En gjeldsordning kan løse dine økonomiske problemer

Sitter du med gjeld oppetter ørene, og føler at du har prøvd alt? Da kan dette være løsningen for deg.

 • Alt du trenger å vite om gjeldsordinger
 • Hvordan gjeldsordning fungerer og hvordan det kan hjelpe deg
 • Ta kontrollen over din privat økonomi
gjeldsfri

investment_preview Har du store problemer med gjeld? Det kan være vanskelig å håndtere at økonomien ikke strekker til, og det er ikke uvanlig at problemene forårsaker høyt stress, som igjen kan føre til angst og depresjon. Men hvordan kommer du deg ut av det?

Dersom du ikke ser noen løsning for fremtiden, kan det være verdt å se på en gjeldssanering. Når man snakker om en gjeldssanering i dag, er det som regel en offentlig gjeldsordning man henviser til.

Det er viktig å være klar over at denne artikkelen gjelder for privatpersoner, for næringsdrivende finnes det egne regler.

Hva er en gjeldsordning

Hvis du har alvorlige økonomiske problemer, kan en gjeldsordning hjelpe deg med å få tilbake kontrollen. En gjeldsordning blir regnet som siste utvei for å blir gjeldfri, og kan som regel kun brukes en gang i livet.

 • For å få innvilget en gjeldsordning må du søke hos namsmannen i hjemkommunen din. Namsmannen er pliktig til å hjelpe deg, uansett hvor anstrengt forhold du skulle ha til denne personen. Etter å ha søkt, kan du enten få en frivillig gjeldsordning eller en tvungen gjeldsordning (se mer info om dette lenger nede på siden).
 • Dersom søknaden din har blir innvilget, må du i løpet av en viss periode – i de fleste tilfeller 5 år – betale så mye som mulig ned på gjelden din. Dette innebærer at du i denne perioden lever så minimalistisk som mulig, og kun betaler for nødvendige utgifter. Denne avtalen blir gjort med kreditorene, og etter at perioden er over, skal du i utgangspunktet være gjeldsfri. Dette gjelder selv om du ikke kan betale noe tilbake kreditorene.

Hva gjør et fagforbund?

Det mange arbeidsplasser i dag som har avtaler man kan dra nytte av. Noen arbeidsplasser tilbyr såkalte kollektivavtaler, hvor arbeidsgiveren din og fagforbundet kan regulere lønnen din ut fra din gjeld. En av oppgavene til fagforbundet er å forhandle kollektivt om de ansatte sine lønninger. I noen tilfeller hvis fagforbundet og arbeidsplassen ikke kommer til enighet, kan det eksempelvis forekomme en streik på arbeidsplassen. Utover å forhandle lønninger på arbeidsplassen har de også en finger med i spill når det kommer til ferier, arbeidstider og vilkår på arbeidsplassen. De vil forbedre og optimere arbeidsplassen ganske enkelt.

Tenk at fagforbundet ditt kan hjelpe med å forbedre arbeidsplassen din og sørge for at du har gode vilkår. Hvis du f.eks jobber som fysioterapeut skal du også være medlem av et fagforbund for fysioterapeuter for at de kan komme deg til gode.

Hvorfor det er en god idé med et fagforbund

Det stilles noen ganger spørsmålstegn ved om fagforbundet egentlig har en særlig funksjon på arbeidsplassen lenger. De har absolutt en funksjon, og det er en stor trygghet å ha et fagforbund og det kan være med til å gjøre arbeidsplassen og hverdagen din mye mer behagelig. Spesielt hvis man er helt ny på arbeidsmarkedet er det en god ting å ha noen å støtte seg til, og stille spørsmål eller få hjelp hvis det skulle være nødvendig. Fagforbund er like nødvendig nå som tidligere.

Hvem kan søke?

budsjett Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din, det vil si at du ikke ser noen løsninger for å nedbetale gjelden fremover i tid, kan du søke om gjeldsforhandling. Dersom du gjør dette, bør du ha prøvd alle andre muligheter, og det kan ikke være et alternativ å løse problemene dine ved for eksempel refinansiering av gjeld.

Nedenfor finner du noen viktige opplysninger om gjeldsordninger og kriterier for å søke:

 • Gjeldsordningen gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og gjeld til det offentlige
 • Det finnes ingen minimumskrav til inntekt
 • Det finnes ingen minimumskrav til gjeld
 • Det spiller ingen rolle hvordan du har fått gjeld – med unntak av kriminell virksomhet
 • Det gjeldsforhandling kan ikke oppstå før skyldneren har forsøkt å komme frem til en gjeldsordning på egen hånd
 • To eller flere personer som bor sammen og har felles husholdning, kan søke om å åpne en gjeldsforhandling sammen, dersom de er ansvarlige for hverandres gjeld

Tvungen og frivillig gjeldsordning

Når man snakker om gjeldsordninger, er det hovedsakelig to forskjellige ordninger man skiller mellom – tvungen og frivillig. Ved både tvungen- og frivillig gjeldsordning har man en gjeldsforhandlingsperiode. Denne varer som regel i fire måneder, men kan i noen tilfeller forlenges en måned.

Frivillig gjeldsordning:

Først bør du prøve å forhandle med fordringshaverne på egenhånd, eller ta kontakt med en økonomisk rådgiver i kommunen. Ved å gjøre dette kan du oppnå en frivillig betalingsavtale, noe som betyr at alle kreditorene aksepterer forslaget ditt om en gjeldsordningsavtale.

Her kan det i utgangspunktet avtales hva som helst, så lenge kreditorene går med på avtalen, og så lenge det ikke er åpenbart støtende for andre skyldnere eller for samfunnet. Forslaget må legges frem før gjeldsforhandlingsperioden er over. Dersom du oppnår en frivillig gjeldsordning kan det bety følgende:

 • Du kan få en betalingsutsettelse på deler av gjelden eller hele summen
 • Kreditorene gir fullstendig eller delvis avkall på renter, gebyrer og omkostninger
 • All gjeld eller deler av gjelden blir slettet med en gang, eller etter at gjeldsordningsperioden er over

Tvungen gjeldsordning:

justice-icon Dersom det ikke var mulig å komme frem til en frivillig gjeldsordning, det vil si at kreditorene avviste avtalen, kan du søke om en tvungen gjeldsordning. Denne søknaden må ha blitt sendt til namsmannen før gjeldsforhandlingsperioden er over, og gjeldforhandlingsperioden forlenges deretter med ytterligere to måneder.

Etter at søknaden har kommer frem til namsmannen, er namsmannen pliktig til å sende saken videre til retten umiddelbart. Tingretten innkaller deretter partene for å bestemme om det skal forekomme en tvungen gjeldsordning.

En tvungen gjeldsordning har ikke like stor frihet som en frivillig ordning, i og med at den må oppfylle vilkårene i gjeldsordningsloven.

Dersom retten nekter stadfestelse av forslaget, får du en kort frist til å endre forslaget ditt. Du må endre forslaget innen fristen, ellers kan søknaden forkastes. Dersom den ikke forkastes, blir alle parter innkalt til muntlige forhandlinger om forslaget, før bestemmelsen blir gjort.

Plikter

Dersom søknaden om en gjeldsordning har blitt godkjent, har du enkelte plikter du må forholde deg til:

 1. Alle inntekter som ikke går til nødvendige utgifter må brukes til å nedbetale gjeld
 2. Du kan ikke pantsette eiendeler for kreditorene, med mindre du får samtykke fra namsmannen
 3. Alle leieavtaler og avtaler om ytelser i fremtiden må sies opp, dersom de ikke er nødvendige for livets opphold
 4. Du kan ikke stifte ny gjeld uten samtykke fra namsmannen, eller foreta andre valg som går imot kreditorenes interesser

Hvordan søke

refinansiering Først og fremst bør man snakke med en økonomisk rådgiver. Du kan få økonomisk rådgivning og gjeldsrådgning ved å kontakte NAV . Det er mange som tror at det er NAV som gjelder deg med en gjeldsordning, men dette på altså skje gjennom namsmannen.

For å søke om gjeldsordning, må du gå inn på politiet sine sider. På disse sidene finner du en meny der du trykker tjenester, så oversikt over tjenester og deretter namsmann og forliksråd. Der finner du gjeldsordning sidene, og alle skjemaer og informasjon som du måtte trenge.

Søknaden skal inneholde opplysninger om din inntekt, formue, gjeld, leveomkostninger og lignende opplysninger som er relevant for saken. Du må også oppgi samme opplysninger for ektefelle eller samboer.

Lykke til.

Forfatter Lasse

Lasse er Country Manager for Financer.com Norge. Han er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi, lån & investeringer, og holder seg alltid oppdatert på markedet.

Del på