ძიების შეცვლა

8 -დან შენი ძიების შედეგად

სესხის მოცულობა 3000
სესხის პერიოდი 90
ფილტრი საწყისზე დაბრუნება

ს შემოთავაზება შენი ძიების შედეგად.

სორტირება
დაახარისხე
გაფილტვრა

აირჩია 38, 930 -მა მომხმარებელმა

3 თვე

სესხის პირობები

47%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

206.78

მთლიანი ხარჯები

1, 068.93

ყოველთვიური დაფარვა

ყველაზე პოპულარული
მომხმარებელთა რჩეული
სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 40.9% -48%. სესხის ღირებულება: 206.78 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1068.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3206.78ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

  ახალი მომხმარებლები

  ისესხე

  3, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  21

  60 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 38, 930 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  47%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  207.30

  მთლიანი ხარჯები

  1, 069.10

  ყოველთვიური დაფარვა

  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -45%. სესხის ღირებულება: 207.30 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1069.1 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3207.3ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

  არსებული მომხმარებლები

  ისესხე

  10, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  21

  60 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 2, 255 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  0%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  367.40

  მთლიანი ხარჯები

  1, 122.47

  ყოველთვიური დაფარვა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 367.40 ლარი. კომპანიის სახელი: Swiscapital.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1122.47 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3367.4ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

   ყველა

  ისესხე

  8, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  20

  11 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 3, 157 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  0%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  10, 393.40

  მთლიანი ხარჯები

  4, 464.47

  ყოველთვიური დაფარვა

  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 10, 393.40 ლარი. კომპანიის სახელი: Zip Credit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 4464.47 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 13393.4ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

   ყველა

  ისესხე

  7, 500

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  25

  11 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 5, 306 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  0%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  253.40

  მთლიანი ხარჯები

  1, 084.47

  ყოველთვიური დაფარვა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 253.40 ლარი. კომპანიის სახელი: ვანდუ.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1084.47 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3253.4ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

  არსებული მომხმარებლები

  ისესხე

  3, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  20

  15 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 2, 887 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  0%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  1, 110.00

  მთლიანი ხარჯები

  1, 370.00

  ყოველთვიური დაფარვა

  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 0% -50%. სესხის ღირებულება: 1, 110 ლარი. კომპანიის სახელი: Moneza.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1370 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4110ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

  არსებული მომხმარებლები

  ისესხე

  3, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  20

  5 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 5, 786 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  0%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  334.40

  მთლიანი ხარჯები

  1, 111.47

  ყოველთვიური დაფარვა

  ბიზნეს სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  იპოთეკური სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 334.40 ლარი. კომპანიის სახელი: Cccredit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1111.47 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3334.4ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

  ახალი მომხმარებლები

  ისესხე

  5, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  22

  12 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  აირჩია 5, 355 -მა მომხმარებელმა

  3 თვე

  სესხის პირობები

  44%

  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  187.89

  მთლიანი ხარჯები

  1, 062.63

  ყოველთვიური დაფარვა

  ყველაზე იაფი სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3, 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 37.2% -40%. სესხის ღირებულება: 187.89 ლარი. კომპანიის სახელი: Kimpi.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1062.63 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 3 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3187.89ლ.
 • კლიენტის ტიპი:

   ყველა

  ისესხე

  3, 000

  სესხის დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი

  04/11/2020

  შაბათ-კვირასაც გასცემენ თანხას

  ასაკი

  20

  27 -მა მომხმარებელმა

  საპროცენტო განაკვეთი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მოქნილობა & პირობები

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მხარდაჭერა & მომსახურება

  Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

  მნიშვნელოვანი

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხი დროულად უნდა დაიფაროს, რათა თავიდან აირიდოთ ვადაგადაცილების საკომისიო და სხვა ზედმეტი ხარჯი. სესხის აღებამდე კარგად დაფიქრდით! თუ სესხით ისარგებლობას გადაწყვეტთ, აუცილებლად გაეცანით სესხის ხელშეკრულების პირობებს!