WIKI

Що таке акції

Фондовий ринок давно став центром ринкової економіки та ціноутворення в усьому світі. Інвестиції в акції та торгівля на фондовій біржі дають чималий прибуток, але така діяльність пов’язана зі значними ризиками.

Акції компаній – це різновид цінних паперів, які засвідчують передачу одиниці капіталу в користування акціонерному товариству. Акції надають право власності на пропорційну частину підприємства й прибутку, на участь в управлінні підприємством.

Біржова торгівля здається складною й недоступною, але навчитись торгувати цілком можливо. Ми розкажемо все про акції та способи заробітку на цінних паперах, щоб допомогти всім, хто прагне заробляти на інвестиціях та торгівлі акціями.

Що запитують про акції:

Хто такий трейдер?

Трейдер – це людина, або компанія, яка торгує цінними паперами (акціями, облігаціями та іншими фінансовими інструментами) на фондовій або валютній біржі з метою отримання прибутку. Слово «трейдер» походить від англійського trader – торговець, (trade – торгівля).

Трейдер заробляє на коливанні цін – купує цінні папери чи валюту по одній ціні й намагається продати по іншій ціні, вищій або нижчій, в залежності від стратегії. Якщо він правильно прогнозує рух ціни вверх або в низ – отримує прибуток, якщо помилиться – несе збитки.

Приймати правильні рішення трейдеру допомагає аналітика. Способів аналізу багато, але їх можна об’єднати в два основні види – фундаментальний та технічний.

Чи можна купити акції іноземних компаній?

Так, якщо ви маєте рахунок в закордонному банку. Якщо такого рахунку немає, потрібно отримати електронну валютну ліцензію. Перевести на іноземний рахунок можливо до 50000$ за умови надання документів про законне володіння коштами. Для входження на іноземну біржу потрібно щонайменше 10000$, українські субброкери (посередники)  допускають набагато менші суми для початку торгівлі. В перспективі купити акції іноземних компаній можливо буде на українській біржі, але поки що такі торги не ведуться.

Що таке дивіденди?

Дивіденди – це частина прибутку компанії, яку розподіляють між акціонерами. Компанії не завжди виплачують дивіденди, частіше прибуток використовується для розвитку підприємства. Ціна акцій в такому разі може зростати швидше, тому інвестори можуть заробити, продавши їх по більш вигідній ціні.

Хто такі дилери?

Дилер – це теж біржовий посередник, але в більш широкому розумінні слова. Дилер сам купує й продає активи, вкладаючи власний капітал й приймаючи на себе ризики. Дилери є ліцензованими учасниками фондового ринку й найчастіше виконують функції брокера, вкладаючи угоди трейдерів за комісійні.

Хто такий біржовий брокер?

Біржовий брокер – це фінансовий посередник, який є членом фондової біржі й торгує цінними паперами, виконуючи доручення клієнтів. За свої послуги біржовий брокер отримує комісійні.

На фондових біржах торгують незалежні брокери й брокерські контори. Вони надають послуги всім бажаючим купити чи продати цінними паперами на біржі. Раніше брокери мали право знаходитись в торговому залі, зараз вони перетворились на інтернет сайти.

Від чого залежіть ціна на акції?

Ціна акцій в умовах ринкової економіки не є постійною. Курс акцій залежить від попиту та пропозиції й встановлюється за результатами торгів на фондовій біржі. На попит впливає загальний стан бізнесу та зовнішні чинники, які можуть впливати на галузь функціонування. Наприклад, політичні рішення, нові закони, погодні умови.

Якщо виробництво розвивається й зростають прибутки, компанія виплачує більші дивіденди й ціна акцій росте. Й навпаки, якщо компанія не виправдовує надій та прогнозів, ціна на її акції падає.

Під час кризи підприємства отримують збитки й припиняють виплату дивідендів, на що моментально реагують ціни. Акції й інші цінні папери можуть знецінюватись також через інфляцію.

Що таке фондові індекси?

Фондові індекси – це спеціальний інструмент, який використовують фінансисти для оцінки стану ринку цінних паперів. Індекси обчислюються діленням загальної вартості акцій певної групи компаній на коригуючий коефіцієнт. Індекси відображають зміни в дохідності акцій.

За індексом українських акцій UXI відстежують коливання курсу, аналізують ринкові тенденції та стан економіки в цілому. Індекс можна назвати випереджаючим, тому що він сигналізує про наближення кризи в економіці раніше, ніж ми їх починаємо відчувати.

Де продаються акції?

Акції продаються на фондових біржах. На міжнародних фондових біржах можна купити акції найбільших компаній, на місцевих ринках торгуються акції невеликих та національних акціонерних товариств. Акції українських підприємств можна придбати на Українській біржі. Щоб купити акції, необхідно зареєструватись та відкрити рахунок на сайті біржового брокера.

Як почати торгувати на біржі?

Щоб почати торгувати на біржі, для початку потрібно вибрати брокера. Важливо перевірити, чи має він ліцензію від фондової біржі на торгівлю цінними паперами. Ми включаємо в наш рейтинг  для порівняння тільки ліцензованих брокерів.

Види акцій

Розрізняють дві форми випуску акцій:

 • Документарні – паперові акції та сертифікат про право власності на пакет акцій.
 • Бездокументарні – електронні акції в формі записів на рахунку (в базі даних). Виписка з рахунку цінних паперів посвідчує право на володіння ними.

Раніше всі акції були паперовими, скріплялись підписами та печатками організації, яка їх випустила. При купівлі акцій на біржі видавався чек від компанії на отриману суму грошей, ім’я акціонера вносилось в спеціальні реєстри.

Сучасні акції існують переважно в електронному вигляді, торгівля ними відбувається на онлайн платформах в інтернеті.

Акції відрізняються за обсягом прав власника:

 • Прості акції – власник яких має право брати участь в управлінні товариством та отримувати дивіденди, якщо акціонери проголосують за це на загальних зборах.
 • Привілейовані акції – надають право на обов’язкове й пріоритетне отримання обумовленого доходу. Участь в управлінні компанією, як правило, не передбачена.

В залежності від умов передачі:

 • Іменні акції – випускаються для конкретної особи з внесенням відомостей про неї до реєстру власників. Передати таку акцію можливо тільки спеціальним розпорядженням.
 • Акції на пред’явника – їх власником вважається той, хто ними розпоряджається або пред’являє. Таку акцію можна просто передати або продати будь-кому без додаткових документів.

Законами України наразі не дозволяється випуск акцій вітчизняних компаній на пред’явника.

Як заробляють на акціях

Задача інвестора правильно оцінити перспективи компанії, можливості її росту, або навпаки, передбачити банкрутство. Для інвестицій можливі два варіанти:

 • Активна торгівля – спекуляції з метою виграти на коливаннях цін
 • Пасивна інвестиція – купівля акцій для отримання дивідендів та в довгостроковій перспективі збільшення їх вартості.

Пасивні інвестиції в акції компаній

Для пасивних інвестицій в акції компаній необхідно аналізувати їх фінансовий стан, й продумувати стратегію. Найчастіше люди, які хочуть інвестувати власний капітал, але не мають навичок торгівлі на біржі, передають його в довірче управління. Але кожний інвестор може управляти своїм інвестиційним портфелем самостійно, керуючись власною стратегією.

Згідно з законом України, якщо акціями підприємства частково володіє держава, то за підсумками року акціонери обов’язково отримують <strong>50% від прибутку</strong> в вигляді дивідендів.

Для виплати дивідендів акціонерам необхідно:

 • щоб діяльність підприємства була прибутковою;
 • щоб загальних зборах акціонерів було схвалено рішення розподілити частину прибутку.

