Гроші – чи все ви про них знаєте?

Що таке гроші, в чому їх сутність, які їх особливості та функції? Дізнайтеся більше про історію створення та значення грошей.
копійки

Гроші відіграють важливу роль у житті та розвитку суспільства й відносяться до найдавніших явищ, створених людьми. Сучасна економіка, як державна, так і персональна, нерозривно з ними пов’язана. Тому наука приділяє багато уваги вивченню історії та особливостей такого поняття, як гроші.

Що таке гроші?

Гроші – спеціальний товар, який служить для вираження цінності інших товарів та послуг, є носієм купівельної спроможності та приймається у якості оплати.

Гроші виконують такі функції:

  1. Засіб для виміру ціни та розрахунків
  2. Засіб для обміну та обігу 
  3. Засіб накопичення

Гроші виникли через необхідність оцінки вартості товарів та послуг при здійсненні їх обміну. До їх винаходу люди здійснювали товарний обмін,  платили за працю теж товарами, що не завжди було зручно. Виникла необхідність у єдиному еквіваленті для обміну між продавцями, робітниками й роботодавцями. Поступово в якості грошей почали використовувати золото та срібло.

Цінні метали найбільше відповідали вимогам до еквівалента вартості, тому що мають велику ціну за малу одиницю ваги при мінімальному об’ємі, стійкі до пошкодження, однорідні, легко діляться без втрати цінності. З золота та срібла виготовляли злитки, пізніше почали карбувати монети, для найдрібніших згодом стали використовувати мідь.

Історичні факти про гроші

Еволюція грошей

металева гривня часів Київської Русі

Гроші створені у результаті еволюції та пройшли шлях від повноцінних (що мають повну власну вартість), до неповноцінних (що не мають власної цінності) паперових та електронних грошей. Вони ціняться тільки завдяки домовленості й державним гарантіям, та служать у якості еквіваленту вартості товару.

У всіх країнах світу сьогодні в обігу тільки «неповноцінні» гроші. Цінні метали також продовжують виконувати подібну функцію, але служать, в основному, для накопичення та зберігання капіталу. Платіжність банкнот і монет визначається законом, для оплати приймають тільки грошові знаки, випущені центральним банком країни.

Купівельна спроможність грошей забезпечена авторитетом держави, законами та економічними можливостями. Обмінний курс грошових одиниць однієї країни у відношенні до валюти іншої країни залежить від кількості товарів, які можна за них придбати.

Міра вартості

Обмінюватися товарами, визначаючи їх вартість у грошах, набагато зручніше. Завдяки тому, що люди придумали гроші, торгівля значно пожвавилась. На оцінку та проведення платежів витрачається значно менше часу, особливо тепер, коли розрахунки переважно безготівкові. Гроші перетворилися на віртуальні, бо їх власна цінність не несе в собі навіть вартості паперу, на якому раніше їх друкували. Гроші є тільки еквівалентом, мірою цінності товару чи праці.

Засіб обміну

Бути засобом для обміну – це головна функція грошей, яка виділяє їх серед інших активів. Людям більше не потрібно шукати посередників для обміну свого товару на товар іншого продавця. Всі взаєморозрахунки завдяки грошам проходять без зайвих витрат ресурсів. Саме завдяки грошам люди змогли зосередитися на своїй роботі, тому що потреба у пошуку торгового партнера відпала. Поглибилась спеціалізація, підвищилась ефективність праці.

Засіб накопичення

Крім міри вартості важливою функцією грошей є накопичення капіталу та перенесення цінності у часі. Для накопичення та збереження багатства використовуються й інші активи – нерухомість, твори мистецтва, дорогоцінне каміння та метали, ювелірні вироби. Але, найважливішою характеристикою грошей є їх найвища ліквідність. На відміну від всіх інших можливих варіантів багатства, отримати за гроші інші товари можна негайно.

Перенесення розрахунків у часі

Ми використовуємо гроші, що здійснювати взаєморозрахунки, в тому числі відстрочені у часі. Люди отримують зарплату, яка розрахована наперед, або за виконану раніше роботу. Грошима виплачують кредити, нараховують відсотки та сплачують податки. Використовуючи гроші, можна платити авансом за товари навіть до їх фактичного виробництва, або навпаки, виплатити вартість частинами вже після їх реалізації.

