Доходи як складова сімейного бюджету

Все про персональні доходи – які вони бувають, з чого складаються, та які способи використовують для збільшення доходів.

графікКожній людині або сім’ї для забезпечення життєдіяльності необхідно мати певні доходи для покриття витрат. Від розміру доходів залежить добробут та фінансова стійкість окремої людини або сім’ї.

Доходи – сукупні надходження грошових коштів або матеріальних цінностей у натуральній формі, які отримує людина, або сім’я, за конкретний проміжок часу.

Розмір доходів, разом зі структурою споживання, є показником рівня життя людей, їх соціального статусу та положення в суспільстві.

Персональний та сімейний бюджет

надходженняФормування дохідної частини персонального або сімейного бюджету, визначення джерел їх отримання, класифікація за видами та прогнози на майбутні періоди є важливими складовими фінансового планування.

Сімейний бюджет – план всіх доходів і витрат сім’ї на певний період часу. Зазвичай бюджет складають на місяць, або на 2 тижні, тому що зарплату виплачують саме з такою періодичністю.

Які бувають доходи?

Доходи особи або сім’ї можуть бути постійними (регулярними) та одноразовими (не повторюються).

 1. Постійні – отримують через певні проміжки часу.
 2. Одноразові – мають тимчасовий або неочікуваний (випадковий) характер.

В залежності від джерел походження та регулярності грошових надходжень всі доходи діляться на 4 категорії:

 1. Доходи від трудової діяльності (праці)
 2. Доходи від володіння активами
 3. Соціальна допомога
 4. Всі інші доходи

Особливості різних доходів

1. Доходи від трудової діяльності – включають всі грошові прибутки які людина або члени одної сім’ї отримують в результаті своєї праці. До них входить основна заробітна плата, преміальні платежі та бонуси від роботодавця, прибутки від підприємництва або ведення підсобного господарства.

У більшості домогосподарств основна частина грошових надходжень – це оплата за роботу або дохід від трудової діяльності. Тому важливо мати постійну роботу, яка приносить реальні гроші.

2. Доходи від активів – всі надходження, які не залежать від працездатності, і не потребують застосування власної праці. До них належать дивіденди від інвестицій в акції, відсотки за вкладами, облігаціями, орендна плата, тощо.

Для таких доходів необхідно бути власником певних активів, які можна передати іншим суб’єктам економічних відносин у користування за винагороду.  Особисті активи – це готівкові гроші, цінні папери, кошти в пенсійних фондах, позики іншим, власна нерухомість, транспортні засоби, інше цінне майно, авторські права, ліцензії за винаходи.

Авторський гонорар – це грошова винагорода, яка виплачується авторам художніх, літературних, наукових творів за їх видання або використання.

Для людини важливо вкладати гроші в такі активи, з якими доходи будуть поступово зростати. Тільки так людина може стати фінансово незалежною, не зв’язаною ризиком втрати роботи чи працездатності.

3. Соціальні доходи – складаються з державних соціальних виплат, такі як державна пенсія, субсидії, стипендії, всі інші види соціальної допомоги.

Такі гроші громадяни отримують через особливі обставини або події, наприклад – досягнення пенсійного віку, народження дитини, житлові умови. Розмір соціальних доходів занадто низький і не забезпечує всіх потреб сім’ї.

4. Інші доходи – тимчасові, одноразові та випадкові грошові надходження, які несуттєво або тимчасово впливають на сімейний бюджет. Сюди входять грошові позики, виграші в лотереї, подарунки, спадщина, тощо.

Субсидія – грошова допомога громадянам, які потребують фінансової підтримки, яка виплачується з бюджету країни, або за рахунок спеціально створених фондів.

Оподаткування доходів

законЗгідно з чинним законодавством України доходи громадян підлягають оподаткуванню. Ухиляння від податків може призвести до накладання штрафів без звільнення від зобов’язань сплатити податки.

Зібрані податки надходять до державного бюджету і розподіляються на загальнонаціональні потреби та виплату зарплат працівникам бюджетної сфери.

Зміни в податковому законодавстві впливають на доходи громадян. Збільшення податкового навантаження знижує доходи домогосподарств і скорочує їх споживання та заощадження.

Прогнозування і планування

Доходи людини можуть за тих чи інших обставин змінюватись, і це потрібно враховувати під час складання прогнозів і планування сімейного бюджету.

