Invester i Peer-to-Peer-lån (P2P-lån)

Anbefalte P2P selskap

Filter nullstill
Filter
AnbefaltValgt 475 ganger
 • Gjennomsnittlig avkastning på 12,77% per år
 • Avkastning for hver måned
 • Mulighet for å automatisk investering avkastningen
 • Tilbakebetalingsgaranti
AnbefaltValgt 154 ganger
 • Avkastning: + 12% | Minimumsinvestering: € 50, -
 • Investering i sikrede eiendomslån
 • BONUS: 0,5% cashback
 • Investeringsperiode: 6 - 36 måneder
AnbefaltValgt 27 ganger
 • Avkastning: + 10% | Minimumsinvestering: € 50, -
 • Investering i startups, eiendoms- og næringslån
 • Lån beskyttet av avsetningsfond
 • Investeringsperiode: 2 - 24 måneder
P2P-forside

Å tjene penger med peer-to-peer-lån kan gi deg mye høyere avkastning enn sparekontoer.

Financer gir deg et godt innblikk i P2P-lån og viser deg hvordan du kan øke kapitalen din.

Peer to peer-lån gir en god mulighet til å bygge passive inntekter og bli økonomisk uavhengig.

Selv med lite startkapital kan investeringen økes med mer enn 10% per år på kort sikt. Selvfølgelig kan du ikke få en så god avkastning helt uten de nødvendige risikoene.

De som ikke investerer og som ikke er villige til å ta visse risikoer, vil derfor ikke kunne øke inntekten betydelig med denne strategien.

I internettalderen er det mange måter å tjene penger på nettet. Som med det meste, trenger man litt kunnskap.

Hvis du ikke har tid til å tilegne deg spesialiserte ferdigheter eller kunnskap, kan du få sparepengene dine til å fungere for deg ved å investere smart. Av den grunn snakker vi om investering i P2P-lån på denne siden.

Hva er peer-to-peer-lån?

Et peer-to-peer-lån (P2P), eller privatlån, er et lån som ikke finansieres av en bank, men av private investorer.

De siste årene har forholdene til bankene blitt mindre attraktive, blant annet på grunn av resultatene av finanskrisen i 2008.

Folk har fortsatt liten tro på tradisjonelle banker. P2P-lån øker derfor og vil spille en viktigere rolle i fremtiden når det gjelder finansiering av virksomheter og prosjekter.

Hvis du har spart penger som investor, vil du naturligvis kunne investere dette beløpet så lønnsomt som mulig. Å kjøpe eiendom krever ofte et stort budsjett og er derfor vanligvis ikke et alternativ.

En annen opsjon er å kjøpe aksjer. Disse er imidlertid sterkt påvirket av svingninger i aksjemarkedet og innebærer derfor høy risiko.

Investorer som leter etter det sikreste alternativet, investerer pengene sine i sparekontoer. Dessverre er rentene for tiden så lave at denne investeringsformen knapt gir penger.

Smart investering i peer to peer-lån er også et alternativ. Du kan da investere i lån. De siste årene har P2P-plattformer i økende grad kommet frem.

P2P-lån er fortsatt et relativt nytt konsept i Norge, men det finnes gode plattformer hvor du kan investere i P2P-lån, hvor du kan få over 12% avkastning hvert år.

Noen av disse P2P-plattformene er Mintos , ReInvest24, EstateGuru eller PeerBerry. Her kan du få en meget god og høy avkastning (10 til 20%).

Dette er en mye høyere avkastning enn renten du får på en sparekonto. Denne ekstra inntektsstrømmen kan hjelpe deg med å bli økonomisk uavhengig.

Hvordan fungerer P2P-utlån?

Som du kan se, finnes det mange forskjellige peer-to-peer-plattformer. Noen plattformer er kun for investorer, mens andre tilbyr både forskuddsbetalinger og lån.

Du kan registrere deg som investor (utlåner) og sette inn pengene på en konto, hvoretter du kan investere i forskjellige typer (forbruker) lån via P2P-plattformen.

Når låntakeren har tilbakebetalt lånet, blir lånebeløpet + renter betalt til deg gjennom denne kontoen.

Når du låner penger, trenger ikke pengene dine nødvendigvis lånes ut til en person. Det er også mulig å låne ut disse pengene til flere personer.