Основна відмінність грошей від товарного обміну – вони самі по собі не задовольняють духовних чи матеріальних потреб людини у їжі, одязі, житлі, послугах, лише служать «посередником» для їх отримання.

З історії української гривні

монета Київської Русі

Згідно з Конституцією на території України єдиним законним платіжним засобом являється гривня. Слово «гривня» походить від назви жіночої нашийної прикраси гривни, яку виготовляли з золота або срібла.

Поступово злиток срібла, який йшов на виготовлення прикраси почали використовувати для взаєморозрахунків за цінні товари.

Слово гривня у значенні грошей вперше зустрічається в літописі «Повість минулих літ». В ній розповідається, як Віщий Олег повелів Новгороду платити данину 300 гривень на рік заради миру.

Події відносяться до VIII – IX століть. В XI столітті гривню використовували також як міру ваги для золотих та срібних монет, яка була рівна приблизно 160-205 г. Через нестабільно вагу монет почали використовувати гривню кун – лічильну. Поступово 1 срібна гривня 204 г по собівартості стала рівна 4-м гривням кун по 51 г.

На початку XI століття в на Русі були в обігу «київські» гривні шестигранної форми вагою 150 г. Ходили також «новгородські гривні» у вигляді срібних паличок по 240 г, та «чернігівські гривні» у формі шестикутників вагою приблизно 200 г.

У північно-східній частині використовувалися також «волзькі гривні» з цікавою формою, що нагадувала човен. У XIV столітті були відомі також «татарські гривні» якими сплачували данину Орді, та литовські гривні у вигляді паличок вагою 100 г.

Перерубану навпіл гривню називали рублем. Використовувати рублі почали у новгородських землях, де срібні довгасті гривні почали розрізати на частини. Гривня у вигляді монет використовувалась до кінця XII століття, «новгородська» до кінця XV століття.

Злитки поступово витіснив рубль, саме ця назва грошей стала основою радянської монетарної системи. На території України була розповсюджена інша назва нових грошей – карбованець (карбований рубль).

Карбованець став першою грошовою одиницею Української народної республіки на початку 1918 року. Гривня була випущена у березні 1918 року та дорівнювала 1⁄2 карбованця. Ескізи купюр виконав В. Кричевський (номінал 2 гривні) та Нарбут (2000, 500, 100 гривень).

Після приходу більшовиків у 1920 році випуск та обіг українських гривень заборонили. Після здобуття незалежності у 1992 році Україна розпочала емісію власної валюти, гривні.

Захист паперових грошей від підробок

купюри готівкою в гривнях 100 та 200

З появою паперових грошей, які не мають значної власної цінності, виникла потреба захистити їх від підробок. Купівельна спроможність паперових купюр забезпечена також їх обмеженою кількістю.

Щоб не стати жертвою фальшивомонетників, потрібно вміти відрізнити справжню купюру від фальшивої. Українські гривні досить добре захищені від підробки, мають такі основні елементи захисту:

  1. Водяні знаки, утворені внутрішньою структурою паперу. Вони повторюють контури зображення історичних осіб на банкноті та цифри її номіналу.
  2. Захисна стрічка, яка проходить поперек банкноти та добре помітна під променями світла. На ній написаний номінал банкноти та назва валюти – гривня.
  3. Рельєфний друк – портрети та написи можна знайти та розпізнати на дотик, що дає змогу людям з вадами зору розрізняти купюри різного номіналу.
  4. Приховане зображення, на якому можна побачити номінал банкноти, помітне лише під певним кутом зору.
  5. Оптично змінна фарба – під різними кутами зору та світла колір написів змінюється з бузкового на зелений оливкового відтінку. Цей захисний елемент використовується на купюрах номіналом від 20 грн.

Значення грошей в економіці

Гроші це ідеальний інструмент для економіки, роль якого складно переоцінити. Вони служать справжнім двигуном для розвитку людського суспільства, всіх галузей економіки будь-якої країни. Розпоряджатися грошима треба розумно, саме тому ми створили сайт про фінанси й для порівняння фінансових продуктів.

Розуміння сутності грошей та природи їх функцій допомагає правильно використовувати доступні ресурси для досягнення мети.

Статті на схожу тематику:

Автор Ірина Ареф'єва

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Останнє оновлення 10.08.2020