იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი არის ერთ-ერთი უნიკალური ფინანსური პროდუქტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ საკუთარი სახლი; ამ გვერდზე შეგიძლიათ, მარტივად, მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით შეადაროთ ერთმანეთს სხვადასხვა იპოთეკური სესხის შემოთავაზებები

როგორ იპოთეკურ სესხს ეძებ?

შეადარეთ იპოთეკის საპროცენტო განაკვეთები

875.00 ₾

ყოველთვიური ხარჯი

0.00 ₾

იპოთეკის საკომისიო

10.5%

აპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon
2.0
წაკითხვა 1 შეფასება

ყურადღება!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხი დროულად უნდა დაიფაროს, რათა თავიდან აირიდოთ ვადაგადაცილების საკომისიო და სხვა ზედმეტი ხარჯი. სესხის აღებამდე კარგად დაფიქრდით! თუ სესხით ისარგებლობას გადაწყვეტთ, აუცილებლად გაეცანით სესხის ხელშეკრულების პირობებს!

ყველას ნახვა 1 -დან
რამდენად შეიცვალა შენთვის სესხის დამტკიცების ალბათობა 2021 წელს, 2020 წელთან შედარებით?
გაგზავნა
რამდენად შეიცვალა შენთვის სესხის დამტკიცების ალბათობა 2021 წელს, 2020 წელთან შედარებით?
გაგზავნა

ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტიპის სესხი საქართველოში

იცით თუ არა, რომ 30 წლის ასაკის მოსახლეობის 17% სარგებლობს იპოთეკური სესხით?

იპოთეკური სესხი არის სესხი , რომელიც უზრუნველყოფილია უძრავი ქონების საშუალებით და სესხის ამღები იხდის უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების გარკვეულ ნაწილს.

იპოთეკური სესხი დატვირთულია უძრავი ქონებით – ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მსესხებელი ვერ შეასრულებს თავის ვალდებულებას, კრედიტორს უფლება აქვს ჩამოართვას საკუთრების უფლება იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე და გაყიდოს ის თანხის დაბრუნების სანაცვლოდ.

ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაციისთვის, იქნება ეს ბანკი თუ მიკროსაფინანსო კომპანია, მნიშვნელოვანია, კრედიტის გაცემასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება და კლიენტის გადახდისუნარიანობის განსაზღვრა. იპოთეკური სესხი გრძელვადიანი ტიპის კრედიტია, ამიტომ, ძალიან რთულია კრედიტორისთვის, ენდოს მომხმარებლის ამჟამინდელ შემოსავალს, რადგან შესაძლოა, ის წლების განმავლობაში გაუარესდეს, კომპანიას დამატებით სჭირდება გარანტია ამ რისკების და დანაკარგების სამართავად – სწორედ ამიტომ მოითხოვება ქონებით უზრუნველყოფა, რათა კრედიტორმა გადაუხდელობის შემთხვევაში შეძლოს გაცემული თანხის დაბრუნება.

რატომ უნდა ვისარგებლო იპოთეკური სესხით?

იპოთეკური სესხი კრედიტორისთვის ნაკლებ სარისკო და უსაფრთხოა არაუზრუნველყოფილი სწრაფი სესხისგან ან სამომხმარებლო სესხისგან განსავხვებით, სესხის მოცულობა ბევრად უფრო მაღალია და საპროცენტო განაკვეთები მნიშვნელოვნად დაბალი.

აქედან გამომდინარე, ეს არის საკმაოდ პოპულარული სესხი, რომლის აღების მიზანიც, უძრავი ქონების სესხისგან განსხვავებით, არ არის განსაზღვრული და შეზღუდული.

კერძოდ, იპოთეკური სესხი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი საჭიროებისთვის – იქნება ეს სახლის შეძენა, საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება თუ სამოგზაუროდ წასვლა.

იპოთეკური სესხის პირობები:

 • სესხის მოცულობა: იპოთეკური სესხის თანხა იწყება 1,000 ლარიდან და აღწევს 1,000,000 ლარს, თუმცა სესხის მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა არც იყოს შეზღუდული და დამოკიდებული იყოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების ღირებულებაზე;
 • საბაზრო ღირებულება: იპოთეკური სესხის გამცემი ბანკის/ორგანიზაციის მიხედვით, სესხის მოცულობა მეორყეობს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 60-85% -იან შუალედში;
 • უზრუნველყოფა: უმეტესწილად, უზრუნველყოფაში შეიძლება ჩაიდოს ნებისმიერი უძრავი ქონება, მაგალითად, როგორიც არის – ბინა, კერძო სახლი, ტყის ნაკვეთი, კოტეჯი, მშენებარე ნაკვეთი;
 • თვითდაფინანსება:  იპოთეკური სესხის აღებისას, სესხის მოცულობა არასოდეს შეადგენს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების ღირებულების 100%, ასე რომ, თუ უძრავი ქონების შეძენა გსურთ, მოგიწევთ, გარკვეული რაოდენობის თვითდაფინანსების მოძიება;
 • კრედიტორი: იპოთეკური სესხები არ გაიცემა მხოლოდ ბანკების მიერ, შესაძლოა, გასცენ სხვა საკრედიტო ინსტიტუტებმაც;
 • დამატებითი ხარჯები: იპოთეკური სესხის აღება, შესაძლოა, საკმაოდ ძვირი დაგიჯდეთ, სესხის მისაღებად – ხელშეკრულების გაფორმების გარდა, ასევე საჭიროა, უძრავი ქონების შემფასებელმა შეაფასოს მისი საბაზრო ღირებულება (ზოგიერთი კრედიტორი უფასოდ გვთავაზობს ამ მომსახურებას) და უძრავი ქონება იყოს უზრუნველყოფილი;
 • ცუდი საკრედიტო ისტორია: იპოთეკური სესხის აღება შესაძლებელია მათთვისაც, ვისაც წინა სესხებთან დაკავშირებით უფიქსირდება გადახდების ცუდი ისტორია – იქიდან გამომდინარე, რომ კრედიტორი დაცულია იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონებით, მისთვის დიდ რისკს არ წარმოადგენს იპოთეკური სესხის გაცემა;
 • მიზანი: იპოთეკური სესხის მიზანი არ არის შეზღუდული – ნებისმიერი მიზნობრიობით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სესხის თანხა. 

სესხის ხარჯები

იპოთეკური სესხის აღებისა და დამტკიცების პროცესთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯები, სავარაუდოდ, სესხის ბაზარზე არსებული სესხებიდან ყველაზე მაღალია, თუმცა, ხარჯები განსხვავდება ბანკების/საკრედიტო კომპანიების მიხედვით და, ხშირად, არ აღემატება 200 ლარს – ეს თანხა ძალიან მცირეა სესხის თანხის მოცულობასთან შედარებით; 

იპოთეკური სესხის ხარჯები:

 • სესხის გაცემის საკომისიო – იპოთეკური სესხების უმეტესობას აქვს კრედიტის გაცემის საკომისიო, რომელიც სესხის მოცულობის დაახლოებით 1-2%-ია; სესხის აღებამდე, მიაქციეთ ყურადღება, კრედიტორი ითხოვს თუ არა იპოთეკურ სესხზე გაცემის საკომისიოს;
  იპოთეკურ სესხებს, როგორც წესი, გაფორმების შემდგომი ხელშეკრულების ადმინისტრირების ხარჯები არ აქვს;
 • საპროცენტო განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი ყველა სესხის განუყოფელი ნაწილია, თუმცა, იპოთეკური სესხის შემთხვევაში საკმაოდ ხელსაყრელ განაკვეთს გვთავაზობენ. ბანკიდან აღებული იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება იყოს ცვლადი ან ფიქსირებული – ცვლადი სესხის შემთხვევაში, ლარზე – აღებულია ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი,ხოლო დოლარის შემთხვევაში ზოგიერთი ბანკი იყენებს ლიბორის განაკვეთს.მათი ცვლილება პირდაპირპროპორციულად აისახება სესხის საპროცენტო განაკვეთზე.
 • უძრავი ქონების შეფასება – იპოთეკურ სესხზე განაცხადის შეტანისას, აუცილებელია უძრავი ქონების შეფასების ამონაწერის წარდგენა, რადგან სესხის მოცულობა მასზე დაყრდნობით განისაზღვრება – როგორც წესი, ეს თანხა მერყეობს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 60-85%-იან შუალედში;
 • ზოგი კრედიტორი თავად უზრუნველყოფს უძრავი ქონების შეფასებას და, შესაბამისად, თქვენ არ გიწევთ ამ ხარჯის გაღება,  თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ თავად უნდა შეუკვეთოთ უძრავი გონების შეფასება კრედიტორების პარტნიორ უძრავი ქონების სააგენტოს;  
 • ნოტარიუსის ხარჯები – ხელშეკრულების გაფორმებამდე, ყველა იპოთეკურ სესხზე მოითხოვება ნოტარიუს დამოწმება – შესავამისად, აუცილებლად მოგიწევთ სანოტარო მომსახურების მიღება; როგორც წესი, ამ ხარჯს თავად სესხის გამცემი ორგანიზაცია აფინანსებს, თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა ეს თანხა უბრალოდ გამოიქვითოს სესხის თანხიდან;
 • საჯარო რეესტრის ხარჯი – იპოთეკური სესხის გაცემისას დაგჭირდებათ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. წინასწარ გაარკვიეთ, რა დოკუმენტები მოითხოვება სესხის გაცემისას და გაითვალისწინეთ ეს ხარჯიც;
 • ქონების დაზღვევის ღირებულება – იპოთეკური სესხის გაფორმებისას მოითხოვება იპოთეკით დატვირთული ქონების დაზღვევა, რადგან კრედიტორი უნდა დარწმუნდეს რომ სახლი დაზღვეულია მოულოდნელი რისკებისგან და საინვესტიციოდ ღირებულია; უძრავი ქონების დაზღვევა უნდა მოახდინოთ თავად და თქვენს არჩევანზეა დამოკიდებული, რომელ სადაზღვევო კომპანიას აირჩევთ, ამიტომ კარგი იქნება, მიმართოთ სადაზღვევო ბროკერებს და აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი სადაზღვევო შეთავაზება.

