არ არის Financer.com-ის პარტნიორი სხვა შემოთავაზებების ნახვა
2.9
ჯამური რეიტინგი
Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

მიმოხილვა LENDUP

როგორია სესხის პირობები?

LENDUP-ი გვთავაზობს სწრაფ სესხებს 30 დღიანი ვადით, სესხის მოცულობა მერყეობს 300-დან 1500ლარამდე, ხოლო ყოველ ახალ სესხზე გაზრდილი ლიმიტი, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 83.6 %;

სესხის თანხის ჩარიცხვა ხდება მალევე, 15 წთ განმავლობაში (როცა კომპანიისა და მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშები გახსნილია ერთსა და იმავე ბანკში).

როგორ ავიღო სესხი LENDUP-იდან?

  • სესხის მოთხოვნა
მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა, დააჭირეთ ღილაკს „სესხის აღება“, ავტომატურად გადახვალთ რეგისტრაციის გვერდზე, შეავსეთ რეგისტრაციის მარტივი ფორმა და გააკეთეთ განაცხადი სესხზე.
  • ანგარიშის ვერიფიკაცია
სესხის დამტკიცების შემდეგ თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ სიმბოლური 1 თეთრი თქვენი ანგარიშიდან ქვევით მოცემულ ჩვენს რომელიმე საბანკო ანგარიშზე
  • თანხის მიღება
თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციის შემდეგ, რამდენიმე წუთში მოხდება სესხის თანხის გადმორიცხვა. გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.

როგორ დავფარო სესხი?

სწრაფი გადახდის აპარატით სესხის დაფარვა

დაფარეთ სესხი TBC PAY -ს და EXPRESS PAY-ს სწრაფი გადახდის აპარატით. მენიუში აირჩიეთ “მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → LENDUP → სესხის დაფარვა”, მიუთითეთ  სესხის ნომერი და შეიტანეთ სესხის დაფარვისათვის საჭირო თანხა. გადახდა აისახება მომენტალურად. გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ აპარატის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად. არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!

VISA/MASTERCARD ბარათით სესხის დაფარვა

დაფარეთ სესხი VISA/MASTERCARD ბარათით. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა შეხვიდეთ ონლაინ გადახდის ვებ. გვერდზე MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, აირჩიეთ “LENDUP” → “სესხის დაფარვა”და გადაიხადეთ თანხა.   ორივე შემთხვევაში  გადახდა აისახება მომენტალურად.

ინტერნეტ ბანკით და ბანკის ფილიალიდან სესხის დაფარვა

დაფარეთ სესხი ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკით, ან ფილიალიდან ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვით. გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ “სესხის დაფარვა, სესხის ნომერი და თქვენი სახელი და გვარი”. გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.

რა ხდება, თუ სესხს ვერ ვფარავ დროულად?

სესხის გადავადება

ჩვენთან სესხის გადავადების საკომისიო 0-ია! თქვენ იხდით მხოლოდ სესხზე დარიცხულ პროცენტს და სესხის თანხის (ძირის) 5%-ს, (დარიცხულ პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში). გადავადება შესაძლებელია 30 დღით სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დროს.

სწრაფი გადახდის აპარატით სესხის გადავადება

გადაავადეთ სესხი TBC PAY -ს და EXPRESS PAY-ს სწრაფი გადახდის აპარატით. მენიუში აირჩიეთ “მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → LENDUP → სესხის გადავადება”, მიუთითეთ  სესხის ნომერი და შეიტანეთ სესხის გადავადებისთვის საჭირო თანხა. სესხის გადავადება მოხდება მომენტალურად. გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ აპარატის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად. არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!

VISA / MASTERCARD ბარათით სესხის გადავადება

გადაავადეთ სესხი VISA/MASTERCARD ბარათით. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა შეხვიდეთ ონლაინ გადახდის ვებ. გვერდზე MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, აირჩიეთ “LENDUP” → “სესხის გადავადება”და გადაიხადეთ გადავადებისთვის საჭირო თანხა.  ორივე შემთხვევაში სესხის გადავადება მოხდება მომენტალურად.

ინტერნეტ ბანკით და ბანკის ფილიალიდან სესხის გადავადება

გადაავადეთ სესხი ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკით, ან ფილიალიდან ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვით. გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ “სესხის გადავადება, სესხის ნომერი და თქვენი სახელი და გვარი”. თანხის გადმორიცხვის შემდეგ საჭიროა შეხვიდეთ მომხმარებლის გვერდზე და მოახდინოთ სესხის გადავადება.გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.

ხშირად დასმული კითხვები

ვის შეუძლია სესხის მიღება?

სესხის მიღება შეუძლია 21-დან 66 წლამდე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს.

სესხზე განაცხადის შევსება ხდება ვებ-გვერდიდან – www.lendup.ge. მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე ირჩევთ სესხის თანხას და ვადას, ავსებთ მომხმარებლის რეგისტრაციის და სესხის განხილვისთვის სავალდებულო ველებს და აკეთებთ განაცხადს სესხზე.

როგორ ხდება სესხზე განაცხადის გაკეთება?

სესხზე განაცხადის შევსება ხდება ვებ-გვერდიდან – www.lendup.ge. მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე ირჩევთ სესხის თანხას და ვადას, ავსებთ მომხმარებლის რეგისტრაციის და სესხის განხილვისთვის სავალდებულო ველებს და აკეთებთ განაცხადს სესხზე.

როგორ შევიტყობ დამიმტკიცდა თუ არა სესხი?

სესხზე ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ sms და email შეტყობინებებით. ასევე მომხმარებლის გვერდზე (პირად კაბინეტში).სესხის დაფარვა შესაძლებელია სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დღეს. სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის დარიცხულ პროცენტს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით.

რა ვადით შემიძლია ავიღო სესხი?

სესხის აღება შესაძლებელია 30 დღიანი ვადით. ვადის მითითება ხდება განაცხადის შევსებისას.

პირველი სესხი მაქსიმუმ რა თანხა შემიძლია მოვითხოვო?

პირველი სესხის შემთხვევაში სესხის მაქსიმალური თანხა შეადგენს 1500 ლარს, სესხის ლიმიტის განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

არის თუ არა საჭირო სიმბოლური თანხის (1 თეთრის) გადმორიცხვა იმისთვის, რომ განიხილოთ განაცხადი?

სიმბოლური 1 თეთრის გადმორიცხვა საჭიროა მხოლოდ სესხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ ჩვენთან დაფიქსირებული ანგარიშის ნომრის შეცვლა ახალი საბანკო ანგარიშით.

შემიძლია თუ არა სესხის ვადაზე ადრე დაფარვა და როგორ ხდება საკომისიოს დაანგარიშება?

სესხის დაფარვა შესაძლებელია სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დღეს. სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის დარიცხულ პროცენტს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით.

რა დრო სჭირდება დამტკიცებული სესხის თანხის ჩარიცხვას?

თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციიდან 5 წუთი.

სესხზე განაცხადის შევსება ხდება ვებ-გვერდიდან – www.lendup.ge. მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე ირჩევთ სესხის თანხას და ვადას, ავსებთ მომხმარებლის რეგისტრაციის და სესხის განხილვისთვის სავალდებულო ველებს და აკეთებთ განაცხადს სესხზე.

შემიძლია თუ არა სესხის ვადაზე ადრე დაფარვა და როგორ ხდება საკომისიოს დაანგარიშება?

სესხის დაფარვა შესაძლებელია სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დღეს. სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის დარიცხულ პროცენტს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით.

როგორ ხდება სესხის დაფარვა?

სესხის დაფარვა შესაძლებელია სხვადასხვა, პირდაპირი თუ დისტანციური არხებიდან. ესენია: ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკის და ფილიალიდან შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ”-ის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა, VISA და MASTERCARD პლასტიკური ბარათით გადახდა ონლაინ გადახდის ვებ.გვერდებიდან MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, ასევე TBC PAY-სა და EXPRESS PAY-ს სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებით თანხის ჩარიცხვა.

ჩვენთან სესხის გადავადების საკომისიო 0-ია! თქვენ იხდით მხოლოდ სესხზე დარიცხულ პროცენტს და სესხის თანხის (ძირის) 5%-ს, (დარიცხულ პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში). გადავადება შესაძლებელია 30 დღით სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დროს.

შემიძლია თუ არა სესხის გადავადება, რა ვადით და როგორია გადავადების საკომისიო?

ჩვენთან სესხის გადავადების საკომისიო 0-ია! თქვენ იხდით მხოლოდ სესხზე დარიცხულ პროცენტს და სესხის თანხის (ძირის) 5%-ს, (დარიცხულ პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში). გადავადება შესაძლებელია 30 დღით სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დროს.


შეფასებები LENDUP

Customer reviews
Filter reviews
All reviews
Loan reviews
დალაგება
ყველაზე ახალი
საუკეთესო შეფასება
ცუდი შეფასება
Most helpful
nino 1 review | სექტემბერი 5, 2018
კომპანიის ზოგადი შეფასება
Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon
Upsides
No pros for now
Downsides
financer.com - სად შეიძება სესხების გაერთიანება ერთი სესხის ქვეშ?
Post
Post reply

Rate & review LENDUP

არ ხართ დარწმუნებული?

ეწვიე ოფიციალურ ვებ-გვერდს და გაიგე მეტი LENDUP