WIKI

Nekilnojamo Turto Mokestis – Tarifai, Deklaravimas, Atskaitymai

 • N.T. mokestis netaikomas turtui iki 150 000€ / 200 000€
 • Mokesčio Tarifai yra 0.5 – 3%, priklausomai nuo N.T. vertės.
 • N.T. mokestis mokamas kasmet, iki Gruoždio 15 d.
Autorius  Augustas Šilanskas
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-16
Mūsų Įsipareigojimas Skaidrumui
Mes, Financer.com, esame įsipareigoję Jums padėti su Jūsų finansais. Visas mūsų turinys atitinka Redakcines Gaires. Mes atviri dėl to, kaip kuriame produktų apžvalgas (Apžvalgos Procesas) bei to, kaip mes uždirbame (Reklamuotojo Atskleidimas).

Nekilnojamojo Turto Mokestis – valstybės renkama rinkliava, kurią turi deklaruoti bei sumokėti visi apmokestinamieji asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai).

N.T. mokestis mokamas kas metus, o mokama suma gali ženkliai skirtis, priklausomai tiek nuo turto vertės, tiek nuo šeimyninės situacijos bei kitų aspektų.

Šiame straipsnyje atsakysime į klausimus:

 • Kas yra N.T. Mokestis?
 • Kam nereikia mokėti N.T. mokesčio?
 • Kokie yra N.T. Mokesčio Tarifai?
 • Parduodu N.T. – ar reiks mokėti mokesčius?
 • Paveldėjau N.T. – ar reiks mokėti mokesčius?

Kas yra N.T. Mokestis?

Nekilnojamo Turto Mokestis – visuotinė rinkliava, renkama už turimą apmokestinamą Nekilnojamąjį Turtą.

Nekilnojamojo Turto Mokestį reglamentuoja Nekilnojamojo Turto Mokesčio Įstatymas (NTMĮ).

Šio mokesčio tikslas – įnešti lėšų į valstybės bei savivaldybių biudžetą, tuo pačiu palaikant proporcingumo principą.

Kokio tipo N.T. apmokestinamas?

Apmokestinamas visų tipų Nekilnojamasis Turtas – jei jo vertė viršija neapmokestinamą sumą.

Apmokestinamo N.T. pavyzdžiai:

 • Gyvenamieji Namai
 • Butai
 • Garažai
 • Fermos
 • Gamyklos
 • Poilsiui Skirtas N.T.
 • Parduotuvės
 • Bankai (išskyrus Lietuvos Banką)
 • Ir pan.

Žinoma, ne visas Nekilnojamasis Turtas yra apmokestinamas – neapmokestinamas valstybei priklausantis turtas, tradicinės bažnyčios, žemdirbyste užsiimančių juridinių asmenų funkciniai pastatai ir t.t.

Taip pat nuo prievolės mokėti N.T. mokestį yra atleidžiama ir didelė dalis fizinių asmenų – aptarkime.

Kam nereikia mokėti mokesčio?

N.T. mokesčio įstatyme yra numatytas ir neapmokestinamas vertės dydis – 150 000 eurų dydžio suma, kuriai netaikomi mokesčiai.

Paprastai tariant, jei jums priklausančio Nekilnojamojo Turto vertė neviršija 150 000 eurų, jums mokesčio mokėti nereiks.

Neapmokestinamas Dydis

N.T. mokesčio mokėti nereikia, jei turto vertė neviršija 150 000€

Auginantiems vaikus – lankstesnės salygos

Jei auginate tris ar daugiau vaikų (iki 18m.), arba, jei auginate neįgalų vaiką, jums nereiks mokėti N.T. mokesčio už turtą iki 200 000€.

N.T. Mokestis – tarifai

N.T. Mokesčio tarifai priklauso nuo turto vertės, o taip pat tam tikrais atvejais tarifus nustato ir pačios savivaldybės.

N.T. mokesčio tarifai svyruoja tarp 0.5 – 3%. Valstybėje taikomi progresiniai mokesčiai – kuo vertingesnis N.T., tuo didesni tarifai taikomi.

Tarifus galima skirstyti į dvi grupes – bazinius tarifus, bei šeimų tarifus.

Mokestis mokamas nuo viršytos sumos

N.T. mokestis yra mokamas nuo sumos, kuri viršijo neapmokestinamą vertę (150 000€).

Pvz.: 180 000€ vertės namo N.T. mokestis skaičiuojamas nuo 30 000€ sumos.

Baziniai N.T. Mokesčio Tarifai:

 • 0% – N.T. vertė iki 150 000€
 • 0.5% – N.T. vertė 150 000€ – 300 000€
 • 1% N.T. vertė 300 000€ – 500 000€
 • 2% N.T. vertė virš 500 000€

Bazinis Pavyzdys


Skaičiavimas

Pavyzdyje – į aukščiausią mokestinę kategoriją patenkantis gyvenamasis namas, kurio nustatyta vertė yra 550 000€. Tai reiškia, jog taikomas 2% tarifas.

Apmokestinama suma gaunama iš namo vertės atėmus neapmokestinamą dalį:

550 000€ – 150 000€ = 400 000€

Apmokestinamai sumai pritaikome 2% N.T. mokesčio tarifą:

400 000€ × 2% = 8 000€ (mokestis per metus)


Šeimos N.T. Mokesčio Tarifai:

Taikoma šeimoms, auginančioms 3 vaikus, arba 1 neįgalų vaiką, arba 1 neįgalų suaugusį vaiką, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra.

 • 0% – N.T. vertė iki 200 000€
 • 0.5% – N.T. vertė 200 000€ – 390 000€
 • 1% N.T. vertė 390 000€ – 650 000€
 • 2% N.T. vertė virš 650 000€

Šeimos Pavyzdys


Skaičiavimas

Antrame Pavyzdyje – į žemiausią mokestinę kategoriją patenkantis gyvenamasis namas, kurio nustatyta vertė yra 230 000€

Namas priklauso daugiavaikei šeimai, tad jai yra taikomas 200 000€ atskaitymas.

Apmokestinama suma gaunama iš namo vertės atėmus neapmokestinamą dalį:

230 000€ – 200 000€ = 30 000€

Apmokestinamai sumai pritaikome 0.5% N.T. mokesčio tarifą:

30 000€ × 0.5% = 150€ (mokestis per metus)

Kada bei Kaip sumokėti N.T. mokestį?

N.T. mokestį fiziniai asmenys moka vieną kartą per metus – yra deklaruojama forma KIT715, bei nedelsiant sumokamas priklausantis mokestis į vieną iš VMI surenkamųjų sąskaitų.

Kada reikia deklaruoti ir sumokėti N.T. mokestį?

N.T. mokestis už einamuosius metus turi būti deklaruotas bei sumokėtas iki Gruodžio 15 dienos.

Standartiniam N.T. yra pildoma KIT715 forma.

KIT715 forma (VMI puslapis)

N.T. Pardavimo Mokestis

Mokestis parduodant N.T.

Tam tikrais atvejais mokesčius reikia mokėti ir tuo atveju, jei pardavėte jums priklausantį nekilnojamą turtą.

Tiesa, šiuo atveju yra taikomas kitas mokestis – GPM.

Kas yra GPM?

GPM – gyventojų pajamų mokestis. Tai yra rinkliava už apmokestinamąjį pelną, kurį gavo Lietuvos gyventojai.

Kokiais atvejais nereikia mokėti?

Yra keli pagrindiniai atvejai, kuriais nereikia mokėti mokesčių už priklausančio Nekilnojamojo Turto pardavimą.

N.T. pardavimo mokesčiai netaikomi, jei:

 • Parduodamą N.T. išlaikėte nuosavybėje bent 10 metų.
  arba
 • Nemažiau kaip prieš 2 metus iki N.T. pardavimo, jame deklaravote gyvenamąją vietą.
  arba
 • Gyvenamąją vietą deklaravote prieš mažiau nei 2 metus, tačiau per metus nuo pardavimo įsigijote kitą būstą, bei jame deklaravote gyvenamąją vietą.

N.T. Pardavimo Mokesčio Tarifai

Jei nepatekote į vieną iš aptartų kategorijų, kurioms nėra taikomas N.T. pardavimo mokestis, jums teks deklaruoti bei sumokėti GPM.

Tarifas, kuris gali būti taikomas: 15% (bazinis), arba 20% (didesniam turtui).

