Studiju kredīts - viss par studiju kredītiem

Vai jūs vēlaties apgūt augstāko izglītību, profesionālo izglītību vai vienkārši papildināt savas zināšanas, studiju kredīts var būt noderīgs rīks, lai segtu izmaksas par jūsu mācībām. Uzziniet vairāk par kreditēšanas iespējām šajā rakstā.

Populārākie patēriņa kredīti studijām

Izvēlēts 448 reizes
 • Kredītu apvienošana līdz 7000€
 • Atmaksas termiņš līdz 6 mēnešiem līdz 5 gadiem
 • Fiksēta procentu likme ar paredzamiem maksājumiem
 • Kredīta pieteikuma izskatīšana vienas darba dienas laikā
Izvēlēts 1043 reizes
 • Kredīta summa: no 100 € līdz 5000 €
 • Ātra pieteikumu izskatīšana, vienas stundas laikā
 • Iespēja aizņemties no 18 gadu vecuma
 • Iespēja verificēt identitāti tiešsaistē ar ID-karti vai mobilo ID.

Svarīgi

Uzmanību! Šī ir finanšu produktu reklāma. Lūdzu, ņemiet vērā, lai izvairītos no kavējuma un citām papildu izmaksām. jums ir jāatmaksā aizdevums laikus. Katrs aizdevums ir nopietnas finanšu saistības. Rūpīgi apsveriet savu lēmumu, pārskatiet aizdevuma līguma noteikumus un konsultējieties ar ekspertiem.

Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Kas ir studiju kredīts, kas būtu jāzina par studiju kredītiem Latvijā? Šajā lapā mēs esam apkopojuši informāciju gan par ilgtermiņa, gan īstermiņa studiju finansēšanas iespējām.

Kādus kredītus izglītībai ir iespējams saņemt?

Latvijā kredīti studentiem tiek izsniegti:

 • kā kredīts ar valsts galvojumu kā studiju un studējošo kredīti;
 • kā kredīts no bankas, kas tiek saukts par studiju komerckredītu;
 • kā nebanku kredīts, kas parasti tiek klasificēts kā patēriņa kredīts izglītībai.

Katrs no šiem kredītu veidiem nedaudz atšķiras. Šajā lapā, mēs aplūkosim būtiskās studiju kredītu iezīmes un atšķirības starp  aizņemšanās veidiem un nolūkiem.

Ņemiet vērā, ka izvēloties banku komerckredītu studijām procentu likme var būt mainīga, kas nozīme, ka kredīta summa, mainoties procentu likmei var pieaugt jebkurā laikā. Konkurēto aizdevuma likmi nosaka banka, kurā jūs aizņematies kredītu.

Studiju kredīts ar valsts galvojumu

Studiju kredīts ar valsts galvojumu paredzēts ilgtermiņa studijām, un to maksas segšana gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās.

Galvenās priekšrocības:

Galvenie trūkumi:

 • No bankām izsniegtajiem kredītiem tiek piemērota mainīga procentu likme
 • Ja pārtraucot studijas, atmaksas termiņš var saīsināties pat par pusi no sākotnēji noteikta termiņa
 • Ja jums nav patstāvīgi ienākumi, ir nepieciešams galvotājs vai nekustamais īpašums kā ķīla
 • Kredīta izskatīšana ir maksas pakalpojums (4 EUR)

Studiju kredīts nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. Kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie. Savukārt kā kredīta valūtu ir iespēja izvēlēties gan latus, gan eiro.

Studiju laikā un laika posmā pēc diploma iegūšanas (11 mēnešus) par kredītu un tā procentiem nav jāmaksā, savukārt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas, ir jāuzsāk studiju kredīta atmaksa – gan pamatsummas, gan procentu.

Studiju kredīts (komerckredīts)

Studiju komerckredīts ir kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai. Latvijas bankas (SEB un Swedbank) piedāvā segt studiju maksu līdz pat 100% apmērā.

Informācija par banku studiju komerckredītiem:

 • SEB banka – kredītu līdz 15 000 EUR izsniedz kredītus visu akreditēto Latvijas augstskolu, koledžu un licencēto programmu studentiem.
 • Swedbank – kredītu izsniedz visu akreditēto Latvijas augstskolu, koledžu un licencēto programmu studentiem.

Akreditētas universitātes un koledžas

Kādas ir kredīta procentu likmes?

Tāpat kā jebkuram citam kredītam arī studiju kredītiem bankas piemēro procentu likmi, taču studiju komerckredītu gadījumā tā ir mainīga procentu likme, ko veido mainīgā starpbanku likmes (EUR valūtā – EURIBOR) un fiksētās likmes, ko nosaka banka. Tabulā, kas redzama zemāka ir uzradīta banku fiksēta likme, kurai jāpieliek klāt attiecīgā starpbanku likme. Būtiski atcērties, ka starpbanku likme mainās katru dienu. Aktuālo procentu likmi iespējams apskatīt Euribor rates mājaslapā.

SEB banka6,5% (+6M EURIBOR)
Swedbank4% (+6M EURIBOR)

Kā tiek veikta studiju kredīta atmaksa?

Ja aizņematies banku kredītu, jums studiju laikā nav jāmaksā kredīta pamatsumma, bet gan procenti no izsniegtā kredīta summas. Turpretī, ja jūs aizņematies patēriņa kredītu, jums ir jāveic ikmēneša maksājumi saskaņā ar jūsu un kreditora noslēgā līguma nosacījumiem.

Kredīta atmaksas periods:

SwedbankSEB bankā
ja kredīta summa nepārsniedz 1423 EUR – līdz 5 gadiem;ja ir absolvējis augstskolu – līdz 10 gadiem;
ja kredīta summa lielāka par 1423 EUR – līdz 10 gadiem.ja tiek izslēgts no augstskolas – līdz 5 gadiem.

Vai studiju kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Studiju kredītiem nav nepieciešams nodrošinājums tādā gadījumā, ja jūsu ienākumi ir atbilstoši banku noteiktajam ienākumu minimumam. Lai saņemtu studiju kredītu bez galvojuma jūsu ienākumiem ir jābūt sekojošiem:

SEB banka300 EUR (pēc nodokļu nomaksas)
Swedbank252 EUR (pēc nodokļu nomaksas)

Lielākā daļa, kas izvēlas finansēt studijas ar kredītu ir jauni studenti, kam vidējie ienākumi ir zemāki par augstāk noradīto minimumu. Tādā gadījumā, jums būs nepieciešams galvotājs, kas parasti ir viens no jūsu vecākiem, kam ir regulāri ikmēneša ienākumi. Galvotājs kalpo kā maksātāja garantija bankai, gadījumā  ja students nav spējīgs veikt kredīta atmaksu.

Cik izmaksā studiju kredīta saņemšana?

Izmaksas, kas saistītas ar kredīta saņemšanu var atšķirties katrā bankā (sk. zemāk tabulā). Papildus komisijas maksai, ja kredīts tiek nodrošināts ar ķīlu, piemēram, nekustamo īpašumu, jums var tik piešķirti papildus izdevumi par ķīlas noformēšanu.

SEB bankaSwedbank
Pieteikuma izskatīšanabez maksasbez maksas
Noformēšana un izsniegšana8 EUR7 EUR

Studējošā kredīts

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170.74 EUR mēnesī. Kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) uz studenta bankas kontu.

Studiju laikā un laika posmā pēc diploma iegūšanas (11 mēnešus) par studējošā kredītu ir jāmaksā tikai procenti, savukārt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas, kopā ar kredīta procentiem būs jāuzsāk atmaksāt arī kredīta pamatsumma.

Studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu 2018. gadā, izsniedza SEB banka.

Kādas ir studējošā kredīta procentu likmes?

Izsniedzot studējošā kredītu, bankas piemēro procentu likmi, kas tāpat kā studiju kredīts – sastāv no mainīgās starpbanku likmes (EURIBOR) un fiksētās likmes, ko ir noteikusi attiecīgā banka (piemērs redzams zem studiju kredīta procentu likmēm).

SEB banka 2018. gadā saņēma atļauju izsniegt, studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu par kopējo summu 10 756 620 eiro un procentu likmi – sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2,5%.

Kā tiek veikta kredīta atmaksa?

Jūsu studiju laikā, jums ir jāsedz tikai procentu maksājumi, ko paredz mainīgā procentu likme.

Kredīta pamatsumma jāsāk atmaksāt:

Kredīta atmaksas periods:

 • Ja kredīta summa nepārsniedz 2850 EUR – līdz 5 gadiem;
 • Ja kredīta summa lielāka par 2850 EUR – līdz 10 gadiem.

Vai studējošā kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Ja jums ir stabili ienākumi, jums nav nepieciešams galvojums. Ja jums nav ienākumu, tad tāpat kā ar studiju kredītu, jums būs nepieciešams piesaistīt galvotāju, kas kalpo kā nodrošinājums pret maksājumu nemaksāšanu. Tas var būt kāds no jūsu tuviniekiem, visbiežāk tas ir viens no studenta vecākiem, kam ir stabili ienākumi, atbilstoši noteiktākajam ienākumu minimumam.

Cik izmaksā kredīta saņemšana?

Studējoša kredīta pieteikuma izskatīšanai netiek piemērota papildus maksa. Ja jūsu pieteikums ir apstiprināts, tad papildus tiek piemērota maksa 1% apmērā no jums piešķirtās naudas summa. Gadījumā, ja jūsu galvojums ir nekustamais īpašums, jums var tikt piemēroti papildus izdevumi par nekustamā īpašuma ķīlas līguma izveidi un kārtošanu.

Vai kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Lai saņemtu studiju un/vai studējošo kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda). Taču ne katrs var būt galvotājs, jo arī šajā ziņā ir pāris priekšnosacījumu:

 • Galvotāja vecuma ierobežojums ir līdz 64 gadiem.
 • Galvotājam jābūt pozitīvai kredītvēsturei, regulāriem ienākumiem, kas ir vismaz valstī noteiktās  minimālās mēnešalgas apmērā (šogad – 380 EUR pirms nodokļu nomaksas).
 • Viens galvotājs var galvot gan par studiju, gan studējošā kredītu.
 • Ja jūsu galvotājs nav jūsu vecāks, un jūs neesat vienīgais galvojamais, tad minimālo ienākumu summa būs lielāka, aprēķinot attiecību pret esošo kredītu skaitu.
 • Ja galvotājam ir kredīti, tad kredītu maksājumu kopsummai ir jābūt līdz 40% no galvotāja ienākumiem.
 • Ir iespējams izmantot jūsu nekustamo īpašumu kā garantiju t.i. zemi, māju, dzīvokli u.c.

Kredīta nodrošinājums nav nepieciešams kredītiem, kurus izsniedz bāreņiem un bez abu vecāku aizgādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam.

Kā notiek studējošā kredīta atmaksa?

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir līdzīga. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

 • Ja kredītu kopējā summa nepārsniedz 1 423 EUR – kredītu jāatmaksā 5 gadu laikā.
 • Ja kredītu kopējā summa pārsniedz 1 423 EUR – kredītu jāatmaksā 10 gadu laikā.

Vai ir iespējams pagarināts atmaksas termiņu?

Jā, kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja kredītņēmējs ir:

 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un uz doto brīdi nestrādā pilnu slodzi;
 • turpināt augstākas izglītības studijas (bakalaura, maģistra, rezidentūras vai doktorantūras).
 •  atrodaties bezdarbnieka statusā (maksājumi ir atliekami līdz pat 2 gadiem).

Ja jums studiju laikā ir piedzimuši bērni, jūs varat saņemt 30% atlaidi par katru bērnu sava studiju kredīta dzēšanai. Tomēr, ja abi dzimušā bērna vecāki ir studiju kredītu ņēmēji, atlaide pienākas tikai vienai personai.

Ja jūs kā kredīta ņēmējs kavējat maksājums par periodu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, banka saskaņā ar jūsu aizdevuma līguma nosacījumiem, var pieprasīt jums atmaksāt visu kredīta summu uzreiz, ieskaitot procentus un līgumsodu.

Attiecīgi, ja kredīta summa netiek atmaksāta, banka vēršas pie jūsu galvotāja. Ja neviens no jums neveic kredīta summas atmaksu. Bankai ir tiesības vērsties tiesā, lai piedzītu kredītu, vēršoties pret jūsu un jūsu galvotāja īpašumu/mantu.

Kā var saņemt kredītu augstākajai izglītībai?

 •  Noskaidrojiet vai jūsu izvēlētā augstskola piedāvā kredītus studijām;
 •  Kredītu piešķiršanas komisijā aizpildiet izvēlētā kredīta/-u pieteikumu;
 •  Pēc apstiprinājuma dodieties uz SEB banku, lai nokārotu formalitātes un noslēgtu līgumu;
 •  Ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu un naudas līdzekļus (4,27 EUR), lai segtu pieteikuma izskatīšanu.

Vai ir pieejami alternatīvi kredīti studijām?

Jā, papildus tradicionālajiem banku un valsts galvojuma kredītiem, ir iespējams aizņemties patēriņa kredītus izglītībai.

Tomēr, šādus kredītus vēlamies aizņemties, ja plānojat apgūt  jaunas prasmes kursu veidā (līdz 1 gadam)  vai piesakoties kādiem pašizaugsmes kursiem klātienē vai izmantojot tādas digitālās izglītības platformās kā Udemy, Skillshare vai Apmācība.lv. Patēriņa kredīts var būt saprātīgs risinājums, ļaujot jums apvienot lietderīgo ar izdevīgo!

Populārākie patēriņa kredīti izglītībai

Kādēļ cilvēki izvēlas alternatīvu finansējumu izglītībai?

Nebanku kredīti izglītības un studiju segšanai tiek izvēlēti sekojošu iemeslu dēļ

 • Fiksēta procentu likme t.i. paredzamākas izmaksas (bankas piemēro mainīgo procentu likmi studiju kredītiem)
 • Elastīgāks atmaksas grafiks (salīdzinot ar banku studiju komerckredītiem)
 • Lielāka kontrole par aizņemšanās apjomu un atmaksu.

Secinājums

Patēriņa kredīts būs izdevīgāks risinājums, ja plānojat apgūt jaunas prasmes, studējot īstermiņā (līdz vienam gadam). Turpretī, ja esat nopietni nolēmis studēt, apgūstot bakalaura, maģistra vai doktorantūra grādu, kas ilgst vairākus gadus, studiju kredīts ar valsts garantiju būs prātīgāks risinājums, un arī dzen izdevīgāks nekā banku komerckredīts, kam tiek piemērota mainīgā likme.

Parakstot kredīta līgumu neaizmirsti pievērst uzmanību:

 • Gada procentu likmei (GPL);
 • Kredīta summai;
 • Kredīta atmaksas termiņam;
 • Maksājumu grafikam – ikmēneša maksājumi, maksājumu veikšanas datumi;
 • Speciāliem nosacījumiem – līgumsods, kredīta pirmstermiņa atmaksa, strīdu izskatīšanas kārtība u.c.
 • Pirms aizņemties, iesakām izvērtēt savas iespējas atmaksāt kredītu.

Atruna: Vēlamies atgādināt, ka kredīts ir nopietnas finanšu saistības. Aizņemieties, tikai tādā gadījumā, ja esat pilnīgi pārliecināts, ka spēsiet kredītu atmaksāt. Pirms pieņemat lēmumu par aizņemšanos studijām, pamēģiniet pretendēt uz budžeta vietām vai studiju stipendijām. Lai veicas!

AutorsLāsma Berga

Finanšu pakalpojumu speciāliste & FinTech entuziaste, kas dalās ar padomiem par to kā ietaupīt, investēt un uzlabot savas personīgās finanses.

Dalīties