Kaip

Deklaravimas 2023: Kaip Deklaruoti Pajamas?

Pajamų deklaravimas – viena svarbiausių kasmetinių atsakomybių, kurias turi atlikti dalis Lietuvos gyventojų.

Jei jums šiemet pirmą kartą atsirado prievolė deklaruoti pajamas, visai gali būti, jog nesate tikri, kaip tai padaryti.

Šiame puslapyje rasite atsakymus į pagrindinius klausimus – kaip reikia deklaruoti pajamas, kokiais atvejais reikia tai daryti, bei kokio dydžio GPM teks sumokėti. Pradėkime!

Kuriais atvejais privaloma deklaruoti pajamas?

Toli gražu ne visiems Lietuvos piliečiams atsiranda prievolė deklaruoti pajamas.

Vis dėlto, yra keletas pagrindinių kriterijų, nusakančių atvejus, kai deklaruoti pajamas už praeitus kalendorinius metus – privaloma.

  Deklaruoti privaloma, jei:

 • Gavote B klasės pajamų.

  Uždirbote iš nuomos, investavimo, brangiau pardavėte 3 metus neišlaikytą automobilį, uždirbote iš palūkanų ir t.t.

 • Įregistravote individualią veiklą.

  Deklaraciją pateikti reikia net tuo atveju, jei pajamų negavote.

 • Įsigijote Verlo Liudijimą.

  Deklaraciją pateikti reikia net tuo atveju, jei pajamų negavote.

 • Esate valstybės tarnautojas.

  Visi valstybės tarnautojai, politikai ir t.t. privalo deklaruoti ne tik pajamas, bet ir turtą.

 • Norite pasinaudoti Valstybinėmis Lengvatomis.

  Pavyzdžiui: norite gauti lengvatą už automobilio remontą, vaikų priežiūrą, gyvybės draudimą bei įmokas į pensijų fondus ir t.t.

 • Vyksta GPM perskaičiavimas.

  Dėl GPM perskaičiavimo, taikant progresinę mokesčio sistemą.

Kada Deklaruojamos Pajamos?

Pajamos yra deklaruojamos už praėjusius kalendorinius metus, tačiau ne iki vėliau kaip Gegužės 2 dienos.

Pajamų Deklaravimas 2023

2022 Metais Gautų Pajamų Deklaravimo Terminas:

Nuo 2023 metų Sausio 1 dienos, iki 2023 metų Gegužės 2 dienos.

Kaip deklaruoti pajamas?

Pajamų deklaravimas ilgą laiką buvo ganėtinai komplikuotas, laiko užimantis procesas.

Laimei, šiuo metu užpildyti pajamų deklaraciją galite vos per 15 minučių iš savo namų, pasinaudoję Deklaracijos Vedliu.

Pajamų Deklaravimo Procesas

Trumpai aptarkime pajamų deklaracijos procesą elektroniniu būdu. Tai – paprasčiausias ir greičiausias būdas deklaruoti pajamas, jei jums atsirado tokia prievolė.

Žingsniai

1. Prisijunkite prie EDS.
2. Pasirinkite Deklaravimo Vedlį
3. Atsakykite į Vedlio Klausimus
4. Patvirtinkite duomenis
5. Sumokėkite Gyventojų Pajamų Mokestį
1 Žingsnis

Prisijunkite prie EDS.

Prisijunkite prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos – tai padaryti galite su savo el. bankininkystės prisijungimu.

Jums nereikia kurti jokios paskyros – tiesiog spustelkite ,,Prisijungti” ir pasirinkite prisijungimo būdą.

Pagrindiniai prisijungimo būdai:

 • Per išorines sistemas (el. bankininkystė).
 • Su VMI priemonėmis.
 • Su elektroniniu parašu.
2 Žingsnis

Pasirinkite Deklaravimo Vedlį

Kitas žingsnis – atsidaryti deklaravimo vedlį.

Tai – visai neseniai įgalinta priemonė, suteikianti galimybę pajamas deklaruoti klausimų-atsakymų principu, vietoj to, jog tektų pildyti ganėtinai komplikuotas formas.

3 Žingsnis

Atsakykite į Vedlio Klausimus

Žingsnis po žingsnio, atsakykite į visus Vedlio užduotus klausimus. Dalį duomenų vedlys jau turės, o dalį gali tekti įvesti patiems.

Pagrindiniai užduodami  klausimų tipai:

 • Klausimai apie gautų pajamų dydį.
 • Klausimai apie patirtas išlaidas.
 • Klausimai apie individualią veiklą / verslo liudijimą.

Tam tikrais atvejais, gali tekti pagrįsti savo pajamas/išlaidas su banko išrašo failu. Jį galite susikurti bei atsisiųsti prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės.

4 Žingsnis

Patvirtinkite duomenis

Atsakius į visus reikiamus klausimus, peržvelkite savo atsakymus bei patvirtinkite, jog jie yra teisingi.

Vedlys automatiškai sugeneruos pajamų deklaraciją, o jums bus pateikta mokėtina GPM suma.

Išvada

Sumokėkite Gyventojų Pajamų Mokestį

Galiausiai, jums teliks sumokėti GPM – tą galėsite padaryti iš karto, arba per nustatytus sumokėjimo terminus.

Jei sumokėti GPM šiuo metu jums būtų sudėtinga, galite teikti prašymą Pajamų Mokesčio Sumokėjimui Dalimis, bei reikiamą sumą sumokėti mažesnėmis įmokomis per ilgesnį laiką.

Pajamų Deklaravimas – D.U.K.

Kas privalo Deklaruoti Pajamas?

Deklaruoti Pajamas privalo asmenys, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavę B klasės pajamų, taip pat tie, kurie vykdė Individualią Veiklą ar dirbo pagal Verslo Liudijimą, kuriems reikia perskaičiuoti MNPD, bei tie, kurie nori gauti valstybės lengvatų.

Kas yra B klasės pajamos?

Keletas B klasės pajamų pavyzdžių:

 • Pelnas iš automobilio pardavimo (jo neišlaikius bent 3 metus).
 • Pajamos iš azartinių lošimų.
 • Pajamos iš būsto nuomos.
 • Pajamos iš investavimo.
 • Pajamos iš MB narystės.

Deklaravimas 2023 – iki kada reikia deklaruoti pajamas?

Pajamas už 2022 metus jūs turite deklaruoti iki 2023 metų Gegužės 2 dienos.

Kokį mokestį reikia mokėti nuo deklaruotų pajamų?

Jei atsiranda tokia prievolė, jums reikės mokėti GPM – gyventojų pajamų mokestį, kuris bus paskaičiuotas nuo jūsų gautų pajamų (iš jų atėmus įvairius atskaitymus, neapmokestinamas pajamas).

Kas yra GPM (Gyventojų Pajamų Mokestis)?

GPM – mokestis, kurį gyventojai moka valstybei už gautą pelną. T.y., tai vadinamas Pelno Mokestis.

Kokio dydžio GPM tarifas taikomas?

GPM tarifas gali svyruoti tarp 5 – 32%, priklausomai nuo jūsų pajamų tipo bei dydžio.

Tipiškai, kuo mažesnės pajamos, tuo mažesnis ir GPM tarifas.

Kokie GPM atskaitymai galimi?

Prieš skaičiuojant privalomą sumokėti GPM, nuo jūsų gautų pajamų gali būti atskaityti šie dalykai:

 • NPD (neapmokestinamas pajamų dydis).
 • Akcijų/vertybinių popierių įsigijimo kainą.
 • 500€ neapmokestinamas limitas (pelno iš akcijų atveju).
 • Neapmokestinamos pajamos (kompensacijos, draudimas, labdara ir t.t.).
 • 30% nuo pajamų (vykdant Individualią Veiklą).
 • Faktinės išlaidos, grindžiamos dokumentais.

Neturiu lėšų GPM susimokėti – ką daryti?

Jei neturite pakankamai lėšų susimokėti GPM, galite kreiptis į VMI dėl GPM atidėjimo ar jo sumokėjimo dalimis.

Kaip Deklaruoti Pajamas?

Deklaruoti pajamas galite prisijungę prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS), bei pasirinkę Deklaravimą su Vedlio pagalba.

Kiek užtrunka deklaruoti pajamas?

Dėl naujai įgalinti deklaravimo vedlio, pajamas deklaruoti galite vos per 15 minučių.

Pajamų Deklaravimas – kokie dokumentai reikalingi?

Tam tikrais atvejais, jums gali tekti pateikti tam tikrus dokumentus.

 • Jei vykdote individualią veiklą, jums gali tekti pateikti sąskaitas/banko išrašą pajamoms patvirtinti.
 • Taip pat, net jei nesiverčiate individualia veikla, jums gali tekti pateikti įvairias sąskaitas, jei norite gauti atskaitymus nuo pelno pagal faktines išlaidas.

Gyventojų pajamų mokestis – kas tai?

Gyventojų Pajamų Mokestis (GPM) – mokestis, kurį moka visi pajamas gaunantys Lietuvos gyventojai.

GPM Svarba

GPM yra vienas svarbiausių valstybę išlaikančių mokesčių, kurio svarba prilyginama gyventojams geriau žinomam 21% PVM mokesčiui.

Jūs – GPM mokėtojas

Jei esate dirbantis(-i), jūs mokate GPM. Net jei anksčiau jums neteko deklaruoti pajamų, jūs vis tiek valstybei mokėjote GPM – už jus tą darė (daro) jūsų darbdavys.

Vienintelis skirtumas tas, jog nuo savarankiškai deklaruotų pajamų, GPM teks susimokėti patiems.

GPM Tarifai

Trumpai aptarkime pagrindinius tarifus, taikomus asmenims, kuriems atsirado prievolė mokėti GPM.

Žemiau pateiktoje lentelėje galite įvertinti, kokio dydžio GPM jums bus taikomas.

GPM NormaPajamų Tipas
20%Pajamos iš darbo santykių, neviršijančios 60 VDU.
32%Pajamos iš darbo santykių, viršijančios 60 VDU limitą.
15%Įvairios išmokos: Ligos, Ilgalaikio Darbo,
Motinystės, Tėvystės, Vaiko Priežiūros
15%Pajamos iš Dividendų.
15%Pajamos iš Individualios Veiklos.
5%Ne individualios veiklos pajamos, gautos iš
atliekų pardavimo / perleidimo (iki 120 VDU).
20%Ne individualios veiklos pajamos, gautos iš
atliekų pardavimo / perleidimo (virš 120 VDU).
20%Neviršijant 60 VDU:
Tantjemai ar atlygis už dalyvavimą stebėtojų taryboje, paskolų komitete,
Iš asmens gautas autorinis atlyginimas, MB vadovų pajamos
(kurie nėra MB nariai – pagal civilinę paslaugų sutartį).
32%Viršijant 60 VDU:
Tantjemai ar atlygis už dalyvavimą stebėtojų taryboje, paskolų komitete,
Iš asmens gautas autorinis atlyginimas, MB vadovų pajamos
(kurie nėra MB nariai – pagal civilinę paslaugų sutartį).
15%Pajamos iš įvairių šaltinių (neviršijant 120 VDU):
Honorarai, Azartinių Lošimų laimėjimai, Turto nuoma bei Pardavimas,
Dovanos bei autoriniai atlyginimai ne iš darbdavio, palūkanos
20%Pajamos iš įvairių šaltinių (viršijant 120 VDU):
Honorarai, Azartinių Lošimų laimėjimai, Turto nuoma bei Pardavimas,
Dovanos bei autoriniai atlyginimai ne iš darbdavio, palūkanos
FiksuotasPajamos iš veiklos pagal Verslo Liudijimą (mokama įsigyjant).

Kiek GPM reikės sumokėti?

Deklaruojant pajamas, vienas svarbiausių klausimų – kiek teks susimokėti valstybinei mokesčių inspekcijai.

Mokesčio dydis priklauso nuo 3 aspektų:

 1. Jums taikomo GPM tarifo.
 2. Taikomų atskaitymų.
 3. Gautų pajamų dydžio.

GPM skaičiavimas

GPM yra mokamas nuo pajamų, atskaičius galimus atskaitymus, bei NPD (neapmokestinamųjų pajamų dydis).

GPM tarifas priklauso nuo pajamų dydžio bei rūšies – pasitikrinti galite aukščiau esančioje lentelėje.

GPM mokėjimo formulė

(Pajamos – atskaitymai – NPD) × (GPM tarifas) = Mokėtina GPM Suma

GPM: Kokie atskaitymai galimi?

Aptarę, kas yra GPM bei kaip priskiriami GPM tarifai, pakalbėkime ir apie galimus GPM atskaitymus / lengvatas – svarbų aspektą, norint nepermokėti.

1. Individuali Veikla.

Vykdydami individualią veiklą, jūs GPM mokėsite tik nuo pelno.

Galima rinktis išlaidų atskaitymo būdus:

 • Faktinės Išlaidos, pagrįstos tinkamais dokumentais.
 • 30% atskaitymas, kuriam nereikalingas pagrindimas.

Sužinokite Visus Mokesčius

Dirbant pagal individualią veiklą, jums reikės mokėti ne tik GPM, bet ir kitus mokesčius. Būtinai susipažinkite su visomis įmokomis, kurias jūs privalote mokėti.

Visi mokesčiai – čia

2. Parduodant Akcijas / Turtą.

Visi norime parduoti įsigytą turtą ar vertybinius popierius – su pelnu. Žinoma, gavus pelno, jums reikės sumokėti ir GPM.

Natūralu, jog skaičiuojant GPM, nuo parduoto turto/akcijų sumos, reikės atskaičiuoti ir jų pirminę įsigijimo kainą.

Vertybiniams Popieriams – neapmokestinama suma

Akcijoms (bei kitiems vert. popieriams) taip pat yra taikoma neapmokestinama suma – 500 eurų.

Tai reiškia, jog iš gauto faktinio pelno, papildomai atskaičiuoti turėsite 500€.

3. Neapmokestinamas Pajamų Dydis (NPD).

Neapmokestinamas Pajamų Dydis – nustatytas limitas, skirtas sumažinti patiriamą GPM naštą.

NPD paskaičiavimas:

 1. Jei jūsų atlyginimas neviršijo MMA:
  Mėnesio NPD = 540€.
 2. Jei jūsų atlyginimas didesnis nei MMA, bet mažesnis nei 1704 eur:
  Mėnesio NPD = 540 – 0,34 × (jūsų atlyginimas – 730 Eur (MMA)).
 3. Jei jūsų atlyginimas didesnis nei 1704 eur:
  Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (jūsų atlyginimas – 642 Eur).
 4. Jei jūsų darbingumo lygis – iki 25%:
  Mėnesio NPD = 870€.
 5. Jei jūsų darbingumo lygis – iki 55%:
  Mėnesio NPD = 810€.

4. Neapmokestinamos Pajamos

Net jei jums atsirado prievolė deklaruoti pajamas, visai gali būti, jog taip pat gavote pajamų, kurios nėra apmokestinamos.

Žemiau pateikiame pagrindinius neapmokestinamų pajamų tipus.

Neapmokestinamos Pajamos
Įvairios KompensacijosPensijų IšmokaGaunamas Išlaikymas
Grąžinamos draudimo įmokosPalūkanos iki 500€Studentų Stipendijos
Įv. Gyvybės Draudimo IšmokosIš Žemės Ūkio (nesant PVM)Įvairios Premijos
Palūkanos už LR vert. popieriusRinktų grybų pardavimasVaržybų Prizai
Paveldėtos PajamosGauta LabdaraLoterijų Laimėjimai
Sumos Turtinei Žalai atlygintiDovanos iš ArtimųjųGauti Delspinigiai

NPD taikomas apmokestinamoms pajamoms

NPD skiriasi nuo Neapmokestinamųjų Pajamų.

A) NPD atskaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų.

B) Neapmokestinamosioms pajamoms netaikomi jokie mokesčiai.

Pabaigai

Pajamų Deklaravimas - itin reikšminga prievolė, kurią svarbu atlikti laiku ir tinkamai.

Šiuo metu Deklaruoti Pajamas internetu yra paprasta. Svarbiausia, jog atidžiai pildytumėte duomenis ir deklaruotumėte visas reikiamas pajamas - taip išvengsite galimų nemalonumų. Sėkmės!

AutoriusAugustas Šilanskas

Financer.com žurnalistas, finansų analitikas, komandos atstovas Lietuvos rinkai.

Pasidalinti per
Read Icon6731 perskaitymų
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-16