  GPM Tarifų Taikymas

 • 15%

  Standartinis tarifas smulkios bei vidutinės vertės Nekilnojamam Turtui.

 • 20%

  Jei tais metais gautos pajamos iš parduoto N.T. bei kitų šaltinių (nesusijusių su darbo santykiais) viršija 120 VDU.
  2023 metais ši riba yra 202 188€

Kaip skaičiuojamas mokėtinas GPM?

Mokėtinas GPM yra paskaičiuojamas pagal šią formulę:


GPM = (pardavimo pajamos – įsigijimo kaina1 – privalomi mokėjimai2) × 15%*

*sumai viršijant 120 VDU, taikomas 20% tarifas.


1Įsigijimo kaina:
N.T. pirkimo kaina, įskaitant savomis lėšomis atliktą remontą/rekonstrukciją, sumokėtus mokesčius perkant ir pan.

2Privalomi mokėjimai:
Notaro mokestis, Registrų Centro ir kiti mokesčiai.

Pavyzdys

Kada reikia sumokėti GPM?

Mokėtinas Gyventojų Pajamų Mokestis už parduotą N.T. yra nurodomas metinėje pajamų deklaracijoje.

GPM mokėjimo terminas

Deklaracija už praeitus metus yra pildoma ir sumokama iki Gegužės 1 dienos.

Pavyzdžiui:

 • Tarkime, pardavėte namą 2023 metų Kovą.

  Tokiu atveju, jums deklaruoti pajamas bei sumokėti GPM reikės tarp 2024m. Sausio 1 d. ir 2024m. Gegužės 1 d.

N.T. Paveldėjimo Mokestis

N.T. Paveldėjimas – ne visados nemokamas. Tam tikrais atvejais, teks susimokėti valstybei.

Paveldėjimo mokestis (paveldint turtą Lietuvoje) yra sumokamas prieš atsiimant paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus atvejus, kai mokesčio sumokėjimas atidedamas arba nuo jo atleidžiama.

Kam nereikia mokėti Paveldėjimo Mokesčio?

Yra keli pagrindiniai atvejai, kuriais Paveldėjimo Mokestis nėra taikomas – nepriklausomai nuo paveldėto turto vertės.

  Paveldėjimo Mokestis Netaikomas

 • Paveldėjus iš Sutuoktinio.

  Vienam sutuoktiniui paveldėjus turtą iš mirusio sutuoktinio.

 • Paveldėjus iš Artimų Giminaičių.

  Mokestis netaikomas Vaikų, Tėvų, Globotojų, Globotinių, Senelių, Vaikaičių, Brolių, Seserų paveldimam turtui.

 • Mažaverčiam Turtui.

  Mokestis taip pat netaikomas turtui, kurio vertė neviršija 3 000€

Paveldėjimo Mokesčio Tarifai

Galiausiai, aptarkime Paveldėjimo Mokesčio tarifus, kuriuos daliai žmonių bus privalu susimokėti prieš atsiimant paveldėjimo teisės liudijimą.

Svarbu: mokestis skaičiuojamas nuo apmokestinamosios vertės.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė: 70% turto vertės.

Paveldėjimo Mokesčio Tarifai:

 • Jei apmokestinamoji vertė iki 150 000€ – taikomas 5% tarifas.
 • Jei apmokestinamoji vertė virš 150 000€ – taikomas 10% tarifas.

Pavyzdys

Pabaigai

Štai ir aptarėme pagrindinius mokesčius, taikomus N.T. savininkams, o taip pat ir parduodant bei pavelding nekilnojamąjį turtą.

Tikimės, jog mūsų straipsnis padėjo suvokti faktines išlaidas, kurias galite patirti turėdami Nekilnojamojo Turto.

Žemiau trumpai primename pagrindinius, jau aptartus mokesčius.

Finansų ekspertas, Financer.com Lietuva atstovas nuo 2019 metų, dirbęs kartu su tokiais portalais, kaip Delfi, TV3, Lrytas. A. Šilanskas yra parašęs daugiau nei 250 straipsnių investavimo, protingo skolinimosi, bei kitomis finansų valdymo temomis.

Pasidalinti per
Read Icon404 perskaitymų