Her er de 15 rikeste landene i verden – med Norge i toppen

3 minutter

Dersom du skulle gjette, hvilket land tror du er det rikeste landet i verden? Blant denne topp 15 listen, finner du kun et skandinavisk land blant de topp tre, og det er Norge. Mer informasjon om de rikeste personene i Norge finner du her.

Hvordan beregner man hvilket land som er rikest?

Verdens rikeste land blir rangert etter landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette er markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. For å finne BNP per innbygger, deler man landets BNP med befolkningstallet, slik at man får gjennomsnittet til hver enkelt innbygger.

Nedenfor finner du en liste over verdens rikeste land i 2018. Denne listen inneholder data fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

15. San Marino – $50.900 per innbygger

San Marino (offisielt Republikken San Marino) er verdens eldste republikk og ligger i den nordøstlige delen av Italia. Selv om San Marino er en selvstendig stat, ligger den helt omsluttet av Italia. Inntektene til landet kommer hovedsakelig fra turismen og bankvirksomheten. Men de eksporterer også alt fra tekstiler til sement, keramikk og vin.

14. Østerrike – $51.710 per innbygger

Østerrike grenser til blant annet Sveits og Tyskland, og er omgitt av forskjellige land på alle sider. Østerrike er et industriland, og får inntektene sine fra turisme, men også fra jord-, skogbruk og fiske, i tillegg til industri, bergverk og tjenesteytende næringer.

13. Nederland – $52.930 per innbygger

Nederland grenser til Belgia i sør, Tyskland i øst og Nordsjøen i vest og nord. På grunn av landets beliggenhet, er Nederland en naturlig innfallsport, og de får derfor inntektene sine i stor grad fra handel, i tillegg til at de tjener godt på industri og samferdsel.

12. Sverige – $53.870 per innbygger

Nabolandet vårt, Sverige, ligger også høyt oppe på listen over verdens rikeste land. Sverige ble kraftig rammet av økonomikrisen i 2008, og i 2009 falt BNP med 5 prosent, men de var allikevel et av landene som klarte seg best gjennom krisen. Inntektene kommer hovedsakelig fra tjenesteytende næringer og industri, men også fra sysselsetting, jordbruk, skogbruk, og fiske.

11. Australia – $56.700 per innbygger

Australia er verdens sjette største land beregnet etter flateinnhold, og er et land i Oseania, sør for Indonesia. Australia sin økonomi kommer fra eksport av jordbruksprodukter, men de er også en av verdens fremste eksportører av mineraler.

10. Danmark – $61.230 per innbygger

Tre av de skandinaviske landene er blant topp 15 når det gjelder verdens rikeste land, og Danmark er et av dem. Tidligere kom hovedsakelig Danmark sin økonomi fra jordbruk, men nå kommer inntektene fra industri, tjenesteyting og finansvirksomhet. På grunn av olje- og gassfeltene i Nordsjøen er Danmark selvforsynt når det gjelder energi.

9. Singapore – $61.230 per innbygger

Singapore er en republikk som ligger i Sørøst-Asia. Dette er et av verdens mest tettbefolkede land, men gjør det økonomisk veldig bra. Inntektene kommer hovedsakelig fra bedrifter som staten eier. I den siste tiden har de også fått flere turister som bidrar positivt til inntektene, og har begynt å satse på handel, finans og samferdsel.

8. USA – $62.520 per innbygger

Mange tror at USA er verdens rikeste land, men dette er altså ikke tilfelle. Den største sektoren i økonomien til USA er servicesektoren, som sysselsetter 75% av USA sin arbeidsstyrke. De får også inntektene dine fra jordbruk, turisme og naturressurser som kull, olje og sjeldne metaller. I tillegg er de en stor eksportør for fly, stål, våpen og elektronikk.

7. Qatar – $67.820 per innbygger

Qatar lå i mai i år som nummer 1 på listen over verdens rikeste land, selv om de tidligere var et av de fattigste landene i Arabia. Landet ligger i Midtøsten på Den arabiske halvøy. Økonomien deres kommer fra olje og gass, og Qatar har faktisk verdens tredje største reserver av naturgass.

6. Irland – $75.190 per innbygger

Irland ligger utenfor den nordvestlige kysten av Europa, vest for England, og grenser til Nord-Irland. Før levde de hovedsakelig av jordbruket og lite industri, men nå har det blitt helt omvendt. De har mange utenlandske bedrifter, noe som har økt antall arbeidsplasset og redusert arbeidsledigheten. De får også store deler av økonomien sin fra eksport av varer og tjenester.

5. Island – $75.700 per innbygger

Island ligger sør for polarsirkelen. I og med at de er en øy i Nord-Atlanteren, preges økonomien hovedsakelig av fiske og fiskeprodukter. Men dette kan være risikabelt i og med at de er avhengig av fangstmengden og prisene på verdensmarkedet. De har derfor begynt å satse mer på servicenæringene og industrisektoren, bioteknologi, finanssektoren og turisme.

4. Macao SAR – $81.590 per innbygger

Macao ligger i nærheten av Kina og Hongkong. De (videre)utvikler industrier som tekstiler, elektronikk og leketøy, og tjener godt på turisme på grunn av kasinoene sine. De har sterke økonomiske bånd med Hongkong, som har en sterk infrastruktur og gode finans- og banktjenester.

3. Norge – $82.370 per innbyggere

Norge ligger for tiden på 3. plass over verdens rikeste land. Dette er en god økning fra mai tidligere i år, da Norge lå på 6. plass. Norge er et høyt utviklet industriland, og det er ingen hemmelighet at Norge hovedsakelig får økonomien sin fra oljen. Det har vært mye frykt for at vi omsider skal gå tom, men heldigvis har det blitt funnet mer olje de siste årene.

2. Sveits – $83.58 per innbyggere

Sveits grenser blant annet mot Italia, Frankrike og Tyskland, og ligger som nummer to på denne listen. Økonomien kommer hovedsakelig fra tjenesteytende næringer, og da spesielt finans– og forsikringsvirksomheter, som også har gitt bankene mye utenlandsk kapital. I tillegg får de inntektene sine fra turisme og industri.

1. Luxembourg – $113.950 per innbygger

Verdens rikeste land er for tiden Luxembourg med hele 31.580 amerikanske dollar mer per innbygger enn Norge. Det er et lite land som grenser til Frankrike, Belgia og Tyskland. Økonomien kommer først og fremst fra tjenesteytende næringer, og da spesielt finans- og banksektoren. I tillegg kommer inntektene fra jern- stålindustrien, og  produksjon av kjemikaler og gummi.

×

Vurder vennligst Her er de 15 rikeste landene i verden – med Norge i toppen

  • Vurder
  • Anmeld
  • Send inn

Vurder

Hvordan vil du rangere Her er de 15 rikeste landene i verden – med Norge i toppen tjenester og produkter?

Tilbake

Anmeld

Hvordan var tjenesten? Støtte du på noen problemer? Føler du at selskapet levde opp til forventningene? Ikke utelat noe - vi vil høre alt som var bra, og alt som kunne vært bedre!

Send inn

Du er et skritt unna å sende inn anmeldelsen din

Logg inn med Eposten din
Under kan du lage en ny bruker
 Din anmeldelse er pågående. Vennligst sjekk din epost og klikk på informasjonslinken.