სესხის დაფარვა 

იპოთეკური სესხის დაფარვის პირობები მოქნილია, მათ შორის, მაგალითად, დაფარვის პერიოდი ერთი წელიდან 10 წლამდე. თუმცა, სესხის დაფარვის პირადი გრაფიკის შედგენა ძალიან მოსახერხებელია, რადგან გათვალისწინებულია თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, სესხის დაფარვის შესაძლებლობები სხვადასხვა ვადაში და ამ გზით, შესაძლებლობა გექნებათ იპოვოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობისთვის ყველაზე ხელსაყრელი გადახდების გრაფიკი.

იპოთეკური სესხის გადახდის გრაფიკი შეიძლება იყოს ორი სახის:

ანუიტეტის გრაფიკი – გადახდის ამ გრაფიკის მიხედვით, სესხის ყოველთვიური გადასახადი არის უცვლელი და ყოველთვიურად გიწევთ ერთი და იმავე თანხის გადახდა სესხის დასაფარად, შესაბამისად, გადახდის ამ ტიპის დროს, თავს გრძნობთ უსაფრთხოდ, რადგან წინასწარ იცით, თუ რა თანხა გაქვთ გადასახდელი და შეგიძლიათ წინასწარ დაგეგმილ ყოველთვიურ ბიუჯეტშიც გაითვალისწინოთ იგი; 

ძირი თანხის თანაბრად დაფარვის გრაფიკი – სესხის დაფარვის ძირი თანხის ფიქსირებული ნაწილის გადახდის გრაფიკის მიხედვით, კრედიტის გადახდის დასაწყისში ყოველთვიური შენატანები პროცენტის ნაწილის სიდიდის გამო უფრო დიდი მოცულობის იქნება,

ვიდრე სესხის ვადის ბოლო პერიოდში, რადგან ვადის ბოლოს პროცენტი კლებულობს, შესაბამისად მცირდება ყოველთვიური გადახდებიც; ამიტომ, თუ შეგიძლიათ სესხის დაფარვის დაწყებისას ყოველთვიურად დიდი თანხის შენატანების განხორციელება, სესხის დაფარვის ეს გრაფიკი გრძელვადიან პერიოდში უფრო მომგებიანია; 

გადახდა

იპოთეკურ სესხებზე კრედიტორები, როგორც წესი, გვთავაზობენ საშეღავათო პერიოდს; იქიდან გამომდინარე, თუ როგორია სესხის გამცემი ორგანიზაციის საკრედიტო პოლიტიკა, საშეღავათო პერიოდი შეიძლება მოიცავდეს ერთ თვეს, ნახევარ წელს ან 1.5 წელსაც კი, გარდა ამისა, საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ან საერთოდ არ გვიწევდეს გადახდების განხორციელება, ან გვიწევდეს მხოლოდ ყოველთვიური საპროცენტო სარგებლის დაფარვა – დამოკიდებულია სესხის გამცემ კომპანიაზე;

საშეღავათო პერიოდის გარდა, ასევე შესაძლებელია სესხის დაფარვის ვადის გაზრდა, ამისათვის აუცილებელია, რომ ყველა წინა გადახდა განხორციელებული გქონდეთ დროულად ან წინასწარ, თუმცა, სანამ ვადის გაზრდას გადაწყვეტთ, გაეცანით კრედიტორის პირობებს გადახდის პერიოდისა და სესხის ვადის გაგრძელების შესახებ.

რა არის იპოთეკურ სესხთან დაკავშირებული რისკები?

სესხთან დაკავშირებული თითოეული გადაწყვეტილება რისკთან ასოცირდება, უზრუნველყოფილი სესხების შემთხვევაში კი რისკები განსაკუთრებით მაღალია, რადგან სესხის დაფარვის გაპრობლემების შემთხვევაში აქტივის დაკარგვის საშიშროება საკმაოდ დიდია.

რადგან იპოთეკური სესხის შემთხვევაში ძალიან დიდ თანხებთან გვაქვს საქმე, Financer.com გირჩევთ, სესხის აღებამდე იყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად და იფიქროთ ყველა შესაძლო არასწორად განვითარებულ სცენარზე.

სესხის აღებამდე, წაიკითხეთ შემდეგი პუნქტები და დაფიქრდით – რა მოხდება, თუ თქვენი შემოსავალი, მაგალითად, მოულოდნელად გაქრება ან სხვა ფინანსური პრობლემა იჩენს თავს.

 1. სესხის გადაუხდლოების შემთხვევაში უძრავი ქონების რეალიზაცია – ყველაზე დიდი რისკი არის უძრავი ქონების დაკარგვა და განსაკუთრებით საშიშია, თუ ეს თქვენი სახლია. თუ ხართ გრძელვადიანად გადახდისუნარიანი გადა და სესხის დაფარვა გაპრობლემდა, წარმოიშვება ისეთი სიტუაცია, როცა კრედიტორი ვეღარ ხედავს თავისი დანაკარგების შემცირების გამოსავალს – იძულებულია ჩამოგართვათ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონება და გაყიდვოს;
  საბედნიეროდ, ამ მკაცრ მეთოდს არ იყენებენ ფართოდ საფინანსო ორგანიზაციები და, პირველ რიგში, ცდილობენ, მსესხებელთან შეთანხმებით მიიღონ ორივე მხარისთვის ოპტიმალური და გონივრული გადაწყვეტილება;
 2. დამატებითი გირაოს რეალიზაცია – თუ თქვენი მოთხოვნილი სესხის თანხა შეადგენს ან აღემატება იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების  100%-ს, დანარჩენი თანხის დაფარავთ, სავარაუდოდ, მოგიწევთ დამატებითი გირაოს სანაცვლოდ, იქნება ეს მეგობარი თუ ოჯახის წევრის უძრავი ქონება.
 3. თავდებობა და ურთიერთობის გაფუჭება – იპოთეკური სესხის აღებისას კრედიტორმა შეიძელბა მოგთხოვოთ თავდებობის გაფორმება, რისთვისად დაგჭირდებათ ოჯახის წევრის, მეგობრის ან სხვა ახლობელი ადამიანის შეწუხება, რომ დაიდოს თავდებობის ხელშეკრულება; თავდები პირი გულისხმობს მესამე პირს და თუ ძირითადი მოვალე არ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, გადააცილებს გადახდის თარიღს ან მისი გადახდისუუნარობა აშკარაა, ბანკი უფლებამოსილია ვალის გადახდა მთლიანად თავდებს დააკისროს,
 4. გრძელვადიანი სესხი ხდება მძიმე ტვირთი – იპოთეკური სესხის ვადა და თანხის მოცულობა, როგორც წესი, ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე სამომხმარებლო სესხების ან სწრაფი სესხის შემთხვევაში;შესაძლოა სწრაფი სესხი არ ჩანდეს რთული დასაფარად (მოცულობაც მცირეა და დაფარვის პერიოდიც საკმაოდ ხანმოკლე), თუმცა გრძელვადიანი სესხის შეიძლება მძიმე ტვირთად იქცეს და აღმოჩნდეთ ისეთ მდგომარეობაში, როცა გრძნობთ, რომ სესხი აღარ მცირდება და მის დასრულებას ბოლო არ უჩანს. ამიტომ, სანამ სესხის ვადას აირჩევთ, უნდა გაიაზროთ და დარწმუნდეთ, რომ მზად ხართ აიღოთ 10 ან 30 წლიანი სესხის ვალდებულება;

იპოთეკური სესხის აღებამდე კარგად გაიაზრეთ თქვენი ვალდებულებები, რომელსაც იღებთ კრედიტის სანაცვლოდ. დაფიქრდით იმაზე, რომ ვალდებულების შესრულება საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მოგიწევთ. შესაბამისად, განსაზღვრეთ რამდენად სტაბილური და გრძელვადიანი შემოსავლის წყარო გაქვთ, რა რისკების წინაშე შეიძლება დადგეთ გადაუხდელობის შემთხვევაში. ყურადღება მიაქციეთ სესხის გაცემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ტიპის საკომისიოებს. მათ შორის ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს, გადაუხდელობის ან დაგვიანებით დაფარვის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციებს. კრედიტის დაფარვის გრაფიკს, სესხის ვალუტას და ვადას. 

ძირითადი განსხვავებები ბანკსა და მიკროსაფინანსო კომპანიის იპოთეკურ სესხს შორის

თუ იპოთეკური სესხის აღება გსურთ, პირველ რიგში უნდა გაარკვიოთ, სად გსურთ სესხის აღება, რადგან იპოთეკურ სესხებს გვთავაზობს როგორც საქართველოში არსებული ბანკები, ასევე ცალკეული მცირე მიკროსაფინანსო კომპანიები;

როგორც წესი, ბანკების მიერ შემოთავაზებული იპოთეკური სესხის აღების პროცესი უფრო მეტად რეგულირებულია და ამა თუ იმ მიზეზით, დიდია სესხის განაცხადზე უარყოფითი პასუხის მიღების ალბათობა, ხოლო, რაც შეეხება მიკროსაფინანსო კომპანიებს, როგორც წესი, მათთან უფრო მარტივია სესხზე განაცხადის შეტანა და პირობებიც უფრო მოქნილია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი და ხარჯები მიკროსაფინანსო კომპანიებში უფრო ხელსაყრელია;

მიუხედავად იმისა, რომ ბანკის მიერ შემოთავაზებული იპოთეკური სესხები შესაძლოა უფრო ხელსაყრელია და პირობებიც უკეთესია, გარკვეული მიზეზების გამო, შესაძლოა სესხზე განაცხადი არ დაგვიკმაყოფილდეს, ამ დროს უკვე გვიწევს მივმართოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას. გირჩევთ, სანამ იპოთეკურ სესხზე განაცხადს შეიტანდეთ რომელიმე ბანკსა თუ საფინანსო კომპანიაში, შეადარეთ სხვადასხვა იპოთეკური სესხების ფასები – Financer.com-ის დახმარებით, ეს ძალიან მარტივადაა შესაძლებელი, იხილეთ იპოთეკური სესხების შედარებები და იპოვეთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი სესხი.

ბანკებსა და საკრედიტო კომპანიებს რამდენიმე ფაქტორი განასხვავებს ერთმანეთისგან, გამოვყოთ ძირითადი განსხვავებები:

საპროცენტო განაკვეთი

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ბანკისა და მიკროსაფინანსო კომპანიის იპოთეკურ სესხს შორის არის საპროცენტო განაკვეთი.ბანკის მიერ დადგენილი სესხის საპროცენტო განაკვეთი მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე მიკროსაფინანსო კომპანიის საპროცენტო განაკვეთები.

თუ ბანკის საპროცენტო განაკვეთი იპოთეკურ სესხზე ძირითადად არის რამდენიმე პროცენტი, მიკროსაფინანსო კომპანიების საპროცენტო განაკვეთები 10% -ს აღემატება, რაც მნიშვნელოვან განსხვავებას გვაძლევს დიდი მოცულობის სესხების დროს.

საშეღავათო პერიოდი

ბანკები, როგორც წესი, გვთავაზობენ უფრო გრძელვადიან საშეღავათო პერიოდს – თუნდაც 18 თვემდე! მაშინ როცა, მიკროსაფინანსო კომპანიები – ჩვეულებრივ, ერთ წლამდე ან უფრო ნაკლები ვადით.

სესხის ვადა

ბანკის მიერ შემოთავაზებული იპოთეკური სესხის ვადა გაცილებით დიდია და შეიძლება, 10 წელზე მეტი პერიოდითაც გაგრძელდეს, ერთადერთი შეზღუდვა, რასაც გვიწესებს არის ის, რომ სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს მსესხებლის  75 წლის ასაკის შესრულებამდე. საშუალოდ, იპოთეკური სესხების ვადა არის 10 წელი.

