ksjesparekonto?

Her kan du lære mer om en aksjesparekonto, urealisert gevist, og skjermingsfradrag

En aksjesparekonto er en konto som du kan du samle aksjer og aksjefond i. Så lenge du benytter deg av denne kontoen kan du kjøpe og bytte aksjer og fond, uten å måtte utløse skatt.

investment_previewHvorfor trenger du en aksjesparekonto?

Aksjesparekontoen ble opprettet slik at privatpersoner skulle få like fordeler som profesjonelle investorer, når de investerer i aksjer og fond.

Fordelen med denne er at det er mulig å utsette skatt på gevinster. Dette betyr at om aksjene din stiger med 50 000 kr, trenger du ikke å skatte av disse pengene før du selger aksjene. Det er også mulig å bytte fond uten at det utløser skatt – gitt at byttet skjer innenfor aksjesparekontoen.

Ved selging av aksjer og aksjefond må du derimot betale skatt. Unntaket er at regjeringen har bestemt en overgangsregel som gjelder fra 1 september og ut 2017. I dette tidsrommet kan du flytte verdipapir inn i aksjesparekontoen uten å pådra deg skatt. Venter du til over nyttår er denne fordelen over og du må forholde deg til reglene som gjelder.

Hva kan handles gjennom en aksjesparekonto?

Hensikten med en aksjesparekonto er å fremme eierskap i norsk næringsliv. Regjeringen vil av man skal kjøpe flere fond og aksjer for å fremme nettopp næringslivet. Samtidig må politikerne ta hensyn til EØS-avtalen – samarbeidsavtalen Norge har med EU. Den inneholder et krav om likebehandling. Det betyr at du vil kunne handle aksjer notert i andre EØS land, men ikke f.eks. amerikanske.

Etablering av en aksjesparekonto

 Det finnes en egen forskrift for etablering av en aksjesparekonto. Hovedpunktene fra denne er følgende:
 • Kun banker, verdipapirforetak og fondsforvalterselskaper får tilby aksjesparekonto
 • Tilbydere av en aksjesparekonto kan selv bestemme hvilke finansielle instrumenter som tillates
 • Du kan ha flere aksjesparekontoer, men ikke hos samme tilbyder
 • En aksjesparekonto kan overføres fra en tilbyder til en annen uten å utløse skatt
 • Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men uten å opptjene renter

Hvilke penger kan man ta ut av?

Hvis du skal unngå å betale skatt, kan du bare ta ut pengene som du opprinnelig gikk inn med. Men tar du ut fortjenesten blir det gevinstskatt på vanlig måte. Altså, hvis du investerer 100 000 kr i et aksjefond og pengene vokser til 150000 kr, så kan du ta ut 100 000 kr før det utløses skatt. Skatt utløses ikke før du tar ut mer enn innskuddet.

Urealisert gevinst

En urealisert gevinst er en gevinst på aksjene og fondene som ikke er solgt. Hvis du ikke har en aksjesparekonto og f.eks.eier et fond hvor den urealiserte gevinsten er 50 000 kr, så koster det i dag 14 375 kr  i skatt å bytte fond. Med aksjesparekontoer ble det slutt på slike problemstillinger i og med at skatten ikke kommer før pengene tas ut av kontoen.

Hvor mye er gevinstskatten?

Per i dag må du gange gevinsten med 1,24 og legge til 24 prosent skatt for å regne denne ut. Effektiv skatt på gevinsten vil da være 29,76 prosent.

Hvis du avslutter kontoen din, og fondene eller aksjene dine har gått med tap, vil du få fradrag for tapet du er påført på ligningen din.

bli-kvitt-gjeldSkjermingsfradrag

Du får skjermingsfradrag ved å ha en aksjesparekonto, men hva er egentlig et skjermingsavdrag? Skjermingsfradraget er den andel av utbytte du kan motta skattefritt hvert år. Men hva betyr egentlig dette?

Hvert år blir det fastsatt en prosentsats som kalles skjermingsrente. Om man har kjøpt aksjer i et selskap for f.eks 100 000 kr og årets skjermingsrente er 3%, vil man kunne motta opptil 3000 kr i skattefritt utbytte fra dette selskapet (skjermingsfradraget er 3000 kr). Mottatt utbytte utover dette blir det skatt på. Dersom man et år ikke mottar utbytte vil man samle opp skjermingsfradraget til neste år, slik at man da vil kunne motta mer i skattefritt utbytte.

Aksjesparekonto vs. fondskonto

En aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto, selv om det finnes mange likhetstrekk. F.eks. gir begge deg en mulighet til å utsette skatten. Men det finnes enkelte ting en aksjesparekonto har som ikke en fondskonto har:

 • Du er juridisk eier av aksjer og fond når du har en akskjesparekonto
 • Du opparbeider deg et skjermingsfradrag, det gjør du ikke på en forndskonto
 • Du kan kun eie aksjefond med minst 80% aksjeandel og enkeltaksjer børsnotert i Norge og som er registrert i EØS. Med en fondskonto har du flere friheter.

3 kontoer for deg som vil spare i fond

Det finnes nå 3 kontotyper for deg som ønsker å spare i fond:

 • Aksjesparekonto: Litt regulert hvilke aksjer og fond du kan kjøpe, og du får et skjermingsfradrag.
 • VPS-konto: En som har en vanlig VPS-konto kan investere i alle verdipapir, herunder aksjer, fond, derivater og obligasjoner.
 • Fondskonto: Er en såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg hvor verdipapirene eies av forsikringsselskapet.

De tre kontotypene har alle sine fordeler og ulemper. Det er dermed ikke noe fasitsvar for hvilken som er best for deg. Noen vil klare seg fint med en aksjesparekonto for fondssparing, mens andre kan ha nytte av å inkludere en fondskonto. Det kan lønne seg å snakke med en rådgiver om hvilke av disse som lønner seg når det gjelder dine formål.

Om forfatteren

Hold kontakten med Financer.com

Følg oss på Facebook

×

Vurder vennligst Aksjesparekonto

 • Vurder
 • Anmeld
 • Send inn

Vurder

Hvordan vil du rangere Aksjesparekonto tjenester og produkter?

Tilbake

Anmeld

Hvordan var tjenesten? Støtte du på noen problemer? Føler du at selskapet levde opp til forventningene? Ikke utelat noe - vi vil høre alt som var bra, og alt som kunne vært bedre!

Send inn

Du er et skritt unna å sende inn anmeldelsen din

Logg inn med Eposten din
Under kan du lage en ny bruker
 Din anmeldelse er pågående. Vennligst sjekk din epost og klikk på informasjonslinken.