Du kan selvfølgelig bestemme dette selv. Det er lurt å spre risikoen ved å investere i flere mindre lån.

Det motsatte er også mulig: flere långivere låner ut penger til en person.

Hvor høy er avkastningen med peer to peer?

Det avhenger hovedsakelig av deg. P2P-plattformer delte prosjekter i 5 til 7 klasser. Jo høyere karakter (listet alfabetisk), jo lavere er risikoen for at låntakeren blir insolvent.

Avkastningen varierer i gjennomsnitt mellom 8 – 16%

Investeringer i klasse AB-prosjekter kan oppnå en avkastning på opptil 4% per år. I CDE-klassene kan man oppnå en avkastning på mellom 6 og 8%.

E-Klasse står for de “mest risikable” prosjekter, og lover en avkastning på minst 9-12%. Denne kodingen er selvfølgelig forskjellig per leverandør. Hver plattform har sin egen klassifisering.

Ideelt sett deler du investeringen din over 100 forskjellige prosjekter og diversifiserer investeringen. Dette reduserer risikoen for totaltap. Som med aksjehandel kan denne strategien også brukes her.

Du kan gå et skritt videre og spre risikoen på flere plattformer. Det neste trinnet er å investere i internasjonale P2P-plattformer.

Utenlandske P2P-plattformer som EstateGuru, Mintos  og spillere som Funding Circle er blant de mest populære portalene for Nordmenn.

Målet er derfor å spre risikoen og å investere i prosjekter i forskjellige risikoklasser. Invester nå gjennom Mintos

Hva investerer du i med P2P-lån?

Private investorer som ønsker å investere pengene sine lønnsomt i peer-to-peer-lån, bør diversifisere kapitalen så bredt som mulig.

Et alternativ for diversifisering er å spre din investerte kapital på flere lånetyper.

For mange investorer er det viktig å vite hvor pengene deres blir investert, og om investeringen deres er til fordel for økonomien. Bærekraft er også et viktig tema for mange investorer.

Av disse grunner forklarer vi i de følgende avsnittene hvilke typer kreditt du støtter med din P2P-investering, og hvilken P2P-plattform som er best egnet for hver type kreditt.

Forbrukslån

Beste plattform: Mintos

Valgt 475 ganger
 • Gjennomsnittlig avkastning på 12,77% per år
 • Avkastning for hver måned
 • Mulighet for å automatisk investering avkastningen
 • Tilbakebetalingsgaranti

Med forbrukerkreditt menes ordinære avdragskreditter som er fritt tilgjengelig. Låntakerne kan bruke kapitalen til å dekke deres behov.

Utlåneren sjekker vanligvis låntakers kredittverdighet og godtar om nødvendig en klausul om lønnsinnredning i kredittavtalen for å beskytte seg mot mislighold av låntakerens tilbakebetaling.

Det er imidlertid ingen ytterligere lånegarantier.

Rentebetalinger – inkludert tilbakebetaling av forbrukslån – gjøres månedlig.

Dette er fordelen som muliggjør rask reinvestering av inntekten, slik at den sammensatte renteeffekten (sammensatt rente) akselereres.

Billån

Beste plattform: Mintos

Valgt 475 ganger
 • Gjennomsnittlig avkastning på 12,77% per år
 • Avkastning for hver måned
 • Mulighet for å automatisk investering avkastningen
 • Tilbakebetalingsgaranti

Et billån brukes til å finansiere kjøretøy. Avhengig av kreditor og nasjonale forskrifter, blir låntakeren bare brukeren av kjøretøyet (og er derfor ikke den offisielle eieren), eller blir faktisk eier.

SMS lån

Kortsiktige lån på maksimalt 10.000kr tas vanligvis opp i en periode på 30 til 60 dager.

Det tiltenkte målet er vanligvis å bygge bro over en økonomisk flaskehals, som avgjøres med neste lønnsmottak.

Boliglån

EstateGuru er for tiden den beste investeringsplattformen for eiendomslån. Private investorer investerer i sikrede lån for å finansiere byggeprosjekter.

Eiendomsprosjekter tjener ofte til å skape nye boarealer eller byggeprosjekter som støtter utvidelse av virksomheter.

Alle lån i denne kategorien er dekket av en forsikring (tomt, eiendom, bolig osv.) Og vanligvis av noen ekstra personlige garantier.

Bare lån med en LTV * (Loan-To-Value) mellom 35% og 70% er finansiert.

Dette er derfor ikke fullstendige finansieringsoperasjoner. Låntakeren må betale minst 30% av investeringsbeløpet selv.

De siste fem årene av plattformens eksistens har investorer ikke møtt noen mislighold, selv om det ikke er gitt noen tilbakekjøpsgaranti.

Dette indikerer at EstateGuru har veldig god kontroll over kredittkontroller og screener eiendomsprosjekter veldig nøye.

I motsetning til de nevnte P2P-plattformene involverer ikke EstateGuru noen eksterne långivere. Bedriftene søker om finansiering direkte fra selve P2P-plattformen.

Investorer bør være klar over at eiendomslån vanligvis ikke innløses før forfall. Tilbakebetaling skjer derfor ofte bare på slutten av termin.

* Lån-til-verdi-forholdet (LTV) er et finansielt begrep som brukes av långivere for å uttrykke forholdet mellom et lån og verdien av en kjøpt eiendel.

Forretningspoeng

Investorer som ønsker å investere bærekraftig og med merverdi, kan støtte selskaper som ønsker å utvide sin operative virksomhet.

I de fleste tilfeller innebærer dette anskaffelse av ekstra driftsmidler eller utvidelse av lager og produksjonslinjer.

Slik finansiering bidrar ofte til stimulering av lokal økonomi og til å skape nye arbeidsplasser.

Finansiering er generelt sikret av selskapets eiendeler og eierens personlige ansvar. Lånet er vanligvis sikret med pantelån.

Ofte er dette også lån med forfallsdato, men i noen tilfeller betales rentebetalingen eller til og med avdragene tilbake til investorene i månedlige avdrag.

P2P-plattformer som Crowdestor og Seedrs er veldig egnet for investering i selskaper .

Crowdestor tilbyr en avkastning på opptil 36% per år og garanterer investeringen din ved hjelp av en tilbakekjøpsgaranti. Hos Seedrs kjøper du aksjer fra oppstart, og inntektene avhenger helt av selskapets fremtidige suksess.

Startups og vekstbedrifter

Crowdfund-boliger i nyetablerte selskaper og vekstbedrifter gir en mulighet til å ta større risiko i bytte for høy avkastning.

Companisto er den ledende crowd-investeringsplattformen i DACH-regionen her, som forbinder start-ups og vekstselskaper med investorer.

Med denne plattformen bestemmer du om du vil investere i en oppstart og motta en andel av overskuddet eller om du vil investere i et vekstselskap og motta fastrentebetaling.

Sistnevnte gjøres ved å gi ansvarlige lån med fast rente.

Kapitalen som brukes til nyetableringer er ofte fast i litt lenger tid (5 – 8 år sammenlignet med 3 – 4 år for vekstbedrifter) og risikoen er høyere enn for vekstbedrifter.

Mange investorer har sett sin formue øke betydelig ved å investere i selskaper i tidlig fase.

Companisto tilbyr også dette alternativet til private investorer. Du kan allerede investere fra 1000 kr i prosjekter på plattformen. Du trenger ikke ha en stor kapital for å begynne å investere i selskaper.

Før du legger penger i et prosjekt, er det lurt å studere oppstarten og se på inntektsmodellen. Tross alt binder du kapitalen din i flere år.

Selv om salg av investeringene dine er mulig, vil det ta litt tid. Plattformen gir deg alle nødvendige data slik at du kan utføre din egen kreditt- og forretningsvurdering.

Hvilke P2P-plattformer passer best til hva?

Som investor kan du investere i alle ovennevnte typer kreditt via den populære P2P-plattformen Mintos.

Denne plattformen tilbyr for øyeblikket de beste diversifiseringsmulighetene i P2P-investeringer. Du kan spre kapitalen din over mer enn 30 land.

Hvis du foretrekker å ikke binde kapitalen på lang sikt, kan du investere separat i kortsiktige lån med en løpetid på 30 til 60 dager. P2P-plattformene Peerberry og Viainvest anbefales for dette.

Alle tre plattformene lover en årlig avkastning på mellom 10% og 13% og en tilbakekjøpsgaranti på investeringen din hvis investeringen din blir forsinket med mer enn 60 dager. Hos Viainvest er tilbakekjøpsgarantien allerede aktivert etter 30 dager.

Hos Mintos vil du motta 0,5% cashback på investeringen din når du registrerer deg gjennom Financer.com.

Besøk Mintos

Skatt og P2P-investeringer

Fortjeneste fra P2P-lån betraktes som renteinntekter. Du vil derfor overføre dette til eiendelene dine i ramme 3.

I boks 3 beskattes inntekt fra sparing og investeringer. Du vil derfor skulle betale skatt av avkastningen, hvis du trekker det ut til deg selv. Hvis du reinvesterer avkastningen direkte, vil du først skulle betale skatt når du trekker det it til deg selv senere.

Hvor mye skatt må jeg betale?

Boks 3 har en egen forskrift. Dette er fordi det er basert på en fiktiv retur. Dette betyr at skatteetaten antar at du vil oppnå en viss avkastning med din boks 3-kapital. Dette trenger egentlig ikke være tilfelle. Den fiktive inntekten beskattes deretter med 30% inntektsskatt.

Per 2018 er prosentandelen for den fiktive inntekten delt inn i tre parenteser. Prosentandelen nå (i 2020) varierer fra 1.799% (til og med € 72.798) til 5.33% (fra € 1.005.573).

Skatten du betaler på denne inntekten er også kjent som renteskatt. Du finner her en prøveberegning.

Du trenger ikke betale skatt av alle inntektene dine i boks 3. Dine eiendeler er unntatt opp til skattefri grense på 308.460 kr per person. Dette inkluderer alle investeringene og sparingene dine i banken.

Hvis du har større kapital, vil skattemyndighetene bruke den ovennevnte teoretiske avkastningen på din totale kapital (minus EUR 30 846) som du må betale 30 prosent skatt på.

Hvis du investerer på en nederlandsk plattform, vil du motta et varsel en gang i året, som du kan legge til selvangivelsen.

Finansieringstips:

De fleste plattformer trekker ikke kildeskatt, med unntak av Viainvest. Her må du oppgi et sertifikat for skattenummer og opphold til plattformen for å unngå utenlandsk kildeskatt.

Mintos skattekontor

Via Mintos har du muligheten til å automatisk generere en selvangivelse. Dette vil bli sendt til deg via e-post. På den måten kan du enkelt beregne kapital og skatt.

Ofte stilte spørsmål

Investorkonto

Investorkontoen på P2P-plattformer er kontoen du bruker til å foreta investeringer etter at du har gjort innskuddet ditt.

Du finner denne kontoen på selve plattformen, ellers blir den sendt til deg via e-post etter registrering. Forsikre deg om at du oppgir riktig kontonummer når du setter inn.

Auto Invest

Autoinvest (automatisk investering) er en funksjon av P2P-plattformer som lar deg  generere passiv inntekt.

Når du har definert en investeringsstrategi, kan du sette kriterier og la plattformen automatisk investere pengene dine for deg.

Du kan tilpasse Autoinvest-funksjonen etter eget ønske og la den gjøre jobben for deg.

Bruk Autoinvest til å spre kapitalen så bredt som mulig.

På mange P2P-plattformer har du også muligheten til å investere bare i lån med tilbakekjøpsgaranti. Dette reduserer risikoen for mislighold betydelig.

Minimum investering

Minimumsinvesteringen er minimumsbeløpet du må sette inn per investering.

For de fleste plattformer gjelder en nedre grense på EUR 10, med unntak av EstateGuruCompanisto og Crowdestor.

Her kan du investere fra henholdsvis minst EUR 50, fra EUR 500 fra EUR 100. Jo lavere minimumsinvestering, jo bedre er diversifiseringsalternativene dine.

Diversifisering

Du oppnår diversifisering (også kalt ‘risikospredning’) ved å investere i forskjellige lån. 

Lån varierer avhengig av lånetype, land, utlåner, tilbakebetalingstid og lånebeløp. 

Mintos tilbyr deg forskjellige typer kreditt fra et bredt spekter av land. Valget er fortsatt noe begrenset med de andre P2P-plattformene.

Ved å spre investeringen din over flere P2P-portaler, reduserer du plattformrisiko (dette er risikoen for å miste hvis selve plattformen blir insolvent).

Tilbakekjøpsgaranti

Tilbakekjøpsgarantien er långivernes løfte om at de vil kjøpe tilbake forfalte lån etter 30 dager eller etter 60 dager (Mintos).

Dette løftet har blitt veldig godt oppfylt så langt, og vi har ennå ikke vært i stand til å identifisere noen feil.

Imidlertid bør investorer ikke stole blindt på denne garantien. I tider med finanskriser er god diversifisering mye mer bærekraftig enn en tilbakekjøpsgaranti.

Långiver

Långivere som jobber med P2P-plattformene er private selskaper som gir lån til enkeltpersoner.

Finansieringen av disse lånene skjer gjennom forskjellige P2P-plattformer, som strengt kontrollerer långivere for pålitelighet og kredittverdighet.

Dessverre er det ikke lett å bestemme nøyaktig hvordan disse långiverne fungerer.

Dette er også grunnen til at tilbakekjøpsgarantien bare skal tolkes som et løfte og ikke som en sikkerhet.

Rente

Renten som vises på plattformen er den årlige renten du vil motta ved avviklingen av investeringen din. Rentesatsen er i stadig endring og er kun meningsfull å evaluere etter et år.

LTV

LTV (Loan to Value) er låneprosenten, som spiller en viktig rolle, spesielt på P2P-plattformen EstateGuru. Prosentandelen gjenspeiler andelen som er finansiert av plattformen. 

Eksempel: et byggeprosjekt koster totalt 1.000.000 kr. Plattformen finansierer kr 600.000. Låneprosenten (LTV) er da 60%.

Sekundært marked

sekundærmarkedet kan du selge investeringene dine tidligere hvis du ønsker å trekke investeringen din før låneperioden er over.

Du kan tilby investeringene dine  under  markedsverdi, til markedsverdi eller  over  markedsverdi.

Passiv inntekt med Peer to Peer-lån: trinn for trinn

 1. Innlogging
  Innlogging på P2P-plattformer er veldig raskt, intuitivt og kan gjøres i løpet av få minutter. Det er ingen komplisert identifikasjonsprosedyre. De fleste plattformer er foreløpig bare tilgjengelige på engelsk, med unntak av Funding Circle.
 2. Overfør penger
  Når du har logget deg på plattformen, blir du bedt om å overføre penger til investorkontoen din. I noen tilfeller kan det være nødvendig å laste opp en kopi av identitetskortet ditt. Avhengig av plattform tar overføringen vanligvis to virkedager. Hos Peerberry og EstateGuru ble pengene tilgjengelige på kontoen din innen seks timer.
 3. Sette opp Auto Invest
  Hvis du vil generere passiv inntekt, kan du sette opp Auto-Invest-funksjonen så fort som mulig. Alt du trenger å gjøre er å oppgi kriteriene dine og deretter slutte å bekymre deg for noe. Auto Invest investerer for deg i lån som oppfyller dine betingelser. Dette lar deg investere passivt, uten å kaste bort tid.
 4. Samle avkastning På
  de fleste P2P-plattformer betales tilbakebetaling og renter hver måned, og du kan umiddelbart investere denne avkastningen. Et unntak fra denne regelen er EstateGuru, der du bare mottar tilbakebetaling og renter på slutten av kredittperioden. Du bestemmer om du vil fordele den passive inntekten på månedlig basis, eller om du foretrekker å reinvestere porteføljen din for å utvide eiendelene dine ytterligere.

Fordeler og ulemper ved P2P-lån

Fordeler

 • Høyere avkastning enn tidsinnskudd
 • Lite eller ingen handelskostnader
 • Auto Invest hjelper deg med å diversifisere investeringen din og spare tid
 • Hver kredittapplikasjon blir grundig screenet av P2P-plattformene
 • Brede diversifiseringsalternativer (spesielt på Mintos)
 • Lav korrelasjon med aksjemarkedet

Ulemper

 • Høyere risiko
 • Ingen forskuddsforsikring
 • Informasjon om långivere er vanskelig å finne
 • Det er vanskelig å vurdere låntakernes betalingsvilje i utlandet

Hvordan P2P-lån fungerer

Som investor investerer du i private eller bedriftslån og får en årlig avkastning på investeringen din i retur (vanligvis høyere enn 10% for utenlandske P2P-plattformer). 

I prinsippet låner du ut dine egne penger mot en fastrentebetaling.

Hvor kan jeg investere i P2P-lån?

Du har muligheten til å bruke utenlandske P2P-plattformer og dermed oppnå en avkastning på 3% – 6%  (Lender & Spender, Geldvoorelkaar), eller du kan investere på andre populære utenlandske plattformer.

Her kan du tjene mellom 10% og 20% ​​avkastning per år. En slik høy avkastning vekker naturlig nok en viss interesse for P2P-lån.

Hvordan er det mulig at investorer på innskuddskontoer i Norge ikke får noen renter i det hele tatt, og P2P-investorer tjener mer enn 10% rente per år?

Rentene for lån utenfor Norge er betydelig høyere (noen ganger opptil 50% rentekostnader), derav høyere avkastning.

Populære utenlandske P2P-plattformer er Mintos ,  EstateGuru, Peerberry og Viainvest.

Med alle plattformer tjener du mer enn 10% per år, uten å måtte legge ned mye krefter.

Hva investerer du i?

Refinansiering av andre lån, utdanningsfinansiering, forbrukslån, billån, oppstart, bedriftslån og pantelån.

Imidlertid inkluderer P2P-lån ikke bare forbrukslån.

Som investor kan du også investere i forretningslån eller til og med eiendomslån. 

Tilbudet er veldig bredt. Din investeringsstrategi er også viktig. Hvis du vil oppnå høy avkastning, invester i risikofylte prosjekter.

Hva er risikoen med P2P-lån?

Som med enhver form for investering, er visse risikoer til stede her.

Selv om plattformene sjekker kredittverdigheten til hver låntaker veldig nøye, blir rundt 3% av lånene i Norge ikke tilbakebetalt.

Det er kreditthåndtering av både plattformene og långiverne, men man vet aldri hva som til slutt blir igjen.

Den som håper på raske penger med små utgifter, tar feil her. Du må også investere nok tid til å lære å investere med P2P-plattformer.

Hvis du sprer risikoen og velger en balansert investeringsstrategi, er du godt på vei. Den beste strategien er å starte med små beløp og eksperimentere på forhånd.

Du vil lære triksene i handelen ved å ta handling og lære. Vær imidlertid oppmerksom på at du også kan tape penger.

P2P-plattformen Mintos gir deg muligheten til å investere i lån med tilbakekjøpsgaranti.

Etter 60 dager med for sen betaling vil utlåner kjøpe kreditt for full pris. Dette forskyver standardrisikoen og begrenser risikoen for tap.

Hvilke kostnader må jeg betale?

Du bør alltid holde øye med kostnadene per P2P-plattform. Mintos, EstateGuru, Viainvest og Peerberry tar ingen gebyrer til investorene.

Hos Lender & Spender er kostnadene 1% av investeringsbeløpet.

P2P Investeringstips

P2P-lån er en veldig god måte å generere passiv inntekt på. Man må selvfølgelig også evaluere mulige risikoer.

En avkastning på mer enn 10% per år er ikke uten risiko.

Likevel gir forskjellige P2P-plattformer deg muligheten til å spre porteføljen så bredt som mulig og dermed redusere risikoen for feil.

Bare invester pengene du har råd til å tape helt.

Hvis du registrerer deg hos Mintos eller EstateGuru via lenken vår, vil du etter 90 dager motta 1% av din gjennomsnittlige porteføljeverdi som en ekstra bonus, noe som øker din passive inntekt enda mer.

Ansvarsfraskrivelse : Denne artikkelen er ikke en investeringsanbefaling. Innholdet er resultatet av vår personlige erfaring med P2P-plattformer. Alle er ansvarlige for sine egne handlinger. Invester aldri mer enn din økonomiske situasjon tillater.

ForfatterLasse Linnes

Jeg er Country Manager for Financer.com Norge. Jeg er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi & investeringer. Jeg skriver om disse temaene, og hjelper deg med å forbedre din personlige økonomi.

Del på

Var denne artikkelen hjelpsom?

Bli den første som skrive en anmeldelse

Hvordan kan vi forbedre denne artikkelen? Tilbakemeldingen din er privat.