დაზღვევა

სესხის გაფორმებისას ბანკები ითხოვენ, წარვუდგინოთ სადაზღვევო პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იპოთეკით დატვირთული სახლი არის დაზღვეული – ამით თავიდან იცილებენ მოულოდნელი შემთხვევების რისკებს და უზრუნველყოფენ თავიანთი ინვესტიციის საიმედოობას; 

ბანკიდან აღებული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების დაზღვევა სავალდებულოა, მიკროსაფინანსო კომპანიების შემთხვევაში კი – შესაძლოა, არც მოგვთხოვონ დაზღვევა და ხშირად ასეც ხდება.

სესხის მაქსიმალურ მოცულობა

ბანკების მიერ შემოთავაზებული იპოთეკური სესხების მოცულობა, ჩვეულებრივ, არ არის შეზღუდული, ხოლო მიკროსაფინანსო კომპანიების იპოთეკურ სესხების მაქსიმალური ოდენობა დაახლოებით 500 000 ლარია – ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს თანხა, შესაძლოა, უფრო მაღალიც იყოს ბანკის მიერ თქვენთვის დამტკიცებულ მოცულობასთან შედარებით, ამიტომ, გადაწყვეტილების მიღებამდე აუცილებლად შეადარეთ სესხების პირობები ერთმანეთს;

ბანკის მიერ თქვენთვის დამტკიცებულ იპოთეკური სესხის ოდენობაში, როგორც წესი, უფრო მეტადაა გათვალისწინებული თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და დადგენილი თანხა შესაბამება თქვენს გადახდისუნარიანობას, თუმცა ბანკების მიერ სესხების დამტკიცება და გაცემა შედარებით შეზღუდულია.

გადახდის გრაფიკი და გადახდისუნარიანობა

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იპოთეკური სესხის შემთხვევაში არის გადახდის გრაფიკი და სესხის განმცხადებლის გადახდისუნარიანობა.

ბანკები ძალიან ფრთხილად აფასებენ თითოეულ სესხის აპლიკანტს, განსაკუთრებით კი თუ მოთხოვნილია დიდი მოცულობის სესხი;
გარდა ამისა, მაშინაც კი, როცა განმცხადებელი აკმაყოფილებს მინიმალური შემოსავლის მოთხოვნას, თუ ბანკი თვლის, რომ მისი ფინანსური მდგომარეობა არც ისე ხელსაყრელია, არის გადახდისუუნარო და მისთვის სესხის მიცემა დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული, სავარაუდოდ, სესხი არ დაუმტკიცდება.

მიკროსაფინანსო კომპნიების შემთხვევაში პირობები უფრო მოქნილია და, როგორც წესი, თითოეულ მომხმარებელს სთავაზობენ პერსონალურ, მასზე მაქსიმალურად მორგებულ პირობებს, რომელიც შეესაბამება განმცხადებლის სურვილებს და შესაძლებლობებს.

აქედან გამომდინარე, იმედი არ უნდა დაკარგოთ, თუ უარი მიიღეთ ბანკში, რადგან ზოგიერთი მიკროსაფინანსო კომპანიისთვის, შესაძლოა, თქვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომხმარებელი იყოთ და გელოდნენ გაშლილი ხელებით;

რომ შევაჯამოთ, თუ აფასებთ სტაბილურობას და გსურთ სესხის აღება კარგი რეპუტაციის მქონე ბანკში, ან თუ მიკროსაფინანსო კომპანიები არ გასცემენ თქვენთვის სასურველ თანხას, მაშინ ბანკი არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი. ორივე მათგანს აქვს საკუთარი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ასე რომ, დაფიქრდით, რეალურად რა გჭირდებათ და რომელი შეესაბამება უკეთესად თქვენს მოთხოვნებს.

ავტორი სალომე ქირია

რედაქტორი - Financer.com საქართველო | სალომე დაინტერესებულია პირადი ფინანსების საკითხებით და მისი მიზანია ფაქტებზე დაფუძნებული ფინანსური ცოდნის/ინფორმაციის გავრცელება, რათა დაგეხმაროთ თქვენ - მიიღოთ ინფორმცირებული და გონივრული ფინანსური გადაწყვეტილებები.

გააზიარეთ