Активна торгівля акціями

діаграма

Є думка, що торгівля акціями на фондовій біржі чимось схожа на інтелектуальну азартну гру. Заробляти можна на зростанні або на падінні курсу акцій. Задача інвестора зловити ці хвилі, передбачити межі росту та падіння, щоб вчасно купити й знову продати акції, та отримати максимальну вигоду.

Трейдер, який обрав для себе активну торгівлю, постійно аналізує біржову інформацію, слідкує за новинами економіки й політики, щоб вчасно передбачити та зловити коливання цін.

Оптимальне рішення – поступово формувати інвестиційний портфель з цінних паперів різних компаній, рівномірно розподіляючи ризики.

Як формується біржова ціна акцій

Ціна акцій на біржі формується за результатами ранжування заявок на покупку та продаж (так званого подвійного аукціону). Біржова ціна фіксується кілька разів за день торгів, інформація про ціну та кількість укладених угод публікується в інформаційних виданнях.

Теоретично ціна продажу акцій прямо пропорційна розміру дивідендів, які вона приносить інвестору, й обернено пропорційна відсотковій ставці за депозитами в банку.

Акції продаються за таку суму грошей, яка при розміщенні на банківському депозиті принесе аналогічний дохід.

U = D/B * 100%

В формулі:

U – ціна акції
D – дивіденди
B – відсоткова ставка за депозитом

Оцінка акцій компанії

Щоб зважити доцільність інвестицій в ті чи інші акції, їх потрібно правильно оцінити. Основні фактори, що впливають на дохідність:

 • Ефективність фінансово-господарської діяльності
 • Конкуренція на ринку
 • Політика розподілу прибутку, яку встановлює керівництво підприємства
 • Загальний стан галузі, в якій функціонує підприємство
 • Стан економіки країни в цілому
 • Очікувані зміни в структурі та діяльності компанії, ризики, які можуть впливати на діяльність

Відкрити акціонері товариства завжди публікують інформацію для акціонерів на власних інтернет-ресурсах. Для оцінки знадобиться така інформація:

 • Фінансова звітність за минулі роки
 • Емісія акцій та кількість акціонерів
 • Динаміка цін на акції
 • Обсяги виробництва продукції
 • Зміни в активах та пасивах, їх структура
 • Новини підприємства

Показник P/E

Для оцінки акцій використовують показник P/E – співвідношення поточної ринкової ціни акції до прибутку компанії, який припадає на кожну акцію. Показник P/E допомагає інвестору оцінити ефективність використання капіталу.

P/E = Ринкова ціна / Прибуток на акцію

Чим вищий показник P/E, тим менший прибуток він отримає на одиницю вкладених коштів й тим довший період окупності капіталовкладень.

Приклад: P/E=10 говорить про те, що кожні 100 грн, вкладені в акції, принесуть 10 грн прибутку за рік.

Недоліки показника P/E

Ризики діяльності підприємства не відображаються конкретними числами, але входять до складу показника P/E. Низький показник P/E говорить про прибуткову діяльність компанії, але він залежить ще й від структури капіталу.

Якщо частка боргу в уставному капіталі перевищує частку капіталу акціонерів, показник P/E теж буде низьким. Тому він може свідчити про ризики, пов’язані з борговими зобов’язаннями.

І навпаки, високе значення P/E може говорити про неефективну діяльність або про швидке зростання підприємства, при якому ціна акцій росте на очікуваннях ринку.

Метод дійсної вартості акцій

Метод оцінки вартості акцій на основі показника P/E називають методом дійсної вартості акцій. З приведеного вище рівняння запишемо наступне:

Ринкова ціна акції = P/E * Прибуток на акцію

Після аналізу показника P/E на основі фінансової звітності компанії й прогнозованої прибутковості можна зробити висновки, недооцінені акції, чи переоцінені.

Дійсна ціна акцій  = P/E (після аналізу структури) * Очікуваний прибуток на акцію

Порівнюючи ринкову ціну акцій й отриману після аналізу дійсну ціну, інвестор приймає рішення. Якщо він вкладе кошти в недооцінені акції, вони обов’язково виростуть в ціні й принесуть прибуток.

Ризики торгівлі акціями

Торгівля цінними паперами на фондовій біржі пов’язана зі значним ризиком. Інвестиції можуть бути як прибутковими, так і збитковими. Ціни на акції й самі акції постійно рухаються, вони переходять від одного власника до іншого, а їх вартість то росте, то падає.

Щоб знизити власні ризики важливо перед прийняттям рішення про купівлю цінних паперів знайти фінансову звітність компанії й уважно її проаналізувати. На Financer ми публікуємо фінансові поради, де можна знайти інформацію про те, як оцінити компанію за її показниками:

 • Фінансовий баланс
 • Грошові потоки
 • Прибутки та збитки

Український фондовий ринок

В Україні торгівля акціями та іншими цінними паперами велась ще на початку XX століття. Фондові біржі діяли в великих містах – Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Сучасний фондовий ринок почав функціонувати в кінці минулого століття після прийняття ряду регулюючих законів. На ринку торгують акціями, облігаціями внутрішньої та зовнішньої позики, казначейськими зобов’язаннями, ощадними сертифікатами.

На початок XXI століття український фондовий ринок все ще не досить розвинений й відноситься до ринків з низькою ліквідністю та відрізняється мінливістю (волатильністю). Реалізувати довгострокову стратегію інвестицій наразі складно. Акції українських компаній вважають недооціненими. Якщо порівняти курс акцій аналогічних закордонних компаній, то вражає різниця в ціні.

Через війну в 2022 році ціна на акції українських підприємств значно впали. Якщо бойові дії на території України припиняться, і політична ситуація залищиться стабільною, цінні папери працюючих підприємств можуть зрости в ціні на 500%-1000%.

Фондові біржі в Україні

Всі зареєстровані фондові біржі України внесені до Реєстру ліцензованих учасників ринку, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Найвідоміші фондові біржі в Україні:

 1. Українська фондова біржа УФБ – перша біржа, яка була створена після розпаду радянського союзу в 1991 році. Торги проводяться нерегулярно й тільки вже приватизованими пакетами акцій.
 2. Фондова біржа Перспектива – створена в 2006 році, найбільша фондова біржа в Україні з найбільшим обсягом торгових угод.
 3. Фондова біржа ПФТС – заснована в 1996 році, сьогодні це одна з найбільших бірж, на якій ведуться торги цінними паперами.
 4. ПАТ Українська біржа – створена в 2008 році як підрозділ Московської біржі й до кінця 2018 року стала одним з лідерів ринку торгівлі цінними паперами в Україні. У 2018 році  програмне забезпечення Української біржі потрапило під санкції через російське програмне забезпечення. Біржа відновила торги в вересні з використанням української платформи SLTrade.

Як відбувається торгівля акціями

Купувати та продавати акції з технічної точки зору для користувача зовсім не складно. Щоб купити акції потрібно зареєструватись в одного з брокерів й відкрити рахунок в цінних паперах. Після цього ви можете розпочати торгівлю:

 • Знайти в списку компанії, в акції якої хотілось би інвестувати
 • Знайти інформацію про компанію та її продукцію, вивчити фінансову звітність
 • Обрати бажаний фондовий ринок, на якому торгуються акції компанії, яку ви обрали
 • Ввести потрібну кількість акцій для придбання
 • Ввести електронний підпис (який надала біржа після підписання договору)

Брокер отримує замовлення й через кілька годин, або днів (в залежності від виду цінних паперів та біржі) акції з’являються на рахунку клієнта.

Купівля акцій іноземних компаній

На українських біржах акції іноземних компаній наразі не торгуються, але в перспективі це можливо. Купити акції іноземних компаній можна на закордонних фондових біржах. Щоб розпочати торгівлю на такій біржі, потрібно мати банківський рахунок за кордоном України.

Мінімальна сума для початку торгів на європейській чи американській фондовій біржі не менш ніж 10000$. Простіший спосіб купити такі акції – зареєструватись на платформі інтернет-брокера, який є посередником та має доступ до іноземної біржі цінних паперів.

Потрібно знати:

В даному разі покупець не стає реальним власником акцій, але може отримувати дивіденди й торгувати ними.

Вартість брокерських послуг

На іноземних біржах діють приблизно такі тарифи:

 • 10$-20$ за кожну угоду, для великих угод додатково 1-2 центи за кожну акцію.
 • 10$-70$ за обслуговування рахунку в залежності від активності трейдера (чим менше угод, тим дорожче).
 • 10$-60$ за вивід грошей з торгового рахунку

Вартість послуг українських брокерів:

 • 0.14%-0.2% від суми або фіксована ціна 200-800 грн – комісія за виконання торгової угоди на придбання чи продаж акцій
 • 100-200 грн за відкриття рахунку
 • 50-400 грн щомісяця за обслуговування рахунку
 • 20-50 грн – комісія за вивід коштів з рахунку брокера

Критерії вибору брокера

Від вибору брокера залежить надійність збереження ваших інвестицій та успіх в торгівлі на фондовій біржі. Обираючи інтернет-брокера для торгівлі акціями звертайте увагу на такі критерії:

 • Загальний рейтинг компанії, загальна тривалість роботи на фондовій біржі
 • Чи є компанія ліцензованим членом фондової біржі
 • Компанія надає послуги безпосередньо, чи є посередником
 • Програмне забезпечення для торгівлі
 • Інформаційна та аналітична підтримка користувачів
 • Мінімальний розмір інвестиції
 • Вартість послуг

Фінансові аналітики рекомендують диверсифікувати ризики, вкладаючи кошти в акції різних компаній. Диверсифікований портфель акцій з горизонтом в 8-12 років завжди давав позитивні результати незважаючи на нестабільні ціни.

Пам’ятка для інвестора

 1. Перед тим, як вкласти гроші в акції, подумайте, чи хотіли б ви самостійно торгувати, чи готові довірити управління рахунком брокеру. Послуги інтернет брокерів, які надають доступ до торгівлі на фондовій біржі, обійдуться значно дешевше.
 2. Обирайте продукт для торгівлі в залежності від намірів. Якщо активна торгівля й глибокий аналіз діяльності підприємств вас не цікавить, можливо вам краще вкласти кошти в менш ризиковий біржовий інвестиційний фонд (аналог іноземного ETF), який самостійно диверсифікує портфелі.
 3. Порівнюйте тарифи на обслуговування, умови зберігання активів, вартість транзакцій, швидкість виконання угод на платформах різних брокерів. Краще віддати перевагу брокеру зі стажем, який працює на фондовій біржі не перший рік.
 4. Брокер управляє вашими активами, але в разі покупки українських акцій ви є їх власником й можете перенести цінні папери на інший рахунок. В разі покупки іноземних акцій ви маєте право лише на дивіденди.
 5. Умови брокерів часто змінюються, відмінності між тарифами не на стільки важливі, як ваша персональна інвестиційна стратегія. Ви маєте розуміти ризики й самостійно відповідати за власні рішення.
 6. Більшість онлайн брокерів надають інформаційні та навчальні матеріали на своїх сайтах. Для новачків це чудова можливість отримати знання та навички торгівлі на біржі перед тим, як інвестувати реальні гроші.

Найкращий спосіб здобути практичні навички торгівлі – відкрити демо-рахунок на реальному торговому терміналі.

Навчитись аналізувати фінансові показники, щоб робити успішні інвестиції й торгувати акціями на фондовій біржі – цілком можливо. Інвестиції в акції в країнах з розвинутою економікою завжди більш прибуткові, ніж строкові вклади в банках чи облігації.

Ця стаття була корисною?

2 out of 2 found this helpful

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Read Icon2833 прочитали
Останнє оновлення: 01.06.2022

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше