rikeste land

Her er de 15 rikeste landene i verden – med Norge i toppen

  • 17. oktober 2018
  • 5 min lesning
  • 37339 Lest

Dersom du skulle gjette, hvilket land tror du er det rikeste landet i verden? Blant denne topp 15 listen, finner du kun et skandinavisk land blant de topp tre, og det er Norge. Mer informasjon om de rikeste personene i Norge finner du her.

Hvordan beregner man hvilket land som er rikest?

Verdens rikeste land blir rangert etter landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette er markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. For å finne BNP per innbygger, deler man landets BNP med befolkningstallet, slik at man får gjennomsnittet til hver enkelt innbygger.

Nedenfor finner du en liste over verdens rikeste land i 2018. Denne listen inneholder data fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

15. Tyskland – $48.196 per innbygger

Tyskland er en republikk som ligger i sentral Europa, og består av 16 delstater. Landet regnes som å være verdens største industriland. Republikken er Europas med befolkede land med ca 83 millioner innbyggere, hvis ikke du teller med Russland.

14. Finland – $49.649 per innbygger

Finland grenser til Norge, Sverige og Russland. De har en befolkning på 5,3 millioner mennesker, og landes blir ofte kalt » de tusen sjøers land», når de har rundt 188.000 innsjører i landet. En annen fun fact om landet, er at de er det landet i verden som drikker mest kaffe per innbygger. De drikker i gjennomsnitt 12kg kaffe per innbygger i året.

13. Østerrike – $51.513 per innbygger

Østerrike grenser til blant annet Sveits og Tyskland, og er omgitt av forskjellige land på alle sider. Østerrike er et industriland, og får inntektene sine fra turisme, men også fra jord-, skogbruk og fiske, i tillegg til industri, bergverk og tjenesteytende næringer.

12. Nederland – $53.024 per innbygger

Nederland grenser til Belgia i sør, Tyskland i øst og Nordsjøen i vest og nord. På grunn av landets beliggenhet, er Nederland en naturlig innfallsport, og de får derfor inntektene sine i stor grad fra handel, i tillegg til at de tjener godt på industri og samferdsel.

11. Sverige – $54.112 per innbygger

Nabolandet vårt, Sverige, ligger også høyt oppe på listen over verdens rikeste land. Sverige ble kraftig rammet av økonomikrisen i 2008, og i 2009 falt BNP med 5 prosent, men de var allikevel et av landene som klarte seg best gjennom krisen. Inntektene kommer hovedsakelig fra tjenesteytende næringer og industri, men også fra sysselsetting, jordbruk, skogbruk, og fiske.

10. Australia – $57.305 per innbygger

Australia er verdens sjette største land beregnet etter flateinnhold, og er et land i Oseania, sør for Indonesia. Australia sin økonomi kommer fra eksport av jordbruksprodukter, men de er også en av verdens fremste eksportører av mineraler.

9. Danmark – $60.726 per innbygger

Tre av de skandinaviske landene er blant topp 15 når det gjelder verdens rikeste land, og Danmark er et av dem. Tidligere kom hovedsakelig Danmark sin økonomi fra jordbruk, men nå kommer inntektene fra industri, tjenesteyting og finansvirksomhet. På grunn av olje- og gassfeltene i Nordsjøen er Danmark selvforsynt når det gjelder energi.

8. USA – $62.621 per innbygger

Mange tror at USA er verdens rikeste land, men dette er altså ikke tilfelle. Den største sektoren i økonomien til USA er servicesektoren, som sysselsetter 75% av USA sin arbeidsstyrke. De får også inntektene dine fra jordbruk, turisme og naturressurser som kull, olje og sjeldne metaller. I tillegg er de en stor eksportør for fly, stål, våpen og elektronikk.

7. Singapore – $64.582 per innbygger

Singapore er en republikk som ligger i Sørøst-Asia. Dette er et av verdens mest tettbefolkede land, men gjør det økonomisk veldig bra. Inntektene kommer hovedsakelig fra bedrifter som staten eier. I den siste tiden har de også fått flere turister som bidrar positivt til inntektene, og har begynt å satse på handel, finans og samferdsel.

Visste du at man skal søge om en lisens i retten til at eie og kjøre bil i Singapore? Denne lisensen koster opptil 600.000 Norske kroner.

6. Qatar – $69.026 per innbygger

Qatar lå i mai i år som nummer 1 på listen over verdens rikeste land, selv om de tidligere var et av de fattigste landene i Arabia. Landet ligger i Midtøsten på Den arabiske halvøy. Økonomien deres kommer fra olje og gass, og Qatar har faktisk verdens tredje største reserver av naturgass.

Visste du at bare 10% av innbyggerne i Qatar er født i landet?

5. Island – $73.202 per innbygger

Island ligger sør for polarsirkelen. I og med at de er en øy i Nord-Atlanteren, preges økonomien hovedsakelig av fiske og fiskeprodukter. Men dette kan være risikabelt i og med at de er avhengig av fangstmengden og prisene på verdensmarkedet. De har derfor begynt å satse mer på servicenæringene og industrisektoren, bioteknologi, finanssektoren og turisme.

4. Irland – $78.806 per innbygger

Irland ligger utenfor den nordvestlige kysten av Europa, vest for England, og grenser til Nord-Irland. Før levde de hovedsakelig av jordbruket og lite industri, men nå har det blitt helt omvendt. De har mange utenlandske bedrifter, noe som har økt antall arbeidsplasset og redusert arbeidsledigheten. De får også store deler av økonomien sin fra eksport av varer og tjenester.

Visste du at du i følge loven har rett til irsk statsborgerskap hvis du har irske besteforeldre? Du skal ikke vite noe om landet eller ha hvert der tidligere, men du skla betale et gebyr.

3. Norge – $81.807 per innbyggere

Norge ligger for tiden på 3. plass over verdens rikeste land. Dette er en god økning fra mai tidligere i år, da Norge lå på 6. plass. Norge er et høyt utviklet industriland, og det er ingen hemmelighet at Norge hovedsakelig får økonomien sin fra oljen. Det har vært mye frykt for at vi omsider skal gå tom, men heldigvis har det blitt funnet mer olje de siste årene.

2. Sveits – $82.839 per innbyggere

Sveits grenser blant annet mot Italia, Frankrike og Tyskland, og ligger som nummer to på denne listen. Økonomien kommer hovedsakelig fra tjenesteytende næringer, og da spesielt finans– og forsikringsvirksomheter, som også har gitt bankene mye utenlandsk kapital. I tillegg får de inntektene sine fra turisme og industri.

Visste du at Sveits er det eneste landet som har et kvadratisk flagg?

1. Luxembourg – $114.340 per innbygger

Verdens rikeste land er for tiden Luxembourg med hele 31.580 amerikanske dollar mer per innbygger enn Norge. Det er et lite land som grenser til Frankrike, Belgia og Tyskland. Økonomien kommer først og fremst fra tjenesteytende næringer, og da spesielt finans- og banksektoren. I tillegg kommer inntektene fra jern- stålindustrien, og  produksjon av kjemikaler og gummi.

Visste du at innbyggerne i Luxembourg snakker Luxembourgsk, Tysk og Fransk?

Nyheter

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
37339 Lest
Sist oppdatert: 14. juli 2020

Utforsk våres temaer