Kaip

SSGG (SWOT) Analizė: kas tai bei kaip atlikti?

SSGG (angl. SWOT) analizė – įmonėms naudinga priemonė, suteikianti įžvalgų apie įmonės Stiprybes, Silpnybes, Galimybes, Grėsmes.

Čia rasite informacijos apie SSGG naudą, kaip analizę atlikti tinkamai, o taip pat ir įmonės SSGG analizės pavyzdį.

SSGG (SWOT) Analizė – kas tai?

SSGG (SWOT) analizė – įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių išsiaiškinimas, besiremiantis darbuotojų / klientų apklausomis bei nuomonėmis, įmonės finansiniais bei kitais turimais duomenimis.

Ši analizė yra bet kokios organizacijos strateginio planavimo pagrindas.

Su SSGG analize yra išsiaiškinamos organizacijos stipriosios bei silpnosios vietos, kaip ir išoriniai faktoriai, kurie gali daryti didelę įtaką įmonės gerovei.

Paprastai tariant, SSGG analizė yra organizacijos būdas geriau suprasti savo pamatinę situaciją bei aspektus, kuriems turi būti skirtas dėmesys.

Iš ko sudaryta SSGG analizė?

SSGG analizę sudaro:

 • Stiprybės.
  Vidiniai aspektai, kurie jus išskiria iš konkurentų bei suteikia pranašumą, įvairūs vidiniai teigiami organizacijos veiksniai.
 • Silpnybės.
  Vidiniai aspektai, ties kuriais įmonė yra prastesnė už konkurentus; veiksniai, neigiančiai įtakojantys įmonės veiklą ir/ar klientų patirtį.
 • Galimybės.
  Išoriniai aspektai (aplinkybės), kuriais organizacija gali pasinaudoti bei pagerinti savo padėtį rinkoje.
 • Grėsmės.
  Išoriniai aspektai (aplinkybės), kurie kelia grėsmę įmonės pelningumui, plėtrai, ar egzistavimui.

SSGG analizės nauda įmonei

SSGG analizė yra itin naudinga bet kokiai organizacijai – nuo mažų įmonių iki pasaulinio dydžio korporacijų.

Atlikus analizę, galima išsikelti pagrindines problems/tikslus, bei sukurti tinkamiausią planą norimiems tikslams pasiekti.

Tikslai gali būti įvairūs – plėtra, efektyvumo didinimas, konkurencingumo palaikymas, kylančių problemų priežasties radimas bei taisymas ir pan.

SSGG Analizės nauda

Vertingos įžvalgos

SSGG analizė yra labai geras būdas gauti įžvalgų iš įvairių sričių darbuotojų.

Kiekvienas įmonės darbuotojas turi savo darbo specifiką ir patirtį, bei neretai gali suteikti pastebėjimų/pasiūlymų, kurie nėra akivaizdūs vadybai.

Maži pastebėjimai – didelė įtaka

Darbuotojų pastebėjimai gali daryti didelę įtaką visos organizacijos gerovei, tad yra svarbu įdėmiai išklausyti visus siūlomus patarimus/įžvalgas.

Darbuotojų Gerovė

Dažna organizacijų silpnoji vieta – žema darbuotojų gerovė bei motyvacija.

SSGG analizės atlikimas jau savaime taps geru pirmu žingsniu aukštesnės darbuotojų gerovės link – įsiklausymas į darbuotojų nuomonę jiems suteiks balsą bei vertinimo pojūtį.

Atlikdami SSGG analizę, jūs galėsite išsiaiškinti, kaip motyvuoti savo darbuotojus – didindami motyvaciją, didinsite ir bendrovės efektyvumą.

Kaip atlikti SSGG (SWOT) analizę?

SSGG analizės atlikimas – itin paprastas.

Ši analizė yra atliekama įmonės darbuotojų susirinkimo metu – susirinkę asmenys generuoja savo idėjas, teikia pasiūlymus bei pastebėjimus.

Tiesa, analizės sudaryme neprivalo dalyvauti visi darbuotojai – svarbiausia, jog būtų atstovų iš įvairių įmonės sektorių.

Taip pat, remtis reiktų ne tik darbuotojų įžvalgomis, bet ir įmonės finansinėmis ataskaitomis – jos yra svarbus įmonės situacijos rodiklis.

SSGG (SWOT) procesas

SSGG Lentelė

Visi pastebėjimai surašomi į lentelę, sudarytą iš keturių langų – Stiprybės, Silpnybės, Galimybės bei Grėsmės.

Lentelę reikia pasiruošti iš anksto – įdėjų kils žymiai daugiau, jei kiekvienam langui pasirašysite bent po 5 – 8 klausimus (kuo daugiau, tuo geriau), į kuriuos kiekvienas galėtų atsakyti ar generuoti idėjas.

Vidiniai bei Išoriniai veiksniai

Lentelės langai yra skirstomi į vidinius (priklausančius nuo įmonės), bei išorinius (aplinkybės, kurios nepriklauso nuo įmonės)

Kategorijų skirstymas:

 • Stiprybės bei Silpnybės – įmonės vidiniai veiksniai.
 • Galimybės bei Grėsmės – išoriniai veiksniai.

Yra itin svarbu, jog šis skirstymas būtų aiškiai išskirtas – įmonės vidinės stiprybės negali būti painiojamos su išorinėmis galimybėmis, o vidinės silpnybės – su išorinėmis grėsmėmis.

SSGG Analizės klausimai

Detaliau aptarkime kiekvieną SSGG analizės skiltį – yra svarbu tinkamai apsibrėžti kiekvieną dalį ir surašyti kuo daugiau klausimų.

Stiprybės

Stiprybių skiltyje yra surašomi visi įmonės vidiniai privalumai.

Yra itin svarbu įvertinti visas stipriasias organizacijos vietas – jos dažnai padeda kompensuoti Silpnybes bei tampa įrankiais išpildyti Galimybes.

Vidiniai privalumai gali būti įvairūs – didelis sukauptas kapitalas, iš konkurentų išskiriantys bruožai, aukšti aptarnavimo standartai, naudojamos modernios technologijos, stiprūs santykiai su partneriais ir taip toliau.

Stiprybės – klausimai:

 • Ką mes darome ypatingai gerai?
 • Kas mūsų prekes/paslaugas išskiria iš konkurentų?
 • Ką gero apie mus sako mūsų klientai?
 • Kokią naudą/vertę sukuriame savo klientams?
 • Ar mūsų prekinis ženklas žinomas?
 • Kokiose srityse mūsų rinkodara – stipri?
 • Ar turime didelį nuolatinių klientų ratą?
 • Kokias pažangias technologijas naudojame?
 • Kokius įgūdžius turime, kurių neturi konkurentų darbuotojai?
 • Ką sugebame atlikti greičiau?
 • Ką sugebame atlikti pigiau?
 • Ar turime pozityvią įmonės kultūrą?
 • Ar mūsų darbuotojai – vientisa komanda?
 • Ką gero suteikiame savo darbuotojams?
 • Ar turime išskirtinių/naudingų partnerysčių?
 • Kodėl mūsų partneriai mus vertina?
 • ir t.t.

Silpnybės

Silpnybių skiltyje yra surašomi visi vidiniai įmonės trūkumai.

Šią skiltį yra būtina pildyti objektyviai bei racionaliai – pripažinti daromas klaidas bei turimus trūkumus.

Tik surašydami visus duomenis iki galo galėsite imtis gerinti savo organizacijos veikimą bei šalinti pamatines problemas.

Silpnybės – klausimai:

 • Ką mes darome prastai?
 • Kokiose srityse nesame efektyvūs?
 • Kuo skundžiasi mūsų klientai?
 • Kuo skundžiasi mūsų partneriai?
 • Kokie aspektai sukuria papildomų išlaidų?
 • Kuo mūsų produktai/paslaugos yra prastesni, nei konkurentų?
 • Kokios yra mūsų klientų aptarnavimo spragos?
 • Ar mes esame nauji rinkoje / menkai žinomi?
 • Ar mūsų technologijos pasenusios?
 • Kokie yra veiksniai, limituojantys mūsų produkcijos tiekimą?
 • Ar mums trūksta darbuotojų, spec. įgūdžių, mokymų?
 • Ar mes esame įsiskolinę?
 • Ar mums trūksta apyvartinių lėšų?
 • Ar mūsų darbuotojų gerovė – žema?
 • Su kokiais trukdžiais susiduria mūsų darbuotojai?
 • ir t.t.

Galimybės

Galimybės – išoriniai (rinkos, ekonominiai, politiniai ir pan.) aspektai, sukuriantys galimybę organizacijai plėstis, gerinti įvaizdį ir pan.

Šios galimybės negali būti susijusios su vidiniais įmonės veiksniais. Tai – griežtai aplinkybės, matomos tuometinėje rinkos situacijoje, analizuojant konkurentus ir t.t.

Galimybės nebūtinai turi būti veiksniai, kurie garantuotai suteiks naudos – reiktų surašyti ir netiesioginius veiksnius, kurie gali atnešti potencialios naudos (juos protingai išnaudojus).

Laimi pastabūs

Galimybių skiltis reikalauja pastabumo dalykams, kurių gali nesimatyti iš pirmo žvilgsnio, tad svarbu šiam aspektui skirti daug dėmesio.

Galimybės – klausimai:

 • Ar mūsų tikslinė rinka auga?
 • Ar tikslinė rinka mums palankiai keičiasi?
 • Kokius pokyčius rinkoje numatome ateinančiais metais?
 • Ar rinkoje kuriasi niša, kurią galime užpildyti?
 • Kaip nauji įstatymai mums gali padėti?
 • Ar mūsų konkurentai turi silpnybių, iš kurių galime gauti naudos?
 • Kokios naujos technologijos mums gali padėti?
 • Ar galime gauti naudos iš artėjančių renginių?
 • Ar ekonominis bei politinis klimatas gali padėti auginti verslą?
 • Kuo naujų verslų kūrimasis kituose sektoriuose gali padėti mums?
 • Ar atsiranda naujų galimybių gauti finansavimą?
 • ir t.t.

Grėsmės

Grėsmės – išoriniai (socialiniai, ekonominiai, rinkos, politiniai ir t.t.) veiksniai, galintys daryti neigiamą įtaką organizacijos veikimui ar net jos egzistavimui.

Dažniausiai, išorinės grėsmės negali būti įtakojamos tiesiogiai, tad ši lentelės dalis yra skirta išsikelti pagrindinius pavojus, bei juos stebėti.

Matant, jog grėsmės gali tapti realia žala, yra kuriamas planas, kaip pasiruošti bei atlaikyti artėjančius sunkumus.

Grėsmės – klausimai:

 • Ar mūsų tikslinė rinka traukiasi?
 • Kaip nauji įstatymai gali riboti mūsų veiklą?
 • Kokią negatyvią įtaką mums gali daryti technologijų pokyčiai?
 • Kokie konkurentų veiksmai gali mums pakenkti?
 • Kaip infliacija gali paveikti mūsų veiklą?
 • Ar esame pasirengę didėjančioms sąskaitoms?
 • Ar į rinką planuoja įžengti nauji konkurentai?
 • Ar mūsų netiesioginiai konkurentai kelia grėsmę?
 • Kas nutiktų, jei prarastume tiekėjus/partnerius?
 • Ar esama pasaulio politinė situacija kelia grėsmę?
 • Ar numatomas vartojimo sumažėjimas?
 • Ir t.t.

SSGG Analizės Pavyzdys

Aptarę pagrindines SSGG sekcijas bei galimus klausimus, pateikime trumpą SSGG analizės pavyzdį.

SSGG analizę atlikusi įmonė verčiasi drabužių iš kokybiškų medžiagų (lino, medvilnės) siuvimu bei pardavimu.

SSGG Analizė – pavyzdys

StiprybėsSilpnybės
· Aukšto lygio klientų aptarnavimas
· Įsitvirtinęs prekinis ženklas
· Aukštos maržos
· Ištikimi, ilgalaikiai darbuotojai
· Išskirtinės medžiagų tiekėjų sąlygos
· Ištikimų klienų ratas
· Aukšta produktų kokybė
· Vienetiniai išsiuvinėjimai
· Ilgi pristatymo terminai
· Lėti produkcijos tempai
· Skaitmenizavimo trūkumas
· Sunkumai pritraukiant naujų darbuotojų
· IT personalo trūkumas
· Dažni staklių gedimai
· Siaura produkcijos pasiūla
· Pasenusi, neefektyvi rinkodara
GalimybėsGrėsmės
· Auganti paklausa vienetiniams rūbams
· Auganti paklausa gaminiams iš lino
· Pagrindinis konkurentas – keičia produkciją
· Numatoma galimybė gauti paramą
· Pozityvus įvertinimas TV laidoje
· Atpigusios modernios staklės
· Populiarėjantys nauji konkurentai
· Lino, Medvilnės kainų augimas
· Didėjanti elektros kaina
· Rekordinė infliacija
· Priklausomybė nuo vienintelio tiekėjo
· Naujas produkcijos eksporto ribojimas

Kombinuokite su PEST analize

Atliktos SSGG analizės nepakaks, norint iki galo įvertinti organizacijos situaciją bei sudaryti tinkamą strateginį planą.

SSGG analizę reiktų derinti kartu su PEST analizė – taip turėsite išsamius duomenis.

Kas yra PEST analizė?

PEST analizė – priemonė, kuria yra įvertinami išoriniai veiksniai, galintys daryti įtaką įmonės veikimui.

Pest analizę sudaro šie veiksniai:

 • Politiniai.
  Įstatymai, reglamentai, politinės jėgos.
 • Ekonominiai.
  Ekonomikos pokyčiai – krizė, infliacija ir t.t.
 • Socialiniai.
  Klientų/vartotojų nuotaikos, požiūris bei reputacija.
 • Techniniai.
  Naujos technologijos, gamybos modernizavimas ir t.t.

SSGG analizė – D.U.K.

Kas yra SSGG (SWOT) analizė?

SSGG (SWOT) analizė – priemonė, skirta įmonei daugiau sužinoti apie savo Stiprybes, Silpnybes, o taip pat ir rinkos Galimybes bei Grėsmes.

Kaip atlikti SSGG analizę?

SSGG analizė atliekama sušaukus įvairius įmonės darbuotojus bei generuojant idėjas susirinkimo metu. Sesijos metu idėjos bei pastebėjimai yra surašomi į keturias skiltis – stiprybės, silpnybės, galimybės bei grėsmės.

Geriausi rezultatai pasiekiami tada, jei kiekvienai skilčiai iš anksto yra paruošiami klausimai.

Kas yra vidiniai bei išoriniai veiksniai?

 • Vidiniai veiksniai – viskas, ką gali įtakoti įmonė.
  Vidiniai veiksniai priklauso nuo įmonės, jos darbuotojų veiksmų, vidinės politikos, naudojamų technologijų ir t.t.
 • Išoriniai veiksniai – viskas, ko įmonė įtakoti negali.
  Išoriniai veiksniai priklauso nuo rinkos tendencijų, įstatymų, vartotojų nuotaikų, konkurentų ir t.t.

Ar SSGG analizę gali atlikti vienas žmogus?

Ne – yra itin svarbu, jog savo atsakymus, pastebėjimus bei įžvalgas suteiktų įvairūs įmonės darbuotojai (dar geriau – ir klientai bei partneriai).

Vienas žmogus negali numatyti visų pastebėjimų įmonėje, todėl bendradarbių nuomonė yra itin vertinga.

Ar SSGG analizei reiktų pasiruošti iš anksto?

Taip – norint SSGG analizę atlikti tinkamai, svarbu iš anksto pasiruošti SSGG lentelę bei surašyti ,,užvedamuosius” klausimus.

Taip pat, ši lentelė gali būti iš anksto suteikiama ir sesijos dalyviams – tam, kad turėtų laiko pamąstyti apie atsakymus.

AutoriusAugustas Šilanskas

Financer.com žurnalistas, finansų analitikas, komandos atstovas Lietuvos rinkai.

Pasidalinti per
Read Icon317 perskaitymų
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-31