Про проблеми з фінансами говорить недостача грошових коштів на покриття мінімальних потреб. Надмірні витрати, що перевищують потреби, свідчать про надлишок коштів та призводять до втрати можливостей для ефективного інвестування.

Прогнозування доходів – процес аналізу грошових надходжень у минулому і в теперішньому часі для передбачення їх величини в майбутньому.

Прогнозування стосується наступних категорій бюджету:

 • Надходження і витрати
 • Всі форми капіталовкладень та інвестування
 • Банківські кредити та різні запозичення коштів
 • Поточні потреби і джерела доходів для їх покриття.

Прогнозування грошових надходжень на рівні сім’ї включає збір інформації про наявні грошові кошти і джерела доходів, аналіз варіантів для додаткових заробітків, пошук можливостей для вигідних капіталовкладень.

Планування доходів та витрат, і контроль за грошовими надходженнями, допомагають забезпечувати власні потреби, зберігати фінансову рівновагу, вирівнювати грошові потоки і уникнути втрати платоспроможності.

На рівень доходів в сторону збільшення або зниження можуть впливати різні чинники, серед них найпоширеніші наступні:

 • Розмір заробітної плати або умови її виплати
 • Норми оподаткування доходів та майна
 • Розмір пенсійного або соціального забезпечення
 • Попит на продукцію, яку виробляє власний бізнес
 • Стан здоров’я, працездатність, професійні навички та освіта
 • Вміння розпоряджатись особистими фінансами

портфель Плануючи сімейний бюджет крім розміру доходів беруть до уваги їх тривалість у часі. Всі надходження та витрати можна умовно поділити на «короткі» та «довгі» гроші.

До коротких грошей відносять всі заробітки, які витрачаються для забезпечення повсякденних життєвих потреб. Довгі гроші використовуються на великі витрати, які стосуються визначних подій в житті, довгострокові інвестиції, створення фонду самострахування, накопичення капіталу з метою подальшого інвестування.

Визначні події – народження дітей, вступ до шлюбу, здобуття освіти, вагітність та пологи, ювілеї, придбання власного житла, та інші важливі події, які вимагають фінансування.

Які є способи збільшити доходи?

цільЩоб досягти особистих фінансових цілей необхідно вміти контролювати витрати і знаходити шляхи для підвищення доходів. Дохідна частина бюджету може зростати, якщо покращити трудову діяльність або оптимізувати витрати.

Розглянемо основні способи, які часто використовують, щоб підвищити доходи:

 1. Зменшення витрат – полягає у відмові від купівлі дорогих речей, або взагалі від всього, без чого можна обійтись, не зашкодивши здоров’ю. Даний спосіб найчастіше зустрічається серед людей похилого віку або непрацездатних, у малозабезпечених сім’ях, серед студентів.
 2. Самозабезпечення потреб – організація побуту власними силами без необхідності витрачати гроші. Люди ведуть підсобне господарство, самостійно виробляють харчові продукти, одяг, ремонтують житло. У такий спосіб більше заробляють жителі сільської місцевості та власники земельних ділянок.
 3. Додаткова робота – пошук заробітку у вільний від основної роботи час. Додаткове працевлаштування допомагає знизити ризики, пов’язані зі звільненням або з затримками заробітної плати.
 4. Альтернативні доходи – дрібна торгівля та послуги, сезонна робота за кордоном, робота за наймом без офіційного трудового договору. Часто подібні доходи ніяк не реєструються, тому відносяться до тіньових і можуть призводити до цивільної відповідальності.
 5. Використання соціальних зв’язків – життя за кошти родичів, знайомих, благодійних або державних фондів. Так живуть люди, які потрапили в складну життєву ситуацію, тимчасово залишились без роботи і не мають достатньо грошей.

механізмВ реальному житті людина або сім’я можуть використовувати одночасно декілька або навіть всі наведені варіанти для зростання доходів. Наскільки успішно людина пристосовується до життя і збільшує доходи в умовах ринку, залежить від особистих навичок та вміння обрати правильну модель поведінки.

Про автора

Будьте на зв'язку з Financer.com

Слідуйте за нами на Facebook

×

Будь ласка оцініть Доходи як складова сімейного бюджету