обслуговувати.

Досягти прибутковості з найменшими запозиченнями – задача фінансового менеджменту. Щоб отримати прибуток і збільшити капітал важливо знайти оптимальний баланс між бажанням заробити та ризиком все втратити через банкрутство.

Фінансовий менеджмент

Одні й ті ж самі речі можливо придбати за власні кошти, чи за кредитні. Позичити гроші можна на довгий чи короткий термін.

В залежності від строку повернення боргу зобов’язання перед кредиторами називаються короткостроковими (до 1 року), або довгостроковими (більше ніж на рік).

Основні засоби повинні фінансуватися з довгострокових джерел – власного капіталу чи кредиту для бізнесу на 5-10 років, тому що мають служити довго. Вартість необоротних активів у балансі не повинна перевищувати власні кошти та довгострокові кредити.

В іншому випадку для погашення короткострокових боргів доведеться продавати нерухомість, меблі чи обладнання.

Як знайти власний баланс?

Немає чіткого стандарту в розподіленні фінансів, складаючи фінансовий баланс кожний керується власними пріоритетами.

Бажаючи максимально задовольнити потреби клієнтів підприємство збільшує запаси продукції на складі. Використання ресурсів при цьому буде надмірно зростати. Занадто дорогі основні засоби у відношенні до запасів теж неефективні.

Наприклад, починаючи новий бізнес, не варто відразу купувати великий офіс та витрачати капітал на дорогі меблі. Доцільніше використати гроші на покращення якості продукції чи послуг.

Аналогічно потрібно підходити до управління особистими фінансами. Не варто залізати в борги заради відносно дешевих речей, але допустимо взяти довгостроковий кредит, якщо він допоможе збільшити активи, або покращити рівень життя.

Якщо вкласти у бізнес менше власних грошей, взявши більше кредитів – рентабельність виробництва буде вищою. Але збільшення загальної суми кредитних коштів занадто ризикове. Виплати за процентами обтяжливі і знижують прибуток.

Сподіваємось, що знання про фінансовий баланс і розуміння їх суті допоможуть вам оцінити фінансовий стан підприємства або звичайної людини, правильно управляти персональними фінансами, збільшувати доходи, заощаджувати й багатіти!

Інші статті:

Ця стаття була корисною?

Станьте першим, хто залишив відгук

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Read Icon23720 прочитали

Переглянути наші теми

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше