WIKI

Що таке інвестиційний фонд?

Інвестиційний фонд – учасник фондового ринку, створений для спільного інвестування. Окремі інвестори вкладають гроші у фонд, щоб акумулювати капітал і інвестувати його в найкращі активи. Фінансами фонду керує компанія з управління активами (КУА).

Інвестиції власних заощаджень в інвестиційні фонди ще тільки починають розвиватись в Україні. В країнах з розвинутою ринковою економікою це привабливий спосіб збільшення капіталу в довгостроковій перспективі з помірним рівнем ризику.

У більшості людей, які мають власний капітал і бажають отримати пасивний прибуток від інвестицій в цінні папери, немає необхідних знань для торгівлі на фондовій біржі.

Щоб спростити процес інвестування й зробити фондовий ринок доступним для приватних інвесторів компанії з управління активами створюють інвестиційні фонди.

Прибутковість на вкладені кошти в гривні за останній рік зросла і знаходиться в межах 7%-55% річних, але попередні три роки більшість інвестиційних фондів були збитковими через економічну кризу.

Які бувають інвестиційні фонди?

В залежності від організаційно-правової форми:

 1. Пайові інвестиційні фонди – функціонують без реєстрації юридичної особи, активи належать окремим інвесторам на правах спільної пайової власності. Вкладники не беруть участь в управлінні фондом. Право власності засвідчують інвестиційні сертифікати, дивіденди виплачують тільки закриті ПІФ.
 2. Корпоративні інвестиційні фонди – функціонують, як відкриті акціонерні товариства, є самостійною юридичною особою. Акціонери беруть участь в управлінні фондом, можуть отримувати дивіденди. Фонд емітує (випускає) прості іменні акції.

Пайові та корпоративні інвестиційні фонди в залежності від виду діяльності бувають такі:

 • Відкриті
 • Закриті
 • Інтервальні

ПІФ нагадує загальний кошик, в який недосвідчені інвестори збирають гроші, щоб передати їх в управління професіоналам. Такий підхід дає змогу окремим інвесторам уникнути ризику, пов’язаного з самостійним пошуком проектів для вкладення власного капіталу.

Компанія з управління самостійно формує інвестиційний портфель, вкладаючи гроші вкладників в різні високоліквідні активи – акції компаній, державні та корпоративні облігації, цінні метали, банківські депозити, нерухомість та інші інструменти фондового ринку.

Основні ознаки ПІФ

 • ПІФ не є самостійною юридичною особою
 • ПІФ створюється шляхом випуску інвестиційних сертифікатів для інвесторів
 • Облік результатів діяльності ПІФ компанія з управління активами веде окремо від власної господарчої діяльності
 • Мінімальний обсяг активів встановлено на рівні 500 тисяч гривень.
 • Фонди облігацій – вкладають кошти в державні облігації та облігації найнадійніших корпорацій. Найбільш консервативні й стабільні, але дають невисоку прибутковість.
 • Фонди акцій – купують акції компаній, можуть забезпечити більший прибуток за сприятливої ситуації на ринку, але такі інвестиції більш ризикові.
 • Змішані фонди – урівноважують ризики, формуючи портфель з різних акцій та облігацій. Прибутковість часто буває вищою, ніж в більш консервативних фондах.
 • Індексні фонди – формують свої портфелі, копіюючи біржові індекси, тобто самостійно не аналізують і не обирають активи.
 • Галузеві фонди – портфель інвестицій складається з цінних паперів підприємств одного з секторів економіки

Коротка історія створення

Перші пайові інвестиційні фонди були створені в США приблизно 100 років тому. Вони посприяли швидкому розвитку національної економіки, тому що акумулювали гроші простих громадян й сприяли збільшенню доходів за рахунок розвитку підприємницького сектору.

Люди не довіряли таким фондам, поки не були прийняті закони «Про інвестиції» та «Про трасти». Сьогодні інвестиційні фонди в Америці та країнах Євросоюзу є найпривабливішими інструментами для розміщення заощаджень громадян.

Порівняння закритих та відкритих ПІФ

ХарактеристикаВідкритийІнтервальнийЗакритий
Викуп сертифікатів:Можливий в будь-який робочий деньУ визначені дні, коли відбувається емісія, щонайменше 1 раз на рікПісля закінчення визначеного строку дії фонду
Як довго існує:Може бути строковим або безстроковимБуває тільки строковим
Диверсифікація інвестицій:ДиверсифікованіДиверсифіковані, недиверсифіковані, венчурні, невенчурні
Обіг сертифікатів:Продати можна тільки КУА, передати іншій особі можна тільки в спадщинуОбмежень немає
Оцінка вартості:Кожний робочий деньВ останній день перед викупом, щонайменше 1 раз в квартал

Як функціонує ПІФ

Активами інвестиційного фонду володіють окремі інвестори-пайовики, а управляє ними КУА – компанія з управління активами. Аналізом ситуації на ринку та вивченням ринкових трендів займаються фінансові аналітики КУА.

Вони вивчають звітність компаній, дохідність різних інструментів фондової біржі, слідкують за біржовими індексами, загальною економічною та політичною ситуацією, й дають рекомендації по формуванню інвестиційного портфеля.

За дорученням КУА брокер купує й продає цінні папери на біржі, після чого активи пайового інвестиційного фонду зберігаються в депозитарії. Облік та звітність компанії з управління активами регулярно перевіряють аудитори, всю систему контролює державна служба регулювання фінансових ринків.

Переваги та недоліки ПІФ

 • Компанія з управління активами не дає гарантій прибутковості інвестицій, інвестор самостійно несе ризики несприятливої ситуації на ринку
 • Несприятлива ринкова кон’юнктура може привести до збитків замість прибутків через зменшення ринкової вартості паю.

Порівняння ПІФ для інвестицій

Найнижчий ризик для приватного інвестора вкласти гроші у відкритий або інтегральний ПІФ тому що такі фонди завжди диверсифіковані, законодавство жорстко регулює структуру їх активів.

Цінні папери відкритого фонду можна викупити в будь-який час, вступна сума інвестицій найнижча. Обіг цінних паперів відкритого фонду обмежений, продати їх можна тільки компанії, що управляє активами. Дохідність порівняно невисока, зате комісійні КУА найнижчі.

Закриті ПІФ найбільш ризикові через відсутність диверсифікації, мають найвищу дохідність в порівнянні з іншими фондами, сертифікати вільно торгуються на ринку. Дивіденди виплачуються тільки в кінці терміну дії фонду й можуть зменшуватись через інфляцію. Мінімальна сума для викупу сертифікату найвища, обіг сертифікатів не обмежений.

Депозитні сертифікати банків

Альтернативою інвестиції в ПІФ може стати банківський депозитний сертифікат. Це іменний цінний папір, який засвідчує право на отримання вкладу та відсотків в повному обсязі одним платежем.

БанкПроцентні ставки (USD / EUR)
ПриватБанк 3% / 1,25% річних
Таскомбанк2,5% / 1% річних
Південний2,5% / 1% річних

Відповідальність КУА перед інвесторами

Правові відносини між інвесторами та компанією, що управляє активами, регулює інвестиційний договір. Він підтверджує факт вкладання коштів в певний об’єкт інвестування, а також права та обов’язки сторін.

Основний закон, який регулює діяльність КУА є ЗУ «Про інститути спільного інвестування». Фізичним особам дозволено вступати тільки до диверсифікованих пайових фондів.

 • КУА зобов’язана вкладати кошти інвесторів у визначену кількість фінансових інструментів, що знижує ризики при падінні дохідності одного з них.
 • КУА зобов’язана надавати інвесторам інформацію про вартість сертифікатів на їх вимогу.
 • У випадку падіння дохідності фонду більш ніж на 20% КУА зобов’язана передати фонд в управління інший компанії.
 • Якщо компанія, що управляє активами, збанкрутує, збитки можуть бути відшкодовані з резервного фонду.

Якщо вас приваблює можливість робити заощадження, вкладаючи кошти в сертифікати пайових інвестиційних фондів, ви можете самостійно обрати найцікавіший для вас ПІФ.

Біржові інвестиційні фонди ETF

Біржовими називають індексні фонди ETF, акції або паї яких торгуються на фондовій біржі. Паї звичайних ПІФ не можуть вільно торгуватись на біржі. Вони продаються тільки через уповноважених осіб, на відміну від акцій індексних фондів, які можна придбати з брокерського рахунку.

Фондовий індекс – інструмент для оцінки стану ринку, який розраховують як середнє значення від цін акцій певної групи компаній. Сам індекс – це лише математична формула, індексні фонди використовують його для формування інвестиційних портфелів й слідування їх дохідності за індексом.

Акції ETF відносяться до високоліквідних, їх можна купити чи продати в будь-який час торгів на фондовій біржі. На українській фондовій біржі іноземні ETF не торгуються, придбати можна тільки акції індексних фондів, які слідують таким індексам української фондової біржі:

 1. Індекс ПТФС – розраховується за результатами торгів на біржі ПТФС, враховує ціни на акції 7-ми найбільших енергетичних компаній.
 2. Індекс UX – розраховується за даними торгів на Українській біржі, враховує ціни на акції 8 найбільших компаній та двох банків (Банк Аваль, Укрсоцбанк).

На Financer представлені різні інвестиційні фонди, які функціонують в Україні. Ви можете самостійно порівняти українські інвестиційні фонди і обрати найкращий для інвестування.

Ця стаття була корисною?

Станьте першим, хто залишив відгук

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на
Read Icon770 прочитали
Останнє оновлення: 12.05.2022

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше