WIKI

სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

სესხის ცუდი საკრედიტო ისტორიის დროს – ეს შესაძლებელია!

ცუდი საკრედიტო ისტორიის მქონე პირებისთვის სესხის აღება მარტივი არ არის, რადგან ბანკები და მიკროსაფინანსო კრედიტორები მათ ‘სანდო’ მსესხებლებად აღარ აღიქვამენ.

თუმცა, კარგი ამბავი ის არის, რომ მაინც შესაძლებელია სესხის აღება ცუდი საკრედიტო ისტორიის დროს. ამის შესაძლებლობას კრედო ბანკი გვაძლევს.

კრედო ბანკი ცუდი საკრედიტო ისტორიის მქონე პირებს აძლევს შანს, გამოასწორონ საკრედიტო ქულა და ახალი ფურცლიდან დაიწყონ საკრედიტო რეიტინგის შექმნა.

 

სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად

კრედო ბანკს აქვს სპეციალურად შექმნილი სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად,

სესხის დამტკიცების შემდეგ იცვლება შენი საკრედიტო სტატუსი და თუ გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში გადაიხდი ყოველთვიურ შენატანებს, შენი საკრედიტო რეიტინგი ყოველთვიურად გაუმჯობესდება.

არ აქვს მნიშვნელობა სად გერიცხება შემოსავლები ან როგორი საკრედიტო ისტორია გაქვს, კრედო ბანკის სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე დაგეხმარება ნეგატიური ისტორიის გაუმჯობესებაში.

კრედო ბანკის სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად არის უკონკურენტო ამ მხრივ.

როგორ შევამოწმო საკრედიტო ქულა?

თუ გინდა რომ შეამოწმო შენი საკრედიტო რეიტინგი, ამისათვის საჭიროა მიჰყვე შემდეგ ნაბიჯებს:

ნაბიჯი 1

ეწვიე ვებ გვერდს mycreditinfo.ge და შეავსე ყველა მოთხოვნილი ველი

ნაბიჯი 2

გაიარე ავტორიზაცია და დაადასტურე ხელშეკრულება

ნაბიჯი 3

ხელშეკრულებაში მითითებულია ანგარიშის ნომერი, რომელზეც უნდა გადარიცხო თანხა საკრედიტო რეიტინგის სანახავად.

იაფი გზა საკრედიტო რეიტინგის გასაგებად

ერთჯერადი რეპორტი

კრედიტინფო საშუალებას გაძლევს 1 თეთრის გადარიცხვით ერთჯერადად ნახო შენი საკრედიტო ქულა ან 4.99 ლარად იყიდო 1 თვიანი სტანდარტული პაკეტი, რომელშიც 1 თვის განმავლობაში შეუზღუდავი წვდომა გექნება შენს საკრედიტო ინფორმაციაზე.

რა არის სესხის ხანდაზმულობა ?

საკრედიტო ქულის დადგენისას კრედიტინფო ითვალისწინებს შემდეგ ძირითად ფაქტორებს:

  • კრედიტის გადახდის როგორი ისტორია გაქვს
  • სესხებზე ვადაგადაცილებების ისტორია
  • ვალდებულების მოცულობა
  • სასესხო ჯარიმები
  • რამდენად ხანგრძლივი საკრედიტო ისტორია გაქვს
  • რამდენად ხშირად მოიხმარ საბანკო პროდუქტებს

როგორ გავიუმჯობესო საკრედიტო ისტორია?

საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესების საუკეთესო გზაა კარგად შეისწავლო შენი საკრედიტო რეპორტი, ნახო რა ფაქტორების გამოა დაბალი შენი საკრედიტო ქულა და დაიწყო ამ ფაქტორების გამოსწორებაზე ზრუნვა.

გარდა ამისა, ბანკები, როგორც წესი, გვთავაზობენ სესხებს საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად, მაგალითად, კრედო ბანკის სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად წარმატებით დაფარვის შემდეგ შენი საკრედიტო ქულა უმჯობესდება.

რეფინანსირების სესხი

არსებული საკრედიტო ვალდებულებების გადასაფარად და 1 სესხის ქვეშ გასაერთიანებლად არსებობს რეფინანსირების სესხი, რომელიც შესაძლოა დაგეხმაროს საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესებაში.

თუ გაქვს რამდენიმე მიმდინარე სესხი, რომლებზეც ფიქსირდება ვადაგადაცილებები და ვეღარ იხდი რამდენიმე სესხს პარალელურად, შეგიძლია მოითხოვო რეფინანსირების სესხი და ერთი სესხის ქვეშ მოაქციო ყველა არსებული სესხი.

სესხის ჩამოწერა შესაძლებელია?

მომხმარებლებს ხშირად უჩნდებათ კითხვა თუ როგორ შეიძლება ‘სესხის ჩამოწერა‘ ან ‘პრობლემური სესხების’ დამალვა საკრედიტო ისტორიიდან, რაშიც გულისხმობენ წინა სასესხო ჩანაწერებზე ინფორმაციის წაშლას. 

! აუცილებლად იცოდე, რომ მსგავსი რამ არ ხდება და შენს სასესხო ხელშეკრულებებზე ინფორმაციის ‘გასუფთავება’ არ ხდება, რაც არ უნდა შემოგთავაზოს ამა თუ იმ ორგანიზაციამ.

რამდენ ხანს რჩება ვადაგადაცილება ჩემს საკრედიტო ისტორიაში?

შენს საკრედიტო ისტორიაში ნებისმიერ სესხზე მონაცემები და ინფორმაცია ინახება სესხის ხელშეკრულების დახურვიდან 5 წლის განმავლობაში. 

მნიშვნელოვანია ისიც გესმოდეს, რომ მაშინაც კი, თუ სესხის ვადა ამოიწურა, ჩანაწერი რჩება რეესტრში და სესხი არ ქრება, ვადის გასვლის შემდეგ, უბრალოდ, კრედიტორს აღარ აქვს საჩივრის შეტანის უფლება, რადგან სესხი უკვე ‘ვადაგასულია’.

სესხის ხანდაზმულობა და სასამართლო

რა არის სესხის ხანდაზმულობა ?

სესხის ხანდაზმულობა არის პერიოდი, როდესაც კრედიტორს ეკარგება ძალა, რომ მსესხებელს მოსთხოვოს სესხის დაფარვა. ხანდაზმულობას კი სესხი აღწევს ვალდებულების დარღვევიდან 3 წლის შემდეგ.

მაგალითად, თუ სესხზე შენატანი უნდა განხორციელებულიყო სექტემბერში და არ მოხდა გადახდა, ეს პერიოდი ითვლება უკვე ვალდებულების დარღვევად და სესხი ხანდაზმულობას აღწევს ამ თარიღიდან ზუსტად 3 წლის შემდეგ.

რა ხდება თუ სესხმა მიაღწია ხანდაზმულობას?

სესხმა თუ უკვე მიაღწია ხანდაზმულობას, კომპანია სასამართლოს გზით ვეღარ შეძლებს სესხის დაბრუნებას, რადგან მომხმარებელი იტყვის, რომ სესხი ხანდაზმულია და საკრედიტო კომპანია წააგებს პროცესს, ამიტომ, იყავი ფრთხილად!

როგორც მიხვდი, ხანდაზმულობის ვადის გასვლა არის ერთადერთი ის შემთხვევა, როცა მსესხებელი თავისუფლდება პრობლემური სესხის გადახდის ვალდებულებისგან!

როდის გადაეცემა საქმე სასამართლოს?

კრედიტის გადაუხდელობისას, მიზეზის მიუხედავად, როგორც კი გავა 90 დღე მსესხებლის მიერ სესხის დაბრუნებაზე უარის თქმის მომენტიდან, ფინანსურ ორგანიზაციას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს. თუმცა, კრედიტორებისთვის განაცხადის შეტანა მაინც არახელსაყრელია.

სასამართლო ინსტანციებში მიმართვის მომენტიდან ბანკი ვეღარ შეძლებს დაგარიცხოს საურავი კრედიტზე.

რა ხდება საქმის აღძვრის შემდეგ?

უმრავლეს შემთხვევებში, დაახლოებით 90%-ში, სასამართლო აკმაყოფილებს მომთხოვნი მხარის სარჩელს, და ამ მომენტიდან, მსესხებლის ყველა გადახდა განხორციელდება სასამართლოს სააღსრულებო ფურცლის მეშვეობით.

მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალის მხოლოდ ძირითადი თანხა (ძირი), დარიცხული ჯარიმებისა და პროცენტების გარეშე, ხოლო ბანკს მოუწევს გაწიოს დამატებითი ხარჯები იურისტების მომსახურების გადახდის სახით.

რამდენად გამოგადგათ სტატიიდან მიღებული ინფორმაცია?

სტატია დაეხმარა 3 მითხველს (3)

რედაქტორი - Financer.com საქართველო

გააზიარეთ
Read Icon10852 ჯერ წაკითხული
ბოლო განახლება: მაისი 1, 2023

ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს, რათა შენი ვიზიტი გავხადოთ მაქსიმალურად ეფექტური და მორგებული თქვენს ინტერესებზე. ჩვენი საიტის სარგებლობისა ნიშნავს, რომ Cookies  გამოყენების  პირობები მისაღებია თქვენთვისს.