Algemene voorwaarden

Hallo!

Bij Financer.com vinden wij het belangrijk dat onze bezoekers zich bewust zijn van wat voor soort service die wij precies aanbieden, en de verantwoordelijkheid die we hebben. We dachten, dus met een vrij goede tekst, u helpen om deze punten te begrijpen.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, dus kijk hier eens in de zoveel tijd naar om uzelf op de hoogte te houden.

§1 De verwerking van persoonlijke gegevens en details

 • Financer.com zal uw gegevens niet beheren of gebruiken, alleen de kredieten bedrijven waar u gebruik van wilt maken slaan uw gegevens op.
 • Financer.com bied geen krediet aan en doet geen uitspraken met betrekking tot de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de lening. Het is het krdeieten bedrijf welke de informatie verstrekt over de kredietwardigheid.
 • De persoonsgegevens welke bij Financer.com worden opgeslagen voor het gebruik van nieuwsbrieven zullen in geen geval aan derden worden bekendgemaakt. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt wordt alleen opgeslagen in onze eigen database.
 • U hebt in het kader van de Data Wet Persoonsgegevens, het recht op een specificatie van de informatie welke Financer.com op slaat in de database, u kunt dit ten minste eenmaal per jaar kiezen om te ontvangen. Als u een dergelijke specificatie zou wensen, neem dan contact met ons op hier .
 • Mailings lijsten en nieuwsbrieven worden alleen maar verzonden naar klanten welke zich hiervoor hebben opgegeven.
 • Financer.com volgt de Data Inspection Board regels, voorschriften en aanbevelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

§ 2 Wat is onze verantwoordelijkheid

 • Financer.com is niet verantwoordelijk voor geschillen over contracten, overeenkomsten en andere financieel gerelateerde conflicten tussen leners en geldschieters. Alle klachten met betrekking tot betaalde lening of afwijzing wordt afgehandeld door de kredietmaatschappij waar de lening is afgesloten.
 • Wij nemen geen positie in van de kredietnemer of de kredietverstrekker bij een conflict, maar zullen altijd buiten elke betrokkenheid blijven.
 • Financer.com is in geen geval aansprakelijk voor alle schade en schending van het contract, of van de kredietnemer of de geldschieter die schade of contractbreuk hebben toegebracht. We zullen nooi betrokken zijn bij een overeenkomst, dit is ten allen tijden een overeenkomst tussen de lener en uitlener.
 • Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud en informatie op onze website.
 • Onder voorbehoud van wijzigingen die kredietverstrekkers hebben gemaakt en waar wij deze nog niet hebben bij gewerkt op de website. Normaliter streven wij ernaar om informatie welke veranderd dezelfde dag te verwerken, maar het kan voorkomen dat hier een paar dagen tussen zitten.
 • Wij pleiten ervoor dat u op verantwoorde wijze moet lenen, wat niet per se betekent dat je geen geld kunt lenen vanwegen een laag inkomen of een wanbetaling. Echter, uw huidige financiën  moeten zodanig goed genoeg zijn voor u zijn om u in staat te brengen om uw lening terug te betalen. Het is uw verantwoordelijkheid om op verantwoorde wijze te lenen, terwijl het is onze verantwoordelijkheid om u te informeren over hoe dit te doen .

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook